Peter Ljunggren startar institut i Jönköping

Organisationen ETAL, grundad av Peter Ljunggren, startar verksamhet i Jönköping med mål att utbilda evangelister.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Evangelie-institutet öppnar till hösten i Jönköping, och det är en utbildning med det uttalade målet att forma evangelister. Ledare för satsningen blir pastor Stefan Salomonsson, och även organisationen ETAL:s grundare Peter Ljunggren kommer att vara med och undervisa.

Peter Ljunggren är i dag baserad i USA, där han leder missionsorganisationen ETAL, Evangelium till alla länder.

Känt en nöd för andliga läget i Sverige

I ett pressmeddelande berättar han kortfattat om satsningen i Sverige, och att han känt en nöd för det andliga läget, bland annat efter att ha tagit del av studien "Frikyrkokartan ritas om", som tagits fram av Evangeliska frikyrkan.

– Nu behövs det en evangelie-revolution, säger Peter Ljunggren, via pressmeddelandet.

"Ska forma evangelister"

Lennart Eriksson är med och informerar om den nya satsningen i Jönköping.

– Det här är en utbildning för att forma evangelister, för att nå ut med evangeliet till Sverige, säger han till Dagen.

Han berättar att utbildningen kommer att börja den 28 augusti, och är förlagd till förmiddagar, i centrala Jönköping. Något studiebidrag går inte att söka.

På vilket sätt skiljer sig det här från en vanlig bibelskola?

– Egentligen ingenting förutom en sak, att det kommer att vara ett väldigt starkt fokus på evangelium. Tanken är att forma människor som ska ut och förkunna evangeliet, och därför är det mycket praktik inlagt i utbildningen.

Hoppas på 70 personer

Lennart Eriksson säger att de som startar upp institutet hoppas att omkring sjuttio till nittio personer ska lockas av den nya satsningen.

Annons
Valet i Ungern
Annons