Anders Arborelius tar plats i ett påvligt råd

Påven har utnämnt den svenske biskopen till rådgivare vid det Påvliga rådet för lekfolken.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!