Vad skall jag göra för att vinna evigt liv?”

Markus 10:17 Vi ställer sällan frågan så rakt, men i handling visar vi icke desto mindre hur vi jagar efter att förlänga våra liv. Vi som ”har allt” verkar dock mer upptagna av att hinna uppleva och konsumera mera än av att uppleva evighetskvalitet på livet.

Publiceringsdatum: 19 okt, 2019. 01:0:00

Följ Dagens bibelord på Instagram

Skrolla till höger för att se fler bibelord.

Sök i Bibel 2000 - bibeln.se

Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men barmhärtigheten triumferar över domen.

Jakobs brev 2:13 Att den obarmhärtige får tillbaka med samma mynt har många av oss lärt oss i livets skola. Häpna har vi också sett hur den som låter nåd gå före rätt skaffar sig vänner och går med sänkta axlar genom livet. Barmhärtighet vinner i längden!

Publiceringsdatum: 18 okt, 2019. 01:0:00

Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag.

Jakobs brev 2:12 Den som känner sig dömd på förhand blir ofta antingen totalt hänsynslös eller helt uppgiven. Den som däremot upplever sig vara innesluten och välkommen även om hon trampar fel har lättare att säga förlåt och att vara generös mot andra. Guds Ande ger frihet.

Publiceringsdatum: 17 okt, 2019. 01:0:00

Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla.

Jakobs brev 2:10 Den som tänker att vi måste kunna komma undan med lite små försyndelser hugger i sten. Men vem klarar då provet? Ingen! Det är det som är poängen. Det var därför Jesus dog för alla. Vårt behov av upprättelse är totalt, det har inga undantag.

Publiceringsdatum: 16 okt, 2019. 01:0:00

Om ni gör skillnad på människor begår ni synd.

Jakobs brev 2:9 Detta Jakobscitat sitter som en rak höger rakt i rasismens solar plexus och är en slutsnackare till samtidens främlingsfientliga retorik. Inga omskrivningar, inga förmildrande omständigheter, ingen kan komma undan.

Publiceringsdatum: 15 okt, 2019. 01:0:00

Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: Du skall älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt.

Jakobs brev 2:8 Kungsbud? Ja, verkligen! Ett bud som finns i olika former i nästan alla livsåskådningar och som våra samveten verkar kalibreras efter – var nu det kommer ifrån? Vår Skapare, rimligen. Grundfrågan är alltså enkel: Tjänar denna handling min nästa?

Publiceringsdatum: 14 okt, 2019. 01:0:00

Med regnskurar gör du jorden mjuk, du välsignar det som växer.

Psaltaren 65:11 En hård jord förmår inte ta emot det välsignade vattnet, det vet såväl ökenbon som den som sett regnet stanna kvar på asfalt och betong. Så behöver vi en Gud som gör både jorden och våra hjärtan mjuka. Han kan vägleda oss i kristid och han är värd vår lovsång!

Publiceringsdatum: 13 okt, 2019. 01:0:00

Du får säden att växa, du sörjer för jorden. Du vattnar åkerns fåror och jämnar ut dess tiltor.

Psaltaren 65:10 Man kan förstås ha delade meningar om huruvida det finns en Gud som får säden att växa och som håller hela världen i sin hand. Men nog är det svårt att få till en mening med livet utan att räkna med en Skapare, större än vi själva och därmed ofattbar.

Publiceringsdatum: 12 okt, 2019. 01:0:00

Du tar dig an jorden och ger den regn. Du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa, du sörjer för jorden.

Psalm 65:10 I klimatkrisens tid kan vi frestas att tro att Gud inte sörjer för jorden. Men om han inte lät sin sol lysa över oss och sitt regn vattna jorden så vore det ute med oss för länge sedan. Samtidigt har han gett oss ett ansvar som han inte tar ifrån oss.

Publiceringsdatum: 11 okt, 2019. 01:0:00

De som bor vid jordens ändar står häpna inför dina mäktiga gärningar, öster och väster fyller du med jubel.

Psaltaren 65:9 Den kristna kyrkans historia under 2 000 år från ett litet bergsland i Mellanöstern till församlingar av troende över hela jorden är verkligen häpnadsväckande. Från alla jordens hörn stiger kristen lovsång som fyller människor med jubel.

Publiceringsdatum: 10 okt, 2019. 01:0:00

Du vår Herre och Gud är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen.

Uppenbarelseboken 4:11 Nog finns det många här i världen som är värdiga ära, såväl namnkunniga som okända. Men den som går skapelsen till mötes en hejdundrande vacker sommarmorgon finner lätt tusentals anledningar att brista ut i lovsång till Skaparen!

Publiceringsdatum: 09 okt, 2019. 01:0:00

Helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren, han som var och som är och som kommer.

Uppenbarelseboken 4:8 Vi värjer oss mot talet om Guds helighet. Kanske för att det skrämmer oss. Kanske för att det låter anspråksfullt. Men om Gud skulle vara lika ofullkomlig som vi vore han ju inte någon att sätta sitt hopp till. Att Gud är helig är alltså en sann tröst.

Publiceringsdatum: 08 okt, 2019. 01:0:00

Folket häpnade: stumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Och de prisade Israels Gud.

Matteus 15:31 Det finns massor av berättelser av det här slaget och de väcker alltid förundran, lovsång – och kritiska omdömen. Gott så, man ska pröva allt – men därför inte avfärda allt. Inte heller de som har liknande berättelser i dag bör avfärdas utan en noggrann koll.

Publiceringsdatum: 07 okt, 2019. 01:0:00

Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets segerkrans.

Uppenbarelseboken 2:10 Ingen kan ju veta vad som händer efter döden, men Bibeln ger handfasta löften om ett liv efter detta. Enda sättet att pröva dessa löften är väl att närma sig Bibelns Gud. Bara den som lär känna honom kan rimligen bedöma om man kan ha tillit till hans löften.

Publiceringsdatum: 06 okt, 2019. 01:0:00

Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

Uppenbarelseboken 2:11 Vi kan alla höra Andens viskning om vi bara medvetet tränar vårt inre öra. Guds Ande talar genom samvetet, kloka medmänniskor och på tusen andra sätt. Den som tar sig tid att lyssna och följa, om än i det lilla, kan se fram emot ett spännande liv.

Publiceringsdatum: 05 okt, 2019. 01:0:00

De skall frambära tackoffer och berätta om hans verk med jubel.

Psaltaren 107:22 Den som tar bort Gud ur sin världsbild kan kanske uppfatta en viss lättnad: ingen Herre att göra räkning inför. Men utan Gud riskerar vår glädje och tacksamhet att bli vilsen och komma av sig. Delad glädje är dubbel glädje, men ensam glädje blir lätt hemlös.

Publiceringsdatum: 04 okt, 2019. 01:0:00

De skall tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor.

Psaltaren 107:21 Tacksamhet är en underskattad livshållning som kan få många goda snöbollseffekter. Det gäller generellt, och det gäller än mer om uppskattningen medvetet riktas till en god Skapare som vill oss väl och som förmerar vår tacksamhet genom att glädja sig med oss.

Publiceringsdatum: 03 okt, 2019. 01:0:00

De ville inte se åt någon föda och närmade sig dödens portar. Då ropade de till Herren i sin nöd, och han hjälpte dem ur deras trångmål.

Psaltaren 107:18-19 När livslusten försvinner tar den matlusten med sig, och vad gör man när bara dödens port verkar stå öppen? Kan själva döden i Herrens goda hand ses som en hjälp? Det ska inte sägas lättvindigt, men vi kan heller inte göra anspråk på att förstå Guds vägar.

Publiceringsdatum: 02 okt, 2019. 01:0:00

Föga gagnar rikedom på vredens dag, men rättfärdighet räddar från döden.

Ord 11:4 Vem vill stå upp för den rike när han förlorat alla sina tillgångar? Pengar hjälper ju inte det minsta inför livets verkliga olyckor. Men den rättfärdige får genom sin generositet och pålitlighet vänner som ställer upp även när alla tillgångar är slut.

Publiceringsdatum: 01 okt, 2019. 01:0:00

För mig är livet Kristus och döden en vinning.

Fil 1:21 Aposteln Paulus har inga idéer om att ta sitt öde i egna händer för att vinna döden, tro inte det. Samtidigt som han säger sig längta efter att ”få vara hos Kristus” finner han stor tillfredsställelse i livet i Kristus här och nu. Att vara i Kristus är poängen.

Publiceringsdatum: 30 sep, 2019. 01:0:00

Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.

Matteus 18:10 Förakt kan resultera i negligering, utnyttjande och handgripligheter. Alltför många barn vet vad det vill säga i vår tid. Men Guds änglar har koll på de små, tro inte annat, och den som vill vara Guds vän måste också vara barnens vän och hjälpare.

Publiceringsdatum: 29 sep, 2019. 01:0:00

Lova Herren, min själ!

Psaltaren 103:22 Den här uppmaningen upprepas ofta i Bibelns sångbok, Psaltaren. Förutom att detta uttrycker ett sunt förhållningssätt till Livet kan en sådan inställning öka vårt välbefinnande: det är helt enkelt gott och helande att ha någon att rikta sin tacksamhet till.

Publiceringsdatum: 28 sep, 2019. 01:0:00

Lova Herren, alla hans verk, överallt i hans välde!

Psaltaren 103:22 Ju mer kunskap forskningen ger oss om allt från skapelsens innersta byggstenar till den yttre rymdens oändlighet, desto fler skäl tycks den uppmärksamme få till förundrad lovsång. Och det gör oss väldigt gott att ha någon att rikta vår tacksamhet till.

Publiceringsdatum: 27 sep, 2019. 01:0:00

Lova Herren, hela hans härskara, ni som tjänar honom och gör hans vilja!

Psaltaren 103:21 Att tjäna Gud efter hans vilja kan utgöra en lovsång i sig. Men också den som tjänar Gud kan bli grinig om uppmärksamheten från omgivningen uteblir. Och griniga gudstjänare är inte till någon större välsignelse. Bättre då att lova Gud under mödan.

Publiceringsdatum: 26 sep, 2019. 01:0:00

Herren har rest sin tron i himlen, allt är underlagt hans välde.

Psaltaren 103:19 Hur ta in en utsaga som denna i en kaosartad värld som vår? Men om det finns en skapare bakom vårt bokstavligen ofattbara universum så har denne rimligen makt att fullborda det han påbörjat och tålamod att vänta ut effekterna av vårt oansvariga förvaltarskap.

Publiceringsdatum: 25 sep, 2019. 01:0:00

Se, jag sänder en ängel framför dig för att skydda dig på vägen och föra dig till den plats som jag har bestämt.

2 Moseboken 23:20 Det finns en föreställning om att den som är på Guds väg inte behöver vara rädd och inte heller behöver någon försäkring. På Guds väg skyddar ju Guds änglar! Det må vara hur sant som helst, men se upp för risken att blanda ihop Guds väg med dina egna drömmar.

Publiceringsdatum: 24 sep, 2019. 01:0:00

Herrens ängel sade: ”Varför frågar du vad jag heter? Mitt namn är ofattbart.”

Dom 13:18 Öppenhet är en dygd, men det finns saker som vare sig kan eller bör dissekeras eller ens berättas, i varje fall inte förrän du haft tid att bearbeta deras innebörd. Gudsmöten kan höra dit. Bevara dem som en skatt och var aktsam om själens heliga rum.

Publiceringsdatum: 23 sep, 2019. 01:0:00

Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.

Filipperbrevet 2:4-5 Jesu födelse som en människa in i denna världen är världshistoriens bästa exempel på att sätta andras bästa först. Ett sådant generöst, ja självutgivande, sinnelag utgör förutsättningen för den sortens goda gemenskap ur vilken enhet och kärlek växer.

Publiceringsdatum: 22 sep, 2019. 01:0:00

Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva.

Filipperbrevet 2:3 Många säger sig vilja ”vara ödmjuka” inför en uppgift, men när det kommer till att sätta andra högre än sig själv och att tillmäta deras behov större värde än de egna visar det sig ofta klent med ödmjukheten. Men, som Jesus säger, på frukten känner man trädet.

Publiceringsdatum: 21 sep, 2019. 01:0:00

Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga.

Filipperbrevet 2:2-3 Det är svårt att bli enig i tanke och sinnelag utan att umgås flitigt, nära och länge. Självhävdelse och fåfänga överlever heller inte i en sådan gemenskap. En tid som präglas av uppbrott så snart något skaver blir därför också fattig på kärlek.

Publiceringsdatum: 20 sep, 2019. 01:0:00

Gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet.

Filipperbrevet 2:2 Längtan efter enighet går som en röd tråd genom Bibeln, och väl också genom våra egna liv. Där enighet är, där är glädje. Så nog kan väl den glädjen vara värd en och annan eftergift och åsidosättande av den egna bekvämligheten, också om det tar på självgodheten.

Publiceringsdatum: 19 sep, 2019. 01:0:00

Jag är mitt ibland er som er tjänare.

Lukas 22:27 Om självaste Skaparen föredrar att tjäna framför att härska, fast han har all makt, då borde väl också vi inse att all gemenskap fungerar bättre om vi tjänar än om vi härskar? Tjänandet är ett allt för ofta bortglömt ideal bland såväl ledare som fotfolk.

Publiceringsdatum: 18 sep, 2019. 01:0:00

Den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren.

Lukas 22:26 Den som släpper prestigen finner att det ligger en stor lättnad och en oanad kraft i att spänna av och se sig som minst. Det betyder inte att man ska tillåta andra att se ned på en, men livet blir bra mycket lättare när den egna äran inte är hela världen.

Publiceringsdatum: 17 sep, 2019. 01:0:00

Sedan kom de att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste.

Lukas 22:24 Den här tragikomiska barnkammarfrågan löper genom historien ända in i dagens storpolitik. Och, handen på hjärtat, nog tittar den väl fram i våra egna drömmar också? Jesus hade ett lika rakt och enkelt som oroande svar: den som tjänar är störst. Och hör sen!

Publiceringsdatum: 16 sep, 2019. 01:0:00

Om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant?

Matteus 5:47 Drömmer du om att göra något märkvärdigt? Här är ett tips: ta för vana att se och hälsa på dem som andra går förbi. Du kommer att förvånas över hur många sköna människor det finns! Och i längden blir det väl ganska fattigt att bara umgås med likasinnade.

Publiceringsdatum: 15 sep, 2019. 01:0:00

Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant?

Matteus 5:46 Hur många berättelser finns det inte om hur riktiga rötägg har visat sig bli härliga vänner och medborgare när någon förmådde älska hål på det frånstötande skalet. Jesus kallar oss att vara sådana som finner och befriar dem som andra stöter bort.

Publiceringsdatum: 14 sep, 2019. 01:0:00

Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.

Matteus 5:45 Nog är det väl tur att inte vädret styrs av hur väl vi lyckas med att vara hyggliga och snälla? Men vi måste förstå att Gud ger oss ett exempel att följa när han slösar sin värme över ond som god. Inte ska väl vi ha anseende till person om inte Gud har det?

Publiceringsdatum: 13 sep, 2019. 01:0:00

Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er.

Matteus 5:43-44 Allt handlar förstås om slutresultatet. Hat leder till bitterhet, ödeläggelse och sorg såväl hos den som hatar som den som hatas. Förbön hindrar bitterhet och öppnar för goda lösningar. Bara kärlek kan till slut lösa upp till synes olösliga blockeringar.

Publiceringsdatum: 12 sep, 2019. 01:0:00

Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.

Matteus 5:42 Nog blir man väl lurad om man alltid hellre säger ja än nej? Jo, den risken är förstås stor. Men de vänliga ord man får från vänner som uppstår ur en sådan livsstil och den tacksamhet de visar väger upp den förtreten. Man behöver ju inte vara blåögd för det.

Publiceringsdatum: 11 sep, 2019. 01:0:00

Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom.

Matteus 5:41 När ilskan över orättvisan har lagt sig. När översittarens förvåning över din tjänstvillighet har fått honom ur balans. När vandringen har fått er att falla in i en gemensam takt. Då, men först då, kan det ges utrymme att tala om det som är verkligt viktigt.

Publiceringsdatum: 10 sep, 2019. 01:0:00

Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda.

Matteus 5:38-39 Trappa inte upp konflikten! Det är utgångspunkten. Tänk dig för så att du inte gör ont värre. Bäst är om du vägrar att slå tillbaka, för då visar du ett mod och en integritet som ger motståndaren en tankeställare och som därmed kan stoppa våldsspiralen.

Publiceringsdatum: 09 sep, 2019. 01:0:00

Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår.

Rom 8:18 Här är roten till idén om religion som opium för folket: stå ut med orättvisor, det blir bättre i himlen. Men historien visar att den som har ett hopp bortom graven både tar strid mot orättvisor och kämpar för bättre villkor för sig själva och andra.

Publiceringsdatum: 08 sep, 2019. 01:0:00

Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom.

Psaltaren 145:18 Vad är det att ropa ”av hjärtat”? Kanske att ropa utan förbehåll eller återvändo, utan att med korsade fingrar tänka att man vänder honom ryggen så snart han svarat på just detta rop. Eller kan den som söker med förbehåll verkligen förvänta sig svar.

Publiceringsdatum: 07 sep, 2019. 01:0:00

Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör.

Psaltaren 145:17 Det som på avstånd kan verka obegripligt eller rent negativt kan få en helt annan mening på nära håll. Så kan väl bara den som lärt känna Herren genom att leva nära honom under lång tid med auktoritet yttra sig om huruvida han är kärleksfull i allt han gör.

Publiceringsdatum: 06 sep, 2019. 01:0:00

Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger.

Psaltaren 145:16 Tänk om det är så att Gud har skapat alla förutsättningar för att allt levande ska mättas, utan att för den skull passivt föda oss som fågelungar? Men om det på allvar betyder något att vi har en fri vilja måste vi väl ta konsekvenserna av vårt eget handlande?

Publiceringsdatum: 05 sep, 2019. 01:0:00

Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid.

Psaltaren 145:15 Det är begripligt om vi mitt i klimatkrisen ställer frågor om vår egen och mänsklighetens överlevnad. Är vårt dagliga bröd så självklart? Den som i det läget lutar sig mera mot Skaparen än mot det skapade grundar sitt hopp bortom räckhåll för krisen.

Publiceringsdatum: 04 sep, 2019. 01:0:00

Herren stöder dem som vacklar, han rätar krökta ryggar.

Psaltaren 145:14 Utsagor som den här kan bara den instämma i som själv vacklat och som vet vad det är att leva med ryggen krökt, och då bara med en lång blick i backspegeln. Att pracka på detta perspektiv på andra som vacklar under tunga bördor är ren och skär cynism.

Publiceringsdatum: 03 sep, 2019. 01:0:00

Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör.

Psaltaren 145:13 Kan man verkligen med hedern i behåll påstå att detta gäller i en värld som vår? Det beror väl bland annat på vad man menar att Gud gör och vad människan ställer till med, och vilket tidsperspektiv man har. Människan är ju trots allt ganska kortsynt.

Publiceringsdatum: 02 sep, 2019. 01:0:00

Lämnad åt mig själv tjänar jag alltså med mitt förnuft Guds lag och med min köttsliga natur syndens lag.

Romarbrevet 7:25 Att med aposteln Paulus komma till insikt om sin oförmåga att leva upp till sin egen standard, än mera Guds, och ändå inse att Gud faktiskt ingenting högre önskar än att komma till vår hjälp, det är att erfara hur själva Livet öppnar sig, trots egna brister.

Publiceringsdatum: 01 sep, 2019. 01:0:00

I mitt inre bejakar jag ju Guds lag.

Romarbrevet 7:22 Det som lagen kräver är skrivet i våra hjärtan, säger Paulus tidigare i samma brev, med hänvisning till förnuftet och samvetet. Upptäckten av att Guds bud, vårt samvete och vårt förstånd samspelar kan sätta köl på livets farkost.

Publiceringsdatum: 31 aug, 2019. 01:0:00

Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig så är lagen något gott för mig som vill göra det goda.

Romarbrevet 7:21 Lagar och regler, och i synnerhet Guds bud, är som en ledstång genom livet för den som vill göra det goda: något utanför mig själv som jag kan använda som rättesnöre, något som prövats av massor av människor genom historien och i de mest skilda sammanhang.

Publiceringsdatum: 30 aug, 2019. 01:0:00

Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.

Romarbrevet 7:19 Paulus såg sig i spegeln och blev förskräckt. Uppgivet måste han erkänna att han inte lyckas leva upp till sina goda föresatser. Så är människans villkor. Men vi ska inte ge upp om oss själva. Vi ska vara realistiska, men i förtröstan på Guds nåd aldrig ge upp!

Publiceringsdatum: 29 aug, 2019. 01:0:00

Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott.

Romarbrevet 7:17 Människan saknar ju inte förmåga att göra gott – i så fall hade världen gått under för länge sedan. Men aposteln Paulus uttrycker hur det är att misslyckas trots att man vill väl. Denna allmänmänskliga erfarenhet kan ge insikt om vårt totala beroende av Gud.

Publiceringsdatum: 28 aug, 2019. 01:0:00

Om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott.

Romarbrevet 7:16 Vi framställer gärna lagar och regler som begränsande. Det gäller inte minst Guds tio bud. Men ett dåligt samvete är ju i sig ett erkännande av att det finns goda gränser som inte bör överskridas. Så är lagen, rätt förstådd, en hjälp till ett gott liv.

Publiceringsdatum: 27 aug, 2019. 01:0:00

Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag.

Romarbrevet 7:15 Vem har inte förtvivlad känt igen sig i de här orden? Att vara i gott sällskap med en av kristendomens absoluta förgrundsgestalter, aposteln Paulus, ger väl ingen större tröst. Men av Paulus kan vi lära uppriktighet och ärlig bön utan bortförklaringar.

Publiceringsdatum: 26 aug, 2019. 01:0:00

Folket svarade med en mun: "Allt vad Herren har sagt vill vi göra."

Andra Moseboken 19:8 ”Folket” har förvisso inte alltid rätt, och när de svarar med en mun ska man ibland dra öronen åt sig. Men med det sagt: Välsignat är det folk som begåvats med ledare som förmår samla allas gåvor och ansträngningar kring gemensamma höga, djärva mål.

Publiceringsdatum: 25 aug, 2019. 01:0:00

Var för sig är vi lemmar som är till för varandra.

Romarbrevet 12:5 Vi människor är beroende av varandras omsorg och välvilja för att leva. Så sorgligt då att tidens vindar verkar blåsa oss i sär allt mer så att vi kastar glåpord på varandra över djupa vallgravar. Nu är tid att stå upp för vårt ömsesidiga beroende av varandra!

Publiceringsdatum: 24 aug, 2019. 01:0:00

Tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom.

Romarbrevet 12:3 Det lönar sig aldrig att låtsas begripa det man faktiskt inte förstår, och det gäller förstås i högsta grad när det kommer till andliga verkligheter. Guds vind blåser vart den vill och det är viktigare att höra dess sus än att orera om sin egen tro.

Publiceringsdatum: 23 aug, 2019. 01:0:00

Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.

Matteus 18:20 Vad skulle hända om vi levde våra liv med övertygelsen om att Gud är osynligt men självklart närvarande i varje möte? Gud är ingen glädjedödare, tvärt om gläds han med oss när vi är glada. Och han vill ge djup, lyster och mening åt vår vardag.

Publiceringsdatum: 22 aug, 2019. 01:0:00

Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom.

Psaltaren 28:7 Den som förlorat en kär livskamrat vittnar ofta om att det är vid livets högtider, då när hjärtat jublar, som saknaden är som störst. Gud har skapat oss för glädje och ingenting fröjdar honom mera än när vi vill dela vårt jubel med honom.

Publiceringsdatum: 21 aug, 2019. 01:0:00

Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag.

Psaltaren 28:7 När livet flyter på är det kanske lätt att tala om Gud som sköld och värn. Men det är stort att lyssna till människor som med värme och förundran vittnar om hur Gud har öppnat dörrar där inga utvägar varit synliga för det mänskliga ögat.

Publiceringsdatum: 20 aug, 2019. 01:0:00

Lovad vare Herren, ty han har hört min bön.

Psaltaren 28:6 Vi är bra på att be när vi är i nöd, av naturliga skäl. Men det är ofta sämre beställt med tacksamheten när bönen har blivit hörd. Kanske krånglar vi också till det för mycket, en tackbön behöver ju inte vara mer välformulerad än så här.

Publiceringsdatum: 19 aug, 2019. 01:0:00

Neka ingen en skälig gåva när det står i din makt att hjälpa.

Ordspråksboken 3:27 Det är lätt att tala stora ord om förvaltarskap så länge vi rör oss på ett teoretiskt plan. Men det är när vi står där med en medmänniska som behöver vår hjälp och vi faktiskt förmår hjälpa som vår vilja till gott förvaltarskap prövas.

Publiceringsdatum: 18 aug, 2019. 01:0:00

Avundas inte våldsverkaren, slå inte in på de vägar han går.

Ordspråksboken 3:31 Att bli en våldsverkare kanske inte förefaller stå högt på frestelsernas tio-i-topplista. Men när våldet dyker upp som arrogans och maktuttryck i det sociala spelet eller är inbyggt i produktionen av de kläder och prylar vi köper är det svårare att upptäcka.

Publiceringsdatum: 17 aug, 2019. 01:0:00

Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede.

Efesierbrevet 4:26 Att bli arg kan vara både mänskligt och rätt. Men att bära på vrede så länge att den övergår i bitterhet och kanske hat är osunt och skadligt, mest för den som bär den. Att dagligen gå till ro försonad är ett bra recept för ett långt och lyckligt liv.

Publiceringsdatum: 16 aug, 2019. 01:0:00

Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar.

Efesierbrevet 4:25 Om ögat såg en kajkant men sa till foten att här är stadig grund så skulle ju hela kroppen hamna i vattnet. Är det inte lika självklart att den som avsiktligt far med osanning skadar såväl sig själv som samhällskroppen, även om han firar kortsiktiga triumfer?

Publiceringsdatum: 15 aug, 2019. 01:0:00

Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild.

Efesierbrevet 4:23-24 Den som bara vill förnyas intellektuellt löper samma risk att bli fanatisk och sekteristisk som den som enbart söker andlig förnyelse. Det krävs både ande och förstånd för att med balans och symmetri skapa och utrusta en trygg och helgjuten människa.

Publiceringsdatum: 14 aug, 2019. 01:0:00

Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär.

Efesierbrevet 4:22 Den som inte är uppmärksam på att hela vårt samhälle är riggat för att väcka, förmera och behaga våra begär kan alldeles tappa fotfästet i det övermäktiga utbudet. Det krävs faktiskt en daglig, beslutsam omvändelse för att inte bli bedragen och gå under.

Publiceringsdatum: 13 aug, 2019. 01:0:00

Av den som har fått mycket skall det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto mera.

Lukas 12:48 Paradoxalt nog kan många vittna om att livet blir rikare och bättre om man ställer sina gåvor och tillgångar till andras förfogande än om man ser dem enbart som kapital för egen framgång. Att handla efter devisen ”Ge så ska du få” gör livet rikt.

Publiceringsdatum: 12 aug, 2019. 01:0:00

Visa mig, Herre, dina stadgars väg, och jag skall följa den till slutet.

Psaltaren 119:33 Kunde jag bara veta vilken väg som är den rätta skulle jag satsa järnet – så kan vi frustrerat tänka vid livets vägskäl. Men den vägen kräver både beslutsamhet och tålamod att styra in på och sedan följa. Det tar ett ögonblick att inse och en livstid att lära.

Publiceringsdatum: 08 aug, 2019. 01:0:00

Jag löper den väg dina bud visar, ty du har vidgat min insikt.

Psaltaren 119:32 Helst går vi väl till de omvittnat mest kunniga källorna när vi vill vidga vår insikt. Och vem skulle kunna vara mer omdömesgill än den som skapat både oss och världen? Så vad är då Skaparens budskap till oss? Var mot andra som du vill att de ska vara mot dig.

Publiceringsdatum: 07 aug, 2019. 01:0:00

Jag håller mig till dina lagbud, svik mig inte, o Herre.

Psaltaren 119:31 Det är lätt att känna sig sviken när man ser att de som struntar i Herrens lag många gånger verkar ha större framgång än de som försöker leva efter Guds bud. Bön har också plats för besvikelse, och det är nödvändigt att tålmodigt hålla ut i sin övertygelse.

Publiceringsdatum: 06 aug, 2019. 01:0:00

Sanningens väg har jag valt, dina lagar har jag för ögonen.

Psaltaren 119:30 Att gå Sanningens väg i alla livets små och stora vägval kräver ett aktivt och medvetet val som ger stadga och karaktär åt livet. De små besluten underlättas alltid om vi kan luta oss mot ett grundläggande beslut om att ha Guds goda lagar som rättesnöre.

Publiceringsdatum: 05 aug, 2019. 01:0:00

Där Herrens ande är, där är frihet.

2 Korintierbrevet 3:17 Allt för ofta har vi för oss att det är precis tvärt om – varför tar vi annars till benen varje gång Gud verkar vilja beröra oss? Men Gud vill befria oss till likhet med honom, han som är all godhets och sannings källa och som dagligen kallar oss till frihet.

Publiceringsdatum: 04 aug, 2019. 01:0:00

När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet.

2 Korintierbrevet 3:12 Den som tappar hoppet frestas att gå och gömma sig, men den som tror på framtiden är beredd att erövra världen. Så se till att inte förlora det hopp som ger uppfinningsrikedom, skaparkraft och framtidstro också i de mörkaste situationer.

Publiceringsdatum: 03 aug, 2019. 01:0:00

Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består.

2 Korintierbrevet 3:11 Mitt i prunkande sommartid börjar vi ana stråk av höst i naturen. Men samma träd som snart ska stå kala och till synes livlösa kommer till våren att sprängas av liv. Det borde hjälpa oss förstå att Skaparen kommer att återupprätta också den värld vi skövlat.

Publiceringsdatum: 02 aug, 2019. 01:0:00

De gläder sig ständigt över ditt namn och jublar över din rättfärdighet, ty du är deras styrka och glans.

Psaltaren 89:17-18 Den som stött på folk som gläder sig i Gud och jublar över hans rättfärdighet vet att de kan vara nog så påfrestande om man börjar jämföra sig med dem. Men den som går dem in på livet ska finna deras hemlighet: att det är Gud som är deras styrka och glans.

Publiceringsdatum: 01 aug, 2019. 01:0:00

Lyckligt det folk som vet att hylla dig, Herre, de får vandra i ditt ansiktes ljus.

Psaltaren 89:16 Att vandra i Guds ansiktes ljus är något långt större och annorlunda än att bekänna sig till ”kristna värderingar”. Men den människa och det folk som medvetet hyllar Herren kommer gradvis att likna den herre de hyllar och därmed att ledas av goda värderingar.

Publiceringsdatum: 31 jul, 2019. 01:0:00

På rätt och rättfärdighet vilar din tron, nåd och trofasthet finns hos dig.

Psaltaren 89:15 Det finns mycket rätt, rättfärdighet, nåd och trofasthet i vår värld. Om inte skulle den snabbt gå under. Den som medvetet har vänt sig till rättens och nådens tron och som dagligen lever i Skaparens gemenskap vilar i förvissningen om att vara buren av Gud.

Publiceringsdatum: 30 jul, 2019. 01:0:00

Din är himlen och din är jorden, du har grundlagt världen och allt den rymmer.

Psaltaren 89:12 Skulle den Gud som skapat universum med den vackra lilla blå planet där han placerat sina älskade människobarn överge den? Tvärt om visar den bibliska historien och mångas erfarenhet att han håller världen i sin hand. Det ger hopp också i klimatkrisens tid.

Publiceringsdatum: 29 jul, 2019. 01:0:00

Den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.

Matteus 16:25 Rädsla förlamar som bekant, och att bara ha fokus på att rädda sitt eget skinn är att bygga sitt eget fängelse. Den som frivilligt och med glädje sätter andras bästa först ska finna att tacksamma medmänniskor gör hennes liv rikt och meningsfullt.

Publiceringsdatum: 28 jul, 2019. 01:0:00

Sedan sade Jesus till sina lärjungar: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.”

Matteus 16:24 I den stund du beslutar att åka till Göteborg så har du valt bort Kalmar, Luleå och tusen andra platser. Om Jesus säger att detta är villkoren för den som vill följa honom, då är det detta som gäller. Men det står varje människa fritt att göra sitt eget val.

Publiceringsdatum: 27 jul, 2019. 01:0:00

Vem får bo på ditt heliga berg? Den som inte ger lån mot ränta och inte kan mutas att fälla en oskyldig.

Psaltaren 15:1, 5 Kanske står vi oftare än vi i allmänhet inser inför valet att fälla en oskyldig. Till exempel om vi kan köpa någons eftertraktade vänskap genom att tiga för husfridens skull när någon talar illa om en annan, eller genom att själva att tala illa om tredje part.

Publiceringsdatum: 26 jul, 2019. 01:0:00

Vem får bo på ditt heliga berg? Den som håller sin ed fast det står honom dyrt.

Psaltaren 15:1, 4 Detta är väl inget populärt budskap i tider när vi sällan lovar något för att ha dörren öppen om något roligare skulle dyka upp. Men den som förstår att den som står vid sitt löfte vinner i det långa loppet kommer att ses som en god och pålitlig medmänniska.

Publiceringsdatum: 25 jul, 2019. 01:0:00

Vem får bo på ditt heliga berg? Den som inte går med förtal, inte vållar sin nästa skada och inte smädar sin granne.

Psaltaren 15:1, 3 Så gick det med den bostadsrätten! För vem klarar detta test, hur from och skötsam hon än må vara? Kanske behöver vi till att börja med begripa att saker som förtal, illvilja och kränkningar faktiskt bryter ner och förstör både oss själva och andra.

Publiceringsdatum: 24 jul, 2019. 01:0:00

Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever oförvitligt och gör det rätta och är sann i tal och tanke.

Psaltaren 15:1-2 Den topplägenheten kommer nog att förbli obebodd. Eller vet du någon som kvalar in? Men själva poängen med att Gud blev människa är att han erbjuder sin rättfärdighet åt den som uppriktigt ber honom om hjälp att leva rätt. På hans meriter är vi värdiga.

