Svar direkt: Fairtradeförsäljningen fortsätter i ny regi

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter Stina Berge gråter över att Fair Trade Shop (FTS) gått i konkurs. Vi är många som känner på samma sätt. Vi får trösta oss med att det ändå inte har varit bortkastade pengar att satsa i detta projekt, de drygt två och ett halvt år vi haft butiken öppen. Men vi hade alla hoppats på så mycket mer. Vi kan konstatera att omkring 500 människor i syd fått äta sig mätta varje dag, fått råd att skicka barnen till skolan, fått bättre arbetsmiljö med mera tack vare denna butik.
Dessutom är det inte helt slut med butiken på Tegnérgatan i Stockholm. Gummessons Bok&Musik, som vi delat lokal med, beslutade sig för att köpa butiksinredningen och fortsätta fairtradeförsäljningen som en Fairtrade Shop in Shop.
En ytterligare Fairtrade Shop in Shop kommer troligtvis att etableras i Södertörnkyrkans Café i Huddinge, som just nu byggs, granne med Huddinge pendeltågsstation.Huvudanledningen till att vi inte lyckades att få lönsamhet i FTS var butiksläget. Tegnérgatan är en nästan död shoppinggata för spontanbesök. Under de år som vi funnits där har upp till åtta butiker på denna gata fått "ta ner skylten" av samma anledning som vi. Shopparna, de som går omkring i Stockholm för att handla utan att i förväg bestämt sig för vad och var, denna kategori är den viktigaste och största kundgruppen i de flesta små butiker och där har vi fått nästan noll napp.
Hade vår butik legat i ett område där shopparna rör sig, hade vi inte haft några ekonomiska problem. Beslutet att tacka ja till att hyra denna lokal blev butikens fall. Att novembersiffrorna visade ett positivt månadsresultat är ingen mätare på att butiken börjat gå med vinst.
Decembersiffrorna var också positiva men det är totalsiffrorna för hela året som är intressanta och de blev för 2010 omkring 90 000 kronor minus. Styrelsen bedömde att det inte hade varit seriöst att försöka få kyrkor, privatpersoner, organisationer och företag att satsa mer pengar i en butik som inte hade förutsättningar att bli lönsam på många års sikt. Majoriteten på den extra bolagsstämman följde styrelsens enhälliga förslag, att försätta bolaget i konkurs. Vår revisor och en jurist från Ackordscentralen delade styrelsens beslut om att en konkurs var det minst dåliga beslutet.Jag förstår att du, Stina, önskat andra beslut. Vilka hade inte det? Läsarna av din debattartikel, som riktar kritik mot flera inblandade, bör då informeras om att du sedan starten varit styrelseledamot i FTS och därmed kunna påverka butikens styrning och i detta fall beredningen av konkursbeslutet. Men vi har tyvärr inte fått några synpunkter från dig de senaste styrelsemötena, då du valt att inte vara närvarande på dessa. Du valde strax före bolagsstämman dessutom att också hoppa av styrelsen. Det är inte att ta ansvar.
För övrigt finns det inte en enda reservation eller särskilt yttrande i styrelseprotokollen från dig, under dessa två och ett halvt år som butiken funnits. Du har alltså ställt dig bakom alla styrelsens beslut. Då blir det lite magstarkt att läsa din svepande kritik av styrelseledamöterna och oss andra som slitit för att denna butik skulle bli framgångsrik.
Annons
Annons
Annons
Annons