Prästen Sten Elmberg vill ha en välsignelseakt för skilsmässa

Präst efterlyser en särskild kyrklig rit vid skilsmässa.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Hur hanterar kyrkan ett brustet äktenskap? Ibland är bön och samtal inte tillräckligt. Det tycker fältprosten och kyrkomötesledamoten Sten Elmberg, Centerpartiet. Han har inför höstens kyrkomöte skrivit en motion där han efterlyser en välsignelse- och förbönsakt som kan erbjudas dem som skiljer sig.

– Vi från kyrkans sida måste försöka se helheten av människan och livet, säger han.

Efterlyser tidsmedvetna ceremonier

Han skriver i sin motion att Svenska kyrkan har varit "tidsmedveten" och "anpassat riter/ceremonier för att stödja människor till livs tydning". Han utvecklar resonemanget för Dagen.

– Tanken på en sådan gudstjänst är egentligen inte ny. Men att jag skrev motionen nu beror på att en nära vän, som hade blivit lämnad, hörde av sig till mig och frågade: "Har kyrkan något för oss som blir lämnade?", berättar Sten Elmberg.

"Riter är oerhört betydelsefulla"

I motionen nämner han dop, konfirmation, äktenskap och begravning. Naturliga punkter i livet där kyrkan och dess medlemmar möts. Men han saknade en rit för "när det går emot i livet".

– Det klart att vi kan mötas i gudstjänst, bön och samtal. Men min väns situation gav mig en tankeställare. Vi inom kyrkan har så många riter och ceremonier. Efter nästan 20 år i försvarsmakten har jag märkt vad det betyder för människor, säger han.

"Tröst och läkedom"

I sin motion skriver han Sten Elmberg att riten skulle kunna vara utformad så att den skulle inkludera barn och även vara öppen för den ena partnern. En gudstjänst där "drabbade kan bära fram eller bäras fram inför Gud för att få tröst och läkedom".

– Jag vet inte riktigt hur riten skulle vara utformad. Men jag hoppas att kyrkomötet låter kyrkostyrelsen tänka till i frågan, säger han.

Skogsbränderna
Annons
Val 2018
Skogsbränderna
Annons