Publiceringsdatum: 23 jul, 2019. 01:0:00

Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Första Petrusbrevet 2:9 Vad vill Petrus säga? Är han mallig i tro att han ensam har ljuset? Inte alls! Han är som den som först kommer över bergets krön och ser gryningen. Han ropar på alla de andra, inte för att glänsa men för att han är överväldigad av det han ser.

Publiceringsdatum: 22 jul, 2019. 01:0:00

Du, Herre, håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig, din godhet och din trohet skall alltid bevara mig.

Psaltaren 40:12 Vad är det som dagligen bevarar oss? Slumpen? Som om det skulle vara mer sannolikt än att det finns en Skapare som vill oss väl? Många kan berätta om att de mött en god Gud som slösat med sin barmhärtighet över dem när de vänt sig till honom i uppriktig bön.

Publiceringsdatum: 21 jul, 2019. 01:0:00

Jag tiger inte om din hjälp, att du är trofast och räddar förkunnar jag. Jag döljer inte din godhet och trohet.

Psaltaren 40:11 Gissa vem som är mest välkommen i gemenskapen, den som klagar på allt och alla eller den som är positiv och tacksam? Faktum är ju att vi väljer attityd varje gång vi öppnar munnen, och den som upplevt Guds godhet och trohet har alltid något gott att tala om.

Publiceringsdatum: 20 jul, 2019. 01:0:00

Jag bär bud om din trofasta hjälp till den stora tempelskaran. Jag håller inte tillbaka mina ord, det vet du, Herre.

Psaltaren 40:10 Hur ofta håller vi inte tillbaka de ord vi verkligen borde uttala, medan det som aldrig borde ha sagts hoppar groda över våra läppar. Igen och igen har vi skäl att be Gud hjälpa oss att välja våra ord och att inte hålla inne de glädjebud människor väntar på.

Publiceringsdatum: 19 jul, 2019. 01:0:00

Gärna gör jag din vilja, min Gud, jag har din lag i mitt hjärta.

Psaltaren 40:9 Det här är en sångtext, skriven av kung David för att sjungas av allt folket. Men nog låter det lite dumdrygt, folk var väl inte annorlunda då än nu? Eller så ska det ses som uttryck för längtan, och är det någon som förstår vår längtan så är det vår Skapare.

Publiceringsdatum: 18 jul, 2019. 01:0:00

Brännoffer och syndoffer begär du inte, därför säger jag: Jag är här.

Psaltaren 40:7-8 Den som offrar något eller ger av sig själv till andra kan lätt få en viss helgongloria – vem av oss försöker inte leka bror Duktig nu och då? Men sådant imponerar inte på vår Skapare. Det han begär av oss är att vi är närvarande och tillgängliga för varandra.

Publiceringsdatum: 17 jul, 2019. 01:0:00

Slaktoffer och matoffer önskar du inte, du har lärt mig att lyssna.

Psaltaren 40:7 För Israels folk var olika sorters offer en självklarhet. Nära nog varje större händelse i livet hade sitt specifika offer. Så gick det som det ofta gör: offrandet blev slentrian. Men Gud nöjer sig inte med själlösa rutiner, han söker en dialog med oss.

Publiceringsdatum: 16 jul, 2019. 01:0:00

Stora är de ting du har gjort, dina under, Herre, min Gud, och dina planer med oss. Ingen kan mäta sig med dig.

Psaltaren 40:6 Tänk om Gud skapade universum och det förunderliga stoftkorn i kosmos vi kallar jorden bara för att ge oss, sina barn, det underbara hem vi dagligen njuter av? Inte kommer han då att lämna vare sig oss eller jorden i sticket. Han har ju planer för oss!

Publiceringsdatum: 15 jul, 2019. 01:0:00

Alltså skall var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra.

Romarbrevet 14:12-13 Om vi kunde ta till oss att vi alla en gång ska stå inför Skaparens domstol skulle vi kanske tänka oss för innan vi ägnade oss åt allt detta mätande och vägande som bryter ner både nära relationer och samhället i stort. Bygg upp andra och lämna domen åt Gud!

Publiceringsdatum: 14 jul, 2019. 01:0:00

”Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig?” Hon svarade: ”Nej, herre.” Jesus sa: ”Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.

Johannes 8:10-11 Det är illa nog med en dömande omvärld. Den som därtill dömer sig själv tappar lätt fotfästet. Vad kan då vara större än att då få förlåtelse från högsta instans? Men den som vill byta riktning måste stanna i smärtan tills livet funnit andra hållbara spår.

Publiceringsdatum: 13 jul, 2019. 01:0:00

Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom, och han satte sig ner och undervisade.

Johannes 8:2 Hur ser din dagsrutin ut? Har den plats för en stunds eftertanke? Många har gjort det till en vana att stanna upp och samla sina tankar kring ett Jesuscitat eller annat bibelord, och de kan ofta berätta om hur den vanan ger kraft och stadga åt livet.

Publiceringsdatum: 12 jul, 2019. 01:0:00

Sätt alltid din lit till honom, du folk, öppna ditt hjärta inför honom. Gud är vår tillflykt.

Psaltaren 62:9 Tillit uppstår i gemenskap. Det gäller även gudstillit. Den som tar sig tid att umgås med Gud i bibelläsning, bön och gudstjänster kommer gradvis att lära känna honom så att det blir naturligt och tryggt att ta sin tillflykt till honom också i nödens stund.

Publiceringsdatum: 11 jul, 2019. 01:0:00

Från Gud kommer min hjälp och min ära, Gud är min tillflykt, min starka klippa.

Psaltaren 62:8 Det talas mycket om att bygga sitt eget varumärke eller, annorlunda uttryckt, att leva till sin egen ära, och faktum är att frågan om vem vi ärar är en nyckel till själva livet. Den som inte är upptagen med sin egen ära, men söker Gud först, kan leva förnöjd.

Publiceringsdatum: 10 jul, 2019. 01:0:00

Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg.

Psaltaren 62:3 Psaltaren 62:3

Publiceringsdatum: 09 jul, 2019. 01:0:00

Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer min räddning.

Psaltaren 62:2 Om nu Gud är Gud och vill oss väl så är det väl självklart att det är hos honom vi ska söka den ro vi så hett eftertraktar. Eller? Hur korkat är det inte i så fall att vi väljer Gud som nödutgång först i trängt läge? Att söka Gud först är både klokt och rätt.

Publiceringsdatum: 08 jul, 2019. 01:0:00

Jag har gått vilse som ett bortsprunget får. Sök rätt på din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud.

Psaltaren 119:176 Det är inte lätt att erkänna att man är vilsen, man ju kan tappa ansiktet då. Men den som inte vill vara uppriktig om sin vilsenhet kommer att finna även den bäste hjälpare hjälplös. Gud finner den som tillstår sin hjälplöshet och ärligt vill följa hans bud.

Publiceringsdatum: 07 jul, 2019. 01:0:00

Låt mig leva för att prisa dig, låt dina lagar vara min hjälp.

Psaltaren 119:175 Vi tänker oss Guds lagar som tunga, allvarsamma och krävande. Kan det finnas något mera glädjedödande än de? Men tänk om inte Gud och hans lagar är sådana? Tänk om de djupast bejakar livet och glädjen, vad går den som undviker att följa dem miste om då?

Publiceringsdatum: 06 jul, 2019. 01:0:00

Jag längtar efter din räddning, Herre, din lag är min lust.

Psaltaren 119:174 Likt en drunknande som drar ner sin räddare fäktar vi ofta så vilt att inte ens Gud kan komma nära så länge vi halsstarrigt och blint följer våra egna lagar. Den som prövat att följa Guds livsbejakande lag längtar sedan inte efter någon annan räddning.

Publiceringsdatum: 05 jul, 2019. 01:0:00

Låt din hand bli mig till hjälp, ty jag har valt dina befallningar.

Psaltaren 119:173 Måste man följa Guds befallningar för att få hans hjälp? Säg så här: det är inte lätt att nå fram till en sprattlande och skrikande unge med någon konstruktiv hjälp över huvud taget. Att få Guds hjälp och att göra som vi vill går helt enkelt inte alltid ihop.

Publiceringsdatum: 04 jul, 2019. 01:0:00

Min mun skall besjunga ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga.

Psaltaren 119:172 Guds tio bud må vara urgamla, men inte desto mindre dagsaktuella. Läs dem och läs om dem och du ska finna att de kan tillämpas på såväl personliga relationer som på samhällslivet. Att ”besjunga” dem och se dem som rättesnöre ger stadga åt livet.

Publiceringsdatum: 03 jul, 2019. 01:0:00

Över mina läppar skall lovsång flöda, ty du lär mig dina stadgar.

Psaltaren 119:171 Stadgar lockar väl sällan till lovsång, men ett rättfärdigt regelverk är samhällets skelett. Likhet inför lagen kan tvinga en mäktig på knä och ge den svage upprättelse. Så lovsjung rättvisa stadgar i en tid då många vill mäta människor efter olika måttstock.

Publiceringsdatum: 02 jul, 2019. 01:0:00

Låt min bön nå fram till dig, rädda mig, som du har lovat.

Psaltaren 119:170 Varför skulle väl Gud egentligen vilja lyssna på mina böner? Vem är väl jag att göra anspråk på att ha Gud den Högstes öra? Men om Psaltarens böner kan ses som någon sorts mönster så kan vi sänka garden. De är rakt på sak, utan krusiduller: du har ju lovat!

Publiceringsdatum: 01 jul, 2019. 01:0:00

Natanael sade: ”Kan det komma något gott från Nasaret?” Filippos svarade: ”Följ med och se!”

Johannes 1:46 Jesus har ett bra recept mot främlingsfientlighet och illvilja: ”Följ med och se!”. När man delar strapatser och vyer efter vägen, när samtal och liv vävs ihop i förståelse och förundran skapas en gemensam berättelse stark nog att bygga ett samhälle av.

Publiceringsdatum: 30 jun, 2019. 01:0:00

Då träffade han (Jesus) Filippos. Han sade till honom: ”Följ mig!”

Johannes 1:43 Lärjungaskap är efterföljelse. Det kan låta som tvång, men de flesta som prövat upplever en befrielse i att ta rygg på Jesus ut på okända och kanske strapatsrika vägar. Det är inte alltid enkelt, men i Skaparens närhet finns frihet och utrymme för kreativitet.

Publiceringsdatum: 29 jun, 2019. 01:0:00

Jesus såg på Simon och sade: ”Du är Simon, Johannes son. Du skall heta Kefas” (det betyder Petrus).

Johannes 1:42 Lärjungen Simon fick ett nytt namn för att både han själv och hans närmaste för all framtid skulle förstå och påminnas om hans roll som grundsten i Kristi kyrka. Den som är trygg i sitt uppdrag står pall även när det blåser snålblåst eller storm på livsvägen.

Publiceringsdatum: 28 jun, 2019. 01:0:00

Han (Jesus) sade: ”Följ med och se!” De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen.

Johannes 1:39 Att vara en Jesu lärjunge handlar mycket om att följa med och se. Se var han bor, vilka människor han träffar och hur han möter dem. Stanna hos honom även i de mest triviala vardagssysslorna och vila i hans varma omsorg, lära av hans ord och kärlekshandlingar.

Publiceringsdatum: 27 jun, 2019. 01:0:00

Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville.

Johannes 1:38 Om du söker Gud, börja med att gå i den riktning du anar att han rör sig. Förr eller senare kommer han att vända sig om och fråga vad du vill – han är nämligen mycket intresserad av det. Innan du vet ordet av kommer ni att fortsätta vandringen sida vid sida.

Publiceringsdatum: 26 jun, 2019. 01:0:00

När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: ”Där är Guds lamm.”

Johannes 1:36 När Johannes Döparen kallade Jesus Guds lamm visste lyssnarna att lamm offrades i Jerusalems tempel några mil bort, som ett uttryck för vilja till försoning. Långt senare skulle de förstå Johannes ord, då när Jesus offrat sig själv för världens försoning.

Publiceringsdatum: 25 jun, 2019. 01:0:00

Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda.

Romarbrevet 8:28 Om Gud kräver vår kärlek innan han hjälper oss, hur går det ihop med hans ord om att vi ska älska våra fiender? Kanske är det så enkelt att bara den som älskar honom har förmågan att ta emot hans hjälp. Det goda får helt enkelt inte fäste där hat råder.

Publiceringsdatum: 24 jun, 2019. 01:0:00

Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er?

Matteus 6:30 Djupast sett handlar det väl om tillit och förtröstan, om vår trygghet är i plånboken eller hos Skaparen. Det kanske låter som ett självklart val, men nog uttrycker vår livsstil ofta att vi tyr oss mer till pengarna än till Gud, oavsett plånbokens tjocklek.

Publiceringsdatum: 23 jun, 2019. 01:0:00

Varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte.

Matteus 6:28 Vem föredrar inte en enkel och varmhjärtad människa framför en välklädd snobb? Så vad är viktigast: att ses som välklädd eller vänlig? Att vara inne eller att vara innesluten? Så gör i midsommartid en glädjens piruett över den du är, oavsett hur du ser ut.

Publiceringsdatum: 22 jun, 2019. 01:0:00

Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de?

Matteus 6:26 Vi ser längtansfullt och avundsjukt på fåglarna som verkar flyga bort från alla bekymmer medan vi går vår jordbundna lunk. Men den Gud som skapat både oss och fåglarna känner oss ju utan och innan och vet vad vi behöver. Varför inte vila tryggt i hans omsorg?

Publiceringsdatum: 21 jun, 2019. 01:0:00

Bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna?

Matteus 6:25 Att inte låta det viktiga stå i vägen för det nödvändiga är ett av livets viktigaste och svåraste konststycken. Inte minst nu i klimatkrisens tid borde vi alla ha skäl att fundera över om det i stunden eftertraktade verkligen är nödvändigt i det långa loppet.

Publiceringsdatum: 20 jun, 2019. 01:0:00

Hos Gud finns vishet och styrka, han har beslutsamhet och insikt.

Job 12:13 Beslut utan insikt är lika illa som veligt tillämpad klokskap – Job hade koll på managementprinciperna för tusentals år sedan. Många har erfarit att Gud har kontroll även i till synes hopplösa lägen. Han kommer att få sista ordet även i vår kaotiska värld.

Publiceringsdatum: 19 jun, 2019. 01:0:00

Med hög ålder följer vishet, långt liv skänker insikt.

Job 12:12 Insikt och vishet kommer inte av sig själva, de måste aktivt sökas upp – det är en konst att mogna innan man skördas. Vishet ges åt den som ödmjukt lär av andra och ger nya generationer utrymme. Ung och gammal kompletterar varandra, utan barn ingen framtid.

Publiceringsdatum: 18 jun, 2019. 01:0:00

Örat prövar orden som tungan prövar matens smak.

Job 12:11 Tanken vi tänker formas till ord som via ljudvågor fångas upp av den andres öra, och i ögonblicket avkodar hon orden. Så är inte bara människan själv utan hela hennes livsmiljö skapad för kommunikation. Ensamhet står i konflikt med skapelsens grundtanke.

Publiceringsdatum: 17 jun, 2019. 01:0:00

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.

Matteus 28:19 De som inte hört talas om Jesus borde ”lämnas i fred”, tycker somliga. Men vadå ”i fred”? Som om inte världen vore full av de mest märkliga och påträngande budskap. Varför skulle inte alla ha samma möjlighet att ta ställning till just det kristna budskapet?

Publiceringsdatum: 16 jun, 2019. 01:0:00

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.

Matteus 28:18 Den som säger så här är skvatt galen – om han inte har rätt. Har han inte det är de kristna värda vartenda hånskratt de mött. Men om det är sant förändrar det allt för oss alla. Det minsta vi är skyldiga oss själva är att skaffa oss en välgrundad ståndpunkt.

Publiceringsdatum: 15 jun, 2019. 01:0:00

När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade.

Matteus 28:17 Även några i den inre lärjungakretsen tvivlade och Bibeln berättar om detta rakt upp och ner. Det borde avdramatisera våra tvivel och få oss att inse att tvivel kan höra till den gudomliga lärjungaskolans pedagogik som ett sätt att långsiktigt stärka vår tro.

Publiceringsdatum: 14 jun, 2019. 01:0:00

Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet, amen.

Romarbrevet 11:36 Gud eller slumpen? Nog påverkas tanken, världsbilden och därmed livet på ett avgörande sätt av hur vi tänker om vårt ursprung. Den som utgår från att vi härstammar från en härlig och kärleksfull Skapare har en krok att hänga upp sitt hopp och sin världsbild på.

Publiceringsdatum: 13 jun, 2019. 01:0:00

Vem kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda?

Romarbrevet 11:34 Det kan kännas meningslöst att närma sig en allsmäktig Gud. Vad har vi väl att säga varandra? Men då bortser vi från att Gud är Kärlek. Vilken förälder tar inte med glädje emot den enklaste pinne från barnet som räcker fram den som en nyfunnen skatt?

Publiceringsdatum: 12 jun, 2019. 01:0:00

Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar.

Romarbrevet 11:33 Nyfikenhet är en gudagåva! Sund nyfikenhet på varandra, på skapelsen och på Gud utvecklar oss och gör livet rikt på alla möjliga plan. Så kan vår nyfikenhet hjälpa oss att närma oss Gud, om vi vågar ta beslutsamma steg i längtans och förundrans riktning.

Publiceringsdatum: 11 jun, 2019. 01:0:00

Herren har sagt sitt ord, en här av kvinnor sprider segerbudet.

Psaltaren 68:12 Här går verkligen författaren, kung David, på tvärs mot sin samtids människosyn. Den som läser Bibelns texter noggrant finner ofta sådana överraskningar. I en kultur där kvinnors ord var utan värde befullmäktigar David just dem att vara Herrens budbärare.

Publiceringsdatum: 10 jun, 2019. 01:0:00

Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande.

Johannes 14:16 Hur skulle den värld se ut där sanningen fick råda oinskränkt? Ingen grund för misstänksamhet, inga större behov av polis och rättsväsende och tillit i alla relationer. Nog skulle en sådan ordning vara till stor glädje. Så släpp in Guds hjälpare, han behövs!

Publiceringsdatum: 10 jun, 2019. 01:0:00

Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig.

Johannes 14:21 Vi vill gärna se vår följsamhet för Guds bud som en väg att nå honom, och sätter oss i sinnet på att hålla buden i egen kraft. Det är dömt att misslyckas. Men den som närmar sig buden utifrån kärlek och tillgivenhet ska finna sig omsluten av Guds kärlek.

Publiceringsdatum: 08 jun, 2019. 01:0:00

Jag (Jesus) skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er.

Johannes 14:18 Kan det finnas ett mer trösterikt budskap till dem som känner sig ensamma i universum än detta att självaste Skaparen ska komma till dem? Det är lite som att ha konstruktören med sig ombord på rymdfärjan, som en försäkring och en trygghet vad än som sker.

Publiceringsdatum: 07 jun, 2019. 01:0:00

Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud.

Johannes 14:15 Den som på nära håll sett nyförälskade, som är så upptagna med att uppfylla varandras minsta vink att de tappar kontrollen över vad som passar sig i omgivningens ögon, förstår precis. Så kan inte heller den som älskar Gud hålla sin kärlek hemlig.

Publiceringsdatum: 06 jun, 2019. 01:0:00

Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny.

Psaltaren 104:30 Den som kan se varje ny vår som ett bevis för att Guds ande återuppväcker och genomsyrar den värld han en gång skapade har funnit en källa till djup och obeskrivlig tröst. Inte minst i denna tid, så präglad av apokalyps och klimatångest.

Publiceringsdatum: 05 jun, 2019. 01:0:00

Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

Apostlagärningarna 2:21 Att åkalla Herrens namn borde väl inte vara svårare än att ringa 112 kan man tycka. Är det alltså vårt enfaldiga högmod och vår sturiga tilltro till vår egen förmåga som gör det så förtvivlat svårt att be en enkel bön och lägga våra liv i Herrens händer?

Publiceringsdatum: 04 jun, 2019. 01:0:00

Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner.

Joel 2:28 ”Gammal är man när man har fler minnen än drömmar”, lär den israeliske statsmannen Shimon Peres ha sagt efter fyllda 90 år. Bäst fungerar församlingen, samhället och världen när alla generationer får plats, lyssnar till och lär av varandra.

Publiceringsdatum: 03 jun, 2019. 01:0:00

Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig.

Psaltaren 33:22 När Jesus lämnade sina vänner lovade han att sända dem en Hjälpare som alltid skulle vara hos dem. Han talade om Guds heliga Ande. Denne Hjälpare kan beskrivas just som en nåd som vilar över den som tar emot honom, en gudomlig omsorg att alltid vila i.

Publiceringsdatum: 02 jun, 2019. 01:0:00

I honom har våra hjärtan sin glädje, vi förtröstar på hans heliga namn.

Psaltaren 33:21 Vad är glädje? Fest och gamman, sång och dans, kärlekens närhet, en utmanande livsuppgift – och mycket mer. Allt sådant kan levas ut i sprudlande glädje av den som förtröstar på en helig Gud. Det är långt från flams och flabb, men det ger sann livskvalitet.

Publiceringsdatum: 01 jun, 2019. 01:0:00

Herren vakar över dem som fruktar honom, över dem som hoppas på hans nåd, han räddar dem från döden och håller dem vid liv i hungertid.

Psaltaren 33:18-19 Om det fanns ett enkelt samband mellan gudsfruktan och välmående skulle väl varenda människa se till att vara lagom from. Men det finns inget ”lagom from”. Sann tro är alltid på allvar, en fråga om livsgemenskap, som relationen mellan grenen och trädet.

Publiceringsdatum: 31 maj, 2019. 01:0:00

Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen.

Lukas 24:51 Vilken nådig Gud som inte knyter näven mot oss från sin himmel! Hans vänners sista minne av Jesus var en utsträckt hand och en välsignande stämma. Den erfarenheten erbjuds varje Jesu lärjunge att dagligen ta med sig in i sin egen värld och vardag.

Publiceringsdatum: 30 maj, 2019. 01:0:00

Och de var ständigt i templet och prisade Gud.

Lukas 24:53 Efter Jesu död går lärjungarna och gömmer sig, rädda för att själva dödas. Nu prisar de Gud bland allt folket i templet. Är det inte farligt längre? Säkert! Men efter uppståndelsen och himmelsfärden är de så övertygade om Guds makt att de inte är rädda längre.

Publiceringsdatum: 29 maj, 2019. 01:0:00

De föll ner och hyllade honom (Jesus) och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje.

Lukas 24:52 Så här var det: Medan de hyllade Jesus lämnade han dem ”och fördes upp till himlen”. Så står det. Märkligt. De var glada fast deras bäste vän och välgörare försvann. Men om himlen är inblandad när allt ställs på ända är det oftast glädjen som dominerar ändå.

Publiceringsdatum: 28 maj, 2019. 01:0:00

Jesus såg på Simon och sade: ”Du är Simon, Johannes son. Du skall heta Kefas” (det betyder Petrus).

Johannes 1:42 Lärjungen Simon fick ett nytt namn för att både han själv och hans närmaste för all framtid skulle förstå och påminnas om hans roll som grundsten i Kristi kyrka. Den som är trygg i sitt uppdrag står pall även när det blåser snålblåst eller storm på livsvägen.

Publiceringsdatum: 28 maj, 2019. 01:0:00

Han (Jesus) tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem.

Lukas 24:50 Det är lätt att välsignelsen försvinner ur våra liv när Gud sätts på undantag. Vi nöjer oss med ett enkelt ”Lycka till!” eller ”Sköt om dig!”. Inget fel i det och vi menar ju väl. Men Guds välsignelse är större, den räknar med den Allsmäktiges alla resurser.

Publiceringsdatum: 27 maj, 2019. 01:0:00

Den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Lukas 11:10 Tänk dig ett barn som får gå med till leksaksbutiken och välja ut en hett eftertraktad leksak, men som väl där inte kan välja i det överväldigande utbudet. Så glömmer kanske också vi våra barnsliga önskningar när vi äntligen slipper in i Guds oändliga förråd?

Publiceringsdatum: 26 maj, 2019. 01:0:00

Förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss.

Lukas 11:4 Som om Gud bara skulle förlåta oss om vi förlåter andra? Nja, kanske är det så att vår hårdhet och bitterhet, vårt hat och förakt är effektiva hinder för att Guds förlåtelse ska nå fram? Guds nåd kan rinna av våra hårda hjärtan som ett vårregn mot ett plåttak.

Publiceringsdatum: 25 maj, 2019. 01:0:00

Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer

Lukas 11:3 Den som samlar på hög av oro för morgondagen kan aldrig slappna av. Men den som förmår leva i sådan förtröstan på Gud att hon vågar vara generös med sig själv och sina tillgångar varje ny dag som Gud ger har funnit en nyckel till djup tillfredsställelse.

Publiceringsdatum: 24 maj, 2019. 01:0:00

Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.

Lukas 11:2 Man ska inte slarva med orden, ty hur vi talar och hur vi tänker om någon hör ihop, och våra ord avslöjar vad vi håller heligt. Så hur talar vi om Gud? Förstår den som lyssnar att Guds rike är gott och medverkar våra ord till att detta rike kan komma?

Publiceringsdatum: 23 maj, 2019. 01:0:00

Jag litar på din godhet, mitt hjärta skall jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.

Psaltaren 13:6 Vad är deras hemlighet som litar på Guds godhet och hjälp så bergfast att de faktiskt vågar sina liv i full förtröstan på att Gud tar hand om dem? Sannolikt har de under lång tid, steg för steg, prövat vad det är att överlåta sig i den Barmhärtiges händer.

Publiceringsdatum: 22 maj, 2019. 01:0:00

Se på mig, svara mig, Herre, min Gud! Ge ny glans åt mina ögon.

Psaltaren 13:4 Att bli sedd väcker känslor – det är skillnad på att bli ertappad och att bli uppmärksammad. Den som vet hur det är att se in i en älskads ögon och möta gensvar kan ana hur det är att vila i Guds blick, övertygad om att hans ögon följer henne i kärlek.

Publiceringsdatum: 21 maj, 2019. 01:0:00

Hur länge skall tankarna mala, mitt hjärta ängslas dag efter dag? Hur länge skall min fiende triumfera?

Psaltaren 13:3 Psaltaren är en fantastisk bönbok, inte minst i den meningen att den rymmer alla tänkbara mänskliga känslor och situationer. Ingenting är för mörkt eller för smärtsamt, psaltarsångerna målar plågan som den är. Är det därför vi älskar Psaltaren så högt?

Publiceringsdatum: 20 maj, 2019. 01:0:00

Låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.

1 Johannesbrevet 3:18 Vi nästan drunknar i ord om hur saker och ting skulle kunna bli bättre, men inte hjälper det. Bara när vi vågar se och beskriva sanningen som den är och när ögon och händer möts sker en verklig förändring. Tänk om vi skulle våga ett steg i den riktningen i dag?

Publiceringsdatum: 19 maj, 2019. 01:0:00

Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

Johannes 15:12 Hur älskade Jesus, enligt Bibeln? Så att han gav allt. I stället för att döma oss gav han sig själv till vår räddning. Vem av oss kan väl förmå oss att ge oss ut så för en annan människa? Men det vi kan göra är att be Gud hjälpa oss sträva i den riktningen.

Publiceringsdatum: 18 maj, 2019. 01:0:00

Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss.

1 Johannesbrevet 3:24 Den logiska konsekvensen av att Guds bud är de ramar som gäller för Skapelsen blir ju att den som vill vara i Gud måste hålla dem, Gud kan förstås inte följa oss dit han inte vill. Däremot kan och vill han fånga upp oss när vi vänder oss till honom i bön.

Publiceringsdatum: 17 maj, 2019. 01:0:00

Detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss.

1 Johannesbrevet 3:23 Blir tron, eller ens vår kärlek, något värd om vi bara gör som vi blir tillsagda? Ja, om buden är goda blir väl resultat gott om vi följer dem. Och nog är frukten av inbördes kärlek god? Så kan lydnad för Guds bud ge oss ett gott liv i gemenskap och kärlek.

Publiceringsdatum: 16 maj, 2019. 01:0:00

Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud.

1 Johannesbrevet 3:21 Vilken människa kan väl med sanning och frimodighet påstå att hon inte ångrar något ord eller någon handling? Det är när den insikten slår till som Gud erbjuder sin förlåtelse på ett sätt som gör oss i djupaste mening fria och lätta om hjärtat.

Publiceringsdatum: 15 maj, 2019. 01:0:00

Hylla Herren, hela världen, brist ut i jubel och sång!

Psaltaren 98:4 I vårens tid är det lätt att föreställa sig hur hela världen lovsjunger Gud. Kanske kommer fåglarnas kvitter ur ett slags inre tvång att jubla? Tänk om också vi människor når vår fulla potential när vi förbehållslöst besjunger vår Skapare och Gud.

Publiceringsdatum: 14 maj, 2019. 01:0:00

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting.

Psaltaren 98:1 Ett musikverks storhet står ofta i direkt relation till vem eller vad det besjunger. Och nog vore väl världen fattigare utan alla de fantastiska verk som prisar Skaparen? Det behöver välva sig en himmel över oss för att locka ur oss vår yppersta kreativitet.

Publiceringsdatum: 13 maj, 2019. 01:0:00

Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig.

Johannes 14:1 Är alltså kristen tro en försäkring mot oro? Knappast. Men det är sant att många som fattat beslutet att lära känna Jesus Kristus och dagligen umgås med honom i bön utstrålar en stilla förtröstan som inte viker ens i livets allra svåraste passager.

Publiceringsdatum: 12 maj, 2019. 01:0:00

Vår Herre är stor, hans kraft är väldig, hans vishet är utan gräns.

Psaltaren 147:5 Vi lider ingen brist på potentater som framhåller sin makt och klokskap men som i skarpt läge visar sig sorgligt otillräckliga inför mänsklighetens ödesfrågor. Den som lärt känna Gud som väldig och vis förmår att möta livets stormar med förtröstan och hopp.

Publiceringsdatum: 11 maj, 2019. 01:0:00

Herren stöder de svaga, de gudlösa slår han till marken.

Psaltaren 147:6 Där satt den! Precis som vi vill ha det, inget pjosk med de gudlösa här, inte! Säga vad man vill om Bibeln – inte är den lättsmält. Kan poängen vara att en helig Gud inte är att leka med, även om han visar tålamod med den svage? Och vem är inte svag emellanåt.

Publiceringsdatum: 10 maj, 2019. 01:0:00

Han bestämmer stjärnornas antal och ger dem deras namn.

Psaltaren 147:4 Vår galax, Vintergatan, sägs bestå av mer än hundra miljarder stjärnor och den är bara en av hundra miljarder galaxer som vi kan se i våra mikroskop. Är det i det perspektivet över huvud taget möjligt och rimligt att slå fast att det inte finns någon Gud?

Publiceringsdatum: 09 maj, 2019. 01:0:00

Han ger läkedom åt de förtvivlade, han helar deras sår.

Psaltaren 147:3 Framför allt handlar det nog om perspektiv. Den som är mitt i smärtan ska aldrig avkrävas att se mening i lidandet. Men den som kommit ut på andra sidan kan ofta berätta om hur Gud varit med i läkedomsprocessen och rent av gett ärren mening.

Publiceringsdatum: 08 maj, 2019. 01:0:00

Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

1 Korintierbrevet 4:18 Är det inte detta osynliga – ändå lika påtagliga som luften vi andas – som gör att vi strävar vidare? Kan det förklaras? Nej. Bortförklaras? Inte heller möjligt. Den eviga världen är inte verklig på bekostnad av den här världen, men den kan ge vår värld mening.

Publiceringsdatum: 07 maj, 2019. 01:0:00

Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag.

1 Korintierbrevet 4:16 Visst har du stött på dem, de där som trots sjukdomar och begränsningar är förnöjsamma och mot alla odds hela tiden utvecklas som människor. Ofta visar det sig att de gjort ett medvetet val att överlåta sina liv åt en högre makt och tar varje dag ur Guds hand.

Publiceringsdatum: 06 maj, 2019. 01:0:00

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.

Psalm 23:1 Visst låter detta lite ansvarslöst, som ett rikemansbarn med obegränsad kredit på kontot. Men den som är förvissad om att han har en god herde som har resurser och vilja att ta ansvar för honom kan leva trygg och förtröstansfull, förnöjsam och generös.

Publiceringsdatum: 05 maj, 2019. 01:0:00

Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.

Psaltaren 23:6 Miljoner ensamma och hemlösa människor upplever Herrens hus i mycket konkret mening som ett hem och en plats för godhet och nåd. Guds barn vet att en välkomnande famn väntar dem hos syskon vart helst de reser, och därtill en fadersfamn vid livets slut.

Publiceringsdatum: 04 maj, 2019. 01:0:00

Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden.

Psaltaren 23:5 Sällan har väl så många, från skolbarn till toppolitiker, upplevt hotfull fientlighet i sådan utsträckning som idag. Är det då inte vår plikt att be för dem att de mitt i hatet får uppleva den där oskattbara känslan av att vara omslutna, älskade och trygga?

Publiceringsdatum: 03 maj, 2019. 01:0:00

Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg.

Psaltaren 23:4 Nyhetsflöden och kulturliv flödar över av larm som pekar mot att vi är på väg mot ”den mörkaste dal”. Då behövs motståndsfickor, människor som inte flyr verkligheten, men som lutar sig mot Gud och sprider hopp och förtröstan oavsett mörkret.

Publiceringsdatum: 02 maj, 2019. 01:0:00

Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära.

Psalm 23:3 Detta är en hälsning till den som står där utpumpad och villrådig med insikten att han slösat kraft på att gå fel vägar. Och vem har inte det? Om Gud varligt får visa vägen ger han också kraft att gå den, även om hans väg bevars inte alltid är den lättaste.

Publiceringsdatum: 01 maj, 2019. 01:0:00

Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten.

Psaltaren 23:2 Visst är det något speciellt med gröna ängar och en vattenspegel? Som om Skaparen ansträngt sig särskilt för att forma en miljö där han kan få komma till tals med oss. Så missa inte tillfället att lyssna in Guds röst nu när våren skapar rum för andakt.

