”Skeptikerveckan” inbjuder till samtal om kristen tro

Vetenskapstro, uppståndelse, etik och livets design är några av de ämnen som tas upp under Skeptikerveckan, som börjar om en dryg vecka.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Den tekniska högskolan Chalmers kristna grupp står bakom en vecka fylld av föreläsningar, samtal och debatter under rubriken "Skeptikerveckan" och med underrubriken "Gud - vem, vad och varför?". Man inbjuder den som är "nyfiken, skeptisk eller bara gillar att diskutera kristen tro". Det är första gången som veckan anordnas i Göteborg.

– Vi vänder oss främst till studenter, men allmänheten är absolut också välkommen, säger Örjan Landgren, ordförande i Chalmers kristna grupp.

Den kristna gruppen på skolan har 40-talet medlemmar med olika kristen bakgrund, från Svenska kyrkan till frikyrkor. Kristen tro diskuteras alldeles för lite bland eleverna på Chalmers, tycker Örjan Landgren.

– Och ofta diskuteras tro på ett sätt som visar att det finns fördomar om att kristen tro inte skulle kunna vara intellektuell, säger han.

– Människor kan säga: "Va´? Är du kristen och går på Chalmers? Hur går det ihop"?

Under veckan vill chalmeristerna visa att det visst går ihop att vara kristen och chalmerist. Bland talarna finns civilingenjören Göran Schmidt, som kommer att tala om livets design under rubriken "Livets design - en tanke bakom livet?". Morten Sager, universitetslektor i vetenskapsteori, skall avhandla ämnet vetenskapsteorier. "Vetenskapstro - vad är grunden för vetande?" är temat för hans föreläsning.

Båda dessa ämnen är angelägna, tycker Örjan Landgren.

– På Chalmers är det viktigt att tala om vetenskapstro. Man har en väldig övertro på vetenskapen i dag, som att vetenskap skulle vara något fastställt, säger Örjan Landgren, som vill betona att tro finns med som komponent både när det gäller kristen tro och tron på vetenskapen.

Örjan Landgren vill också gärna slå ett slag för en annan programpunkt, författaren och teologen Stefan Gustavssons föredrag om Jesu uppståndelse.

– Han visar att det finns goda skäl att tro på uppståndelsen.

En utländsk gäst kommer också, Dr. Peter Payne, som har doktorsgrad i filosofi. Payne leder arbetet vid The Institute for Credible Christianity, och hans ämne under Skeptikerveckan är etik. Han ställer frågan: "Does ethics need a foundation in God?"

Skeptikerveckan pågår mellan 27 och 31 mars. Förutom föreläsningar blir det samtalskvällar i Buråskyrkan och Tabernaklet.

Annons
Annons