Säg nej till niqab i skolan

Sverige måste vara ett samhälle som tydliggör vad det är människor förväntas integrera sig i.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Krönikor

Frågan om det är förenligt med skollagen att lärare bär den heltäckande slöjan niqab i skolan har återigen aktualiserats.

I en ledarkrönika i GT argumenterar Csaba Bene Perlenberg för föräldrarnas rätt att se vem som arbetar med deras barn. I Expressen diskuterar Sakine Madon betydelsen av att följa läroplanen som ska ”motverka traditionella könsmönster och könsroller” och i Svenska Dagbladet för Hanna Gadban ett längre resonemang om hur skolverkets motsägelsefulla rekommendationer från 2003 respektive 2006 bör förstås. Å ena sidan ska lärare med rektors stöd kunna förbjuda niqab å andra sidan, förhindrar bestämmelser om diskriminering ett generellt förbud mot heltäckande slöja.

Niqab är en ovanlig praktik utan något omfattande stöd bland muslimer. De som bär niqab förklarar gärna att bruket inte strider mot deras syn på jämställdhet. Tvärt om menar de bidrar niqab till att upprätthålla kvinnors värdighet och status. Den typen av resonemang är naturligtvis intressanta och bör förstås. Men förståelsen av och respekten för argumentet behöver inte få konsekvenser i praktiken i en svensk miljö.

Sverige kommer att framöver ställas inför rader av dilemman på grund av skillnader mellan svenska normer och de normer som nytillkomna svenskar kommer ifrån.

Men resonemang och ambivalens är inte alltid en fördel. Det finns vissa aspekter av det svenska samhället som bör kunna tydliggöras på ett ganska enkelt och klart sätt utan att gripas av oron för att ha kränkt någon eller för att brustit i omdöme. Inte heller behöver allt alltid vara rättvist och räkna in alla aspekter av jämställdhet mellan könen. Ett klart och tydligt besked kan räcka långt.

För att integrationen ska lyckas måste Sverige naturligtvis vara ett öppet och tolerant samhälle. Men det måste också vara ett samhälle som tydliggör vad det är människor förväntas integrera sig i. Inte minst för att de underlättar för dem som vill bli en del av Sverige.

I Sverige ska lärares ansikte synas när det kommunicerar med sina elever. Elevers ansikte ska synas när det är skolan. Om inte annat ska det vara så för att Sverige är ett land där vi kommunicerar med varandra utan att dölja våra ansikten skolan. Den som trots detta vill bli lärare och dölja sitt ansikte för eleverna eller deras föräldrar har valt fel yrke i fel land.

I det finns det inget diskriminerande eftersom uppfattningen inte gäller hur ansiktet döljs utan snarare motsäger att ansiktet överhuvudtaget döljs.

De som menar att deras religionsutövning kräver att de döljer sitt ansikte får gärna göra det på gator och torg. Om krav på identifiering ställs får dock vederbörande visa sitt ansikte. Det kanske kan vara svårt att vänja sig vid. Men förflyttningar till nya miljöer som ställer nya krav och har andra förväntningar innebär vissa svårigheter.

Annons
Annons