Publiceringsdatum: 30 apr, 2019. 01:0:00

Må han (Gud) låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus.

Hebreerbrevet 13:21 I en kultur som tycks anse att lycka är att må bra och ha kul är det provocerande att be om att få behaga Gud. Men många som lever för att förverkliga Guds goda vilja i Jesu anda verkar både må bra och ha kul, även om deras liv inte alltid är en dans på rosor.

Publiceringsdatum: 29 apr, 2019. 01:0:00

De skall ropa ut din stora godhet och jubla över din trofasthet.

Psaltaren 145:7 Trofasthet är inte det första ordet man kommer på för att beskriva samtiden. Så mycket viktigare då att de som bekänner sig till en evig Gud verkligen försöker leva i trofasthet och berätta om Guds godhet. En sådan livsstil föder ett hopp som världen behöver.

Publiceringsdatum: 28 apr, 2019. 01:0:00

Ditt höga majestät, och de under som du gör vill jag besjunga.

Psaltaren 145:5 Allt beror ju på den utgångspunkt man väljer. Den som drar slutsatsen att den förunderliga ordning som håller ihop allt från atomer till galaxer har sitt ursprung hos en väldig Skapare brister gärna ut i lovsång som bygger upp såväl henne själv som omgivningen.

Publiceringsdatum: 27 apr, 2019. 01:0:00

Släkte efter släkte skall hylla dina verk och vittna om dina väldiga gärningar.

Psaltaren 145:4 Hur föräldrar och skola bygger barnens världsbild är avgörande. Hur viktigt det än är att barnen får relevant kunskap och goda värderingar så är det stor skillnad på om perspektivet gör halt inom denna världen eller om det välver sig en himmel över deras liv.

Publiceringsdatum: 26 apr, 2019. 01:0:00

Stor är Herren, högt är han prisad, ingen kan fatta hans storhet.

Psaltaren 145:3 Idag är världen full av svindlande utopier. Spelkonstruktörer och forskare tävlar om vem som kan frammana de mest spektakulära följderna av artificiell intelligens och andra vetenskapliga landvinningar. Men hur stor är då inte Han, den som skapade deras hjärnor?

Publiceringsdatum: 25 apr, 2019. 01:0:00

Dag efter dag vill jag prisa dig, nu och för evigt sjunga ditt lov.

Psaltaren 145:2 Vi kan prisa Gud för skatteåterbäringen eller andra triviala saker som händer oss, och det är väl inte fel. Men den som gör tacksamhet till Gud för livets goda till en del av sin dagliga rutin år ut och år in präglas efter hand av en oskattbar förnöjsamhet.

Publiceringsdatum: 24 apr, 2019. 01:0:00

Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung, nu och för evigt prisar jag ditt namn.

Psaltaren 145:1 Visst är det väl ofint att yttra sig tvärsäkert om någon man inte känner? Men om Gud tillåter sig folk att ha en massa åsikter utan att på allvar försöka ta reda på vem han är. De som verkligen har lärt känna Gud brukar ha lätt för att lovsjunga honom.

Publiceringsdatum: 23 apr, 2019. 01:0:00

Medan de ännu talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: ”Frid över er!”

Lukas 24:36 Det var efter Jesu död, då när de visste att allt var över och måste hantera de där jobbiga typerna som vägrar acceptera verkligheten. Så står han där, den döde. Livs levande! Deras bestörtning visar att inte ens hans vänner anade att hans död var en omstart.

Publiceringsdatum: 22 apr, 2019. 01:0:00

Jesus sade till henne: "Maria." Hon vände sig om och sade till honom: "Rabbouni!" (det är hebreiska och betyder mästare).

Johannes 20:16 Den som var död och begraven står levande framför Maria. Detta är världslitteraturens klimax, inte i sin vildaste fantasi kunde hon föreställa sig detta. Det fantastiska är att efter den dagen har miljontals människor gjort samma omvälvande gudsmöte som Maria.

Publiceringsdatum: 21 apr, 2019. 01:0:00

En av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans, och då kom det ut blod och vatten.

Johannes 19:34 Det fanns ingen bakväg från korset, som somliga vill påstå. Ingen kunde slippa levande ifrån det som Jesus utsattes för. Hans död var lika äkta som hans liv. Hans offer för oss var på allvar. Bara så kunde han bereda en väg för oss ut ur dödens förbannelse.

Publiceringsdatum: 20 apr, 2019. 01:0:00

När Jesus hade fått det sura vinet sade han: "Det är fullbordat." Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.

Johannes 19:30 Om inte Jesus frivilligt hade överlämnat sig åt döden hade den inte haft någon makt över honom. Så ligger det en ofattbar kraft i ett offer som är frivilligt. Domaren och skarprättaren finner sig maktlösa när offret överlämnar sig med rak rygg och klar blick.

Publiceringsdatum: 19 apr, 2019. 01:0:00

Jag skall förlåta dem deras orättfärdighet, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.

Hebreerbrevet 8:12 Ibland säger vi lite tanklöst att det är Guds jobb att förlåta. Men tänk om det inte fanns någon att gå till som kunde ge förlåtelse? När vi står där hjälplösa med vår bottenlösa förtvivlan bör vi vara oändligt tacksamma över Guds gränslösa förlåtelse.

Publiceringsdatum: 18 apr, 2019. 01:0:00

Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och inrista dem i deras hjärtan.

Hebreerbrevet 8:10 Lagar på papper verkar inte bita på oss, vare sig det gäller skatteförordningar eller trafikregler. Men den som öppnar sig för en gudomlig förvandling inifrån får uppleva glädjen i att vara med och bygga Guds goda Rike redan i denna världen.

Publiceringsdatum: 17 apr, 2019. 01:0:00

Sannerligen, jag säger er: en tjänare är inte förmer än sin herre, och en budbärare inte förmer än den som har sänt honom.

Johannes 13:16 Så här är det, enligt Bibeln: Gud sände Jesus, som blev som en av oss och gjorde sig till allas tjänare. Därmed gav han oss ett exempel att följa. Om vi ska göra som Gud och fullfölja det uppdrag han gett oss finns det alltså bara en väg att gå: tjäna världen!

Publiceringsdatum: 16 apr, 2019. 01:0:00

Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter.

Johannes 13:14 Ett samhälle är inte starkare än sin minsta beståndsdel. Så alla de där banala, till synes obetydliga, goda vardagshandlingarna avgör kanske till syvende och sist kvaliteten på hela det samhälle vi gemensamt bygger. Så vems fötter ska du tvätta idag?

Publiceringsdatum: 15 apr, 2019. 01:0:00

Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

Johannes 12:13 Nog är det skillnad på att komma i Rädda barnens eller maffians namn – man ska vara noga med vems ärenden man går. För någons budskap bär vi, medvetet eller omedvetet. Många kan berätta att det är välsignat att medvetet försöka gå Herrens ärenden.

Publiceringsdatum: 14 apr, 2019. 01:0:00

Herren är Gud. Han gav oss ljus.

Psaltaren 118:27 ”Varde ljus”, sa Skaparen när världen började. Bara den som själv är ljus kan frambringa det ljus som är en förutsättning för liv. Därför är det meningslöst för oss att försöka bekämpa mörkret. Vår uppgift är att öppna för ljuset, bara så kan mörkret vika.

Publiceringsdatum: 13 apr, 2019. 01:0:00

Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada!

Psaltaren 118:24 Mark Levengood kanske har rätt när han säger att svensken hellre vill ha roligt än vara lycklig. Den jublande glädjen är något annat än gapflabb och high five. Den som upplevt ett gudomligt ingripande brukar vittna om en varaktig och oskattbar livsglädje

Publiceringsdatum: 12 apr, 2019. 01:0:00

Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning.

Psaltaren 118:21 Man ska inte handskas med böner hur som helst. När allt kommer omkring handlar det ju om samtal med Skaparen. Så var observant på dina enkla vardagsböner, de där som nästan bara är förflugna tankar. Kanske Gud svarar på dem oftare än du tror?

Publiceringsdatum: 11 apr, 2019. 01:0:00

Öppna för mig rättfärdighetens portar! Jag vill gå in och tacka Herren.

Psaltaren 118:19 Vem längtar inte efter att finna och gå in genom rättfärdighetens portar i en värld fylld av lögner och svek? Många vittnar om att de hittat den vägen genom en enkel tackbön: ”Herre, tack för att du öppnar din dörr för mig. Jag vill gå in och leva med dig.”

Publiceringsdatum: 10 apr, 2019. 01:0:00

Var stilla inför Herren, allt levande, han bryter upp från sin heliga boning.

Sakarja 2:13 Vid omvälvande händelser som ett barns födelse, en förälskelse, eller kanske ett djupt samtal med en vän, så händer det att världen liksom öppnar sig och vi anar Guds helighet och kärlek. Ta vara på sådana lägen för att stilla lyssna efter Guds tilltal.

Publiceringsdatum: 09 apr, 2019. 01:0:00

Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.

Filipperbrevet 2:5 Jesus lämnade himlens härlighet för att bli som en av oss, tjäna oss och ge sig själv för vår räddning. Vi ska följa hans exempel, ödmjuka oss och tjäna varandra. Se där Bibeln i ett nötskal! De som försöker leva så brukar ha spännande saker att berätta.

Publiceringsdatum: 08 apr, 2019. 01:0:00

Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten.

Markus 12:10 Vi har otaliga och ständigt nya exempel på att krig, våld och oförsonlighet river ner och förstör. Men försoning är verkligen en hörnsten på vilken man kan bygga både samhället och en människas liv. Så viktigt då att vi var och en ständigt lever i försoning.

Publiceringsdatum: 07 apr, 2019. 01:0:00

Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade.

Psaltaren 103:13-14 Vem skulle bättre än vår Skapare, han som känner oss bäst, kunna veta var det gör ont och vad vi innerst längtar efter? Vem skulle bättre förstå vad vi behöver än en god far, som känner oss utifrån och in? Inte konstigt om man längtar till en sådan pappa.

Publiceringsdatum: 06 apr, 2019. 01:0:00

Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd.

Psaltaren 103:12 Låt oss se det lite barnsligt: Det är som om Gud Fader har satt fotboja på synden så att det larmar i himmelen så snart den närmar sig den förlåtne syndaren. Kanske har han änglar med särskild uppgift att mota iväg synden från syndaren när larmet går?

Publiceringsdatum: 05 apr, 2019. 01:0:00

Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

Psaltaren 103:11 Själva poängen med den här hälsningen från kung David är att nåden är oändlig, långt bortom vår tankeförmåga. Ingen kan väl mäta himlens höjd över jorden? Ändå går vi allt för ofta här med blicken i backen och ältar våra misstag och misslyckanden.

Publiceringsdatum: 04 apr, 2019. 01:0:00

Han handlar inte mot oss som vi förtjänat, han ger oss inte våra synders lön.

Psaltaren 103:10 Själva nyckeln till att Gud inte handlar med oss som vi förtjänat är att han själv tar på sig alla våra brister. Det är det påsken handlar om. Sedan den Rättfärdige tagit vår uselhet på sig kan han handla med oss efter sin kärlek, inte efter våra svagheter.

Publiceringsdatum: 03 apr, 2019. 01:0:00

Han går inte ständigt till rätta med oss, hans vrede varar inte för evigt.

Psaltaren 103:9 Tänk om Gud skulle vara en petimäter som tog varje tillfälle att gå till rätta med oss för våra brister. Hur skulle vi kunna leva då? Men aposteln Johannes förklarar att Gud inte sände sin Son för att döma världen utan för att rädda den. Vilket glädjebud!

Publiceringsdatum: 02 apr, 2019. 01:0:00

Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek.

Psaltaren 103:8 Herren Gud Allsmäktig kan förstås vara skräckinjagande. Men de som mött honom talar också om honom som barmhärtig och nådig, som kärlekens och tröstens Gud som vi vågar vända oss till även om vi har ställt till med saker som väcker hans vrede.

Publiceringsdatum: 01 apr, 2019. 01:0:00

Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv.

Johannes 6:33 Den som med ett öppet sinne tar emot ”Guds bröd” för sin andliga människa kommer till ro med sig själv på ett sätt som kan öppna vägar till att möta kroppsliga behov och stilla magens hunger. Den som är i andlig balans klarar av att möta livets utmaningar

Publiceringsdatum: 31 mar, 2019. 01:0:00

Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv.

Johannes 6:27 Att kunna arbeta för sitt dagliga bröd beskrivs med rätta som en välsignelse. Men större än detta är ändå att nå den integritet och mognad som kommer av dagligt intag av den föda som utgörs av andliga övningar som bibelläsning, bön och goda samtal.

Publiceringsdatum: 30 mar, 2019. 01:0:00

Ni har ju fått smaka Herrens godhet.

1 Petrusbrevet 2:3 Var och en som fått livets gåva, som har luft att andas, mat att äta och som njuter naturens skönhet har fått smaka Guds godhet. Hur skulle all världens skönhet, godhet, vänskap och kärlek kunna uppstå och förmeras utan en kärleksfull Skapare?

Publiceringsdatum: 29 mar, 2019. 01:0:00

Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

1 Petrusbrevet 2:2 Skaparen verkar ha gett oss en grundläggande förmåga att förstå och söka oss till det vi djupast behöver för att växa och mogna. Så är då vår uppgift att hålla denna källa ren från alla ytliga och tillfälliga begär som ständigt påkallar vår uppmärksamhet.

Publiceringsdatum: 28 mar, 2019. 01:0:00

Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal.

1 Petrusbrevet 2:1 Ondska, falskhet, förställning, avund och förtal – så sorgligt välbekant! Vi har alltså inte lärt oss att hantera dessa fördärvliga vanor trots allt vad de förstört i tusentals år. Så mycket mer angeläget då att vi äntligen tar till oss apostelns uppmaning.

Publiceringsdatum: 27 mar, 2019. 01:0:00

De skall tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor.

Psaltaren 107:8 Om Gud är Kärleken så är han väl upphovet till allt som görs av kärlek. Naturligtvis är vi inte Guds marionetter, men nog är det en hisnande och underbar tanke att vi människobarn kan få vara verktyg för själva Kärleken och för de underbara gärningar Gud gör?

Publiceringsdatum: 26 mar, 2019. 01:0:00

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

Psaltaren 107:1 Tacksamhet påverkar vår världsbild och vår självbild. När vi odlar uppskattning får vi syn på de goda gåvor livet ger. De i sin tur befordrar hopp och framtidstro. Vi talar inte om en verklighetsfrämmande optimism, utan snarare om att välja rätt fokus i livet.

Publiceringsdatum: 25 mar, 2019. 01:0:00

Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.

Lukas 1:45 Det ligger i trons natur att se och försöka beskriva vad andra inte ser. I det ligger en risk att missförstås och hånas, men också att sättas på en piedestal som utesluter sunda frågor. Därför måste tron ha sitt fäste i Gud, inte i bräckliga mänskliga idéer.

Publiceringsdatum: 24 mar, 2019. 01:0:00

Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.”

Lukas 1:38 Att tjäna står inte högt i kurs i självförhärligandets tid. Men den som prövat att överlåta sitt liv i Guds goda händer och leva i tjänst för Gud och människor förmedlar ofta en tillfredsställelse som vida övertrumfar sådant vi betraktar som framgång.

Publiceringsdatum: 23 mar, 2019. 01:0:00

Ingenting är omöjligt för Gud.

Lukas 1:37 Vi gör gärna Gud ansvarig för all sköns orättvisor. Nog borde den Allsmäktige gripa in? Men vi gillar inte om han hindrar våra egna planer på att skaffa fördelar på andras bekostnad. Så hur vill vi ha det, vill vi vara marionetter eller fria människor?

Publiceringsdatum: 22 mar, 2019. 01:0:00

Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.

Lukas 1:30 Vi lever i rädslans tid. Men den som har funnit nåd hos Gud behöver alltså inte vara rädd. Så vad är det att finna denna nåd? För Maria, Jesu mor, förefaller det mera ha handlat om att finna mening än om att finna bekvämlighet eller att undslippa lidande.

Publiceringsdatum: 21 mar, 2019. 01:0:00

Han sänder sitt bud till jorden, snabbt löper hans ord.

Psaltaren 147:15 Det är spännande att studera hur ordet om Jesus Kristus har spritt sig över världen från Judéens bergsbygd på mindre än två tusen år. Att få vara en del av denna kedja av berättelser om hur Gud förändrar världen genom människor som tar emot hans ord är stort.

Publiceringsdatum: 20 mar, 2019. 01:0:00

Herren älskar de gudfruktiga, dem som hoppas på hans nåd.

Psaltaren 147:11 Om det bara gäller att hoppas på Guds nåd ligger ju inte ribban så högt. Men om detta hopp innebär att faktiskt sätta ner foten på okänd mark i tron att Gud kommer att bära in i det okända, då gäller det mer än att i största allmänhet tro att allt går väl.

Publiceringsdatum: 19 mar, 2019. 01:0:00

Tacka Herren med sång, lovsjung vår Gud till lyra.

Psaltaren 147:7 Nog säger det väl något underbart om Skaparen att han både gett oss förmågan att spela och sjunga och därtill gärna lyssnar på oss när vi tar ton? Vem vill inte närma sig och umgås med en sådan skönhetsälskande Gud och stämma in i hela skapelsens lovsång?

Publiceringsdatum: 18 mar, 2019. 01:0:00

Hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek.

Lukas 7:47 Vem har inte erfarenhet av att det mest obetydliga uttryck för kärlek har kraften att förändra atmosfären i rummet? Så kan vi var och en börja där: med ett leende, ett glas vatten, ett vänligt ord. Ingen vet vilken snöboll av kärlek det kan sätta i rullning.

Publiceringsdatum: 17 mar, 2019. 01:0:00

Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria.

Psaltaren 130:7 Många vittnar om en inre frihet trots de mest vidriga yttre omständigheter, medan andra, trots pengar och makt i överflöd, är fast i destruktiva vanor. Den befrielse som följer av mötet med Herrens nåd är en outsinlig källa till hopp oavsett yttre förhållanden.

Publiceringsdatum: 16 mar, 2019. 01:0:00

Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen.

Psaltaren 130:6 Vishet är att längta efter rätt saker, eftersom vår längtan styr våra liv. Då blir frågan: vem är Herren? En ogin glädjedödare? De som lever nära honom brukar berätta om ljus och hopp, glädje och kärlek – allt det där som vi längtansfullt sträcker oss efter.

Publiceringsdatum: 15 mar, 2019. 01:0:00

Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord.

Psaltaren 130:5 Begäret är kortsiktigt men längtan är långsiktig. Begäret griper efter allt från godispåsen till nästans hustru, det tar till vapen och det skövlar jorden. Längtan planerar, sparar och bygger upp. Vad kan väl mäta sig med glädjen i uppfylld längtan?

Publiceringsdatum: 14 mar, 2019. 01:0:00

Hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig.

Psaltaren 130:4 Förlåtelse är skrämmande, eftersom den börjar med att vi står där nakna inför den andre i all vår löjliga inbilskhet. Bara på andra sidan bråddjupet av total hjälplöshet kan vi ta emot de förlåtelsens ord som ger ro. Hemskt är det, men oundvikligt och ljuvt.

Publiceringsdatum: 13 mar, 2019. 01:0:00

Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå?

Psaltaren 130:3 Problemet är nog inte att Gud lägger synder på minnet, utan att vi själva gör det. Både genom att i självömkan stanna i minnet av våra längesen förlåtna synder och genom att vi håller kvar varandra och andra i synder vi borde ha lämnat och gått vidare från.

Publiceringsdatum: 12 mar, 2019. 01:0:00

Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig!

Psaltaren 130:1-2 Begär inte av den som befinner sig nere i djupet att kunna ta in livet här uppe i solen där vi andra verkar röra oss. Men lyssna på den som erfarit vad det är att be i det kväljande mörkret där en bärande tro utan åthävor och grannlåt kan värka fram.

Publiceringsdatum: 11 mar, 2019. 01:0:00

Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus - sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön.

Markus 9:41 Bibeln påminner oss gång på gång om att det är kärlekens gärningar som håller ihop världen. Så som vi behandlar våra mest obetydliga medmänniskor, så behandlar vi Jesus Kristus själv. I det ljuset är den enklaste medmänskliga handling ovärderlig.

Publiceringsdatum: 10 mar, 2019. 01:0:00

Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss.

Markus 9:39-40 Varför skulle bara den som på ett medvetet sätt bekänner sig som ett Guds barn kunna användas av sin Skapare? Massor av människor följer efter bästa förmåga samvetets röst. Men bäst måste det väl ändå vara att avsiktligt gå Skaparens ärenden?

Publiceringsdatum: 09 mar, 2019. 01:0:00

Var stilla inför Herren, vänta på honom. Reta dig inte på den som har framgång, den som når sina onda syften.

Psaltaren 37:7 Känslor av hämndbegär och avundsjuka äter upp en människa inifrån. Men många kan vittna om att den som väntar på Herren, förvissad om att allt ligger tryggt i hans goda händer, ofta får anledning att häpna över oväntade utvägar och välsignelser.

Publiceringsdatum: 08 mar, 2019. 01:0:00

Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla. Han skall låta din rätt lysa som gryningsljuset.

Psaltaren 37:5-6 Försök inte få Gud med dig på orättvisor, det är dömt att misslyckas. Bara om din sak är rättvis och god såväl för dig själv som andra kan du räkna med Guds hjälp. Den som lägger sitt liv i Herrens hand behöver inte oroa sig eller gå ner sig i hämndbegär.

Publiceringsdatum: 07 mar, 2019. 01:0:00

Ha din glädje i Herren, han ger dig allt vad ditt hjärta begär.

Psaltaren 37:4 Världen svämmar över av begär som ett hjärta som har sin glädje i Herren inte ens reflekterar över. Egentligen är det kanske en fråga om perspektiv. Att mogna till vishet är att kunna skilja mellan kortsiktiga önskningar och långsiktiga, djupa behov.

Publiceringsdatum: 06 mar, 2019. 01:0:00

Förtrösta på Herren och gör det goda, så får du bo i ditt land och leva trygg.

Psaltaren 37:3 Detta låter förenklat i en värld av flyktingar som verkar ha följt just denna goda princip. Men om alla levde så skulle vi ju alla leva trygga. Så kanske är det ändå detta som krävs av oss, att vi var och en tar ansvar för vad vi gör och vem vi förtröstar på.

Publiceringsdatum: 05 mar, 2019. 01:0:00

Reta inte upp dig på de onda, avundas inte dem som gör orätt! De torkar snabbt som gräset och vissnar bort som grönskan.

Psaltaren 37:1-2 Ingen blir ju gladare av avundsjuka, det är då visst och sant. Och inför den obevekliga döden har ingen något att yvas över. Så ta både andras framgång och egen motgång med jämnmod. Han som håller hela världen i sin hand vårdar sig också om dig. Det är nog.

Publiceringsdatum: 04 mar, 2019. 01:0:00

Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen själv gud och alltid nära Fadern han har förklarat honom för oss.

Johannes 1:18 Gud förklarad, vem har inte önskat sig det? Möt Jesus och du vet vem Gud är, svarar Bibeln. Så hur gör man det? Ett sätt är att läsa om honom i Nya testamentet. Ett annat är att be någon som känner honom berätta. Ett tredje är att vända sig till honom i bön.

Publiceringsdatum: 03 mar, 2019. 01:0:00

Av hans (Jesus) fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd.

Johannes 1:16 Det är lätt att tanken svindlar och tappar fästet inför det gudomliga. Kanske var det därför Gud gav oss Jesus, en människa som vi kan relatera till på människors vis och som just genom sin gränslösa nåd kan innesluta alla våra frågor och misslyckanden.

Publiceringsdatum: 02 mar, 2019. 01:0:00

Du har gjort långt mer än du lovat. Du svarade mig när jag ropade, du fyllde mig med kraft.

Psaltaren 138:2-3 Våra böner går allt för ofta ut på att Gud ska fixa saker åt oss så att vi slipper göra det själva. Men genom att använda de resurser Skaparen lagt ner i oss ökar vår självkänsla och vi kan tacka Gud för kraft att med hans hjälp ta tag i det som möter oss.

Publiceringsdatum: 01 mar, 2019. 01:0:00

Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta, inför gudarna sjunga ditt lov.

Psaltaren 138:1 Att sjunga Guds lov inför dagens gudar är verkligen inte riskfritt, eftersom de kräver full uppmärksamhet. Den som ger Gud sitt odelade intresse kan tappa lusten att konsumera och göra karriär, men den som prövat vet att en sådan livsstil ger stora vinster.

Publiceringsdatum: 28 feb, 2019. 01:0:00

Säg dem att jag (Gud) har gett akt på dem och vet vad som har drabbat dem.

2 Moseboken 3:16 Detta verkar lite distanserat, som om Gud har koll men nöjer sig med att betrakta. Men Bibeln presenterar tvärt om en Gud som älskar så gränslöst att han själv går in under våra villkor och tar det som drabbat oss. Vårt ansvar är att öppna oss för honom.

Publiceringsdatum: 27 feb, 2019. 01:0:00

Gud sade: ”Jag är den jag är. Säg dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem.”

2 Moseboken 3:14 Vem är Gud? Den som är, svarar han själv. Det tål att tänka på. Orubbligt låter det, och ofrånkomligt. Som en förälder som bergfast och lugnt står kvar, oavsett hur mycket barnet skriker och konstrar. En som väntar med öppen famn tills gråten gått åt.

Publiceringsdatum: 26 feb, 2019. 01:0:00

Herren sade: ”Kom inte närmare! Ta av dig dina skor, du står på helig mark.”

2 Moseboken 3:5 Nog har väl de flesta av oss en erfarenhet av att stå på helig mark: inför ett nyfött barn, inför altaret med den älskade eller i en överväldigande natur. Tänk om vi skulle pröva att dröja där, andligen barfota, öppna och förväntansfulla inför Guds tilltal?

Publiceringsdatum: 25 feb, 2019. 01:0:00

Aldrig har någon människa talat som han (Jesus).

Johannes 7:46 Jesus är enligt Bibeln det levande Ordet genom vilket allt har skapats. Jesus beskrivs som Visheten själv, en vishet fylld av rättfärdighet, nåd och sanning. Hans ord skiljde märg och ben, byggde upp och helade. Många berättar att detta sker också idag.

Publiceringsdatum: 24 feb, 2019. 01:0:00

Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör?

Johannes 7:51 Lagen är mer barmhärtig än folkdomstolen. I bubblorna på sociala medier eller runt många fikabord fälls ofta hårda domslut på lösa grunder. Lagen är till för att ingen ska dömas ohörd eller orättvist. Ett opartiskt rättssystem är samhällets omistliga grund.

Publiceringsdatum: 23 feb, 2019. 01:0:00

Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd?

Romarbrevet 10:15 Inget budskap kan rätt förstås om avsändaren är okänd, det är en växande insikt i en tid när alla fritt kan sända och nå ut med vilket budskap som helst. Man måste vara noga med vad man tror på och vems ärenden man går när man delar ett budskap vidare.

Publiceringsdatum: 22 feb, 2019. 01:0:00

Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar?

Romarbrevet 10:14 Man kan inte tro på det man inte vet om, och den som har kunskap har ett ansvar att berätta. Om varje människa har rätt att göra ett eget, upplyst val får vi inte undanhålla avgörande kunskap för varandra. Så har väl den som funnit Gud ett ansvar att berätta?

Publiceringsdatum: 21 feb, 2019. 01:0:00

Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört?

Romarbrevet 10:14 Den som vill höra Gud tala måste avsiktligt lyssna i Guds riktning. Kanske talar Han i naturen, i samtal med vänner eller genom goda ord i tal eller skrift. Att välja vem man lyssnar till och gå i den goda riktning man anar kan vara början på en väg till tro.

Publiceringsdatum: 20 feb, 2019. 01:0:00

Hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på?

Romarbrevet 10:14 Språnget till tro är ofta hisnande. Det har ett moment av bävan, inte bara inför den Helige, utan också inför osäkerheten om detta är ett steg bortom rationalitet och klokskap. Men när foten finner fast mark på andra sidan tvivlet öppnar sig nya världar.

Publiceringsdatum: 19 feb, 2019. 01:0:00

Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

Romarbrevet 10:13 Nog finns det väl destruktiva vanor och handlingar som vi skulle vilja bli räddade från? Bibeln säger att det var den längtan, det behovet som Jesus kom för att möta. Löftet gäller alltså var och en som vänder sig till honom i bön: han ska bli räddad.

Publiceringsdatum: 18 feb, 2019. 01:0:00

Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet mot dem som håller hans förbund och hans bud.

Psaltaren 25:10-11 Ställer alltså Gud ultimatum: den som inte är trofast blir utan hjälp? Knappast. Men när vi använder vår fria vilja till att vända oss bort från Gud så kapar vi banden med den som kan erbjuda oss nåd. Den som vänder om till Herren ska finna honom trofast.

Publiceringsdatum: 17 feb, 2019. 01:0:00

Han leder de ödmjuka rätt, de ödmjuka lär han sin väg.

Psaltaren 25:9 Är det inte lite mycket begärt att man måste vara ödmjuk för att Gud ska vilja leda en? Som att Gud kräver underkastelse för att hjälpa till? Eller så är det så att den högmodige inte låter sig ledas hur gärna Gud än ville. Det kan vi väl inte skylla på Gud?

Publiceringsdatum: 16 feb, 2019. 01:0:00

Herren är pålitlig och god, därför visar han syndarna vägen.

Psaltaren 25:8 Tänk att det är syndare som Gud visar vägen, inte bara de goda och duktiga. Och visar oss inte Livet att det snarare är den botfärdige än den självgode och lyckade som får uppleva hur den gode guden tar dem vid handen och visar dem vägen i kärlek och nåd?

Publiceringsdatum: 15 feb, 2019. 01:0:00

Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit, tänk på mig i din trofasthet, Herre, du som är god.

Psaltaren 25:7 Den ärlige tvingas nog konstatera att det inte bara är i ungdomen vi beter oss skamligt och gör saker som vi sörjer över. Och inte alltid kan vi göra upp med dem vi skadat på ett tillfredsställande sätt. Lycklig då den som funnit vägen till en nådefull Gud.

Publiceringsdatum: 14 feb, 2019. 01:0:00

Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet du alltid har visat.

Psaltaren 25:6 Gud behöver förstås inte påminnas om sin barmhärtighet, men med en bön som denna påminner vi oss själva om den nåd som våra liv vilar på. Och om det någon gång har funnits anledning att påminna varandra om Guds barmhärtighet så är det väl i en tid som vår.

Publiceringsdatum: 13 feb, 2019. 01:0:00

Led mig i din sanning, lär mig, du som är min Gud, min räddare, ständigt hoppas jag på dig.

Psaltaren 25:5 Om Gud är Gud är rimligen hans sanning inte lik vår sanning. Han har ett ojämförligt helikopterperspektiv som sträcker sig från evighet till evighet och hans ljus når in i de allra innersta rummen. Att ledas i hans sanning är att vila i hans trygga famn.

Publiceringsdatum: 12 feb, 2019. 01:0:00

Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar.

Psaltaren 25:4 På denna bön vilar våra liv. Att be den på allvar och sedan vara beredd att gå i den riktning Herren visar kan förvisso kännas skrämmande. Men de som vågat gå den vägen berättar ofta om fantastiska ting som de inte kunnat tänka sig på förhand.

Publiceringsdatum: 11 feb, 2019. 01:0:00

Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus - sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön.

Markus 9:41 Kärlekens gärningar håller ihop världen, mycket konkret. Därför är även den enklaste vardagshandling, utförd mot en av de minsta i vår närhet, viktig. Kom ihåg Jesusorden: allt vad ni har gjort mot en av mina minsta, det har ni gjort mot mig

Publiceringsdatum: 10 feb, 2019. 01:0:00

Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss.

Markus 9:39-40 Den här sortens argument används gärna av översittare som vill tvinga folk att följa deras vilja. Men kanske handlar det mera om att människor som efter bästa förmåga försöker göra det rätta står på Guds sida och att deras goda vilja inte ska föraktas?

Publiceringsdatum: 09 feb, 2019. 01:0:00

Var stilla inför Herren, vänta på honom. Reta dig inte på den som har framgång, den som når sina onda syften.

Psaltaren 37:6 Få saker kan förmörka livet så mycket som att gå omkring och vara förargad. Att vänta på Herren är inte uppgivet, det är att i bön och förtröstan ta sin tillflykt till Honom som ensam har makt att ta itu med all världens ondska. Men han gör det i sin tid.

Publiceringsdatum: 08 feb, 2019. 01:0:00

Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla. Han skall låta din rätt lysa som gryningsljuset

Psaltaren 37:5 Även om Gud lovar vara på vår sida i vår rättmätiga kamp mot livets orättvisor måste vi inse att vi inte kan göra något åt de flesta av dem. Vilken lättnad då att få överlämna dem i Guds hand i stället för att oroa oss eller lägga kraft på att utkräva hämnd.

Publiceringsdatum: 07 feb, 2019. 01:0:00

Ha din glädje i Herren, han ger dig allt vad ditt hjärta begär.

Psaltaren 37:4 Det är skillnad på vad vi vill ha och vad vi längtar efter. Vårt habegär triggas av reklamen och skapar med sin omättlighet mera belastning än lycka. Vad hjärtat egentligen begär kan inte köpas, men i den mån vi vänder oss i dess riktning djupnar vår glädje.

Publiceringsdatum: 06 feb, 2019. 01:0:00

Förtrösta på Herren och gör det goda, så får du bo i ditt land och leva trygg.

Psaltaren 37:3 Visst skulle världen vara en mycket bättre plats om vi var och en försökte vara goda och ta ansvar för oss själva och andra. Men så länge vi själva anser oss ha goda skäl att handla annorlunda för egen del kan vi inte förvänta oss att världen ska bli bättre.

Publiceringsdatum: 05 feb, 2019. 01:0:00

Reta inte upp dig på de onda, avundas inte dem som gör orätt! De torkar snabbt som gräset och vissnar bort som grönskan.

