Integritetspolicy

Inledning

I detta dokument beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in om dig. Uppgifterna vi inhämtar är väl skyddade. Vi säljer inte och kommer inte att sälja dessa vidare.

Genom att samla in uppgifter om dig kan vi leverera tjänsten du har beställt. Läs mer här.

Denna integritetspolicy förklarar viken typ av personuppgifter vi samlar in, antingen vi får dem från dig eller andra. Den beskriver också hur vi använder dem. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera dig eller som vi kan koppla till dig. Policyn visar också vad du kan göra med uppgifterna vi samlar in. Du kan be om att få se vilka uppgifter vi lagrar och du kan be om att vi raderar dina uppgifter. Detta kan du göra via min sida eller genom att kontakta kundtjänst. Information om ditt konto på min sida får du genom eget användarnamn och ett lösenord. Läs mer om dina rättigheter här.

Ansvarig:

Det är Dagen genom dess chef/verkställande direktör som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer här om personuppgiftsansvarig.

Varför vi samlar in uppgifter:

När du är abonnent har vi ett avtal med dig som kund. Därför behöver vi information om dig. Om du ska få tjänsten du har beställt, måste vi veta vart den ska levereras och hur vi kan kontakta dig. Läs mer om hur vi använder informationen:

Vi kan till exempel använda dina persongifter för analys. Syftet kan vara att förbättra våra produkter. Läs mer om berättigat intresse här.

Dessa uppgifter samlar vi in:
Vi kommer i allmänhet att hämta in uppgifter från dig när du registreras som kund. Det kan vara namn, adress, telefonnummer och e-post. Vi samlar också in uppgifter om dig automatiskt. Det gör vi för att förstå hur du använder våra tjänster. Läs mer under Informationskapslar. Dagen skyddar dina uppgifter på ett säkert sätt som lagen kräver.

Läs mer om vilka uppgifter vi samlar in.

Har du frågor om dina personuppgifter? Kontakta kundtjänst på telefon 08-619 24 00

Personuppgiftsansvarig

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vilka typer av personuppgifter vi samlar in?

Hur vi använder personuppgifter

Användning av informationskapslar

Delas informationen med andra?

Dina rättigheter och valmöjligheter

Hur du kontaktar oss