”Svenska kyrkan stödjer förföljda kristna i Mellanöstern”

Svenska kyrkan har anklagats för bristande stöd till förföljda kristna i Mellanöstern. Men långt ifrån alla är missnöjda.
– Svenska kyrkan har varit en trogen partner i många år, säger Michel Jalakh, generalsekreterare på MECC.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Middle East Council of Churches har sitt huvudkontor i Beirut och där är även Michel Jalakh stationerad. Han berättar för Dagen att MECC har tagit emot motsvarande cirka 2,75 miljoner kronor från Svenska kyrkan under de senaste tre åren.

Hur viktigt är stödet från Svenska kyrkan för er verksamhet?

– För det första är stödet mycket symboliskt och uppskattat. Och Svenska kyrkan är en viktig partner för MECC. Inte bara för att de har stöttat våra program och uppdrag med ekonomiska resurser utan även på grund av kyrkans långsiktiga engagemang, deras vilja att förstå vilka lokala prioriteringar som görs här samt viljan att stötta dessa projekt och program.

MECC är inte Svenska kyrkans enda samarbetspartner i Mellanöstern. Men MECC har en unik roll genom att rådet samlar alla de fyra kyrkofamiljerna i regionen. Detta innebär en särskilt styrka när program som går utanför en kyrka eller ett geografiskt område behöver skalas upp då en ekumenisk lösning anses vara mest effektiv.

Inte kontantbetalningar

– Vi agerar som ett nav för utomstående partners genom att vi kan ansluta dem till många lokala medlemskyrkor på marken. Dessutom underlättar vi en effektiv kommunikation och verksamhet, förklarar Michel Jalakh som också berättar att MECC normalt sett inte ger kontantbetalningar direkt till samhällen eller familjer i behov.

– Det är en kortsiktig lösning som används vid mycket specifika omständigheter. Risken finns att du skapar ett ekonomiskt beroende där mottagaren saknar förmåga att försörja sig själv och familjen.

– Det långsiktiga målet är att familjer som har förflyttats och som upplever svårigheter ska kunna försörja sig själva inom sitt kulturella sammanhang och att de ska kunna leva i värdighet tack vare deras eget arbete. Därför fokuserar vi allt mer på utvecklingsprogram som främjar utbildning, yrkesutbildning, småföretagsamhet med mera.

MECC (Mellanösterns kyrkoråd) samlar ortodoxa, orientalisk-ortodoxa, katoliker och protestanter – för att ”fördjupa andlig samhörighet och för att främja kristen enhet och närvaro genom att vara ett levande vittnesbörd om Guds frälsning, försoning, kärlek och rättvisa”.

Grundades 1974

Paraplyorganisationen har funnits sedan 1974. Uppdraget är fortfarande detsamma, men sedan kriget i Syrien bröt ut 2011 har MECC:s hjälp- och utvecklingsverksamhet utökats rejält för att möta de växande och förändrade behoven både inom och utanför Syrien.

– Vi möter alla typer av behov som dyker upp inom vår kapacitet och våra resurser, säger Michel Jalakh som också poängterar att de inte gör någon skillnad på människors tro, etnicitet, politisk tillhörighet eller nationalitet.

– Genom lokala, regionala och internationella partners fortsätter vi att distribuera mat och andra förnödenheter till internflyktingar och andra som är på flykt. Men i allt högre grad jobbar vi med ”early recovery” (se faktaruta) och med att skapa motståndskraft hos drabbade familjer och individer genom olika utvecklingsprojekt.

– Eftersom internflyktingar och inflödet av miljontals flyktingar även påverkar de mottagande samhällena och nationerna arbetar vi också för att minska spänningar och främja social sammanhållning.

Hur når MECC människor i nöd?

– MECC arbetar främst i Libanon och Syrien, även om vi har ett fältkontor i Jordanien och eftersträvar en aktiv närvaro i Irak. Hur ett program eller projekt utförs beror på många faktorer: Vilka behov målgruppen har och hur omfattande programmets omfattning är. Vem som är givare. Varifrån pengarna ursprungligen kommer – statliga medel har ofta betydligt hårdare begränsningar. Platsen för projektet och säkerhetsvillkoren.

Vill inte konkurrera

Om MECC kan erbjuda en unik förbättring genomför de ibland ett program direkt. Andra gånger samarbetar de med andra organisationer eller medlemskyrkor.

– Vi vill inte konkurrera med lokala medlemskyrkor och inriktar därför avsiktligt våra ansträngningar för att fylla i befintliga luckor, säger Michel Jalakh.

Hjälpa flyktingarna här eller i hemlandet?

Diskussionen om hur biståndspengar ska användas mest effektivt är ständigt pågående. Bör flyktingar hjälpas i Europa/Sverige, i deras hemområden? Eller både och? Michel Jalakh beskriver problemen i Mellanöstern som ”komplicerade” och säger att det krävs ”mångfacetterade tillvägagångssätt” för att lösa dem.

– Det som rådet efterfrågar från våra västvärldspartners är inte att era regeringar ska lobba för särskilda undantag för kristna flyktingar så att de kan lämna regionen och bo i dina länder. Ännu viktigare för kristnas långsiktiga livskraft i Mellanöstern är stödet från det internationella samfundet – och särskilt våra bröder och systrar i Kristus – för att stabilisera vår region så att vi kan stanna kvar i våra hemländer.

"Svwnska kyrkan finansierar projekt"

På frågan om Svenska kyrkan visar tillräckligt stöd för utsatta kristna i Mellanöstern svarar Michel Jalakh att MECC bryr sig mindre om vad internationella partners säger – och hur högt de ropar – i hemländerna, än hur de agerar för att skapa en rättvis och varaktig fred i Mellanöstern.

– På denna punkt har Svenska kyrkan varit en trogen partner i många år. Svenska kyrkan stöder i dagsläget kristen närvaro i Mellanöstern genom att finansiera projekt för social sammanhållning i Libanon, genom att tillhandahålla kapacitetsuppbyggnad för lokala och regionala partners samt genom finansiering av MECC som institution.

– Om det är tillräckligt är inte upp till oss att bedöma. Förverkligandet av fred och rättvisa i Mellanöstern är ett lagarbete som alla intressenter måste bidra till enligt deras medel och kapacitet. Först då har vi en chans att göra denna uppskattade vision till verklighet.

Early recovery

Early recovery­ är ett begrepp som används inom FN:s utvecklingsprogram.

Termen innebär en multidimensionell process med syfte att stabilisera lokala och nationella kapaciteter från ytterligare försämringar.

Det kan sedan skapa grunden för full återhämtning och stimulera spontana återhämtningsaktiviteter bland den drabbade befolkningen.

Skogsbränderna
Annons
Val 2018
Skogsbränderna
Annons