Psaltaren 37:1-2 Vi måste nog till slut inse att varken vi själva eller andra blir gladare av avundsjuka. Livet är inte rättvist och det är ganska meningslöst att jämföra sig med andra. Så det är nog sunt att ta såväl andras framgångar som egna motgångar med jämnmod.

Publiceringsdatum: 04 feb, 2019. 01:0:00

Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.

Johannes 1:18 Tänk att få Gud förklarad för sig. Vilken dröm! Här säger Johannes att det är möjligt. I berättelserna om Jesus och i bönens förtroliga samtal med honom förstår vi vem Gud är. Inte så att vi kan förklara det för andra, men som en trons vila som bär genom allt.

Publiceringsdatum: 03 feb, 2019. 01:0:00

Lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus.

Johannes 1:17 Vi har fått nog av lag som fostrar, skaver och dömer. Men när vi försöker kasta av oss dess ok dyker det alltid upp andra förtryckare i dess ställe. Bara i Jesu närhet, han som personifierar nåden och sanningen, är det möjligt att komma loss ur lagens grepp.

Publiceringsdatum: 02 feb, 2019. 01:0:00

Av hans (Jesus) fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd.

Johannes 1:16 Enligt Bibeln har allting blivit till genom Jesus. Och nog vittnar universum om en helt enastående fullhet, en fullhet vi alltså kan få del av! Inte bara som betraktare, vi kan själva få del av detta gudomliga liv som kan utgöra en porlande källa inom oss.

Publiceringsdatum: 01 feb, 2019. 01:0:00

Vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.

Johannes 1:14 Genom att lära känna Jesus kan vi förstå hurdan Gud är, enligt Jesus själv. Så om du söker Gud, börja med att läsa om Jesus i evangelierna, tala om honom med dem som är hans vänner och ge honom rum att svara på dina uttalade, tänkta eller framsuckade böner.

Publiceringsdatum: 31 jan, 2019. 01:0:00

Ordet blev människa och bodde bland oss.

Johannes 1:14 Detta är kristendomens häpnadsväckande nyckelbudskap: att Gud blev människa. Därför behöver vi inte leva under stöveln på en maktfullkomlig Gud. Eftersom han som skapat oss själv blev en av oss förstår han oss som ingen, ingen annan. Tala om glatt budskap!

Publiceringsdatum: 30 jan, 2019. 01:0:00

Herren skall fullborda vad han gör för mig.

Psaltaren 138:8 En väsentlig skillnad mellan Gud och oss dödliga är att han har alla möjligheter att fullborda det goda han tänkte för oss redan från skapelsens morgon. Det inger hopp i en värld där vi jämt tvingas uppleva hur egna och andras goda planer rinner ut i sanden.

Publiceringsdatum: 29 jan, 2019. 01:0:00

Hög är Herren, men han ser de låga, upphöjd och fjärran känner han allt.

Psaltaren 138:6 Om Gud bara vore hög och upphöjd skulle vi ju inte kunna nå honom. Och vore han bara som en av oss skulle det ju inte vara någon mening med att tillbe honom. Men den Gud som samtidigt är både helig och mänsklig kan förstå oss och komma till vår hjälp.

Publiceringsdatum: 28 jan, 2019. 01:0:00

Den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans.

Johannes 4:36 Den som ingenting vet om odling kan väl uppfatta det som ganska meningslöst att stoppa ner ett frö i jorden. Men i takt med att växten skjuter i höjden och så småningom ger frukt växer glädjen över fröets växtkraft. Så är det också med den tro Jesus skapar.

Publiceringsdatum: 27 jan, 2019. 01:0:00

Jesus sade: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.”

Johannes 4:34 Tro kan beskrivas så: att man vet vem man är och vad som är ens uppgift i livet. Att vara insatt i ett större sammanhang och veta vems ärenden man går skapar lugn och framtidstro. Det kan ge mening i en kaotisk värld som verkar ha tappat riktning och balans.

Publiceringsdatum: 26 jan, 2019. 01:0:00

Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

Psaltaren 36:10 Den som bär källan med sig fruktar ingen torka och den som har pannlampa snubblar inte. Är inte det vackra bilder av vad det är att vandra med Gud? Det är ingenting man ka ta sig eller stoltsera med, det kan bara ödmjukt tas emot som en gudomlig nåd.

Publiceringsdatum: 25 jan, 2019. 01:0:00

Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor sin tillflykt.

Psaltaren 36:8 Gud som en fågelmamma – visst är det en vacker tanke? En mamma som erbjuder skydd och mat, men som också varsamt puttar ungen ur boet så att den med skräckblandad förtjusning kan upptäcka att vingarna bär. Vem vill inte lära känna en sådan Gud?

Publiceringsdatum: 24 jan, 2019. 01:0:00

Herre, du hjälper både människor och djur.

Psaltaren 36:7 Är det något vi behöver lära oss i klimathotens tid så är det att skapelsen hänger ihop. Det är vår övermodiga tro att vi kan hantera flora och fauna hur som helst som lett oss hit. Det är hög tid nu att kroka arm med Skaparen för att värna skapelsen.

Publiceringsdatum: 23 jan, 2019. 01:0:00

Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav.

Psaltaren 36:7 Guds rättvisa dom kan vara skrämmande som väldiga berg och djupa hav. Den går inte att springa ifrån. Åt detta kan vi glädjas när det drabbar andra, men frukta när udden vänds mot oss själva. Som väl är så är Gud orubblig såväl i sin rättvisa som i sin nåd.

Publiceringsdatum: 22 jan, 2019. 01:0:00

Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna.

Psaltaren 36:6 Den här texten säger oss att det är omöjligt att finna en plats dit inte Guds nåd räcker. Så sorgligt då att vi ofta envisas med att försöka hålla oss undan från Gud. Han dömer: ja! Annars funnes ju ingen rättvisa. Men hans nåd övertrumfar alltid hans dom.

Publiceringsdatum: 21 jan, 2019. 01:0:00

Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.

Johannes 4:24 Vem kan förstå eller greppa Gud? Ingen. Det ligger i sakens natur. Men om alla vi människobarn går omkring med en gudagnista inom oss, en sorts gudagiven GPS som bara vi själva kan aktivera, då har vi verktyg för att kommunicera med vår Skapare.

Publiceringsdatum: 20 jan, 2019. 01:0:00

Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt.

Johannes 1:23 Mest vill vi väl göra vägen rak för oss själva. Men hur skulle världen se ut om vi alla hade fokus på att göra vägen rak för Herren, så att hans goda vilja fick råda på områden som flyktingpolitik och fördelningspolitik likaväl som i allas våra vardagsbeslut.

Publiceringsdatum: 19 okt, 2019. 19:31:17

Han kommer själv för att rädda er.

Jesaja 35:4 Det ligger ett underbart hopp i att Gud är personlig, inte bara en fjärran välvillig kraft som man inte kan ha någon relation till. Han vill rädda oss, inte döma oss eller sätta åt oss för våra misstag och dumheter. Han som kommer, kommer för att rädda oss!

Publiceringsdatum: 19 okt, 2019. 19:31:17

Den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill.

Johannes 3:21 Den som kommer till ljuset för att briljera med sina ädla motiv lever verkligen i mörker. Men den som lever i sanningen blir, ofta utan att själv riktigt förstå det, ett föredöme för andra, som då också börjar röra sig i ljusets riktning. Det är det Gud vill!

Publiceringsdatum: 19 okt, 2019. 19:31:17

Den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning.

Johannes 4:23 Något tillber vi alla, vare sig vi inser det eller ej, något måste vi hålla heligt för att orka leva. Vi kan välja att vara gudstillbedjare. Att medvetet och uthålligt förlita sig på Gud är att kroka fast sitt liv och sin framtid i det som hör evigheten till.

Publiceringsdatum: 19 jan, 2019. 01:0:00

Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.

Johannes 4:14 Visst har du också mött dem, de där människorna som verkar bära Livets källa inom sig? Som i livets alla situationer verkar ha en ogrumlad brunn att hämta kraft ur, en källa som också ger liv åt dem de möter. Tänk om den källan är åtkomlig för oss alla?

Publiceringsdatum: 18 jan, 2019. 01:0:00

Samariskan sade: ”Hur kan du, som är jude, be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna.”

Johannes 4:9 Kvinnan hade redan dömt sig själv som en som var utanför, en av dem som inte räknades. Jesus verkar ha en särskild blick för sådant folk. Han börjar liksom underifrån med att samla ihop och hela de nedersta. När de minsta upprättas helas hela samhällskroppen.

Publiceringsdatum: 17 jan, 2019. 01:0:00

En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sade till henne: ”Ge mig något att dricka.”

Johannes 4:7 Samarierna tillhörde ”de andra”, de man såg ner på och gick förbi. När denne judiske rabbin nedlät sig till att tala med en samarier och därtill en kvinna överträdde han därför dubbla tabun. Men Jesus såg människan bortom fördomar och främlingsfientlighet.

Publiceringsdatum: 16 jan, 2019. 01:0:00

Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan.

Johannes 4:6 Jesus trött? Guds son och världens frälsare? Ja, men en människa som vi som i allt delade våra villkor. Sann Gud? Ja! Men också sann människa. Så vet han hur det känns när svetten lackar och benen inte vill bära längre. Av egen erfarenhet förstår han oss.

Publiceringsdatum: 15 jan, 2019. 01:0:00

Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom, och natt undervisar natt.

Psaltaren 19:2-3 Visst kan vi väl ana, om vi stannar upp och lyssnar, att det pågår ett samtal i himlarymderna? Tänk om Skaparen bjuder in oss att delta? När vi öppnar våra sinnen en stjärnklar natt eller i tidig gryning kanske vi redan står i dialog med den Högste.

Publiceringsdatum: 14 jan, 2019. 01:0:00

När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom.

Lukas 3:21 Poängen är att Jesus gjorde som “folket”, att han i allt blev som vi människor – dock utan synd. Därför kan vi också räkna med en öppen himmel över våra liv och support av Anden, Guds Hjälpare, om vi vänder oss till vår Skapare i bön.

Publiceringsdatum: 13 jan, 2019. 01:0:00

När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom.

Lukas 3:21 Poängen är att Jesus gjorde som “folket”, att han i allt blev som vi människor – dock utan synd. Därför kan vi också räkna med en öppen himmel över våra liv och support av Anden, Guds Hjälpare, om vi vänder oss till vår Skapare i bön.

Publiceringsdatum: 13 jan, 2019. 01:0:00

Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son, har livet. Den som inte har Guds son har inte livet.

Johannes första brev 5:11-12 En relation till självaste Skaparen låter sig ju inte beskrivas så lätt, Bibeln har många uttryck för det. Men att ”ha” Guds son låter både omöjligt och förmätet. Kanske kan det liknas vid att ha en begåvning: man vet inte om man har den förrän man prövat den.

Publiceringsdatum: 12 jan, 2019. 01:0:00

Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre.

Johannes första brev 5:10 När små barn först lär sig leka kurragömma tänker de att leken går ut på att bli funnen, och ger sig därför till känna. Att ”ta emot vittnesbördet” kan vara att låta sig finnas, att helt enkelt välja platser och situationer där man exponerar sig för Gud.

Publiceringsdatum: 11 jan, 2019. 01:0:00

Det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar.

Lukas 3:16 Att tvingas till lydnad är omänskligt och hemskt. Att inse sin litenhet inför sin Skapare är en helt annan sak. Inför honom kan vi bevara vår sanna mänsklighet och vår värdighet, även om vi böjer oss inför honom och erkänner hans herravälde över våra liv.

Publiceringsdatum: 10 jan, 2019. 01:0:00

Min trofasthet och nåd skall följa honom, i mitt namn vinner han seger.

Psaltaren 89:25 Segern ser väldigt olika ut om den vunnits i Martin Luther Kings eller i Kim Jong-Uns namn och anda. Trofast uthållighet och oförskylld nåd bygger mycket mera hållbart, varaktigt och gott än vapen och våld. Tänk att det ska vara så svårt att ta till sig!

Publiceringsdatum: 09 jan, 2019. 01:0:00

Sedan talade Jesus till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Johannes 8:12 Antingen är den som påstår detta rubbad, eller så är han världshistoriens centrum. Några alternativ finns inte. Det faktum att Jesus togs på allvar av sin samtid och att miljarder följer honom borde vara nog för att var och en seriöst skulle pröva hans utsaga.

Publiceringsdatum: 08 jan, 2019. 01:0:00

Han förbarmar sig över de svaga och fattiga, räddar de fattigas liv. Han befriar dem från våld och förtryck, deras liv är dyrbart i hans ögon.

Psaltaren 72:13-14 Vad är alltså dyrbart i Guds ögon? De svaga och fattiga. Så ska våra liv, våra institutioner, våra politiska system och allt annat under solen till slut bedömas efter sin attityd till svaghet. Tänkvärt i en tid när förakt för svaghet breder ut sig igen.

Publiceringsdatum: 07 jan, 2019. 01:0:00

Honom skall alla kungar hylla, alla folk skall tjäna honom. Han räddar den fattige som ropar, den arme som ingen hjälper.

Psaltaren 72:11-12 De här orden från kung Salomo ger oss en direkt fingervisning om vilka ledare vi ska välja idag: de som hör den fattiges rop och ser den stackare som ingen hjälper. Den som sorterar människor och vänder ryggen till är inte värd att föra vår talan.

Publiceringsdatum: 06 jan, 2019. 01:0:00

Jubla, himmel, och gläd dig, jord, brist ut i jubel, alla berg. Ty Herren tröstar sitt folk, han förbarmar sig över de plågade.

Jesaja 49:13 Bara den som mot alla odds upplevt Guds djupa tröst kan på djupet ta in ord som dessa i klimathotens tid. I mötet med allt det friska i skapelsen, allt det som ännu visar hur Skaparen tänkte från början, visas bilder av hur det blir när han återställt allt.

Publiceringsdatum: 05 jan, 2019. 01:0:00

Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet.

Hebréerbrevet 13:8 Minns att när vi talar om Jesus talar vi om den genom vilken allt har skapats, allt hålls samman och allt ska sammanfattas. Historien, samtiden och framtiden är samtidigt närvarande i det tidlösa nu han erbjuder sina vänner.

Publiceringsdatum: 04 jan, 2019. 01:0:00

Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro.

Hebréerbrevet 13:7 Men om jag inte har någon sådan ledare som förkunnat Guds ord för mig? Då kanske du ska skaffa dig en. Under alla omständigheter kan du ta Bibelns hjältar till föredöme. Du kommer att finna dem väldigt mänskliga, men just därför har de mycket att lära oss.

Publiceringsdatum: 03 jan, 2019. 01:0:00

Herren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig?

Hebréerbrevet 13:6 Samtidigt som vi ofta påminns om att vi kan göra varandra illa förundras vi över hur somliga människor frimodigt möter allehanda ondska utan fruktan. Detta är inget vi kan kräva av varandra, men en gåva till den som vilar vid att Herren är hennes hjälpare.

Publiceringsdatum: 02 jan, 2019. 01:0:00

Gud själv har sagt: ”Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig.”

Hebréerbrevet 13:5 Kan man få ett mer fantastiskt löfte att ta spjärn emot på ett nytt års allra första dag än att Gud själv är med? Och eftersom det är Skaparen som ger löftet måste det gälla hela vårt hotade hem i universum lika väl som det egna lilla livet. Gud är med oss!

Publiceringsdatum: 01 jan, 2019. 01:0:00

Lev inte för pengar; nöj er med vad ni har.

Hebréerbrevet 13:5 Förnöjsamhet är en underskattad dygd som inte står högt på reklammakarnas önskelista. Men det ligger en verklig befrielse i denna enkla och raka uppmaning, väl värd att ta till sig på årets sista dag. Den som lever efter den kan få uppleva ett gott nytt år!

Publiceringsdatum: 31 dec, 2018. 01:0:00

Han tog dem (barnen) i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

Markus 10:16 ”Stopp. Min kropp!” lär sig barnen säga i förskolan för att dra en gräns för otillbörlig kroppskontakt. Det är både viktigt och bra. Men vad kan vara viktigare i en kultur som vår än att kärleksfulla vuxna varsamt förmedlar Guds välsignelse till barnen?

Publiceringsdatum: 30 dec, 2018. 01:0:00

Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.

Markus 10:15 Allt vi gör ska ha ett barnperspektiv, brukar det heta i högtidstalen. Vad är det vi är ute efter då? Tänker vi att vi vuxna ska göra avsteg från vår mogna klokhet? Eller förstår vi att barnperspektivet faktiskt är vägen in i Guds rika liv oavsett ålder?

Publiceringsdatum: 29 dec, 2018. 01:0:00

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.

Markus 10:14 I Guds rike är alla välkomna – om de bara blir som barn. Kanske betyder det att inte ha en delad håg: det barn gör går de in för med hull och hår. Och barn är lekfulla, trohjärtade, ärliga och nyfikna. Kanske är det i den riktningen vi ska söka Guds rike?

Publiceringsdatum: 28 dec, 2018. 01:0:00

Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft.

2 Timotheosbrevet 3:14 Det är skillnad på att lära sig och att få visshet om. Det första kan ske mekaniskt, det andra innebär att integrera kunskapen i själva livet. Då blir det viktigt att söka sig lärare som har gott anseende och som i ord och liv inger förtroende och tillförsikt.

Publiceringsdatum: 27 dec, 2018. 01:0:00

Du är mitt hopp, o Herre, min Gud, min trygghet ända från min ungdom. Från min första stund har du varit mitt stöd, från moderlivet min styrka.

Psaltaren 71:5-6 Att bygga en gemenskap, en familj eller ett samhälle utifrån en övertygelse om att Gud är vår trygghet och vårt hopp är inte verklighetsflykt, det är att lägga en stadig grund för hållbar gemensamhet. Den erfarenheten borde ingen behöva vara utan.

Publiceringsdatum: 26 dec, 2018. 01:0:00

Men ängeln sade till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.

Lukas 2:10 Rädslan kommer med misstänksamhet, hat och förakt. Men i Guds värld ska ingen behöva vara rädd, ty Gud är kärlek, och kärleken driver ut rädslan. I samma mån som vi släpper in den utgivande kärleken ger alltså rädslan vika för tillit och hopp. God Jul!

Publiceringsdatum: 25 dec, 2018. 01:0:00

”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.”

Lukas 2:15 Ingen annan har påverkat historiens gång lika mycket som barnet i krubban. Miljarder människor över hela världen och genom historien har betygat honom sin tro. Är inte det skäl nog att ”gå till Betlehem” för att på allvar ta reda på vem denne Jesus är?

Publiceringsdatum: 24 dec, 2018. 01:0:00

Då sade ängeln till henne: Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.

Lukas 1:30 Maria skulle få lära sig att detta att finna nåd hos Gud inte är detsamma som ett bekymmerslöst liv. Inte ens hon som utvalts att föda världens frälsare besparades prövningar, men att leva i Guds nåd är att finna en väg till bot mot sin rädsla.

Publiceringsdatum: 23 dec, 2018. 01:0:00

Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör.

Psaltaren 145:13 Att Gud är kärleksfull och håller sina löften är insikter som bara kan formas i efterhand och av egen dyrköpt erfarenhet. Mitt i mörkret kan vi sällan förstå hur han bär oss, och vi kan ju inte heller veta hur resan skulle ha sett ut om han inte varit med.

Publiceringsdatum: 22 dec, 2018. 01:0:00

Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte.

Psaltaren 145:13 Med all respekt för den enorma kunskap vi skaffat oss genom århundraden måste vi inse att människan bara guppar på ytan av kunskapens ocean. Bortom, över och omkring den värld vi förmår famna finns Skaparens universum som en beständig hand att vila i.

Publiceringsdatum: 21 dec, 2018. 01:0:00

De ska tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet.

Psaltaren 145:11-12 Nog är det väl märkligt om man tänker efter att vårt bräckliga hem i universum trots människans framfart genom tiderna fortfarande är beboeligt och ger oss mat och skydd? Den som i detta ser Skaparens omsorg och makt får kraft att stå emot fördärvsmakterna.

Publiceringsdatum: 20 dec, 2018. 01:0:00

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig.

Psalm 145:10 I tacksamhet och oförbehållsam glädje över Guds skapelse föds och blomstrar tro, tillit och hopp. För den som tar emot Guds skapelse med ett öppet sinne och gläds över naturens skönhet faller det sig naturligt att leva i en tacksamhet som gör livet rikt.

Publiceringsdatum: 19 dec, 2018. 01:0:00

Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat.

Psalm 145:9 Det är lätt att glömma i en apokalyptisk tid att Skaparen gett oss ett fantastiskt hem i universum och att han låter sin sol gå upp över både onda och goda. Att vi misskött vårt förvaltaruppdrag är väl vårt ansvar. Eller vill vi bli satta under förmyndare?

Publiceringsdatum: 18 dec, 2018. 01:0:00

Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek.

Psalm 145:8 Förvissningen om att Herren är nådig och barmhärtig är långt mer än en intellektuell övertygelse. Den kan man bara leva sig fram till: När livet vänder i ett bländande möte med Guds gränslösa nåd, eller genom dagar och nätter av beständig gudsnärvaro.

Publiceringsdatum: 17 dec, 2018. 01:0:00

Han ger de förtryckta deras rätt, han ger de svältande bröd.

Psaltaren 146:7 Det är provocerande att läsa en utsaga som denna när så många svälter och förtrycks. Men att utstå umbäranden och orättvisor utan hoppet om en gudomlig rättvisa är outhärdligt. Många vittnar om att detta hopp bär och ger kraft att uthärda.

Publiceringsdatum: 16 dec, 2018. 01:0:00

Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem, han sviker aldrig sina löften.

Psaltaren 146:6 Det är ofta rörande att läsa om Skaparens relation till sin skapelse. Glädjen när han överlämnar sin vackra värld åt sina älskade människobarn. Förtvivlan när han ser hur allt det vackra fördärvas. Och hans löfte om att återge hela skapelsen sin första prakt.

Publiceringsdatum: 15 dec, 2018. 01:0:00

Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge.

Psaltaren 146:3 Advent handlar om en mäktig man som kan hjälpa. Inte för att han var rik, hade kraftfulla vapen eller slog världen med häpnad med sina konster, men för att han gav upp allt sådant och blev allas tjänare. Så är Jesus Kristus värd vår tillit, han är vårt hopp.

Publiceringsdatum: 14 dec, 2018. 01:0:00

Vi spelade för er, men ni ville inte dansa.

Matteus 11:17 Det är dubbelt det där med att låta sig ryckas med. Masshysteri kan verkligen leda rakt ner i avgrunden, medan en folkmassa som ställer sig i vägen för stridsvagnar kan förhindra krig. Men en dansande lekfull glädje kan verkligen bära oss framåt.

Publiceringsdatum: 13 dec, 2018. 01:0:00

Framför allt skall ni tänka på att man aldrig ska tyda en profetia i skriften på egen hand.

2 Petrusbrevet 1:20 Hela Bibeln silas genom människor. Deras berättelser har ingen given tolkning i varje detalj. Kanske är det för att vår himmelske Far vill tvinga ihop oss att diskutera vad som är rätt och rimligt i varje enskild situation? Det är tillsammans vi finner vägen.

Publiceringsdatum: 12 dec, 2018. 01:0:00

Rättvisa går framför honom, fred och välgång i hans spår.

Psalm 85:14 Rättvisa går före fred. Det gäller i handel och skolvärld, på jobbet och hemma, i riksdag och på anstalter, i församling och samhälle. Överallt kan fred och välstånd mätas i graden av rättvisa. Tänk om alla små och stora beslut kunde börja i den insikten.

Publiceringsdatum: 11 dec, 2018. 01:0:00

Herren själv ger allt gott, vårt land ger sin gröda.

Psalm 85:13 Den som väljer att se alla goda gåvor som gudagivna blir fri att bruka dem generöst och leva trygg i förtröstan på Guds omsorg. Fri från oro för morgondagen kan hon ge sig ut för andra och själv tillåta sig att njuta av Guds gåvor. Guds Rike är verkligen nära!

Publiceringsdatum: 10 dec, 2018. 01:0:00

Trofasthet spirar ur jorden, rättvisa blickar ner från himlen.

Psalm 85:12 Överallt där de möts, himmel och jord, Gud och människa, spirar fred och rättvisa. Gud söker oss och vill möta oss. Vårt ansvar och förmån är att låta oss finnas av honom, att lyfta våra ögon till vår Far i himlen och ta ut riktningen med hjälp av hans blick.

Publiceringsdatum: 09 dec, 2018. 01:0:00

Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra.

Psalm 85:11 Överallt där människor möts i fred och dialog och i vilja till samförstånd skapas fred. I alla enkla möten med vänner, på arbetsplatser och skolgårdar, där vi löser konflikter och gläds tillsammans, bygger vi fred. Alltså kan vi alla bidra till fred på jorden.

Publiceringsdatum: 08 dec, 2018. 01:0:00

De som fruktar honom har nära till hans hjälp, hans härlighet bor i vårt land.

Psalm 85:10 Vi bor verkligen i ett härligt land, vad än olyckskorparna må kraxa. Gud har välsignat oss så att våra gemensamma strävanden har burit frukt av världsklass. Erfarenheten visar att vi bara blir rikare när vi är generösa med det vi har och delar det med andra.

Publiceringsdatum: 07 dec, 2018. 01:0:00

Herren förkunnar välgång för sitt folk och sina trogna och för de redbara.

Psalm 85:9 Gud känner oss. Han vet långt innan skvallerpressen berättar om det att hans trogna inte alltid är så redbara. Men poängen är att Herren vill alla väl. Han ser vår vilja till trohet och våra hjärtans innersta avsikt även när vi inte riktigt klarar ut våra liv.

Publiceringsdatum: 06 dec, 2018. 01:0:00

Jag vill höra vad Gud säger.

Psalm 85:9 Vad mer än så här behöver en bön uttrycka? Den som hör vad Gud säger och försöker leva därefter blir en förnöjsam människa redo att hjälpa andra. Många som aktivt sökt tystnaden berättar förvånat att Skaparen visade sig vara närmare än förväntat.

Publiceringsdatum: 05 dec, 2018. 01:0:00

Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat.

Matteus 13:33 Här tar Jesus, som ofta annars, förbluffande nog en bild från kvinnans värld. Att han vågade i en kultur där kvinnor och hundar likställdes och kvinnogöra föraktades! Men så har hans budskap överallt där det rätt förståtts lett till befrielse för kvinnor.

Publiceringsdatum: 04 dec, 2018. 01:0:00

Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.

Matteus 21:5 Det är inne att presentera sig som ödmjuk, men på det här området talar handlingar högre än ord. Adventskonungen Jesus åkte inte limousin, han red på en åsna. Och han grät över människans villkor. En gråtande man på en åsna formar sant ödmjuka följare.

Publiceringsdatum: 03 dec, 2018. 01:0:00

Vem är han, ärans konung? Det är Herren Sebaot, han är ärans konung.

Psalm 24:10 Känner du ärans konung? Kan du berätta om honom? Frågan är om vi inte alla har mött honom, även om vi inte känt igen honom. I en soluppgång, i ett älskads blick, i en trofast vänskap. Det förunderliga med ärans konung är att han vill vara vår vän.

Publiceringsdatum: 02 dec, 2018. 01:0:00

Vem är då ärans konung? Det är Herren, den väldige hjälten, Herren, väldig i strid.

Psalm 24:8 Herren verkar vara avsatt från sin tron, vår tid har bevars andra hjältar. Att ta strid för sanningen och att kämpa för de svaga leder oftare till förakt än till hjältestatus. Men faktum är att utan ärans konung och hans medkämpar skulle det vara ute med oss.

Publiceringsdatum: 01 dec, 2018. 01:0:00

Portar, öppna er vida! Höj er, uråldriga dörrar! Låt ärans konung draga in!

Psalm 24:7 Ärans konung har inga livvakter och drar inte fram i bepansrad bil. Värnlös står han vid vårt hjärtas dörr och knackar, den dörr som sedan människosläktets gryning utgjort porten för ärans konung. Och den dörrens handtag bestämmer vi var och en över.

Publiceringsdatum: 30 nov, 2018. 01:0:00

Här är det släkte som sökt sig till Herren, som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud.

Psalm 24:6 Detta måste väl gälla ett annat släkte än vårt? Inte alls, vi är bara närsynta. I andra delar av världen söker sig människor i hundratusental till Gud. Kanske skulle vi gudsfrånvända västerlänningar må väl av att vara lite mer nyfikna på dessa levande kyrkor?

Publiceringsdatum: 29 nov, 2018. 01:0:00

Vem får gå upp till Herrens berg, vem får gå in i hans tempel? Den som har skuldlösa händer och rent hjärta.

Psalm 24:3-4 Om bara de som har rena hjärtan får gå in i templet blir nog Herrens berg ganska öde. Ändå säger oss Bibeln att alla är välkomna! Tack vare att Gud själv i Jesus Kristus, skuldlös och renhjärtad, gått före in i templet å våra vägnar är vägen öppen för alla.

Publiceringsdatum: 28 nov, 2018. 01:0:00

Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den.

Psalm 24:1 Det är när människan tar sig makten över mineralerna och regnskogarna, börserna och vapnen och allt det andra som jorden utarmas och människor lider. Bara i den mån vi inser att vi är Skapelsens förvaltare kan vi skapa ett gott hem åt oss i universum.

Publiceringsdatum: 27 nov, 2018. 01:0:00

Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken.

Sakarja 9:10 Hur kan någon tro på fred i en värld som vår? Ja, eller hur skulle vi överleva utan ett trotsigt hopp? Historien lär oss att de människor som burit världen ofta är de som levt i övertygelsen om en kommande fredsfurste som en gång ska återställa jorden.

Publiceringsdatum: 26 nov, 2018. 01:0:00

Efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.

2 Petrusbrevet 3:13 Det är ingen ände på alla domedagskildringar som produceras i dessa dagar, den ena mörkare än den andra. Nog är det väl beklagligt då att den kristna kyrkan oftast tiger med sitt unika budskap om en framtid och ett hopp för världen och människorna?

Publiceringsdatum: 25 nov, 2018. 01:0:00

Då skall han svara dem: Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.

Matteus 25:45 Det är inte sant att ingenting kan gå fel om vi ingenting gör. I själva verket är det väl så kallade ”hederliga människors” tystnad och bortvändhet som gör att övergrepp och orättvisor kan fortgå och i värsta fall slå rot och bli norm i ett helt samhälle.

Publiceringsdatum: 24 nov, 2018. 01:0:00

Kungen skall svara dem: Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.

Matteus 25:40 Söker du Gud? Titta neråt. Det är där han alltid har funnits. Hur ofta möter vi honom inte utan att känna igen honom under vår ständiga klättring mot högre höjder. Enkelt klädd går han vid de mest utsattas sida. Vill vi finna honom måste vi söka där.

Publiceringsdatum: 23 nov, 2018. 01:0:00

Då kommer de rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka?

Matteus 25:37 Att göra gott för att briljera inför andra är en raffinerad, men inte så ovanlig, form av högmod. De som verkligen ger sig ut för andras bästa brukar snarare utmärkas av en ödmjuk känsla av otillräcklighet. Men med sina handlingar förmedlar de liv och hopp.

Publiceringsdatum: 22 nov, 2018. 01:0:00

Jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.

Matteus 25:36 Det skapar en enorm förändringskraft om en grupp, eller för den delen ett helt folk, bestämmer sig för att vilja se och hjälpa varandra efter förmåga. Men när det blir okej att titta bort tas hoppet ifrån oss. Därför ska vi innesluta, inte utesluta människor.

Publiceringsdatum: 21 nov, 2018. 01:0:00

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig.

Matteus 25:35 De många som gett flyktingar ett glas vatten, ett mål mat eller tak över huvudet de senaste åren har förstått kärnan i Kristi budskap. De bärande nätverk och broar de byggt kommer att hålla oss samman i generationer. Det är så man bygger en nation!

Publiceringsdatum: 20 nov, 2018. 01:0:00

Du är densamme, dina år har inget slut. Dina tjänares barn skall bo här och deras barn leva trygga hos dig.

Psalm 102:28-29 Den som ska bo kvar och överlämna det han har till barn och barnbarn förvaltar på ett annat sätt än klipparen som bara vill maxa vinsten. Det gäller för privatekonomin lika väl som för jordklotet. Hur enkelt – och svårt – som helst!

Publiceringsdatum: 19 nov, 2018. 01:0:00

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig,

Matteus 25:35 Gud, vår skapare, är kroppens gud. Den som inte bryr sig om sin medmänniskas hunger, törst och hemlöshet kan därför inte räkna med Guds erkännande. Men den som ger ett mål mat, ett glas vatten och tak över huvudet samarbetar med Gud för att förändra världen.

Publiceringsdatum: 18 nov, 2018. 01:0:00

Den dagen skall du slippa skammen för alla synder du begått mot mig.

Sefanja 3:11 Det sägs att vi lever i en skamlös tid, men den som läser av samtiden via kulturen finner många uttryck för skam. Skamkänslor hör människan till. Det glada budskapet är att Gud vill lyfta bort vår skam och omsluta oss med sin helande och läkande nåd.

Publiceringsdatum: 17 nov, 2018. 01:0:00

Då skall jag förvandla folken, så att de alla talar med rena läppar, åkallar Herrens namn och tjänar honom skuldra vid skuldra.

Sefanja 3:9 Nog måste det till en total förvandling om folken ska börja tala med rena läppar. Men om det nu är Skaparen själv som ger löftet borde vi väl ta till oss det och hjälpas åt att förändra världen i den riktningen. Här behöver Skaparen oss som medskapare!

Publiceringsdatum: 16 nov, 2018. 01:0:00

Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna

Uppenbarelseboken 3:13 Vi tänker gärna att Gud ska visa oss var och en vägen. Men tänk om det är när vi lyssnar gemensamt som vi förstår vad Gud vill? Tänk om Skaparen har gett oss öron, munnar och hjärnor för att vi i dialog med honom och varandra ska fatta vad han vill säga oss?

Publiceringsdatum: 15 nov, 2018. 01:0:00

Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig mer lämna det.

Uppenbarelseboken 3:12 Det är inte lätt att fatta hur Guds oändliga nåd och våra gärningar förhåller sig till varandra. Segrar vi genom att ligga i som remmar eller genom att förtröstansfullt vila i Guds nåd? Kanske är det så att den som upplevt Guds nåd med glädje går Guds ärenden?

