Om Dagen

Dagen är en politiskt oberoende dagstidning på kristen grund. Visionen är ett samhälle som är genomsyrat av kristen tro och kristna värderingar.

Dagen ges ut av Tidnings AB Nya Dagen, som ägs av den nordiska medieföretaget Mentor Medier, med huvudkontor i Oslo. 

Dagen bevakar det som händer inom svensk kristenhet och följer samhällsfrågor utifrån ett kristet perspektiv. Vi ger nyheter från två världar.

Dagen är trovärdig och pålitlig. 52 000 personer läser papperstidningen dagligen och på nätet läser över 70 000 unika besökare i veckan Dagens artiklar.

Tidningen skriver ofta om sociala frågor och kämpar mot utsatthet och främlingskap, såväl i Sverige som i världen. Vi värnar familjen som en viktig del i samhällsbygget och följer frågor som rör barn, äldre och sjuka.

Här finns också en fri debatt där olika åsikter kommer till tals. Dagens debattsidor har de senaste åren blivit den självklara samtalsplasten inom svensk kristenhet.

På ledarsidan och i andra ideologiska sammanhang står vi för en klassisk kristen tro, som den är formulerad i den nicenska trosbekännelsen. Se även Lausannedeklarationen och Manillamanifestet som är internationella ideologiska dokument som vi utgår ifrån.

Om du läser Dagen får du:

  • bäst bevakning och analyser av det som händer i svensk kristenhet.
  • ett unikt kristet perspektiv på snabba skeenden och samhällets långsiktiga utveckling.
  • vara en del av visionen om ett samhälle som genomsyras av kristen tro och kristna värderingar.
  • lyssna till en trovärdig och engagerad medieröst, som ger dig nyheter från två världar.

Dagen vill:

  • utmana samhället och fokusera på de frågor som är viktiga för kristna.
  • utrusta och inspirera församlingar och dess medlemmar.

Dagen är en annorlunda tidning i mediebruset, väl värd att prenumerera på. (klicka här för pren. erbjudande)

Dagens historia