Svenska kyrkan gör skolfilm om Gud och big bang

Filmens syfte är att locka skolungdomar till samtal om religion och vetenskap.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det saknas bra undervisningsmaterial om religion i den svenska skolan, framförallt i området där naturvetenskap och religion möts. Det framkom i enkät som gjots bland gymnasielärare, och det är därför Svenska kyrkan tagit initiativet till en film som på olika sätt ska belysa ämnet. Filmen heter "Gud och Big Bang" och kommer att premiärvisas på vetenskapsfestivalen i Göteborg den 12 maj, med förhoppning att sedan leta sig in i svenska skolor.

– Vi tyckte att det behövdes material utifrån den svenska kontexten, säger Sara Wrige på Göteborgs stift, som beställt filmen, bland annat inom ramen för projektet Cusanus.

Kristen, muslim, buddhist och humanist berättar

Hon berättar att mycket av det material som skolan har i ämnet är hämtat från den engelskspråkiga världen och att det behövdes ett material utifrån en svensk kontext. I denna 30 minuter långa film ska svenska skolelever få höra hur en kristen, en muslim, en buddhist och en humanist funderar på hur deras tro går ihop med vetenskapliga upptäckter.

– Fyra livsåskådningar är representerade, och de får tala i egen sak. Sedan är det ihopklippt så att deras åsikter stöts och blöts mot varandra, säger Sara Wrige.

Ärkebiskopen är den kristna rösten

Den kristna rösten representeras av Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén, och en annan välkänd röst i debattsammanhang är humanisternas Christer Sturmark. Islam representeras av Mohammad Muslim Eneborg och buddhismen av Jan Bärmark.

– Ibland tycker de helt olika. Men det som sammanför de här fyra personerna är ändå deras gemensamma strävan efter ett rikt och meningsfullt liv, berättar Helena Brunkman, som är filmens regissör.

Hon berättar att det har varit ett mycket roligt filmprojekt, som hon nu håller på att slutföra.

Alla ska känna igen sig

Tanken är att den som tittar på filmen dels ska känna igen sig i sin egen livsåskådning, men att filmen också ska sätta igång funderingar på vad livets mening är.

Var det någon av de fyra som avfärdade big bang?

– Nej, säger Helena Brunkman.

Förutom att filmen förhoppningsvis ska leta sig in i svenska gymnasieskolor finns även förhoppningar att den ska kunna användas i andra sammanhang, exempelvis i församlingar. Filmen kommer att göras tillgänglig via YouTube, och på så sätt kunna spridas gratis.

Utfrågningarna av partiledarna
Annons
Annons