Publiceringsdatum: 14 nov, 2018. 01:0:00

Du har bevarat ordet om min uthållighet, och därför skall jag bevara dig från prövningens stund.

Uppenbarelseboken 3:10 Vår smala lycka är att fokus alltså ligger på att Gud är uthållig, inte på att vi är det. För vår del handlar det om tillit till att Gud älskar oss och vill oss väl. Den insikten får vi genom att lära känna honom i bön och ta del av vad Bibeln säger om honom.

Publiceringsdatum: 13 nov, 2018. 01:0:00

Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar ifrån dig segerkransen.

Uppenbarelseboken 3:11 Att det ska vara så svårt att ta till sig den obevekliga sanningen att vi inte kan hålla fast vid något av allt vi samlat på oss under jordelivet när vi går ur tiden. Ingenting annat har vi än det vi av kärlek byggt och relationen till vår Skapare och Far.

Publiceringsdatum: 12 nov, 2018. 01:0:00

Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många.

Matteus 24:5 Vår tid lider ingen brist på folk som proklamerar enkla lösningar på svåra problem. De är så många och högljudda att det vill till stor koncentration för att kunna läsa av den inre kompass Skaparen gett oss och urskilja Guds röst bland alla skrikande troll.

Publiceringsdatum: 11 nov, 2018. 01:0:00

Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren.

Johannes första brev 3:3 Längtan efter renhet ligger som en slumrande saknad i människans innersta. Om vi vågar släppa fram denna längtan kan den föra oss till Gud på samma sätt som hungern leder oss att äta och törsten får oss att dricka, ty Gud är renhetens källa.

Publiceringsdatum: 10 nov, 2018. 01:0:00

Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.

Johannes första brev 3:2 Vår längtan efter klokhet och makt lockar oss ofta att försöka tillskansa oss en sorts gudslikhet. Men att nå detta i egen kraft är dömt att misslyckas. Bara den som speglar sig i Gud kan reflektera hans karaktär. Man måste se för att kunna efterlikna.

Publiceringsdatum: 09 nov, 2018. 01:0:00

Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli.

Johannes första brev 3:2 Ingen av oss vet ju vad det ska bli av oss, men just därför är det spännande att möta världen och framtiden nyfiken som ett barn. Tanken att få utvecklas och mogna innesluten i Guds omsorg svindlar och lockar. Vad ska det bli av oss som vuxna hos Gud?

Publiceringsdatum: 08 nov, 2018. 01:0:00

Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi.

Johannes första brev 3:1 Vänta nu: Guds barn!? Hur ska man kunna ta in en sådan tanke? Barn är ju inneslutna och räknade med i sin egen rätt, utan förtjänst och förskyllan. Så kan Faderns kärlek ersätta rädsla och uppgivenhet med en tillit och ett hopp som bär genom livet.

Publiceringsdatum: 07 nov, 2018. 01:0:00

Om ni vet att han är rättfärdig inser ni också att var och en som lever rättfärdigt är född av honom.

Johannes första brev 2:29 Det finns människor som verkar vara marinerade i kärlek. En del blir namnkunniga, men de flesta lever ett ganska stilla liv. Ur sin levande gemenskap med den Rättfärdige tankar de kraft att stå upp mot all världens orättvisor. Vi behöver dem att ta rygg på.

Publiceringsdatum: 06 nov, 2018. 01:0:00

Ja, mina barn, förbli i honom, så att vi kan stå frimodiga när han uppenbarar sig.

Johannes första brev 2:28 Alla drabbas vi någon gång av sanningens minut. Kanske är det vår Skapare som söker oss när livet ställs på sin spets? Då räcker det inte att kämpa på och vara duktig. Då gäller en stilla, förbehållslös överlåtelse åt vår himmelske Far som vill oss väl.

Publiceringsdatum: 05 nov, 2018. 01:0:00

I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det.

Hebreerbrevet 11:13 Finns det tillfällen när en blind tro mot alla odds är sund? Allt beror väl på vilken tillit man kan ha till den som gav löftet. Och förtroende uppstår när man lever nära under lång tid. Närhet föder tillit. Minns att det också gäller i förhållande till Gud.

Publiceringsdatum: 04 nov, 2018. 01:0:00

Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem.

Uppenbarelseboken 22:5 Lägg märke till att Gud i den här framtidsvisionen inte tar över och pekar ut vägen åt människorna med hela handen. Trogen sin föresats ända från skapelsen överlämnar han åt människan, sin i grunden kloka avbild, att själv bestämma vägen i hans ansiktes ljus.

Publiceringsdatum: 03 nov, 2018. 01:0:00

Jag får vandra inför Herren i de levandes länder.

Psalm 116:9 Att få vara bland de levande inför Herren för tanken till en mysande pappa som med ömhet och glädje följer sina barns lekar. Som Guds fria och lyckliga barn får vi dansa i de levandes land. Visst är väl detta ett härligt sätt att se på sitt liv?

Publiceringsdatum: 02 nov, 2018. 01:0:00

Kom till ro, min själ, Herren har varit god mot mig. Han räddade mig från döden, mitt öga från tårar, min fot från att snava.

Psalm 116:7-8 Världen är inte rättvis och alla är bevars inte bekväma med att avge ett vittnesbörd som detta. Det är mycket vi inte förstår. Men ett villkor för att Herren ska kunna visa sin godhet är ju att vi vill ta emot den. Det är vårt ansvar att öppna för honom.

Publiceringsdatum: 01 nov, 2018. 01:0:00

Herren är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar de oskyldiga, jag var hjälplös, och han räddade mig.

Psalm 116:5-6 Tron innehåller ett element av hjälplöshet, ett tillstånd av maktlös överlåtelse utan skyddsnät. Det uppstår när vi slutat spjärna emot udden och med gränslös förtröstan låter oss falla i Guds famn. En sådan hjälplöshet förlöser liv, och landar i hemkänsla.

Publiceringsdatum: 31 okt, 2018. 01:0:00

Dödens snaror omgav mig, dödsrikets fasor nådde mig, jag var i nöd och förtvivlan. Jag åkallade Herren: Herre, rädda mitt liv!

Psalm 116:3-4 Vad eller vem åkallar du när du ser livet i vitögat? När du gör detta klart för dig upptäcker du vad som faktiskt är ditt livs grundbult. Nog är det väl klokt att pröva den fästpunkten så att du kan finna den och knyta an till den när det verkligen gäller?

Publiceringsdatum: 30 okt, 2018. 01:0:00

Jag älskar Herren, ty han har hört min bön om förskoning. Han lyssnade till mig när jag ropade.

Psalm 116:1-2 Visst är det väl som sig bör att den som har fått hjälp visar kärlek och tacksamhet? Och många tackar Gud för hans barmhärtighet. Men det är klokt att lära känna Gud medan allt är väl, så att relationen är nära och varm när det sedan gäller livet.

Publiceringsdatum: 29 okt, 2018. 01:0:00

Därför skall de som lider efter Guds vilja överlämna sitt liv åt sin trofaste skapare och göra det goda.

1 Petrus 4:19 Det där med att lida efter Guds vilja är svårsmält. Kanske kan det handla om den smärta som drabbar den som står upp för sanning och rätt mot ondska och hat? Ibland kan det kanske också handla om att utan att klaga välja att överlämna sin sak åt Gud?

Publiceringsdatum: 28 okt, 2018. 01:0:00

Om den rättfärdige blir räddad med knapp nöd, hur går det då med den ogudaktige och syndige?

1 Petrus 4:18 Åt skogen, förstås, det kan man ju räkna ut. Så vem är ogudaktig och syndig? De andra? Ånej! Här sitter vi alla i samma klister, så sant vi är människor. Nyckeln är att varje människa måste kasta sig på Guds nåd, här hjälper inga i goda gärningar.

Publiceringsdatum: 27 okt, 2018. 01:0:00

Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv eller därför att han gör något annat ont eller blandar sig i andras angelägenheter.

1 Petrus 4:15 Här nämns mord, stöld och lusten att lägga näsan i blöt i samma mening. I grunden handlar ju allt detta om att ha respekt för den andres okränkbarhet, värde och liv. Vår kallelse är att tjäna varandra, inte att känslolöst förstöra och ställa till det.

Publiceringsdatum: 26 okt, 2018. 01:0:00

Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er.

1 Petrus 4:14 Att bli mobbad när man är dum är en sak. Att hånas när man står upp för sanning och rätt är en helt annan. Och nog har vi väl alla upplevt det där stilla lugnet som ibland infinner sig när vi lider för en rättfärdig sak? Är det ett sätt att uppfatta Guds Ande?

Publiceringsdatum: 25 okt, 2018. 01:0:00

Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som hände er.

1 Petrus 4:12 Prövningar möter oss, det är oundvikligt. Och den som har beslutat sig för att så långt hon förstår gå Guds väg kommer oundvikligen på kollisionskurs med starka makter. Ibland kan prövningar vara ett tecken på att vi är på rätt väg. Dock inte alltid!

Publiceringsdatum: 24 okt, 2018. 01:0:00

Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

Matteus 23:39 Tänk om varje människa har ett gudagivet uppdrag att verka för att jorden ska bli en bättre plats? Då blir det ju väldigt viktigt vems ärenden vi väljer att gå. Det är skillnad på att komma i Rädda Barnens och i Hells Angels namn, om man säger så.

Publiceringsdatum: 23 okt, 2018. 01:0:00

Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.

Matteus 23:37 Gud som lejon eller som kung kan vi nog föreställa oss. Men som höna? Ja, faktiskt. Det är Jesus själv som förmedlar denna ofta bortglömda moderliga gudsbild. Men vi får själva välja om vi vill låta oss fångas in av värmen och tryggheten under Guds vinge.

Publiceringsdatum: 22 okt, 2018. 01:0:00

Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång.

Jeremia 29:7 Den som tänker på vänners, grannars och samhällets välgång först kommer att upptäcka att också det egna livet blomstrar. Ingen lever för sig själv, och den som tar ansvar för andras och hela samhällets välfärd bygger samtidigt upp sitt eget liv.

Publiceringsdatum: 21 okt, 2018. 01:0:00

Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.

Romarbrevet 13:10 Där alla älskar sin nästa som sig själv behövs nästan inga lagar, men där det inte finns någon kärlek hjälper inte aldrig så många tjocka lagböcker. Den som älskar söker sina medmänniskors bästa, men den som inte älskar finner alltid något att anmärka på.

Publiceringsdatum: 20 okt, 2018. 01:0:00

Kärleken vållar inte din nästa något ont.

Romarbrevet 13:10 Tänk om alla våra ord och handlingar prövades mot huruvida det vållar vår nästa gott eller ont. Det är lätt att inse att både världen och våra egna liv skulle bli bra mycket bättre då. Tänk att det ska vara så svårt att omsätta det uppenbara i praktiken!

Publiceringsdatum: 19 okt, 2018. 01:0:00

Alla andra bud sammanfattas ju i ordet: Du skall älska din nästa som dig själv.

Romarbrevet 13:9 Nog älskar vi oss själva, alltid. Åtminstone om vi går efter hur vi spenderar vår tid och våra pengar. Om vi verkligen satsade lika mycket på vår nästa skulle ojämlikheter och nöd snart vara ett minne blott. Frågan är om vi skulle vara mindre lyckliga då?

Publiceringsdatum: 18 okt, 2018. 01:0:00

Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen.

Romarbrevet 13:8 Vem klarar att helt leva efter Svea rikes lag, än mindre Guds bud? Våra försök slutar bara i besvikelse. Men den som ber Gud om hjälp att älska sin medmänniska närmar sig frågan från motsatt håll. Den som vill sin nästa väl kan uppfylla lagen av bara farten.

Publiceringsdatum: 17 okt, 2018. 01:0:00

Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, respekt, vördnad.

Romarbrevet 13:7 Visst låter detta som receptet på en god medborgare och medmänniska? En som gör rätt för sig, respekterar sin nästa och vördar livet. Den som beter sig så kan leva i fred och harmoni med sig själv, sin omgivning och sin Gud.

Publiceringsdatum: 16 okt, 2018. 01:0:00

Då sade han till dem: ”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.”

Matt 22:21 Kejsaren brukar nog se till att få sitt. Men vad är det som tillhör Gud? Kort sagt: Allt! Han är ju Skaparen och vi är bara förvaltare av allt han har gett oss. Många upplever en stor befrielse i att slippa äga och i stället ägna sig åt att förvalta.

Publiceringsdatum: 15 okt, 2018. 01:0:00

Tacka hela tiden Gud.

1 Thessalonikerbrevet 5:18 Man kan träna upp sin tacksamhet genom att uppmärksamma alla små och till synes alldagliga saker man har att vara glad för. Och säger oss inte erfarenheten att vi mår bra av att vara tacksamma? Den som kan ta livet ur Skaparens hand har nära till förnöjsamhet.

Publiceringsdatum: 14 okt, 2018. 01:0:00

Be ständigt.

1 Thessalonikerbrevet 5:17 För vi inte alla en mer eller mindre oavlåtlig inre monolog? Tänk om vår Skapare har lagt ner det sättet att fungera i oss som en våglängd för dialog med honom? Vad skulle hända om vi medvetet började rikta våra tankar till Gud och lyssna efter hans svar?

Publiceringsdatum: 13 okt, 2018. 01:0:00

Var alltid glada.

1 Thessalonikerbrevet 5:16 Lättare sagt än gjort att alltid vara glad, det vet vi ju alla. Men med uppmaningen följer ett löfte från vår himmelske Far att alltid vara med oss med sin nåd. Många kan med den vissheten i ryggen vittna om en grundglädje genom alla omständigheter.

Publiceringsdatum: 12 okt, 2018. 01:0:00

Ingen är god utom Gud.

Lukas 18:19 Den som tagit till sig denna insikt kan aldrig någonsin sortera andra i onda och goda – redan sorterandet avslöjar ju den egna illviljan. Vi är alla både onda och goda. Så är Guds villkorslösa godhet vår tröst och vårt hopp, utan den vore det ute med oss.

Publiceringsdatum: 11 okt, 2018. 01:0:00

Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in.

Lukas 18:17 Barnet tar förälderns kärlek för given, utan frågor. Denna barnets självklara frimodighet och övertygelse om att vara älskat visar oss hur vi kan närma oss Gud. Ju mer vi kan ta till oss Faderns villkorslösa godhet, desto närmare är vi hans famn.

Publiceringsdatum: 10 okt, 2018. 01:0:00

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.

Lukas 18:16 I vårt möte med barn lär vi oss omtanke, omsorg och respekt för livet. Vår samarbetsförmåga tränas och våra beskyddarinstinkter väcks. Om dessa våra minsta tillåts bli måttstock i samhällsbygget bygger vi en god miljö för oss alla.

Publiceringsdatum: 09 okt, 2018. 01:0:00

Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

Lukas 14:11 Den som upphöjer sig vill bli betjänad och trycker ner andra för egen vinning. Sådant skapar split och våld. Men där alla ödmjukt tjänar varandra blir alla sedda, alla får hjälp med sina behov och alla är trygga, förvissade om att vara bland vänner.

Publiceringsdatum: 08 okt, 2018. 01:0:00

Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

Lukas 14:11 Den som upphöjer sig vill bli betjänad och trycker ner andra för egen vinning. Sådant skapar split och våld. Men där alla ödmjukt tjänar varandra blir alla sedda, alla får hjälp med sina behov och alla är trygga, förvissade om att vara bland vänner.

Publiceringsdatum: 08 okt, 2018. 01:0:00

Den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom.

Hebreerbrevet 11:6 Tron får oss att handla – vi uppsöker inte doktorn om vi inte tror att vi kan få hjälp. Tron måste alltså väga över otron, om än aldrig så lite, för att sätta oss i rörelse. Den goda nyheten är att även en sådan tro räcker för att Gud ska komma oss till mötes.

Publiceringsdatum: 07 okt, 2018. 01:0:00

Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud, han är min klippa för evigt.

Psalm 73:26 Det är människans lott att förr eller senare nå gränsen för sin förmåga. Och vem tappar inte modet ibland? Men många kan berätta om hur Gud har blivit en fast klippa under deras fötter sedan de ropat till honom när deras egna krafter sinat.

Publiceringsdatum: 06 okt, 2018. 01:0:00

Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden.

Psaltaren 73:25 Låter det världsfrånvänt? Inte alls! Många vittnar om hur en levande kontakt med vår Far i himlen ger ett nytt innehåll åt alla önskningar och behov, och sedan fyller dem med ett gott innehåll som skapar förnöjsamhet och vila. Vad mer kan man önska sig?

Publiceringsdatum: 05 okt, 2018. 01:0:00

Men nu är jag alltid hos dig, du håller mig vid handen.

Psaltaren 73:23 Att vandra hand i hand är speciellt. Handens mjuka gester kan styra, hejda och skynda på. En varm tryckning kan mildra en känslig förmaning. Samtal uppstår som annars inte skulle ha kommit till stånd. Vilken nåd att Skaparen vill ha en sådan relation med oss!

Publiceringsdatum: 04 okt, 2018. 01:0:00

Utan tro kan ingen finna nåd hos honom.

Hebreerbrevet 11:6 Det vi inte tror på har vi svårt att alls relatera till. Bara i det sköra samspelet mellan tro och erfarenhet, mellan trons äventyr och erfarenhetens tillförsikt, kan vi frigöra oss från tidens skepsis och ge Gud utrymme att möta oss med sin nåd.

Publiceringsdatum: 03 okt, 2018. 01:0:00

I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt.

Hebreerbrevet 11:3 Vetenskapens framsteg är viktiga och fascinerande, men vad eller vem som sätter i gång processen – ett skapelsens Ord om man så vill – kommer vi sannolikt aldrig förbi. Och om det finns en osynlig värld kan den bara uppfattas genom sin verkan i det synliga.

Publiceringsdatum: 02 okt, 2018. 01:0:00

Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.

Hebreerbrevet 11:1 En tro som bär måste inte vara stark och självklar. Men i takt med erfarenheter av Guds närvaro och hjälp växer även den tro som känns som prövande steg över nattgammal is. Så grundas och stärks en tro som kommer att bära genom livets alla omständigheter.

Publiceringsdatum: 01 okt, 2018. 01:0:00

Lova Herren, hela hans härskara, ni som tjänar honom och gör hans vilja! Lova Herren, alla hans verk, överallt i hans välde!

Psaltaren 103:21 Det är svårt att lova Gud samtidigt som man medvetet går på tvärs mot hans vilja. Antingen tystnar man eller så klingar lovsången falskt. Men den som med Guds hjälp försöker förstå och gå Guds vägar ärar honom såväl med sina gärningar som med sin sång.

Publiceringsdatum: 30 sep, 2018. 01:0:00

Herren har rest sin tron i himlen, allt är underlagt hans välde.

Psaltaren 103:19 All makt utövas utifrån en maktbas, ett övertygande förtroende eller en styrka som ger makten legitimitet. Om det nu är så att det välver sig en himmel över universum, om det finns en Skapare som håller världen i sin hand, då har han sista ordet utan prut.

Publiceringsdatum: 29 sep, 2018. 01:0:00

Gläd er över att era namn är upptecknade i himlen.

Lukas 10:20 Medborgarskap är kanske inget vi tänker på dagligen, men när valförrättaren hittar mitt namn i röstlängden infinner sig en känsla av högtid och tillhörighet. Jag vet var jag hör hemma. Övertygelsen om att ha sitt namn i himlen kanske är den känslan 3.0?

Publiceringsdatum: 28 sep, 2018. 01:0:00

Han räddar och befriar, han gör tecken och under i himlen och på jorden.

Daniel 6:27 Hur gör man under i himlen? Fascinerande tanke! Kanske gör Gud under på samma sätt som fåglar flyger och fiskar simmar: det ligger i hans natur. Och vi har ju ständigt hans under framför våra ögon, i skapelsen och i våra liv. Alltid i syfte att göra oss fria.

Publiceringsdatum: 27 sep, 2018. 01:0:00

Han är den levande Guden, han som evigt förblir. Hans rike går aldrig under. Hans makt har inget slut.

Daniel 6:26 Det enda rike som kommer att bestå är enligt Bibeln Guds rike, eftersom Gud är evig. En medborgare i detta rike har sin första lojalitet där, men är samtidigt med Guds hjälp en god världsmedborgare och söker det lands bästa i vilket hon bor.

Publiceringsdatum: 26 sep, 2018. 01:0:00

Min Gud har sänt sin ängel. Han stängde till gapet på lejonen och de gjorde mig ingen skada.

Daniel 6:22 Är det änglavakt eller tillfälligheternas spel som förklarar vad som förefaller vara obegripliga mirakel? Det ena som det andra kan väl vara lika rimligt? Många som valt att tacka Gud i tron att han sänt änglar i deras väg har förunderliga ting att berätta.

Publiceringsdatum: 25 sep, 2018. 01:0:00

Den gud som du ständigt dyrkar må rädda dig!

Daniel 6:16 Vi har nog alla en gud vi ständigt dyrkar, något som fyller våra tankar och som ytterst styr våra liv. Förmår denne ”gud” att rädda oss när det verkligen gäller? Många som medvetet satt sin tillit till Bibelns gud berättar om hjälp och kraft i svåra stunder.

Publiceringsdatum: 24 sep, 2018. 01:0:00

Det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen.

Johannes första brev 2:16 Handen på hjärtat: hur mycket skaffar vi oss för att ögonen begär det eller för att visa fram det för andra? Den som ärligt besvarar den frågan kan få god vägledning inför sina köpbeslut och vid avgörande vägskäl i livet. Det är en god grund för ett gott liv.

Publiceringsdatum: 23 sep, 2018. 01:0:00

Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom.

Johannes första brev 2:15 Det som är i världen behöver ju inte vara ont. Vi har kanske bara fått för mycket av det? Vi köper och köper i sig goda och nyttiga saker, men när vi staplar dem på varann blir de så många och att de skymmer Gud. Hur ska då Guds kärlek kunna nå fram till oss?

Publiceringsdatum: 22 sep, 2018. 01:0:00

Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Matteus 6:24 Vi berömmer oss av att stå fria, men i praktiken tjänar vi den eller det som fyller vår tanke. Om det är pengar och det som hör ihop med dem så tjänar vi alltså mammon, och då får inte Gud plats. Men sådant är lättare att upptäcka hos andra än hos sig själv.

Publiceringsdatum: 21 sep, 2018. 01:0:00

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre.

Matteus 6:24 Det blir till slut ganska tröttsamt att navigera mellan gott och ont, ljus och mörker, för att maxa sitt eget välbefinnande. Att medvetet och beslutsamt välja väg och bestämma sig för att med Guds hjälp stå för sanning och rätt gör livet meningsfullt.

Publiceringsdatum: 20 sep, 2018. 01:0:00

Om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret.

Matteus 6:23 Vad är ljuset i dig? Din samlade erfarenhet? Din utbildning? Ditt samvete och din rättskänsla? Bra alltihop. Men alla dessa ljuskällor behöver laddas för att kunna lysa. Då krävs en medveten uppkoppling till den Helige, tidens ihållande brus räcker inte.

Publiceringsdatum: 19 sep, 2018. 01:0:00

Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Matteus 6:21 Det som uppfyller vår tanke och det som vi drömmer om styr våra liv. Om det är prylar och karriär, då är det vår ”skatt”. Så vad är din skatt? Är den så värdefull att den förtjänar ditt fulla intresse, ger livet mening och håller att både leva och dö för?

Publiceringsdatum: 18 sep, 2018. 01:0:00

Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen.

Matteus 6:19-20 Frågan är om inte alla våra prylar tynger mera än de hjälper i det långa loppet? Vår livsstil är inte bara ohållbar för miljön, den fräter på vår egen livskvalitet. Många kan berätta att det ger en oskattbar frid att leva förnöjsamt och dela livet med vänner.

Publiceringsdatum: 17 sep, 2018. 01:0:00

Jesus sade åt dem: ”Gör honom fri och låt honom gå.”

Johannes 11:44 Jesus verkar inte ha näsa för PR. En längre intervju med den nyss döde hade väl suttit fint? Men Jesus gör inte människor fria för att skapa reklamskyltar för sitt eget varumärke. Han befriar människor för deras egen skull och ger dem sedan spelrum.

Publiceringsdatum: 16 sep, 2018. 01:0:00

Men några av dem sade: ”Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lasaros inte behövt dö?”

Johannes 11:37 Den som fått smak på under kräver alltid mer, behovet av mirakler är ju ändlöst. Men vi förstår inte allt och våra viljor krockar. Hur skulle det se ut om vi alla kunde beställa underverk? Bäst är nog att vi i ödmjukhet överlämnar oss åt vår barmhärtige Gud.

Publiceringsdatum: 15 sep, 2018. 01:0:00

Jesus föll i gråt. Då sade judarna: ”Se, hur mycket han höll av honom.”

Johannes 11:35-36 Jesus visar oss vem Gud är. Så hurdan är Gud? En Gud som gråter med oss. Tänk om vi kunde ta till oss det. Det skulle väcka förundran och längtan hos alla de människor som fastnat i de dömande och straffande gudsbilder vi sorgligt nog fått allt för mycket av.

Publiceringsdatum: 14 sep, 2018. 01:0:00

Jesus frågade: ”Var har ni lagt honom?” De sade: ”Herre, kom och se.”

Johannes 11:34 Den som vill ha Guds hjälp måste ge honom insyn i sitt liv, han tränger sig inte på och styr och ställer utan att vara inbjuden. Under vägen uppstår ett samtal som öppnar våra ögon, hjälper oss att förstå och gör oss delaktiga i lösningen av våra livsfrågor.

Publiceringsdatum: 13 sep, 2018. 01:0:00

När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta.

Johannes 11:33 När Gud i Jesus blev människa blev han det på riktigt. Han gick inte omkring som en utomjording på distans från vår smärta och ångest. Han skaffade sig vänner och berördes av deras öde som en sann medmänniska. Han förstår vad det är att vara människa.

Publiceringsdatum: 12 sep, 2018. 01:0:00

När Maria kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa: ”Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött.”

Johannes 11:32 Det finns tillfällen när vi kommer till vägs ände. Alla dörrar är stängda och förhoppningarna slut. Men den som levt länge med Gud har ofta berättelser om hur den uppståndne Jesus förmått öppna överraskande dörrar i den mörkaste återvändsgränd.

Publiceringsdatum: 11 sep, 2018. 01:0:00

Har jag (Jesus) inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?

Johannesevangeliet 11:40 Livet förutsätter tro. Om vi inte tror att gryningen kommer, att bilen fungerar eller att våra vänner vill oss väl blir livet outhärdligt. På samma sätt måste vi förtrösta på att Gud finns och svarar på våra böner om vi ska få se något av hans härlighet.

Publiceringsdatum: 10 sep, 2018. 01:0:00

Du gav dem din goda ande för att undervisa dem. Du vägrade dem inte manna att äta, du gav dem vatten i deras törst.

Nehemja 9:20 Fastän Israels folk knorrade och klagade under sin ökenvandring var Gud ändå med dem och såg till att de hade vad de behövde av mat och dryck. Och om han födde ett helt folk för tusentals år sedan kan han väl också ge oss vad vi behöver i dag.

Publiceringsdatum: 09 sep, 2018. 01:0:00

Molnpelaren vek inte från dem om dagen utan ledde dem på deras väg. Eldpelaren lyste för dem om natten på den väg de skulle gå.

Nehemja 9:19 Historien vimlar av berättelser om hur Gud både kan och vill leda sina barn på tusen fantastiska sätt. Så om vi inte ser vägen beror det kanske oftare på att vi inte frågat efter Guds ledning än på att han inte gett oss tillräckligt tydlig vägvisning?

Publiceringsdatum: 08 sep, 2018. 01:0:00

Det är saligare att ge än att få.

Apostlagärningarna 20:35 Tänk att vi ständigt ska behöva påminnas om denna urgamla visdom och väl utforskade sanning! Inte ens när den egna erfarenheten talar samma språk drar vi alltid den naturliga slutsatsen att vi borde vara mera givmilda. Är det inte dags att ändra på det?

Publiceringsdatum: 07 sep, 2018. 01:0:00

Nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar.

Apostlagärningarna 20:32 Skaparen fortsätter sitt verk genom historien. Att vara en byggsten i hans hand är att fogas in på en unik plats i hans universum. Det handlar inte om passivitet eller likformighet, men om att bli tagen i bruk och att spela en oersättlig roll i Guds värld.

Publiceringsdatum: 06 sep, 2018. 01:0:00

Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Matteus 6:34 Nog låter det lite lättsinnigt att inte bry sig om morgondagen? Men tänk om det inte ska ses som en uppmaning till slarvigt förvaltarskap, utan som en påminnelse om att vår Gud och Far har lovat att bära oss genom livets alla skiften om vi förtröstar på honom?

Publiceringsdatum: 05 sep, 2018. 01:0:00

Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matteus 6:33 Att söka Guds rike och hans rättfärdighet är att först söka deras bästa som har det svårast. Är inte det både jobbigt och tidskrävande? Säkert! Men ge akt på dem som lever så och du ska finna att de ofta verkar lyckliga och menar sig ha allt de behöver.

Publiceringsdatum: 04 sep, 2018. 01:0:00

Gör er därför inga bekymmer: fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter.

Matteus 6:31-32 Nog lever vi i hedniska tider om vi ska mäta efter är hur mycket vi bekymrar oss om vad vi ska äta, dricka och ta på oss! Den som inte jagar efter det riskerar töntstämpel och utanförskap. Vad skulle hända om vi hjälpte varandra att prioritera andra värden?

Publiceringsdatum: 03 sep, 2018. 01:0:00

I hans hand är jordens djup, och bergens toppar är hans. Hans är havet, som han har gjort, och fasta landet, som hans händer format.

Psalm 95:4-5 Om nu Gud håller samman precis allt i hela skapelsen, smått och stort, likt och olikt, viktigt och oviktigt, då borde väl vi kunna se till att hålla ihop och samarbeta om det som anförtrotts oss? Särskilt som Skaparen lovat vara med oss alla dagar.

Publiceringsdatum: 02 sep, 2018. 01:0:00

Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning! Låt oss träda fram inför honom och tacka, hylla honom med sång och spel!

Psalm 95:1-2 Lovsång och jubel är ett kärleksspråk, antingen det rör favoritlaget eller den stora kärleken. Och en gudsrelation är en kärleksrelation, något annat är inte möjligt om Gud är kärlek. Så är lovsång av alla slag naturlig och självklar för den som älskar Gud.

Publiceringsdatum: 01 sep, 2018. 01:0:00

Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny.

Psalm 104:30 Den som någon gång vaknat mitt i naturen en daggvåt sommarmorgon har inte svårt att ta till sig tanken att Gud varje morgon skapar världen ny. Så inger det hopp och framtidstro i klimathotens tid att få vila i tron att Skaparen ännu håller världen i sin hand.

Publiceringsdatum: 31 aug, 2018. 01:0:00

En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.

Efesierbrevet 4:5-6 Det är lätt att gripas av rädsla och tappa greppet när världen fragmentiseras och alla verkar skrika åt varann. Här har trons folk en helt avgörande uppgift att förmedla hopp genom att berätta om en gudomlig Far som står över allt och som håller ihop världen.

Publiceringsdatum: 30 aug, 2018. 01:0:00

Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten.

Efesierbrevet 4:3 Det är lätt att gå vilse på fridens väg och söka lugn på bekostnad av sanning och rätt. En sann frid slätar inte över, men söker inte heller sitt. Fridens band håller samman erkända skiljaktigheter med bevarad ömsesidig respekt och kärleksfull fördragsamhet.

Publiceringsdatum: 29 aug, 2018. 01:0:00

Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek.

Efesierbrevet 4:2 Detta är förvisso ett avigt budskap i de lättkränktas tid. Men samtidigt är detta den enda framkomliga vägen när alla skrikit sig hesa och slagit nävarna blodiga. Det är de som har fördrag med varandra i tålamod och kärlek som slutligen räddar världen.

Publiceringsdatum: 28 aug, 2018. 01:0:00

Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda.

Efesierbrevet 4:1-2 Vem är kallad av Gud? Du och jag. Alla människor! Vad kallar han till? Gemenskap med sig, frihet och helighet. Av en sådan kallelse borde man väl bli både glad och ödmjuk och beredd att leva i utgivande kärlek.

Publiceringsdatum: 27 aug, 2018. 01:0:00

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

1 Johannes 4:10 Ingen är mer med-mänsklig än Gud. Det glada budskapet är att vår Skapare helt och hållet har identifierat sig med oss och försonat oss med sig långt innan vi hunnit ordna anletsdragen och snyggat till våra skavanker. Till Gud är vi välkomna sådana vi är!

Publiceringsdatum: 26 aug, 2018. 01:0:00

Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom.

1 Johannes 4:9 Gud är ingen distansarbetare. Hela Bibeln talar om hur han kommer nära, hur han stiger ner, hur han i kärlek vill dela våra liv. Så blir han själv vår förebild. Att gå i Guds riktning är att vara nära, att stiga ner, att i kärlek dela behövandes villkor.

Publiceringsdatum: 25 aug, 2018. 01:0:00

Den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek.

1 Johannes 4:8 Kan det sägas enklare? Och kan det bli svårare? Ty vem orkar stå för kärlekens dygder i relation till människor som har en helt annan åsikt och livsstil? Den som väljer att stå i förbindelse med kärlekens källa får kraft att älska också när det kostar på.

Publiceringsdatum: 24 aug, 2018. 01:0:00

Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud.

1 Johannes 4:7 Det finns människor som liksom av sig själva är varma, godhjärtade och osjälviska. Kan det vara så att de har en särskilt nära kontakt med kärlekens Gud? I så fall borde vi ta rygg på dem, be dem berätta sin hemlighet och följa deras spår till kärlekens källa.

Publiceringsdatum: 23 aug, 2018. 01:0:00

Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: Den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus: Gå du och gör som han!

Lukas 10:36-37 Nej, det är inte tanken som räknas utan handlingen, även om ingen handling sker utan tanke. Så behöver vi dagligen träna oss i barmhärtighet. Ty faktum är att goda gärningar fostrar mycket mer än goda tankar, att handla rätt är större än att tänka rätt.

Publiceringsdatum: 22 aug, 2018. 01:0:00

Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.

Lukas 10:27 Självklart kan ingen människa leva upp till detta. Den insikten kan få en att ge upp totalt eller att halvhjärtat göra så gott man kan. Eller så kan man i bön förtröstansfullt överlämna sitt liv i Guds händer och be honom om hjälp att dagligen leva rätt.

Publiceringsdatum: 21 aug, 2018. 01:0:00

En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: ”Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?”

Lukas 10:25 En fråga kan formuleras på exakt samma sätt men med helt olika avsikt. Så kan de frågor om livet och välfärden som är teoretiska för den som har allt för en utsatt person vara på liv och död. Vi behöver träna oss på att lyssna in ordens egentliga mening.

Publiceringsdatum: 20 aug, 2018. 01:0:00

Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom.

Psalm 145:18 Den människa kan känna sig fri som lever i trygg förvissning om att Gud hör hennes bön. Hon ”ropar av hjärtat”, på allvar och utan själviska biavsikter, och hon ber med tanken att Guds goda vilja ska ske, inte hennes egen.

Publiceringsdatum: 19 aug, 2018. 01:0:00

Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör.

Psalm 145:17 När vi känner oss kränkta kräver vi ofta vår rätt, men när vi själva ställer till det ber vi i stället om kärlek och nåd. Lyckligtvis möter oss Gud med både rättvisa och kärlek. Är det då för mycket begärt att vi möter våra medmänniskor på samma sätt?

Publiceringsdatum: 18 aug, 2018. 01:0:00

Gå nu, jag skall själv vara med dig när du talar och lära dig vad du skall säga.

2 Moseboken 4:12 Att inte förbereda sig inför en uppgift är lättja. Men när det är sagt kanske vi oftare borde vara öppna för vad Gud vill säga oss genom samvetet, vår samlade livserfarenhet och lyssnande bön? Att vara öppen för Guds ledning är för många ett äventyr!

Publiceringsdatum: 17 aug, 2018. 01:0:00

Mose sade: ”Förlåt din tjänare, Herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft, inte heller sedan du talat till mig.”

2 Moseboken 4:10 Mose blir ingen stortalare när han möter Gud, fast vi kan tycka att han skulle ha behövt det. Så blir Mose, en av historiens största ledare, ett exempel på att ingen av oss räcker till ensam. Att vara människa är att behöva kompletteras av andra.

Publiceringsdatum: 16 aug, 2018. 01:0:00

Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

2 Korintierbrevet 3:6 Sorgligt nog är det inte svårt att hitta bokstavsträlar även i kristna sammanhang, och de är gärna högljudda. Men där Guds Ande är, där är frihet, och om gemenskapen präglas av glad och uppoffrande kärlek blir vi inte så upptagna av millimeterrättvisa.

Publiceringsdatum: 15 aug, 2018. 01:0:00

Och alla blev överväldigade och sade: ”Allt han har gjort är bra: de döva får han att höra och de stumma att tala.”

Markus 7:37 Tacka för att man tyckte att Jesus gjorde det bra, när människor blev helade i hans närhet. Där Jesus är, där är hälsa och läkedom, så vill vi gärna se det. Samtidigt ska vi inte förringa betydelsen av att någon får kraft att orka med sitt liv sådant det är.

Publiceringsdatum: 14 aug, 2018. 01:0:00

Jesus förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det.

Markus 7:36 Man kan ju undra om Jesus använde sin människokunskap för att få ut budskapet? Men ett vet vi: sedan dess har ryktet om honom spritts över världen, och miljoner vittnar om att han förvandlat deras liv. Nog borde det väl vara skäl nog att ta reda på vem han är?

Publiceringsdatum: 13 aug, 2018. 01:0:00

Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din goda ande leda mig på jämn mark.

Psalm 143:10 Man kan förstå Guds vilja på ett ögonblick, ändå tar det en livstid att lära sig ledas av Guds ande. Men den som en gång beträtt den vägen och anat vilka välsignelser den för med sig blir angelägen om att dagligen söka Guds vilja i bön och ödmjuk lydnad.

Publiceringsdatum: 12 aug, 2018. 01:0:00

Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag skall gå, jag sätter mitt hopp till dig.

Psalm 143:8 Gud sätter sällan upp vägspärrar och styr aldrig med järnhand, därtill har han allt för stor respekt för oss. Men den som lär sig att varje morgon lyssna efter Guds andes milda viskning ska finna att Gud är mer än villig att leda sina barn på sin goda väg.

Publiceringsdatum: 11 aug, 2018. 01:0:00

Herre, skynda att svara mig, jag orkar inte mer. Dölj inte ditt ansikte för mig, då blir jag lik dem som lagts i graven.

Psalm 143:7 Ibland verkar det som om Gud måste leda oss in i så hopplösa återvändsgränder att vi känner oss helt övergivna av Gud och människor. Kanske behöver vi någon gång komma till en sådan förtvivlans plats för att komma loss ur vår förvillande självcentrering?

Publiceringsdatum: 10 aug, 2018. 01:0:00

Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord.

Psalm 143:6 Den törstiga jorden kan inte göra någonting, utom att öppna sig för odlarens erfarna omsorg. Inte är väl sådan bearbetning alltid smärtfri, men den som överlåter sitt liv åt sin Skapare ska uppleva den oskattbara glädjen i att få leva ett fruktbärande liv.

Publiceringsdatum: 09 aug, 2018. 01:0:00

Vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar.

Romarbrevet 3:28 Lyckan byggs inte av våra egna prestationer. Det är Bibelns glada budskap till oss alla. Borde inte all världens PR-byråer kasta sig över detta glädjebud i en tid när det överallt predikas att allt hänger på om vi förmår lyfta oss själva i håret?

Publiceringsdatum: 08 aug, 2018. 01:0:00

Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

Lukas 18:14 Det är inte svårt att finna exempel på att detta är sant såväl i vår närhet som bland människor som verkar ha lyckats i livet. Skadeglädjen ligger inte långt borta. Men kanske borde vi rannsaka våra egna liv innan vi förödmjukar någon annan?

Publiceringsdatum: 07 aug, 2018. 01:0:00

Gud, var nådig mot mig syndare.

Lukas 18:13 Detta är verkligen en naken, rättfram bön. Den pressas fram av någon som är smärtsamt medveten om sin egen otillräcklighet och sina brister, någon som har klart för sig att Gud inte har något skäl i världen att ta emot henne. Gud är nära en sådan bedjare.

Publiceringsdatum: 06 aug, 2018. 01:0:00

Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.

Johannes 15:9 Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Ingenting, utom vårt eget beslut att vända Gud ryggen. Ty det vet vi ju av erfarenhet att den som vägrar att ta emot kärlek är onåbar. Så är detta en vädjan från Jesus: vänd dig inte bort. Ta emot Guds kärlek!

Publiceringsdatum: 05 aug, 2018. 01:0:00

Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.

Johannes 15:7 Det ligger i sakens natur att det som är organiskt sammanfogat har ett liknande utseende och likartade behov. Så blir förstås den som lever i gemenskap med Gud allt mera lik honom, hennes önskningar sammanfaller med Guds och det hon ber om är efter Guds vilja.

Publiceringsdatum: 04 aug, 2018. 01:0:00

Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp.

Johannes 15:6 Det vissna bränns upp, sådan är verkligheten. Men människan, Skaparens avbild, har ett val. Hon kan välja att odla kontakten med sin upphovsman, välja att låta Skaparens liv strömma genom hennes liv och lemmar för att leva rikt, blomstra och bära god frukt.

Publiceringsdatum: 03 aug, 2018. 01:0:00

Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.

Johannes 15:5 Det är stort att vara den som är kvar. Den som stannar i med- och motgång, när det inte finns något annat val lika väl som när hela världen ligger öppen. Många har insett att en sådan fundamental överlåtelse är den bästa myllan för ett gott och fruktbart liv.

Publiceringsdatum: 02 aug, 2018. 01:0:00

Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig.

Johannes 15:4 Om livet känns torrt, visset och meningslöst kanske vi borde fråga oss hur det står till med kontakten med vår Skapare? För om det nu är så att vi är skapade för att leva i en levande gemenskap med Gud så är ju detta själva förutsättningen för ett gott liv.

Publiceringsdatum: 01 aug, 2018. 01:0:00

Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er.

Johannes 15:4 Initiativet ligger alltså hos oss: det är vi som avgör huruvida vi vill ha en relation med vår Skapare. Det är visserligen i honom vi lever, rör oss och är till. Men hans närvaro är så försynt att det krävs ett öppet sinne för att hålla en levande kontakt.

Publiceringsdatum: 31 jul, 2018. 01:0:00

Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt.

Johannes 15:2 Man kan inte skära och ansa utan att det gör ont, det ligger i sakens natur. Så tänk om det är detta vår Skapare håller på med ibland när livet gör ont? I så fall borde vi väl be honom om förmåga att se och förstå vad han håller på att göra i våra liv.

Publiceringsdatum: 30 jul, 2018. 01:0:00

Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet.

1 Petrus brev 4:11 Om vi låter oss omslutas av Jesu Kristi makt och härlighet infinner sig en sund förnöjsamhet över livet som hjälper oss att ge andra stöd. Så kan våra vardagliga liv förhärliga Gud, hjälpa människor att se honom och att själva söka sig närmare Gud.

Publiceringsdatum: 29 jul, 2018. 01:0:00

Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger.

1 Petrus brev 4:11 Man ska förstås inte förhäva sig, men det för ändå med sig en sällsam tillfredsställelse att uppfatta att man har sina ord och sin styrka från Gud. En sådan inställning skapar en ödmjuk tacksamhet som i all sin enkelhet kan få allt man säger och gör att lyfta.

Publiceringsdatum: 28 jul, 2018. 01:0:00

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.

1 Petrus brev 4:10 Vi tänker ofta att vi vill uträtta storverk, men faktum är ju att det är alla vardagens till synes obetydliga goda handlingar som är det lim som håller ihop världen. Att efter förmåga göra gott i smått och stort är helt enkelt ett sätt att förvalta Guds nåd.

Publiceringsdatum: 27 jul, 2018. 01:0:00

Var gästfria mot varandra utan att knota.

1 Petrus brev 4:9 Sann gästfrihet handlar om att ta emot i tid och otid och utan hänsyn till person. Men vem orkar leva upp till det idealet i de stressade livspusslens tid? Kanske behöver vi träna oss på att ge sann och äkta gemenskap större vikt än en fulländad fasad?

Publiceringsdatum: 26 jul, 2018. 01:0:00

Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna.

1 Petrus brev 4:8 Den förlåtelse som ges av uppriktig kärlek och utan baktankar bygger en stabil grund för en hållbar och uthållig gemenskap. Den förlåtelse som ges av tvång eller på ett beräknande sätt, för att skaffa sig fördelar, ökar bara båda parters obehag.

Publiceringsdatum: 25 jul, 2018. 01:0:00

Nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra, så att ni kan be.

1 Petrus brev 4:7 Hotet om världens undergång har upplevts av alla generationer, och det enda riktiga sättet att hantera det är väl beprövat: stå fast i lugn besinning, tänk klart och håll ut i bön för världen. Den som lever så sprider tillit och hopp i rädslans tid.

Publiceringsdatum: 24 jul, 2018. 01:0:00

Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.

Matteus 25:21 Visst är det frestande att ta chansen till en extra hacka genom lite småfusk nu och då. Världen är ju ändå orättvis, eller hur? Men det är i de små handlingarna som karaktären visar sig, och den som brister i det lilla lär inte anförtros stora uppgifter.

Publiceringsdatum: 23 jul, 2018. 01:0:00

Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt.

Kolosserbrevet 1:9 Om det nu finns en Gud som håller världen i sin hand, då måste det väl vara höjden av klarsyn att veta vad han vill? Vilken fantastisk tillgång då att dagligen kunna vända sig till honom i bön och uppleva att det går att få vila i hans vishet och insikt.

Publiceringsdatum: 22 jul, 2018. 01:0:00

Också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp.

Kolosserbrevet 1:22 Bibeln berättar att Gud steg ned och antog en kropp som vår för att bryta dödens makt över våra dödliga kroppar och ge oss hopp om liv bortom död och grav. Den som tar emot detta glädjebud får ett hopp som håller att leva på i med- och motgång.

Publiceringsdatum: 21 jul, 2018. 01:0:00

Allt är skapat genom honom (Jesus) och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom.

Kolosserbrevet 1:16 Den som studerar människans historia – i konst, musik, litteratur och olika trosuppfattningar – ska finna att den är fylld av tankar om att Någon söker vår själ. Och många berättar att de fått kontakt med sin Skapare när de vänt sig till Jesus Kristus i bön.

Publiceringsdatum: 20 jul, 2018. 01:0:00

Genom Sonen (Jesus) har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder.

Kolosserbrevet 1:14 Om man kunde intervjua all världens kristna om vad de uppfattar sig friköpta från skulle man naturligtvis få de mest skiftande svar. Men gemensamt för dem alla skulle sannolikt vara upplevelsen av befrielse och helande, och känslan av att ha kommit hem.

Publiceringsdatum: 19 jul, 2018. 01:0:00

Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike.

Kolosserbrevet 1:13 Bibeln är en enda lång berättelse om hur Gud söker gemenskap med sina älskade människobarn, som han skapade till sin avbild. Många som närmat sig honom i bön berättar förundrat om Gudsmötet som en räddning och som en resa från mörker till ljus.

Publiceringsdatum: 18 jul, 2018. 01:0:00

Ni skall tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset.

Kolosserbrevet 1:12 I stunder av klarsyn inser vi att det krävs kvaliteter vi inte själva förmår prestera för att platsa i Guds rike. Vilken lycka då att det är Gud, inte vi själva, som gör oss värdiga, och att han gärna ger den gåvan åt var och en som ber honom om den.

Publiceringsdatum: 17 jul, 2018. 01:0:00

Hans härlighets kraft skall på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga.

Kolosserbrevet 1:11 ”Upp med hakan!” säger vi till varandra när vi är modstulna. Men det är inte lätt att lyfta sig själv i håret, vi behöver något utanför oss själva att ta spjärn emot. Gud vill vara den fasta punkten. Ur hans ofattbara härlighet växer ett orubbligt hopp.

Publiceringsdatum: 16 jul, 2018. 01:0:00

Lyckligt det folk som vet att hylla dig, Herre, de får vandra i ditt ansiktes ljus.

Psaltaren 89:16 Något hyllar vi alla, vare sig vi förstår det eller inte. Och det vi hyllar präglar våra liv. Det folk och den människa som ärar Gud står upp för skönhet, godhet och sanning. Det leder till ett gott liv där vi kan möta Gud och varandra i värme och glädje.

Publiceringsdatum: 15 jul, 2018. 01:0:00

På rätt och rättfärdighet vilar din tron, nåd och trofasthet finns hos dig.

Psaltaren 89:15 Om Guds makt vilar på rätt och rättfärdighet samtidigt som han ser på oss med nåd och trofasthet, då har vi en säker tillflykt bortom all världens konjunktursvängningar, krigslarm och klimathot. Den som förlitar sig på honom kan leva med hopp och framtidstro.

Publiceringsdatum: 14 jul, 2018. 01:0:00

Din är himlen och din är jorden, du har grundlagt världen och allt den rymmer.

Psaltaren 89:12 Skaparen kan naturligtvis med rätta göra anspråk på sin skapelse. Och om han som en gång formade universum lovar att återställa allt som det var tänkt så kan vi lita på att han kommer att göra det. Det löftet inger hopp i klimathotets tid.

Publiceringsdatum: 13 jul, 2018. 01:0:00

Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår herre Jesu Kristi makt.

2 Petrus brev 1:16 Vem skulle ha kunnat dikta ihop en historia som den om Jesus? Petrus, Jesus bäste vän, var så omtumlad efter Jesus död och uppståndelse att berättelsen om vad han varit med om bara for ur honom, utan hänsyn till konsekvenserna. Det var upplevt, inte uppdiktat.

Publiceringsdatum: 12 jul, 2018. 01:0:00

Den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom.

Matteus 5:22 Våra gärningar följer oss, oavsett om de är onda eller goda. Ingen av oss orkar leva upp ens till sin egen standard, än mindre andras. Att bli arg är mänskligt, men somligt som sker i vrede är oåterkalleligt. Guds dom är rättvis, men också innesluten i nåd.

Publiceringsdatum: 11 jul, 2018. 01:0:00

Den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld.

Matteus 5:22 Visst är väl detta ett tröstens ord i en tid när förolämpningar och förbannelser duggar tätt i var mans telefon? Det handlar inte om hämnd, men om att Gud i tidens längd genom sin rättvisa dom skapar upprättelse för den som blivit kränkt och sårad.

Publiceringsdatum: 10 jul, 2018. 01:0:00

Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren.

Matteus 5:25 Vi tänker ofta att vi ska ta tag i livets viktiga frågor någon annan gång, längre fram, när allt har ordnat sig lite bättre. Men gör slag i saken, gör upp med din motpart mitt i steget, det kommer aldrig någon bättre tid än den tid vi har ”medan vi är på väg”.

Publiceringsdatum: 09 jul, 2018. 01:0:00

Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig.

3 Moseboken 19:2 Är inte hela livet ett slit med den där krävande mönsterbilden? Vem vill inte leva sant och sunt och vara en god människa? Men helighet är inte ett resultat av vår ansträngning, utan av att Gud, om vi ber honom om det i Jesus Kristus, vill ge oss sin helighet.

Publiceringsdatum: 08 jul, 2018. 01:0:00

Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig.

1 Petrusbrevet 1:15 Att leva heligt är så ouppnåeligt att de flesta av oss ger upp redan från början. Vi kämpar på med våra liv, vad annat kan vi göra? Jo, vi kan överlämna oss förbehållslöst åt vår Skapare, som vet vilka vi är och som vill hjälpa oss att leva både rätt och rikt.

Publiceringsdatum: 07 jul, 2018. 01:0:00

Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga.

1 Petrusbrevet 1:14 Kunskap är inte allt, men den räcker långt. Fast trots att vi vet att reklamens lockelser om att lyckan ligger i nya prylar och upplevelser är nonsens, så tycks vi ha svårt att ta vår kunskap på allvar och lyda Guds kallelse till förnöjsamhet och generositet.

Publiceringsdatum: 06 jul, 2018. 01:0:00

Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras.

1 Petrusbrevet 1:13 Är det något vår värld behöver så är det hopp, och är det något tema som går som en röd tråd genom Bibeln så är det förtröstan på en ljusare framtid. Det hoppet sammanfattas i berättelsen om den uppståndne Jesus Kristus som lovar nya himlar och en ny jord.

Publiceringsdatum: 05 jul, 2018. 01:0:00

Du skall inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv.

3 Moseboken 19:18 Vrede och hämnd bor grannar, och det kommer aldrig något gott ur deras möte. Ty den som är arg tänker inte klart, och hämnd gör alltid ont värre. Inte bara för den som får utstå hämnden utan minst lika mycket för hämnaren, även om den första känslan är ljuv.

Publiceringsdatum: 04 jul, 2018. 01:0:00

Du skall varken gynna den fattige eller ta parti för den rike. Rättvist skall du döma din landsman.

3 Moseboken 19:15 Fattig som rik måste ta konsekvenserna av sina handlingar, det finns ingen prutmån för den ene, inga kryphål för den andre. All erfarenhet säger att den som uppfattar sig ha fått ett rättvist straff också är mer villig att försöka sona och ställa till rätta.

Publiceringsdatum: 03 jul, 2018. 01:0:00

Du skall inte tilltvinga dig något av din nästa eller beröva honom något.

3 Moseboken 19:13 Lika säkert som att korruption är lika gammal som människosläktet, lika tydligt är det att den som sysslar med sådant går emot Guds uttryckliga vilja. Den som pressar någon eller tar ifrån någon det som är hans kan räkna med Guds vrede.

Publiceringsdatum: 02 jul, 2018. 01:0:00

Sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen.

1 Johannes brev 4:1 ”Kommer detta från Gud?” är alltid en bra kontrollfråga. Men det är lätt att gå fel och förandliga: det hjälper ingen. Leta i stället efter kvaliteter som medmänsklighet, omsorg om andra, sanningslidelse, rättvisepatos och annat sådant som kommer från Gud.

Publiceringsdatum: 01 jul, 2018. 01:0:00

Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.

Matteus 7:21 Den som ska ha en chans att komma in i himmelriket måste radikalt byta sida, lägga ner sina egna projekt och be Gud om att ta över kontrollen. Då har Gud lovat att hjälpa oss bli en del av hans goda vilja. Och då ordnar det sig nog också med våra egna projekt.

Publiceringsdatum: 30 jun, 2018. 01:0:00

Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.

Matteus 7:19 Somliga av oss drar slutsatsen att den människa som inte bär god frukt ska ”kastas i elden”. Men skulle vi inte i så fall alla till sist brännas upp? Visst ska vi ge akt på vilken frukt andra bär, men kanske först se till att alla andra mår väl av vår egen.

Publiceringsdatum: 29 jun, 2018. 01:0:00

Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt.

Matteus 7:18 Den som uppfattar sig som en dålig människa gör dåliga saker. Därför behöver vi alla få våra gåvor och våra goda impulser bekräftade. Kan vi med gott samvete säga att vi som enskilda och samhälle gör vårt bästa för att styrka våra medmänniskors bästa sidor?

Publiceringsdatum: 28 jun, 2018. 01:0:00

Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt.

Matteus 7:17 Var och en måste fatta ett grundläggande beslut om hon eller han vill bära god eller dålig frukt i sitt liv. Detta beslut måste sedan dagligen följas upp för att hålla kursen genom livet. Bibeln kallar detta omvändelse, och den är nyckeln till ett gott liv.

Publiceringsdatum: 27 jun, 2018. 01:0:00

På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar?

Matteus 7:16 Man kan inte veta hur ett äpple smakar förrän det är moget. På samma sätt måste människor och deras handlingar prövas över tid. Genom att noga studera de människor vi väljer att följa i olika sammanhang kan vi göra medvetna val och gå i önskad riktning.

Publiceringsdatum: 26 jun, 2018. 01:0:00

Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar.

Matteus 7:15 En äkta profet är varken hämndlysten eller skadeglad, han frågar inte efter popularitet och han talar inte i egen sak. Han ropar ut sin varning mitt ibland människorna och han visar en utväg genom omvändelse och bot som inkluderar alla som vill lyssna.

Publiceringsdatum: 25 jun, 2018. 01:0:00

Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår herre Jesu Kristi makt och hans ankomst.

2 Petrusbrevet 1:16 Berättelsen om Jesus och kristen tro är extraordinär oavsett vad man tror om den. Hans liv är väl dokumenterat och de Jesustroende räknas i miljarder. Borde det då inte vara varje människas plikt mot sig själv att efter grundligt studium ta ställning till Jesus?

Publiceringsdatum: 24 jun, 2018. 01:0:00

Den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Matteus 7:8 Om nu Gud är en god gud som vill oss väl vore det väl bra mycket enklare om han bara besvarade våra böner och gjorde som vi sa, utan krångel? Men skulle ett liv utan alla fysiska, intellektuella och känslomässiga utmaningar i längden vara värt att leva?

Publiceringsdatum: 23 jun, 2018. 01:0:00

Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.

Matteus 7:7 Den som bultar är ivrig, och bön ska självklart vara angelägen, man ska mena något med den. Naturligtvis är förtvivlans bultande sprängfyllt av mening, men även det vardagliga småpratet med vår himmelske Far kan ge en djup tillfredsställelse åt livet.

Publiceringsdatum: 22 jun, 2018. 01:0:00

Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era pärlor åt svinen.

Matteus 7:6 Alla har vi erfarenheter av heliga stunder när livet liksom vidgar sig, när vi anar en högre makts närvaro och känner oss beredda att möta världen. Sådana stunder ska tas till vara, inte delas med den som vill förklara bort, distrahera eller göra sig lustig.

Publiceringsdatum: 21 jun, 2018. 01:0:00

Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga – du som har en bjälke i ditt öga?

Matteus 7:4 Visst ger det en viss tillfredsställelse för stunden att göra sig lustig över andra människors fördomar och brister, eller att mästra den man tycker gör fel. Sorgligt nog visar det sig dock allt för ofta att andra har minst lika goda skäl att klandra en själv.

Publiceringsdatum: 20 jun, 2018. 01:0:00

Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget?

Matteus 7:3 Det ska till nära och ärliga vänner för att man ska få veta vilka bjälkar man går omkring med genom livet. Och när allt kommer omkring kanske flisan i den andres öga bara består i ett lite annorlunda beteende som noga taget inte spelar någon avgörande roll.

Publiceringsdatum: 19 jun, 2018. 01:0:00

Med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.

Matteus 7:2 Har inte livet lärt oss att vi får igen våra gärningar? Som vi sår får vi skörda, och svinhugg går igen. Det borde ge anledning till eftertanke, också när det gäller hur Europa och Sverige hanterar flyktingar och andra som söker skydd och hjälp hos oss.

Publiceringsdatum: 18 jun, 2018. 01:0:00

Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.

Romarbrevet 5:8 Gud har inga idealiserade bilder av oss, han vet vad för slags skrot och korn vi är. Ändå kräver han inte att vi ska rycka upp oss innan vi söker oss till honom. Han älskar oss sådana vi är, mitt i vår svaghet, han vill resa oss upp och hela alla våra sår.

Publiceringsdatum: 17 jun, 2018. 01:0:00

Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne.

Romarbrevet 5:6 Gud har tydligen en plan som han arbetar efter oavsett om vi är starka eller svaga, eller om vi tror på honom eller inte. Han står redo att ta emot oss i det ögonblick vi vänder oss till honom, utan att kräva att vi först ska få ordning på våra liv.

Publiceringsdatum: 16 jun, 2018. 01:0:00

På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig.

Lukas 15:7 Ofta har vi för oss att vi är allt för stora syndare för att vara välkomna hos Gud. Fel, fel, fel! Glädje torde visserligen vara normaltillståndet i himlen, men Jesus berättar att jublet stiger när en syndare omvänder sig. Kan någon vara mera välkommen?

Publiceringsdatum: 15 jun, 2018. 01:0:00

Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat.

Lukas 15:6 Att återseendets glädje är stor vet var och en som återsett en kär gammal vän som hamnat under radarn. Så bär många av oss på en obestämd saknad efter Gud. Det glada budskapet är att han finns där hela tiden och längtar efter att innesluta oss i sin famn.

Publiceringsdatum: 14 jun, 2018. 01:0:00

Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det?

Lukas 15:4 Tänk att Gud har koll, att han är det hundrade fårets Gud som ser när någon är ensam och vilsen. När vi befinner oss där, i övergivenheten, kan vi vara förvissade om att Skaparen är ute och letar efter oss, att han saknar oss långt mer än vi saknar honom.

Publiceringsdatum: 13 jun, 2018. 01:0:00

Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade: ”Den mannen umgås med syndare och äter med dem.”

Lukas 15:2 Fariseerna och de skriftlärda hörde till societeten och surade när kändisen Jesus föredrog att umgås med vanligt folk. Och vi kan känna igen oss. De är inte ensamma om att så förblindas av sin egen förträfflighet att de förlorar kontakten med själva Livet.

Publiceringsdatum: 12 jun, 2018. 01:0:00

Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom.

Lukas 15:1 Lär oss inte livet att de som har mest på sitt samvete håller sig längst bort från den som står för sanning och rätt? Men många betryckta människor vittnar om att den som söker sig nära Jesus möter en nåd och barmhärtighet som öppnar vägen till ett nytt liv.

Publiceringsdatum: 11 jun, 2018. 01:0:00

Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt.

Lukas 14:23 Stor gästfrihet och fulla hus är ett genomgående tema i Bibeln. Vår himmelske Far har inga problem med integrationen, till honom är folk av alla färger och nationer välkomna, småfolk och välbesuttna lika. Han vill locka oss bort från inkrökthet och isolering.

Publiceringsdatum: 10 jun, 2018. 01:0:00

Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta.

Lukas 14:21 En sak kan man veta om Gud: han rör sig alltid nedåt. Ned till dem som har det sämst och svårast, ned till den som ingen människa vill ha med att göra. Vi däremot strävar helst uppåt, vi vill klättra och göra karriär. Men den riktningen leder bort från Gud.

Publiceringsdatum: 09 jun, 2018. 01:0:00

Alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: ”Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den, förlåt att jag inte kan komma.”

Lukas 14:18 Av pur kärlek skapade Gud en gång vårt vackra hem i universum till vår glädje. Och trots att vi förstört den värld han gav oss bjuder Skaparen oss igen till fest i hans närhet. Så sorgligt då att vi försöker slingra oss undan med alla sorters futtiga ursäkter.

Publiceringsdatum: 08 jun, 2018. 01:0:00

Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike.

Lukas 14:15 Kokböckerna trängs i våra bokhyllor, vi är noga med vad vi stoppar i oss. Och visst ska vi glädja oss åt maten, men än mer åt bordsgemenskapen när vi delar livet med varandra. Och tänk att Gud bjuder oss att sitta med vid hans bord – vilken fest!

Publiceringsdatum: 07 jun, 2018. 01:0:00

Lycklig den utvalde som får komma dig nära och vara på dina förgårdar. Vi mättas av det goda i ditt hus av det heliga i ditt tempel.

Psalm 65:5 Att ta in naturens skönhet så här års, eller att möta en helgjuten människa som gjort sin kropp till Guds tempel, kan innebära att känna sig utvald, upprymd och tacksam. Lycklig den som har upprättat en relation till Gud och går till honom med sin glädje.

Publiceringsdatum: 06 jun, 2018. 01:0:00

Till dig kommer alla människor för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för tung förlåter du oss.

Psalm 65:3-4 Vi kan ha olika uppfattningar om såväl synd som Gud, men alla har vi känt djup ånger över något vi gjort, och när förtvivlan kommer ifatt oss i vargtimmen famlar vi efter bot. Många har upplevt att den som riktar sin bön till Gud kan finna ro för sin själ.

Publiceringsdatum: 05 jun, 2018. 01:0:00

Lovsång tillkommer dig, o Gud, på Sion. Vi infriar våra löften till dig, du som hör bön.

Psalm 65:2-3 Det är lätt att dras med i radikala sångtexter som uttrycker stora löften till Gud. Och den som sjunger med eftertanke och allvar kan verkligen förändras inifrån om hon beslutsamt söker infria sina löften. Men tro inte att man kan lura Gud med tomma ord.

Publiceringsdatum: 04 jun, 2018. 01:0:00

Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud.

Romarbrevet 6:11 Den som dömer ut sig själv hamnar lätt i destruktiva mönster. Men den som kan ta till sig att Gud i Kristus tagit hennes missgärningar och därför lever för Gud, hon får del av en frihet som hjälper henne att möta livet med tillförsikt och ge sig ut för andra.

Publiceringsdatum: 03 jun, 2018. 01:0:00

Den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också skall leva med honom.

Romarbrevet 6:7 Visst händer det att vi önskar oss dödens oåtkomlighet, att få vända ryggen åt det som blev fel och se framtiden an med tillförsikt. Just den sortens frihet erbjuder oss alltså Gud i Kristus! En frihet inte bara från det mörka utan till ett liv i Guds ljus.

Publiceringsdatum: 02 jun, 2018. 01:0:00

Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han.

Romarbrevet 6:5 Att bli förenad med Skaparen – vilken svindlande tanke! Inte en betraktare, inte en marionett, inte en motståndare, men en medarbetare och medskapare, ett barn inympat i släktträdet och därmed ett med den som skapat och som uppehåller vår vackra värld.

Publiceringsdatum: 01 jun, 2018. 01:0:00

Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv.

Romarbrevet 6:4 Om Gud är Gud så är det ett enormt steg för en liten människa att närma sig honom och leva med honom. Då är dopet en av de symbolhandlingar som kan hjälpa oss att förstå vad det är att dö och uppstå till ett nytt liv i daglig och nära gemenskap med Skaparen.

Publiceringsdatum: 31 maj, 2018. 01:0:00

Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande.

Johannes 3:6 Den som tar sig tid att meditera över sig själv och universum börjar oftast ana att det finns något som går utöver ”köttet”. Att då medvetet och i bön öppna sina sinnen för Skaparens Ande är att ge sig ut på ett ofattbart äventyr som förvandlar hela livet.

Publiceringsdatum: 30 maj, 2018. 01:0:00

Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”

Johannes 3:3 Guds Rike är inte av denna världen, men det finns i denna världen så sant Riket bor i de människors hjärtan som tagit emot det. Det förutsätter ett aktivt viljebeslut som förändrar livet så drastiskt att den som är med om det uppfattar det som en ny födelse.

Publiceringsdatum: 29 maj, 2018. 01:0:00

Vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom.

Johannes 3:2 Man ska dra öronen åt sig när någon hävdar att han kan utföra storverk. Allt är inte Gud som glimmar! Men det är lika illa att stänga ute möjligheten att Skaparen öppnar dörrar där vår mänskliga tanke tar slut. Nog bör det väl märkas när Gud rör sig i världen?

Publiceringsdatum: 28 maj, 2018. 01:0:00

Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn.

Matteus 11:25 Den som vill leva i Guds närhet kan få det. Det är Guds raka besked till varenda människa oavsett ålder, begåvning, hudfärg, kön eller vad det nu kan vara som skiljer oss åt. Det som krävs är en uppriktig vilja att söka honom av hela hjärtat, ingenting mera.

Publiceringsdatum: 27 maj, 2018. 01:0:00

Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om det.

Apostlagärningarna 2:32 Jesus dog och uppstod i en av sin tids storstäder, Jerusalem, under en helg när ”hela världen” var där. Kanske lite som OS i vår tid. Allt utspelades inför tusentals människor. Hans lärjungar kunde knappast ha kommit undan med en fejkberättelse om uppståndelsen.

Publiceringsdatum: 26 maj, 2018. 01:0:00

Du har visat mig livets vägar. Du skall uppfylla mig med glädje när jag får se ditt ansikte.

Apostlagärningarna 2:28 Vi kan dela intressen, ja hela livet, med en Facebookvän långt borta. Men ingenting går ju upp mot att umgås öga mot öga och ta in minspel och ögonens värme. Kanske kan det ge oss en aning om hur det kommer att vara den dag vi möter Gud ansikte mot ansikte.

Publiceringsdatum: 25 maj, 2018. 01:0:00

Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp.

Apostlagärningarna 2:24 Att döden är slutgiltig vet alla. Bara Gud skulle kunna rå på den. Just därför är Jesus uppståndelse, om den är sann, avgörande för vårt och hela världens öde. Det minsta vi kan göra är väl då att grundligt undersöka om detta är sant innan vi tar ställning.

Publiceringsdatum: 24 maj, 2018. 01:0:00

Jag har alltid haft Herren för mina ögon, han står vid min sida för att jag inte skall vackla.

Apostlagärningarna 2:25 Vad vet fisken om vattnet? Och hur upptäcker vi att det är i Gud vi lever och andas? Men vi människor kan reflektera över oss själva, och genom att dagligen medvetet vända oss till vår Skapare kan vi få en livsavgörande gudsrelation som ger stadga åt livet.

Publiceringsdatum: 23 maj, 2018. 01:0:00

Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft.

5 Moseboken 6:5 De flesta av oss har väl fullt upp med att älska våra närmaste. Varför ska vi då älska Gud också? Därför att om han är den som genomandar universum, då tar den som älskar honom hela världen i famn. Att börja där är grunden för att få alla bitar på plats.

Publiceringsdatum: 22 maj, 2018. 01:0:00

Om honom (Jesus) vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.

Apostlagärningarna 10:43 Det ”alla profeterna” är överens om kan ses som en sammanfattning av Bibeln. Och budskapet är detta: det finns nåd och förlåtelse att få för var och en. Men inte som en klackspark, utan som svar på ett personligt beslut om att vilja tro på, och leva med, Jesus.

Publiceringsdatum: 21 maj, 2018. 01:0:00

Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt.

Apostlagärningarna 2:2 Det är svårt att beskriva det som händer när Gud kommer nära, och de som gör erfarenheter av det här slaget famlar naturligt nog ofta efter orden. Men låt oss inte tappa bort det verkligt stora mitt i dånet, detta att Gud uppenbarar sig här, mitt i vår vardag.

Publiceringsdatum: 20 maj, 2018. 01:0:00

Världen måste få veta att jag älskar Fadern.

Johannes 14:31 Varken kärleken till Gud eller kärleken till människor kan nånsin döljas. Om Gud är kärlek, då är det väl oundvikligt att den som närmar sig honom påverkas i kärlekens riktning? Att ge akt på detta är kanske det bästa sättet att bedöma vart våra liv är på väg.

Publiceringsdatum: 19 maj, 2018. 01:0:00

Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny.

Psaltaren 104:30 Världens trygga oföränderlighet förutsätter i själva verket en ständig förändring. Av sådd och skörd, av celler som byts ut och så vidare. I allt detta verkar Skaparen utan avbrott. Att tacksamt ta emot denna insikt ur Guds hand gör livet rikt och inger hopp.

Publiceringsdatum: 18 maj, 2018. 01:0:00

Alla sätter sitt hopp till dig, du skall ge dem föda i rätt tid. Du ger dem, och de tar emot, du öppnar din hand, och de äter sig mätta.

Psaltaren 104:27-28 Gud skapade en värld med myriader av möjligheter för människan att äta sig mätt på nyttiga och goda rätter. Han gav henne också ansvar att förvalta och fördela detta på ett rättvist sätt. Vi kan knappast lägga Gud till last för att vi inte tagit det ansvaret.

Publiceringsdatum: 17 maj, 2018. 01:0:00

Jag (Jesus) går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag.

Johannes 14:28 Att söka Gud är ett äventyr. Vem är han? Hur kan jag nå honom? Gradvis växer insikten om Guds väldighet ju mer vi närmar oss honom. Bibeln och mångas erfarenhet säger oss att den som söker sig till den gudomliga kärleken finner livets mening.

Publiceringsdatum: 16 maj, 2018. 01:0:00

Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.

Johannes 14:27 Ofta tror vi att nya prylar och livsstilar ska ge oss den frid vi så hett längtar efter. Men vi tröttnar fort och söker nya kickar. Den frid som Gud erbjuder finns i en helt annan riktning, i en förnöjsamhet som inte beror av prylar och egna prestationer.

Publiceringsdatum: 15 maj, 2018. 01:0:00

Hjälparen, den heliga anden som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.

Johannes 14:26 Den som bejakar Guds Andes närvaro i sitt liv får hjälp att förstå och hämta styrka ur Jesus ord, ord som kan läsas i de fyra första böckerna i Nya testamentet. Många är de människor som berättar om hur de i svåra stunder blivit hjälpta av vad Jesus sagt.

Publiceringsdatum: 14 maj, 2018. 01:0:00

När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.

Johannes 15:26 Den som verkligen möter Gud förmår sällan hålla tyst om det. Sådana människor drivs ofta av sanningslidelse och av en inre drift att berätta för att vara till hjälp, stöd och hopp för sin omgivning. Därför finns det anledning att lyssna uppmärksamt till dem.

Publiceringsdatum: 13 maj, 2018. 01:0:00

Den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud.

Johannes 16:2 Aldrig har antalet kristna martyrer varit större än i dag, och många förövare tror sig gå Guds ärenden. Många kristna förlåter dock sina förföljare och ber för dem, eftersom de inte förstår bättre. Så blir martyrerna vittnen om Guds kärlek mitt i sitt lidande.

Publiceringsdatum: 12 maj, 2018. 01:0:00

Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig.

Psaltaren 33:22 En rädd människa utan hopp är farlig, och när en hel kultur börjar präglas av fruktan finns det skäl att vara rädd. Därför är det så oändligt viktigt att de som bekänner sig till en nåderik Gud står för och förmedlar hopp och framtidstro i rädslans tid.

Publiceringsdatum: 11 maj, 2018. 01:0:00

När herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida.

Markus 16:19 Om Jesus hade stannat och själv lett kyrkan hade den kanske bara sett ut som ännu en sekt, samlad kring sin guru. I stället överlämnar han ledningen av det som ska bli en världsvid rörelse i sina vänners händer. På den vägen är det. Gud har förtroende för oss!

Publiceringsdatum: 10 maj, 2018. 01:0:00

Vi sätter vårt hopp till Herren, han är vår hjälp och vår sköld. I honom har våra hjärtan sin glädje.

Psaltaren 33:20 Liksom hopp och glädje är oupplösligt förenade finns det ett samband mellan var vårt hjärta har sin glädje och till vem vi sätter vårt hopp. Bara den som medvetet har prövat det kan förstå vilken glädje det ligger i att överlämna sitt liv i Skaparens händer.

Publiceringsdatum: 09 maj, 2018. 01:0:00

Herren vakar över dem som fruktar honom, över dem som hoppas på hans nåd.

Psaltaren 33:18 Den som är i fara kan välja att ta emot erbjuden hjälp eller att låta bli. På samma sätt kan vi människor välja om vi vill hoppas på, och ta emot, Guds nåd eller inte. Gud har inga favoriter, men han prackar sig inte på den som vägrar ha med honom att göra.

Publiceringsdatum: 08 maj, 2018. 01:0:00

Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn.

Romarbrevet 8:16 Vi bär på en ofrånkomlig aning om att det kan finnas Någon som genomandar universum och som vill komma till tals med oss. Och många vittnar om hur de mött Skaparen i sin längtans riktning och nu lever med en förundrad förvissning om att vara hans barn.

Publiceringsdatum: 07 maj, 2018. 01:0:00

Jag litar på din godhet, mitt hjärta skall jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.

Psalm 13:6 Bön springer ofta ur en känsla av tacksamhet över allt det goda Gud ger: skapelsens rikedom, kraft för var ny dag och älskade medmänniskor. Den som formar sitt liv till en lovsång till Skaparen över all hans godhet kommer att leva ett rikt och glädjefyllt liv.

Publiceringsdatum: 06 maj, 2018. 01:0:00

Hur länge skall tankarna mala, mitt hjärta ängslas dag efter dag? Hur länge skall min fiende triumfera?

Psalm 13:3 Inte ens de malande tankarna i vargtimmens ångest eller känslan av maktlöshet inför en övermäktig motståndare är främmande för Gud. Därför kan vi utan rädsla och utan att förställa oss komma till honom med vår fruktan och vår känsla av otillräcklighet.

Publiceringsdatum: 05 maj, 2018. 01:0:00

Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan.

Efesierbrevet 3:20-21 Visst är det lätt att hitta exempel på att kyrkan åstadkommer allt annat än härlighet. Men sett över tid och med kunskap om vad som händer i kyrkans gemenskap över hela världen är det lätt att gripas av ödmjuk tacksamhet över allt härligt den får till stånd.

Publiceringsdatum: 04 maj, 2018. 01:0:00

Alla sätter sitt hopp till dig, du skall ge dem föda i rätt tid. Du ger dem, och de tar emot, du öppnar din hand, och de äter sig mätta.

Psaltaren 104: 27-28 Gud skapade en värld med myriader av möjligheter för människan att äta sig mätt på nyttiga och goda rätter. Han gav henne också ansvar att förvalta och fördela detta på ett rättvist sätt. Vi kan knappast lägga Gud till last för att vi inte tagit det ansvaret.

Publiceringsdatum: 04 maj, 2018. 01:0:00

Lär känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er.

Efesierbrevet 3:19 Det bor en dröm om fullkomlighet i varje människa, ett hopp om att få gå utanför vår otillräcklighet. Skaparen erbjuder oss att uppfylla den drömmen. Inte för att göra oss skrytsamma, men som en chans att uppleva den svindlande lyckan i att bli ett med Gud.

Publiceringsdatum: 03 maj, 2018. 01:0:00

Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet.

Efesierbrevet 3:18 Den som försökt mäta något vet att man måste ha en fast punkt att utgå ifrån. I kristen förståelse är Jesus Kristus, sådan han möter oss i Nya testamentet, den fasta punkt utifrån vilken man kan mäta vår värld och också djupast förstå sitt eget liv.

Publiceringsdatum: 02 maj, 2018. 01:0:00

Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan.

Efesierbrevet 3:16-17 Om Gud kan bo i oss genom tron är vår enda prestation att vi vänder oss till honom i tro. Det kan dock i praktiken vara svårt nog, ty tron förutsätter ett hisnande ögonblick av ovisshet, ett ”om du finns” strax innan du känner fast mark under fötterna.

Publiceringsdatum: 01 maj, 2018. 01:0:00

Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn.

Efesierbrevet 3:14-15 Alla har vi bilder av hur en bra far borde vara. Om vi vill veta hurdan Gud är borde vi alltså söka i den riktningen. Kanske någon att frukta för hans rättvisa och omutlighet? Helt visst. Men också någon att krypa upp i famnen hos för att få skydd och tröst.

Publiceringsdatum: 30 apr, 2018. 01:0:00

Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.

Johannes första brev 4:16 Kärleken är praktisk. Den tar ett handtag här, går ett ärende där och ger generöst till den som behöver. Människor som osjälviskt och med glädje uttrycker kärlek på sådana praktiska sätt kan ofta berätta att de mitt i detta finner Gud, liksom i förbifarten.

Publiceringsdatum: 29 apr, 2018. 01:0:00

Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud.

Johannes första brev 4:15 För att en relation ska bestå måste parterna ömsesidigt och inför omvärlden bekänna sig till varandra. Ju mer medvetet, tydligt och ofta vi bekräftar varandra, desto mer växer vi ihop och ”förblir i varandra”. Det gäller naturligtvis också gudsrelationen.

Publiceringsdatum: 28 apr, 2018. 01:0:00

Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen.

Johannes första brev 4:14 Nog är det väl övermodigt att mena sig ha något att berätta om Gud? Än mer att påstå sig veta hur världen ska räddas? Men det finns människor som med stor trovärdighet och äkta förundran kan berätta för omvärlden om gudsmöten. Lyssna in deras erfarenheter!

Publiceringsdatum: 27 apr, 2018. 01:0:00

Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss.

Johannes första brev 4:13 Gud har blåst in sin livsande i människan. Att bejaka det och bli medveten Guds Andes närvaro i med- och motgång är en nåd att tacksamt leva i. Insikten om Andens närvaro kommer ofta i backspegeln, när man kan väga samman allt och ana orsak och verkan.

Publiceringsdatum: 26 apr, 2018. 01:0:00

Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.

Johannes första brev 4:12 Vi människor söker Gud på många mer eller mindre desperata sätt. Men som så ofta är svaret närmare och enklare än vi förstår: den som i ord och handling älskar sina medmänniskor ska finna att Gud kommer den till mötes som söker andras bästa.

Publiceringsdatum: 25 apr, 2018. 01:0:00

Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.

Johannes första brev 4:11 I all enkelhet sammanfattar de här orden hela Bibeln. Det tar ett helt liv att ana vad det betyder. Men den som förmår ta till sig att hon trots sina fel är älskad av Gud lär sig efter hand att älska sig själv och andra, trots såväl egna som andras brister.

Publiceringsdatum: 24 apr, 2018. 01:0:00

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Johannes första brev 4:10 Vi säger att kärleken drabbar oss, ty kärleken kan inte styras. Däremot står det i vår makt att avvisa eller att öppna oss för kärleken. Gud, som är kärlek, älskar oss och erbjuder oss att uppleva hans kärlek. Men beslutet att ta emot eller avvisa, den är vårt.

Publiceringsdatum: 23 apr, 2018. 01:0:00

Vår Herre är stor, hans kraft är väldig, hans vishet är utan gräns.

Psaltaren 147:5 En väldig Gud kan vara skrämmande. Därför måste vi ta till oss och dela vidare insikten att han med ömhet stöder den som är svag och hjälplös och den som behöver hans hjälp. Att vi sedan inte alltid förstår hur han i sin vishet handlar är en annan sak.

Publiceringsdatum: 22 apr, 2018. 01:0:00

Han ger läkedom åt de förtvivlade, han helar deras sår.

Psaltaren 147:3 Han som har skapat oss känner oss förstås rakt igenom och har som ingen annan möjlighet att läka våra sår. Så sorgligt då att vi så sällan har förstånd att vända oss till honom med vår smärta och ta emot hans läkande och kärleksfulla omvårdnad.

Publiceringsdatum: 21 apr, 2018. 01:0:00

Halleluja! Det är gott att sjunga vår Guds lov, lovsång är skön och ljuvlig.

Psaltaren 147:1 Om det är fantastiskt att stå mitt i en hejaklack eller att vara en del av jublet i en jättekonsert, hur ska det då inte vara att lovsjunga Gud? Träden, djuren och vinden sjunger ständigt Skaparens lov. Sorgligt då att människans röst så ofta saknas.

Publiceringsdatum: 20 apr, 2018. 01:0:00

Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, skall min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren.

Jesaja 54:10 Stanna upp ett ögonblick och begrunda att självaste Skaparen, han som har gjort universum, älskar dig och har lovat dig trohet. Med den trygga förvissningen borde det väl vara självklart att öppna hjärta och hem för alla dessa andra som Gud också älskar?

Publiceringsdatum: 19 apr, 2018. 01:0:00

Glöm inte att göra gott och att dela med er; sådana offer behagar Gud.

Hebreerbrevet 13:16 Inte hjälper det att godhet och generositet behagar både Gud och människor, när den både kostar pengar och naggar på vår bekvämlighet. Men de människor som av fri vilja lever på ett utgivande sätt utstrålar ofta en avundsvärd nöjdhet och livsglädje.

Publiceringsdatum: 18 apr, 2018. 01:0:00

Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn.

Hebreerbrevet 13:15 Vi lovsjunger den eller det vi tror på och finner vår glädje i. Det vi prisar vill vi identifieras med. Det är alltså inte oviktigt vad vi ger vår lovsång. Lovsång till Gud hjälper oss att förstå vem han är, att bli ett med honom och formas efter hans bild.

Publiceringsdatum: 17 apr, 2018. 01:0:00

Här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma.

Hebreerbrevet 13:14 Vi drömmer om en trygg plats utan nedbrytande krafter. Men om vi fann den skulle våra egna mörka sidor genast förstöra den. För att komma in i Guds stad krävs alltså en total förvandling. Det är just detta som Gud i sin nåd erbjuder när vi ber honom om det.

Publiceringsdatum: 16 apr, 2018. 01:0:00

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag (Jesus) har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.

Johannes 10:10 Många har lärt sig den hårda vägen att det som i stunden verkar häftigt och kul till slut kan vara rena döden. Många kan också berätta att den som tar ett avgörande beslut om att låta Jesus styra stundens handlingar har funnit nyckeln till överflödande liv.

Publiceringsdatum: 15 apr, 2018. 01:0:00

Jag (Jesus) är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut, och han ska finna bete.

Johannes 10:9 Sorgligt nog är det allt för lätt att uppfatta ”fårahuset kyrkan” som en inhägnad där fåren trängs i väntan på klippning. Så var det verkligen inte tänkt. Den sanna Jesusdörren leder till frihet att gå och komma och att få sina djupaste behov mättade.

Publiceringsdatum: 14 apr, 2018. 01:0:00

För fårens herde öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn.

Johannes 10:3 I Guds värld finns inga personnummer, han vet vad vi heter och vad vi djupast behöver. Den som ger sig tid att i stillhet lyssna efter Guds röst, kanske i vårens fågelsång eller i en älskad människas andetag, kommer att höra den som en kärleksfull viskning.

Publiceringsdatum: 13 apr, 2018. 01:0:00

Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.

1 Petrusbrevet 2:24 Vilsenheten är tidlös. Vår samtid svämmar över av erbjudanden från coacher, personliga tränare och andra som vill göra om oss. Den som i stillhet och medveten bön vänder sig till Jesus, själens vårdare, förändras inifrån och finner läkedom för skavande sår.

Publiceringsdatum: 12 apr, 2018. 01:0:00

Våra synder bar han (Jesus) i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten.

1 Petrusbrevet 2:24 – Jag vill bara dö, utbrister vi ibland när vi har gjort bort oss. Just där träffar oss de här orden om Jesus. I mötet med honom erbjuds vi en befriande död bort från synden och kraft att ”leva för rättfärdigheten”. Så kan vår djupaste längtan stillas.

Publiceringsdatum: 11 apr, 2018. 01:0:00

Han (Jesus) svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist.

1 Petrusbrevet 2:23 Den som tiger när han bestraffas för saker han inte har gjort ses väl antingen som feg eller hjälplös. Men den som tar på sig en annan människas straff i trygg förvissning om att rättvisan ligger i Guds händer är en fri människa som ingen på djupet kan rå på.

Publiceringsdatum: 10 apr, 2018. 01:0:00

Han (Jesus) begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun.

1 Petrusbrevet 2:22 Så här brukar det låta i begravningstal, men de som lärt känna Jesus bäst återkommer med förundran till att det var så de minns honom. I Bibeln är detta centralt: hans syndfrihet är nyckeln till att han kunde ta vårt, ja all världens, svek på sig.

Publiceringsdatum: 09 apr, 2018. 01:0:00

Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna.

1 Korinthierbrevet 15:7 Jesus verkar inte ha varit någon större vän av dramatiska manifestationer. Han steg inte upp på Tempelberget och hade show för hela stan, men visade sig för sina vänner, några åt gången. Det som är riktigt stort kommuniceras bäst i direkta samtal öga mot öga.

Publiceringsdatum: 08 apr, 2018. 01:0:00

Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och samma tillfälle, de flesta är ännu i livet.

1 Korinthierbrevet 15:6 Hur skulle lärjungarna ha kommit undan med sitt otroliga vittnesbörd om Jesu uppståndelse, och hur skulle det ha kunnat sprida sig som en löpeld över världen om det inte hade funnits massor av människor i samtiden som samstämmigt bekräftade deras berättelse?

Publiceringsdatum: 07 apr, 2018. 01:0:00

Han visade sig för Kefas och sedan för de tolv.

1 Korinthierbrevet 15:5 Jesus gick först till Kefas, Petrus, han som grät förtvivlat efter att ha förnekat att han kände sin vän. Många kan berätta om att Jesus fortfarande har samma radarlika förståelse för vem som känner sig misslyckad och som behöver honom bäst.

Publiceringsdatum: 06 apr, 2018. 01:0:00

Han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna.

1 Korinthierbrevet 15:4 För lärjungarna blev skrifterna allt viktigare i takt med att egna och andras erfarenheter tvingade dem att acceptera Jesu uppståndelse. Deras messiasbild inrymde ingen död, bara seger. Att leva med Gud är att vara beredd på att få sin världsbild förändrad.

Publiceringsdatum: 05 apr, 2018. 01:0:00

Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna.

1 Korinthierbrevet 15:3 Försoningen är ett mysterium vi aldrig kommer att kunna tränga igenom och förklara, all god teologi till trots. Enda sättet att ta till sig detta är att förutsättningslöst närma sig Gud och vara öppen för att ta emot hans liv mitt i sin egen begränsade värld.

Publiceringsdatum: 04 apr, 2018. 01:0:00

När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han.

Johannes 21:4 En sak är säker: de hade inte väntat sig att han skulle dyka upp. Jesusgrejen var över. De återgick till fisket, för att ha något att leva av. Men till sin stora förvåning tvingas de slutligen inse att det är deras döde vän som står där, levande och verklig.

Publiceringsdatum: 03 apr, 2018. 01:0:00

Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon.

Lukas 24:34 En död som lever – vem kan ta in det? Inte underligt att texterna om Jesus efter uppståndelsen ibland verkar förvirrade. Men i takt med att allt fler berättar att de mött Jesus levande tvingas lärjungarna tro på vad deras ögon ser och deras öron hör.

Publiceringsdatum: 02 apr, 2018. 01:0:00

Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått.

Lukas 24:5 Förmåga att tänka utanför boxen står högt i kurs, men att söka en död bland de levande är väl ändå mera sjukligt än kreativt? Ändå tvingas lärjungarna till slut kapitulera, sedan de med hundratals andra, mot alla odds, mött Jesus livs levande efter hans död.

Publiceringsdatum: 01 apr, 2018. 01:0:00

Att frukta Herren är vishetens begynnelse, insikt vinner de som gör hans vilja.

Psaltaren 111:10 Den som medvetet och uppmärksamt närmar sig Gud i tanke och bön, som omger sig med goda förebilder och som söker kloka vänners goda råd kan vinna den vishet som både inger självförtroende och vinner respekt hos andra. Så kan man söka Guds vilja.

Publiceringsdatum: 31 mar, 2018. 01:0:00

Jesus sade: ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.”

Lukas 23:34 Ibland blir det fel, fast vi gör så gott vi förstår. Den gång det handlar om liv och död står vi där efteråt med en outhärdlig skuld. Men inte ens då drar Gud undan sin nåd. Den som slutligen dömer oss känner oss rakt igenom och vet vad vi innerst ville.

Publiceringsdatum: 30 mar, 2018. 01:0:00

Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ”Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig.”

Lukas 22:19 När Gud laddar denna enkla basföda med sin närvaro är det ett sätt att säga att han är med oss i den grå vardagen. Och han påminner oss om att hans närvaro är lika oumbärlig som maten vi äter, att gudsgemenskapen faktiskt är på liv och död.

Publiceringsdatum: 29 mar, 2018. 01:0:00

Nådig och barmhärtig är Herren, han ger föda åt dem som fruktar honom, han minns för evigt sitt förbund.

Psaltaren 111:4 Inte sällan tvingas vi be om ursäkt för att vi tappat bort vad vi lovat trots de bästa avsikter. Då är det en glädje och en tröst att förlita sig på en nådig och barmhärtig Gud som minns sina löften och infriar dem. Hur skulle annars världen kunna bestå?

Publiceringsdatum: 28 mar, 2018. 01:0:00

Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta i de rättrådigas krets, i menigheten.

Psaltaren 111:1 Man kan förvisso tacka Gud i vilket sammanhang som helst, men den som prisar Gud på torget riskerar att betraktas som en hycklare, en som gör sig till eller gör sig löjlig. I gemenskap med andra som också vill tacka Gud uppstår däremot en välsignad värme.

Publiceringsdatum: 27 mar, 2018. 01:0:00

Därför är vi alltid vid gott mod, även om vi vet att så länge vi har vårt hem i kroppen är vi borta från Herren – vi lever i tro, utan att se.

2 Korinthierbrevet 5:6 Tro innehåller per definition ett inslag av ovisshet, annars är det inte tro. Det gäller generellt liksom om Gudstro. Att nalkas Gud är att överbrygga den ofrånkomliga glipan mellan tillit och ovisshet som liknar trapetsartistens fria fall till sin fångare.

Publiceringsdatum: 26 mar, 2018. 01:0:00

”Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden.”

Lukas 19:38 De som sjöng den här sången trodde att de hyllade sin kommande befriare och kung. Det var sant, men Jesus, som var föremål för lovsången, visste att detta var hans väg till en plågsam död. Också vi måste inse att vi inte alltid förmår tolka Guds planer.

Publiceringsdatum: 25 mar, 2018. 01:0:00

Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud.

Lukas 19:37 Lärjungarna hade målbilden klar: de hade funnit Messias och nu var de på väg mot sina livs höjdpunkt och en lysande framtid. De hade rätt, men det skedde inte på det sätt de tänkt sig. Men visst är det fantastiskt hur riktning och mål kan förlösa lovsång!

Publiceringsdatum: 24 mar, 2018. 01:0:00

Hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden.

Romarbrevet 5:5 Skaparen har själv gjutit in nyckeln till gudsgemenskap i våra hjärtan, och ingen kan därför ta den ifrån oss. När vi ger oss tid att lyssna inåt finner vi att Gud bara väntar på att ta oss vid handen och leda oss varsamt mot nya horisonter. Vad väntar vi på?

Publiceringsdatum: 23 mar, 2018. 01:0:00

Vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp.

Romarbrevet 5:3 Om lidandet är en konsekvens av att stå upp för sanning och rätt kan det ju ses som ett kvitto på att en handling är meningsfull. Och många kan vittna om att lidande mot alla odds skapar ett hopp man inte vill vara utan. Men lidande ska aldrig uppsökas.

Publiceringsdatum: 22 mar, 2018. 01:0:00

Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet.

Romarbrevet 5:2 Att få tillträde till nåd, är inte det stort? Nåd går inte att roffa åt sig. Mera som när porten till en prunkande trädgård plötsligt öppnar sig i ett skövlat landskap och jag bjuds in. Tilliten till den generöse värden växer, och med den hoppet om en härlig framtid.

Publiceringsdatum: 21 mar, 2018. 01:0:00

Han som skaffar mig rätt är nära.

Jesaja 50:8 Övertygelsen att den som vill och har makt att ställa allt till rätta är nära botar rädsla. Allt löser sig kanske inte på ögonblicket, men blotta förvissningen om att en som dömer rättvist faktiskt ser och förstår kan ge den vila som ger fäste och trygghet.

Publiceringsdatum: 20 mar, 2018. 01:0:00

När Herren Gud öppnade mina öron gjorde jag inte motstånd, drog mig inte undan.

Jesaja 50:5 I en storartad naturupplevelse, när ett barn föds eller i ett förtroligt samtal kan glipor uppstå när vi anar ett sug från Evigheten. Människor som gått i det sugets riktning, öppna för att Gud velat viska något i deras öra, har förunderliga ting att berätta.

Publiceringsdatum: 19 mar, 2018. 01:0:00

Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.

Lukas 1:30 Var inte rädd! Så lyder Guds enkla men fullständigt revolutionerande hälsning till tonårsflickan som ska föda hans son. Var inte rädd! Finns det något budskap vi behöver bättre än detta i denna rädslans tid? Så ta till dig denna gudahälsning på påskdagen.

Publiceringsdatum: 18 mar, 2018. 01:0:00

Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.”

Lukas 1:38 Underkastelse är en ofrånkomlig del av gudsfruktan. Men religionernas och sekternas historia visar att det är lätt att trampa snett här. Bara i en nära och beprövad gudsgemenskap kan den tillit utvecklas som krävs för en både sund och odelad överlåtelse.

Publiceringsdatum: 17 mar, 2018. 01:0:00

Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer.

Lukas 1:51 I det korta perspektivet kan det verka som om självupptagna gaphalsar med övermodiga planer blir herrar på täppan, och det skrämmer oss ofta. Men storverk byggs av gemenskap och tillit, och historiens mäktigaste riken har gått under i splittring.

Publiceringsdatum: 16 mar, 2018. 01:0:00

Då sade Maria: ”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare.”

Lukas 1:46 Till och med vårt gudagivna förstånd kommer till korta när vi närmar oss vår Skapare. Därför har han lagt ner sin ande i oss. Bara den kan kommunicera med en ordlös, men påtaglig, direktförbindelse som når bortom orden och andra mänskliga begränsningar.

Publiceringsdatum: 15 mar, 2018. 01:0:00

Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud.

Romarbrevet 8:3 Hur många nyårslöften har inte brutits så här på vårkanten? Vi kom till korta, helt enkelt. Den som i det läget tar emot Guds erbjudande om att vila i hans nåd får leva i en avspänd förvissning om att vara älskad. Det är en god grund till ett bra liv.

Publiceringsdatum: 14 mar, 2018. 01:0:00

Den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag.

Romarbrevet 8:2 När lagar tolkas av paragrafryttare kan de döda all kreativitet och livsgnista. Men där lagen får fungera som en ledstång och en god norm att förhålla sig till med sunt förnuft, där är den till hjälp och leder till frihet. Så ser friheten i Kristus ut.

Publiceringsdatum: 13 mar, 2018. 01:0:00

Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus.

Romarbrevet 8:1 Betyder detta att den som tillhör Kristus kan bete sig hur som helst? Givetvis inte. Men det betyder att den som tillhör Kristus alltid är inom räckhåll för Guds nåd, att det går an att resa sig igen och igen så länge man tar nåden på största allvar.

Publiceringsdatum: 12 mar, 2018. 01:0:00

Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning.

2 Korinthierbrevet 9:10 Man ska ju inte spela rättfärdig för egen vinnings skull. Gud genomskådar hyckleri, och i sin nåd ger han bröd att äta utan åtskillnad. Men den som känner givaren kanske förvaltar sina gåvor så medvetet och ansvarsfullt att de ger bättre avkastning?

Publiceringsdatum: 11 mar, 2018. 01:0:00

Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål.

2 Korinthierbrevet 9:8 Avund skapar en känsla av fattigdom, hur rik man än är. Men den som ger generöst, förvissad om Guds omsorg, kommer att känna sig rik av att möta alla de glada och tacksamma medmänniskor som får del av hans frikostiga och kravlösa omsorg och hjälp.

Publiceringsdatum: 10 mar, 2018. 01:0:00

Allt som lever och andas skall prisa Herren. Halleluja!

Psaltaren 150:6 Det sägs ju att det inte handlar om hur vi har det utan om hur vi tar det. Så länge vi andas kan vi på ett eller annat sätt uttrycka vårt tack till Honom som gav oss livet, och som ger oss tusen skäl att uttrycka den sortens tacksamhet som mynnar ut i lovsång.

Publiceringsdatum: 09 mar, 2018. 01:0:00

Prisa honom med hornstötar, prisa honom med harpa och lyra, prisa honom med tamburin och dans, prisa honom med strängaspel och flöjt.

Psaltaren 150:3 Tänk vad uppfinningsrika vi människor har varit och är när det gäller att skapa olika sätt att frambringa välljud! Vår Skapare uppmuntrar oss att använda all vår gudagivna uppfinningsrikedom för att uttrycka vår glädje över en Gud som gett oss så rika gåvor.

Publiceringsdatum: 08 mar, 2018. 01:0:00

Prisa honom för hans mäktiga gärningar, prisa honom för hans väldiga storhet.

Psaltaren 150:2 Är Gud någon sorts diktator som kräver vår underdåniga hyllning för att inte förgöra oss? Knappast! Men den som försökt ta in Guds väldighet i skapelsen inser dock snart att det självklart leder till en lovsång som lyfter och bär också den som lovsjunger.

Publiceringsdatum: 07 mar, 2018. 01:0:00

Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans höga himmel.

Psaltaren 150:1 Den som ser världen som Guds helgedom och gör sitt bästa för att prisa sin Skapare kan ofta vittna om hur livets oro och bekymmer lättar, horisonten vidgas och världen blir ny och vacker. Lovsång till Gud är en nyckel till ett rikt och glädjefyllt liv.

Publiceringsdatum: 06 mar, 2018. 01:0:00

Herren älskar sitt folk och skänker de maktlösa seger. I triumf skall de trogna jubla och höja glädjerop om natten.

Psaltaren 149:4 Många av oss kan känna ångesten flåsa oss i nacken i nattens vargtimma. Men den som är trogen och håller ut i sanning och rätt i både med- och motgång kan, trots yttre maktlöshet, ofta berätta om seger över de mest oöverstigliga svårigheter.

Publiceringsdatum: 05 mar, 2018. 01:0:00

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, sjung hans lov i de trognas församling.

Psaltaren 149:1 Det är lätt att lovsången fastnar i halsen i hatpropagandans och de fejkade nyheternas tid. Men många vittnar om att en lovsång till Gud vidgar horisonten och skapar större rymd kring såväl sångaren själv som hans omgivning och får ondskans makter att vika.

Publiceringsdatum: 04 mar, 2018. 01:0:00

Han sänder sitt ord, och isen smälter, han andas, och vattnet strömmar.

Psaltaren 147:18 Att förklara världen utan en Skapare verkar ge lika många frågetecken som att föreställa sig att en högre makt har frambringat världsalltet. Alltings ursprung och början förblir en gåta och ett ämne för tro, hur långt vi än tränger in i universums mysterier.

Publiceringsdatum: 03 mar, 2018. 01:0:00

Han sänder sitt bud till jorden, snabbt löper hans ord. Han låter snö falla som ull, rimfrost strör han ut som aska.

Psaltaren 147:15 Ett oförvillat öga upptäcker många tecken på Skaparens goda närvaro i vår värld. Och om snön och rimfrosten är Guds vinterspråk måste man väl vara både blind och döv för att inte ana ett Guds lockrop genom blommor och fågelsång i vårens tid.

Publiceringsdatum: 02 mar, 2018. 01:0:00

Han gläder sig inte åt stridshästars kraft och soldaternas snabba steg. Nej, Herren älskar de gudfruktiga, dem som hoppas på hans nåd.

Psaltaren 147:10 Gigantiska militärparader med massiva uppvisningar av vapen och soldater är på modet igen. Men militärens framfart förskräcker. Den som ser längre än till historiens yta ska dock finna många av dem som hoppas på Guds nåd bland dem som håller ihop världen.

Publiceringsdatum: 01 mar, 2018. 01:0:00

Tacka Herren med sång, lovsjung vår Gud till lyra, han som täcker himlen med moln, som skänker regn åt jorden och låter gräset gro på bergen.

Psaltaren 147:7 Få platser genljuder mera av sång och musik än gudshusen, och från dem har otroligt mycket sångglädje spritts. En stor del av ”det svenska musikundret” har till exempel sina rötter där. Tänk om det beror på att sången där porlar fram ur en djupare källa?

Publiceringsdatum: 28 feb, 2018. 01:0:00

Vår Herre är stor, hans kraft är väldig, hans vishet är utan gräns.

Psaltaren 147:5 Insikten om Guds storhet, kraft och vishet växer i relation till hur nära vi lär känna honom. Och när Guds storhet förminskas beror det oftast på att hans självutnämnda uttolkare och representanter är mera upptagna med sig själva än med sin Gud.

Publiceringsdatum: 27 feb, 2018. 01:0:00

Halleluja! Det är gott att sjunga vår Guds lov, lovsång är skön och ljuvlig.

Psaltaren 147:1 Att sjunga lär vara rena hälsokuren. Många vittnar om att smärta lindras och att sinnet blir lättare när man sjunger tillsammans med andra. Och det spelar nog roll vad man sjunger. Att sjunga Guds lov ger sången djup och flyttar fokus mot nya horisonter.

Publiceringsdatum: 26 feb, 2018. 01:0:00

Han ger läkedom åt de förtvivlade, han helar deras sår. Han bestämmer stjärnornas antal och ger dem deras namn.

Psaltaren 147:3 Den som uppfattar skapelsens prakt och känner sig delaktig i en skapande process i ord eller toner, färg eller form, har närmare till det hopp och det välbefinnande som är grunden för all läkedom. Att nå dit må vara en kamp. Men det är en fruktbar kamp.

Publiceringsdatum: 25 feb, 2018. 01:0:00

Herren ger främlingar skydd, stöder faderlösa och änkor men korsar de ondas planer.

Psaltaren 146:9 Det ligger tröst i tanken att Gud till syvende och sist står på de utsattas sida, även om det ju inte är enkelt att ta till sig. Och det får aldrig leda till likgiltighet för ondskan. Men bara den som vilar i den insikten kan förmedla hopp i en kaotisk värld.

Publiceringsdatum: 24 feb, 2018. 01:0:00

Herren befriar de fångna, Herren öppnar blinda ögon, Herren rätar krökta ryggar, Herren älskar de trogna.

Psaltaren 146:7 Att Herren älskar de trogna behöver ju inte betyda att han inte älskar de fångna, de blinda och de med krökta ryggar, även om de inte skulle vara så goda och snälla alla gånger. Det handlar om viljeinriktning. Den som närmar sig Gud blir aldrig avvisad.

Publiceringsdatum: 23 feb, 2018. 01:0:00

Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem, han sviker aldrig sina löften.

Psaltaren 146:6 Skaparen formade en gång universum som ett hem åt sina älskade människobarn, och han har lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Det löftet tänker han inte svika, även om vi av oförstånd förstör vår planet. Gud kan göra allting nytt!

Publiceringsdatum: 22 feb, 2018. 01:0:00

Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge. De ger upp andan och blir jord igen, då går deras planer om intet.

Psaltaren 146:3 En nyttig påminnelse både om att mäktiga män inte har sin makt för evigt, och om vikten av att bygga sin tillit på något mera bestående än mänsklig makt. Ta rygg på någon som medvetet valt att leva sitt liv i gemenskap med Skaparen. Där finns en ofattbar ro.

Publiceringsdatum: 21 feb, 2018. 01:0:00

Halleluja! Prisa Herren, min själ! Jag vill prisa honom så länge jag lever, lovsjunga min Gud så länge jag är till.

Psaltaren 146:1 Det ljuder en lovsång genom alla släkten, en lovsång till Skaparen som ger ett annat fokus än det man får när man stirrar ner i marken eller låter sig begränsas av sin egen synrand. I lovsången till Gud öppnas nya världar och där föds hopp och framtidstro.

Publiceringsdatum: 20 feb, 2018. 01:0:00

Herrens lov vill jag sjunga, allt som lever skall prisa hans heliga namn nu och för evigt.

Psaltaren 145:21 Den som sjunger av glädje till Guds ära blir delaktig i en väldig kör som tonat genom skapelsen sedan tidernas morgon. Att delta i den ger kraft och mod att försonas med sin gårdag, att möta sin framtid med tillförsikt och att förbehållslöst leva i nuet.

Publiceringsdatum: 19 feb, 2018. 01:0:00

Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom.

Psaltaren 145:18 Vi studerar varandras liv för att förstå oss på varandra. Vilka vi är visar sig i våra gärningar, men också i vart vi vänder oss i trängt läge. Den som av hjärtat ropar till Herren i sin nöd har funnit livets källa och visar på det sättet andra vägen dit.

Publiceringsdatum: 18 feb, 2018. 01:0:00

Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör.

Psaltaren 145:17 Kärlek och rättfärdighet hänger ihop som två sidor av samma mynt, man kan inte ha det ena och utesluta det andra. Ty rättfärdighet utan kärlek blir kall och hård och kärlek utan rättfärdighet kan skapa ett diffust flum som bara framkallar osäkerhet och olust.

Publiceringsdatum: 17 feb, 2018. 01:0:00

Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid. Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger.

Psaltaren 145:15 Skaparen har gett allt levande goda förutsättningar genom årtusenden. Solen går upp, gräset växer och allt som behövs finns där. Är det då rimligt att skylla den ojämna fördelningen av resurserna på den som gett oss denna fantastiska jord att leva av?

Publiceringsdatum: 16 feb, 2018. 01:0:00

Herren stöder dem som vacklar, han rätar krökta ryggar.

Psaltaren 145:14 Det är en sak att tro på detta som en sorts allmän princip, och en helt annan att ta till sig det när man själv dignar under tunga bördor. Men många vittnar om att Gud verkligen har burit dem när ingenting annat fanns kvar än att lita till Honom.

Publiceringsdatum: 15 feb, 2018. 01:0:00

Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör.

Psaltaren 145:13 Den som genom ett nära umgänge med sin Skapare kommer till insikt om att den som håller världen i sin hand faktiskt är kärleksfull i allt han gör, den har funnit en skatt och en grundval att bygga sitt liv och sin framtid på. Att Gud är kärlek är vårt hopp.

Publiceringsdatum: 14 feb, 2018. 01:0:00

Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte.

Psaltaren 145:13 Inte mycket är beständigt i vår värld, men det Skaparen frambringat och håller i sin hand, det kan vi räkna med som fast och säkert. Tidigare släkten har litat på det, och vi kan lugnt följa i deras spår. Ett sådant sammanhang skapar trygghet och framtidstro.

Publiceringsdatum: 13 feb, 2018. 01:0:00

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig.

Psaltaren 145:10 Det känns ofta som om markens djur och skogens träd är bättre än vi människor på att tacka Skaparen för allt det goda han gett oss. Den som beslutar sig för att tillhöra de trogna som tackar sin Skapare väljer livets goda, och det gör hela livet rikt.

Publiceringsdatum: 12 feb, 2018. 01:0:00

Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek.

Psaltaren 145:8 Detta är kärlekens väg, att vara sen till vrede och rik på kärlek, nåd och barmhärtighet. Om inte vår Skapare och Herre vore sådan skulle det vara ute med oss. Nu kan vi frimodigt och utan rädsla närma oss honom och dagligen leva i hans oändliga kärlek.

Publiceringsdatum: 11 feb, 2018. 01:0:00

Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat.

Psaltaren 145:9 Det är naturligt att känna stor respekt inför den Helige, inför Gud som är alltings ursprung. Men de som sökt sig nära honom och levt i hans gemenskap brukar berätta att de mött en barmhärtighet och kärlek som är större än vi förstår och kan ta till oss.

Publiceringsdatum: 10 feb, 2018. 01:0:00

Släkte efter släkte skall hylla dina verk och vittna om dina väldiga gärningar.

Psaltaren 145:4 Historien ger oss många exempel på släkter som på olika sätt har förändrat världen genom att medvetet tjäna Gud och vittna om hans storhet. Inte alla har blivit rika på ägodelar, men de har alla levt rika liv och spåren efter dem manar till efterföljd.

Publiceringsdatum: 09 feb, 2018. 01:0:00

Stor är Herren, högt är han prisad, ingen kan fatta hans storhet.

Psaltaren 145:3 Vi bör nog inse i de sociala mediernas tid att det inte är oviktigt vad eller vem vi berömmer, ty det vi hyllar gör något med oss själva. Den som börjar i att förhärliga Gud och söker hans storhet kan förhålla sig mera nyktert och sant till sina medmänniskor.

Publiceringsdatum: 08 feb, 2018. 01:0:00

Rädda mig från det grymma svärdet, befria mig från främlingar, som har munnen full av lögner.

Psaltaren 144:11 Parhästarna våld och lögn har många tusen år på nacken, och sorgligt nog är de lika förfärande aktuella i vår tid. Men det är också en tröst att generationer före oss har gjort samma erfarenheter som vi och funnit hopp hos vår himmelske Far och räddare.

Publiceringsdatum: 07 feb, 2018. 01:0:00

Herre, vad är en människa att du bryr dig om henne, en dödlig att du räknar med honom?

Psaltaren 144:3 Noga taget finns det väl få rationella skäl att älska en parvel i krypåldern som bara ställer till besvär? Men sådant prat förstår inte en hänförd förälder. Skulle då inte vår Far i himlen älska oss, sina barn, lika villkorslöst? Kärleken behöver inga skäl.

Publiceringsdatum: 06 feb, 2018. 01:0:00

Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din goda ande leda mig på jämn mark.

Psaltaren 143:10 Många har upplevt att Guds väg går ”på jämn mark” även genom bergigt livslandskap. Inte så att livets lidanden gått upp i rök, men det finns ett lugn i att vara i Guds vilja som ger livet nya perspektiv, stort blir smått och det till synes omöjliga uthärdligt.

Publiceringsdatum: 05 feb, 2018. 01:0:00

Visa mig den väg jag skall gå, jag sätter mitt hopp till dig.

Psaltaren 143:8 Framtidsspaningarna står som spön i backen trots att framtidens port är stängd för människan. Men att sätta sitt hopp till Gud är att uppleva ett inre lugn vad än som sker. Inte för att man vet mer än andra, men för att förtroende för Skaparen föder hopp.

Publiceringsdatum: 04 feb, 2018. 01:0:00

Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig.

Psaltaren 143:8 Den som gjort det till en del av sin dygnsrytm att varje morgon välkomna Gud har funnit en skatt som gör livet rikare. En stunds anspråkslöst samtal med Gud på morgonen påminner om hans trofasthet och skapar förtröstan och mod att möta den nya dagen.

Publiceringsdatum: 03 feb, 2018. 01:0:00

Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord. Herre, skynda att svara mig, jag orkar inte mer.

Psaltaren 143:6 Visst ska det till ett visst mod för att öppna sig villkorslöst för Gud. Det är väl därför vi så sällan låter det ske. Men nog är det väl sorgligt att vi så ofta väntar tills alla andra utvägar är stängda innan vi gör det enda naturliga: öppnar oss för Gud.

Publiceringsdatum: 02 feb, 2018. 01:0:00

Jag minns förgångna tider och tänker på allt du har gjort, jag begrundar vad din hand förmått.

Psaltaren 143:5 Att inse att vi alla har en gemensam historia med vår Skapare är en av livets största upptäckter. Den som ser Guds makt och omsorg i historien, sin egen och världens, fyller på förråden av tillit och hopp och kan leva glad, förnöjsam och utan rädsla.

Publiceringsdatum: 01 feb, 2018. 01:0:00

Herre, hör min bön, lyssna till mitt rop, du som håller ord, svara mig, du som är rättfärdig.

Psaltaren 143:1 Den som är rättfärdig och som håller ord är att lita på, en sådan vän kan man luta sig emot när det blåser. Men det är bara i nära gemenskap under lång tid som man kan lära sig att förtrösta på Gud och vila trygg i väntan på hans svar även när det dröjer.

Publiceringsdatum: 31 jan, 2018. 01:0:00

Ingenstans kan jag fly, ingen vill veta av mig. Jag ropar till dig, Herre, jag säger: Du är min tillflykt, min lott i de levandes land.

Psaltaren 142:5 Detta är det glada budskapet, att ingen människa någonsin behöver vara ensam ens i den djupaste förtvivlan. Den som upplevt Guds närvaro genom allt som kan möta en människa lever med en grundtrygghet som bär och ger henne mod oavsett yttre omständigheter.

Publiceringsdatum: 30 jan, 2018. 01:0:00

När modet sviker mig vet du hur jag har det ställt.

Psaltaren 142:4 De här enkla orden rymmer en värld av ömhet, närhet och inlevelse. Gud sätter inte dit oss för våra brister, eftersom han själv i Jesus varit som en av oss och av egen erfarenhet förstår hur vi har det. Detta är Guds glada budskap till oss människobarn.

Publiceringsdatum: 29 jan, 2018. 01:0:00

Herre, min härskare, mot dig vänder jag blicken, hos dig söker jag min tillflykt. Låt inte mitt liv gå till spillo!

Psaltaren 141:8 Ingen av oss är så självständig som vi älskar att tro. I praktiken styrs vi av vårt umgänge och av tidens trender och konsumtionsmönster. Därför gäller det att börja rätt, att be Gud om nåd att tjäna honom med de gåvor och möjligheter livet lagt i våra händer.

Publiceringsdatum: 28 jan, 2018. 01:0:00

Låt mig inte få lust till onda ord och utföra gudlösa handlingar tillsammans med ogärningsmän. Deras läckerheter vill jag inte smaka.

Psaltaren 141:4 Man ska inte hålla sig för god att umgås med vem som helst, men de som får en att säga och göra sådant man egentligen inte vill gör man rätt i att undvika. När den inre rösten varnar bör vi lyssna, allt som ser ut som läckerheter ger inte en god eftersmak.

Publiceringsdatum: 27 jan, 2018. 01:0:00

Herre, sätt en vakt för min mun, en dörrvakt för mina läppar.

Psaltaren 141:3 Ord har hullingar som ibland kan haka fast i en lyssnares öra och hjärta på ett obarmhärtigt sätt, och bäst är förstås de sårande ord som aldrig blir sagda. Den goda nyheten är att den som bjuder in Gud som sin hjälpare också kan få hjälp att vakta sin tunga.

Publiceringsdatum: 26 jan, 2018. 01:0:00

Herre, jag ropar till dig, skynda till min hjälp, lyssna på mig när jag ropar.

Psaltaren 141:1 Detta är en naken bön utan vackra fraser och krusiduller, och nog är det en lättnad att sådana simpla rop på hjälp gång på gång får utrymme i Bibelns texter. De visar att man kan närma sig den Högste på samma rättframma sätt som man närmar sig en medmänniska.

Publiceringsdatum: 25 jan, 2018. 01:0:00

Jag vet att Herren tar sig an de hjälplösas sak och skaffar de fattiga rätt.

Psaltaren 140:13 Detta är svårt att ta till sig inför människors nöd. Men den upplevda lyckan står inte i proportion till antalet ägodelar och den fattige kanske får sin rätt i evighetens perspektiv. Vi har var och en ett ansvar att vara den fattiges och hjälplöses försvarare.

Publiceringsdatum: 24 jan, 2018. 01:0:00

Rädda mig, Herre, från onda människor, skydda mig mot våldsmän, de som har ont i sinnet och alltid vållar strid.

Psaltaren 140:2 Denna urgamla bön är sorgligt aktuell i vår tid, när ondskan oblygt tar för sig utan att ens rodna över sina lögner. Minns då julens centrala bibeltexter om att natten ska vika där ångest nu råder, eftersom Gud har sänt sin Son Jesus Kristus till vår räddning.

Publiceringsdatum: 23 jan, 2018. 01:0:00

Dina tankar, o Gud, är för höga för mig, väldig är deras mångfald.

Psaltaren 139:17 Den som närmar sig sin Skapare når förr eller senare den punkt när hon måste kapitulera inför Guds ofattbara storhet. Inte med uppgivenhet och mindervärdeskänslor, men med förundran över hur allt är möjligt för den som bejakar sitt barnaskap hos Gud.

Publiceringsdatum: 22 jan, 2018. 01:0:00

Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar, pröva mig och känn min oro, se om min väg för bort från dig, och led mig på den eviga vägen.

Psaltaren 139:23 Vem känner inte igen den där oron över att vara inne på fel spår? När det egna perspektivet inte räcker till är det därför en oskattbar förmån att få vända sig till Gud och be om vägledning, i lugn förvissning om att han aldrig tvingar sin vilja på någon.

Publiceringsdatum: 21 jan, 2018. 01:0:00

Du kände mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i det fördolda.

Psaltaren 139:14 Som Guds avbilder kan vi ana hans skaparglädje när han tänkte ut varje detalj i oss människobarn, från minsta cell till våra lemmars olika funktioner. Inte för att förutbestämma oss till det ena eller andra, men för att ge oss oändliga valmöjligheter.

Publiceringsdatum: 20 jan, 2018. 01:0:00

Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör.

Psaltaren 139:13 Vår Skapare bryr sig inte bara om ytan, det som syns och gör intryck på människor. Nej, han ägnar samma omsorg åt ”inälvsfrågorna”, de förunderliga delar av livet som inte syns och som vi inte vill visa, men som är avgörande för hur livet som helhet fungerar.

Publiceringsdatum: 19 jan, 2018. 01:0:00

Om jag säger: Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt, så är inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus som dagen.

Psaltaren 139:11 Det är gott att inse att det inte finns något mörker, konkret eller bildligt, som kan gömma Gud för oss eller dölja oss för Gud. Att leva omsluten av Guds närhet är att alltid kunna orientera sig i hans milda ljus även när de yttre omständigheterna är mörka.

Publiceringsdatum: 18 jan, 2018. 01:0:00

Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand.

Psaltaren 139:9 Inga drömmar som kan dyka upp i en mänsklig hjärna, hur fantastiska och högtflygande de än är, kan någonsin nå utanför Skaparens tanke och föreställning. Det låter oss ana vem Skaparen är, och vilka oändliga möjligheter det innebär att samspela med honom.

Publiceringsdatum: 17 jan, 2018. 01:0:00

Stiger jag upp till himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också där.

Psaltaren 139:8 Gud omfattar i sin oändliga storhet såväl den mest himlastormande glädje som den djupaste förtvivlan. Därför ska den finna livet lättare att leva som förstår att dela varje livssituation och känsloläge, ljust som mörkt, med Honom som känner oss rakt igenom.

Publiceringsdatum: 16 jan, 2018. 01:0:00

Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick?

Psaltaren 139:7 Det finns skäl att frukta en allsmäktig Gud. Men Bibeln och erfarenheten säger oss att Gud är Kärlek. Om det är sant handlar ett gott liv inte om att fly undan Guds närhet, utan om att uppsöka den. Bara så kan vi förmedla trygghet i en värld fylld av fruktan.

Publiceringsdatum: 15 jan, 2018. 01:0:00

Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd.

Psaltaren 139:5 Om vi förstod Gud vore han ju bara en av oss, ja, mindre än vi, eftersom vi ju inte ens kan förstå oss själva. Om Gud verkligen är Gud måste han vara ogreppbar för våra mänskliga hjärnor. Det är logik, inte en enkel utväg ur ett svårlöst dilemma.

Publiceringsdatum: 14 jan, 2018. 01:0:00

Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga.

Psaltaren 139:4 Gud lyssnar gärna till oss, även om han vet allt. Vad mera är: han lyssnar till vad vi vill säga, inte efter vad han tycker att vi borde säga, som vi vuxna så ofta gör när vi talar med barn. Och han förstår tanken bakom, också när vi formulerar oss klantigt.

Publiceringsdatum: 13 jan, 2018. 01:0:00

Om jag går eller ligger ser du det, du är förtrogen med allt jag gör.

Psaltaren 139:3 ”Förtrogen” är släkt med ”förtrolig”, så där som vi brukar tala om en varm och innerlig vänskap. Gud inbjuder oss att låta honom vara en sådan nära vän som man inte behöver förställa sig för, och som förstår det goda man ville också när saker går snett.

Publiceringsdatum: 12 jan, 2018. 01:0:00

Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker.

Psaltaren 139:1 Reaktionen på ord som dessa beror helt på gudsbilden. Den som ser Gud som en polis med diktatorsfasoner anar ett obehagligt kontrollsamhälle. Men den som ser Gud som en älskande förälder fylls av värme och vila i övertygelsen att Gud vet allt.

Publiceringsdatum: 11 jan, 2018. 01:0:00

Herren skall fullborda vad han gör för mig. Herre, din godhet varar för evigt. Upphör inte med ditt verk!

Psaltaren 138:8 Att vara innesluten i Guds omsorg och godhet är att vara del av hans tanke och hans eviga verk. Den som vet att Skaparen själv ger sammanhang, mål och mening åt livet kan ta rationella beslut, uträtta mycket gott och konstruktivt och drömma stora drömmar.

Publiceringsdatum: 10 jan, 2018. 01:0:00

Mot mina fienders vrede sträcker du ut din hand, din starka hand räddar mig.

Psaltaren 138:7 Vilken befrielse att slippa slåss i egen sak! Att få lägga sina bekymmer i trygga händer och inte ständigt behöva älta dem. Så erbjuder Gud var och en som vänder sig till honom en plats för återhämtning utom räckhåll för vrede, hat, lögn och våld.

Publiceringsdatum: 09 jan, 2018. 01:0:00

Hög är Herren, men han ser de låga, upphöjd och fjärran känner han allt. När jag drabbas av nöd bevarar du mitt liv.

Psaltaren 138:6 Man behöver helikopterperspektiv för att kunna orientera sig, se om man är på rätt väg och finna de säkra stråken. Att liera sig med den Högste måste väl vara det ultimata sättet att skaffa sig överblick och upptäcka utvägar ur livets återvändsgränder.

Publiceringsdatum: 08 jan, 2018. 01:0:00

När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom.

Matteus 3:16 Dopet är, om en medveten handling, en plats där himmel och jord möts, ett steg där vi på ett konkret sätt träder fram inför Gud och uttrycker vår vilja att omslutas av honom och leva hans liv. Här skapar Guds Ande liv, förändring och gudsgemenskap.

Publiceringsdatum: 07 jan, 2018. 01:0:00

Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder.

Kolosserbrevet 1:13 Här beskrivs ingenting mindre än ett helt nytt liv, öppet för var och en som beslutar att gå in genom omvändelsens port. Den goda nyheten i en värld av lögn och hat är att det är möjligt att vända sig till Gud genom Jesus Kristus och befrias från mörkret.

Publiceringsdatum: 06 jan, 2018. 01:0:00

Du har gjort långt mer än du lovat. Du svarade mig när jag ropade, du fyllde mig med kraft.

Psaltaren 138:2 Gud gör oss inte till åskådare medan han löser saker åt oss, men han ger oss den styrka och energi vi behöver för att komma vidare. Genom att förlösa våra gudagivna resurser och på så sätt öka vårt självförtroende får vi hjälp att finna långsiktiga lösningar.

Publiceringsdatum: 05 jan, 2018. 01:0:00

Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta, inför gudarna sjunga ditt lov.

Psaltaren 138:1 Att sjunga Guds lov inför dagens gudar kan verkligen vara en aktiv protesthandling, eftersom den som är vänd mot Gud i lovsång tappar fokus på konsumtion, karriär och egotrippar. Den som prövat vet att ingen livskvalitet går förlorad på en sådan livsstil.

Publiceringsdatum: 04 jan, 2018. 01:0:00

Han ger bröd åt allt levande, evigt varar hans nåd. Tacka himlens Gud, evigt varar hans nåd.

Psaltaren 136:25 Skaparen ger oss, sina barn, det bröd vi behöver, men han serverar oss inga stekta sparvar. Om vi har ansvar fullt ut för våra handlingar får vi ta konsekvenserna av vårt frosseri. Men vi vet ju inte om Gud i tidens längd jämnar ut den ojämlikhet vi skapat.

Publiceringsdatum: 03 jan, 2018. 01:0:00

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. Tacka gudarnas Gud, evigt varar hans nåd. Tacka herrarnas Herre, evigt varar hans nåd.

Psaltaren 136:1 Förvissning om att gudarnas Gud och herrarnas Herre är god kan bara erövras av den som vågar gå i dialog med honom. Bara genom att leva i hans närhet kan vi uppleva hans oändliga nåd och så uppfyllas av tacksamhet över att han är nådig och god.

Publiceringsdatum: 02 jan, 2018. 01:0:00

Folkens gudar är silver och guld, verk av människohänder. Mun har de men kan inte tala, ögon men kan inte se.

Psaltaren 135:15 Dagens gudar är nog inte så värst mycket klokare än på psalmistens tid, även om den nya teknik vi lovsjunger numera både ser och talar. Att förlita sig på Skaparen genom Jesus Kristus är däremot att stå i kontakt med den som håller hela världen i sin hand.

Publiceringsdatum: 01 jan, 2018. 01:0:00

Herre, ditt namn är evigt, Herre, i alla tider skall man åkalla dig.

Psaltaren 135:13 Åren kommer och går. Våra löften sviks trots de bästa avsikter och vi står där med besvikelsen. Lycklig då den som åkallar och förlitar sig på den Evige. Nog är det ett glatt budskap i nyårstid att det går att möta det nya året i gemenskap med sin Skapare.

Publiceringsdatum: 31 dec, 2017. 01:0:00

Allt vad Herren vill, det gör han i himlen och på jorden, i haven och de stora djupen.

Psaltaren 135:6 Så talar den Allsmäktige, den som aldrig ändras och som håller hela världen i sin hand. Vid tidens slut kommer han att få sista ordet. Under vägen visar han oss den ofattbara respekten att han inte kör över någon enda av oss, vi är fria att välja vårt öde.

Publiceringsdatum: 30 dec, 2017. 01:0:00

Prisa Herren, ty han är god, lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt.

Psaltaren 135:3 Han som ville dig, som gav dig livet och som alltid osynlig går vid din sida är värd att besjungas. När du gör det flyttar du fokus från dig själv och befriar dig från jämförelsernas förbannelse. Tacka Gud för allt det goda du har fått under året.

Publiceringsdatum: 29 dec, 2017. 01:0:00

Jag har lugnat och stillat min själ, jag är som ett litet barn, som barnet i moderns famn.

Psaltaren 131:2 Det är gott att vid årets slut stilla sin själ, att som ett barn söka upp Guds modersfamn och begrunda allt gott jag varit med om under året och alla de välsignelser jag äger i nuet. Att stilla sin själ är ett bra sätt att förbereda sig inför det nya året.

Publiceringsdatum: 28 dec, 2017. 01:0:00

Herre, jag är inte övermodig, har inga stolta later. Jag ägnar mig inte åt stora ting, åt det som övergår mitt förstånd.

Psaltaren 131:1 Den som kråmar sig över sådant han inte riktigt fattar gör sig till åtlöje. Men den som överlämnar sina gåvor i sin Skapares händer och ber om hans välsignelse över sina händers verk kan uträtta storverk för sig själv och sina medmänniskor utan stora åthävor.

Publiceringsdatum: 27 dec, 2017. 01:0:00

Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen.

Psaltaren 130:6 Lika förvissade som vi kan vara om att det efter natt följer morgon, lika säkra kan vi vara på att Gud har en morgondag i beredskap för oss var och en och för mänskligheten. Hoppet om denna gryning är Guds gåva till oss i en mörk och skrämmande tid.

Publiceringsdatum: 26 dec, 2017. 01:0:00

Ängeln sade till dem: Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.

Lukas 2:10 Alla lögner, allt hat, alla skräckscenarios vi matas med kan göra oss ängsliga och nedstämda. Men mitt i detta skickar Gud ännu sina budbärare med bud om en stor glädje som överskuggar all svärta och ger nytt liv åt var och en som sätter sin tro till honom.

Publiceringsdatum: 25 dec, 2017. 01:0:00

Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare.

Lukas 1:46 De här orden är tagna ur det som brukar kallas Marias lovsång, den glädjesång som Maria brast ut i när hon förstått att hon skulle bli mor till världens frälsare. Den som uppfattar julens Jesus som sin räddare kan förstå Marias glädje och delta i lovsången.

Publiceringsdatum: 24 dec, 2017. 01:0:00

Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord.

Psaltaren 130:5 Om du söker Gud, gå i din innersta längtans riktning. Men förväxla den inte med den ytliga längtan efter framgång och rikedom som världen hela tiden fyller vårt synfält med. Den som bejakar och följer sin gudslängtan öppnar fönster mot nya horisonter.

Publiceringsdatum: 23 dec, 2017. 01:0:00

Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig.

Psaltaren 130:3 Den som har makten att förlåta har nyckeln till våra liv och vår välgång. Därför fruktar vi att komma i onåd hos den som ensam kan lyfta av våra synder. Den goda nyheten är att den som har skapat oss också vill oss väl, han föder hopp och helar våra brister.

Publiceringsdatum: 22 dec, 2017. 01:0:00

Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig!

Psaltaren 130:1 Den första julen inföll i en lika mörk och våldsam tid som vår. Då som nu ropade människor efter en strimma av ljus. Det är den strimman, det hoppet, som den trotsiga gudstron föder och göder och som räddningen krokar tag i när tiden är inne.

Publiceringsdatum: 21 dec, 2017. 01:0:00

Lycklig den som fruktar Herren och vandrar på hans vägar.

Psaltaren 128:1 Ofta är det väl så att rakryggat folk som vandrar Guds vägar blir obekväma och hamnar i trubbel. Men i det långa loppet ger det trots allt långt mindre bekymmer att stadigt gå Guds vägar än att slingra sig fram genom livet med sin egen vinning som kompass.

Publiceringsdatum: 20 dec, 2017. 01:0:00

För er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp, och dess vingar skall ge läkedom.

Malaki 4:2 Den kristna julen kan ses som ”rättfärdighetens soluppgång”. Det glada budskapet är att Gudabarnet föds in i vårt mörker som det första tecknet på en gryning med ljus och läkedom för hela världen. En läkedom som fritt erbjuds var och en som vill ta emot den.

Publiceringsdatum: 19 dec, 2017. 01:0:00

Vänd tillbaka till mig, så vänder jag tillbaka till er, säger Herren Sebaot.

Malaki 3:7 Skaparen har kompromisslöst lagt makten över våra liv i våra egna händer. Därför kan ingen, vare sig Gud eller människa, upprätta en relation med någon som beslutsamt vänder sig bort. Men för den som vänder om till sin Skapare öppnar sig världen oändligt!

Publiceringsdatum: 18 dec, 2017. 01:0:00

De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina kärvar.

Psaltaren 126:5 Vi vill att allt ska gå lätt, fast vi vet att det mesta som är värt att leva för har ett pris. Den som inte är uthållig i motgång kan inte räkna med att skörda någon större framgång. Att troget, om än under tårar, utföra sin uppgift är att bana väg för Herren.

Publiceringsdatum: 17 dec, 2017. 01:0:00

Om inte Herren vaktar staden är väktarens vaka förgäves.

Psaltaren 127:1 Gud vill gärna vaka med oss, sina barn, och lära oss förstå också det som rör sig i livets dunkel och skuggor. Ett sådant vaktpass med Skaparen ger trygghet och skärper våra sinnen. Så sorgligt då att vi ofta tänker bort Gud när vi vakar över det som är vårt.

Publiceringsdatum: 16 dec, 2017. 01:0:00

Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves.

Psaltaren 127:1 Människan skapar storverk med hjälp av de förmågor Skaparen har lagt ned i henne. Men den som tror sig om kunna bygga sitt liv och sina verk utan att räkna in Skaparen ska kanske inte bli förvånad om Herren blir en betraktare i stället för en medhjälpare.

Publiceringsdatum: 15 dec, 2017. 01:0:00

De gudlösas spira får inte sträckas över de rättfärdigas land, ty då kan de rättfärdiga gripa till orätt.

Psaltaren 125:3 Ständigt frestas vi att låta ändamålet helga medlen. Men bruk av lögn och övervåld för att nå snabba resultat för sanning och rätt har aldrig gett långsiktig framgång. Bara rättfärdiga och goda medel bygger upp. Det gäller individer lika väl som nationer.

Publiceringsdatum: 14 dec, 2017. 01:0:00

De som litar på Herren är som Sions berg, det rubbas inte, det står fast för evigt.

Psaltaren 125:1 Ingenting kan rubba den som kommit nära Gud och sett hans godhet och makt. Det är sådana klippfasta gudsmänniskor som bär världen. Att möta dem och se den styrka som kommer ur deras gudsrelation är en nåd. De uppmuntrar också oss att lära känna Herren.

Publiceringsdatum: 13 dec, 2017. 01:0:00

Vår hjälp finns hos Herren, som har gjort himmel och jord.

Psaltaren 124:8 Självklar logik: den som har skapat världen är givetvis bäst skickad att hjälpa den. Men vi är hans medskapare, ansvariga för våra handlingar i paritet med vår förmåga. Och det är skillnad på att söka hjälp hos Gud och att göra sitt bästa i största allmänhet.

Publiceringsdatum: 12 dec, 2017. 01:0:00

Förbarma dig, Herre, förbarma dig, vi har fått nog av förakt.

Psaltaren 123:3 Varje morgon vaknar vi nu till en ny nivå på den föraktets flod som väller över oss. Det får oss att misströsta och triggar oss mot varandra där vi i stället borde samverka. Så låt oss med allvar vända oss till Gud och be om hjälp att i kärlek vända strömmen.

Publiceringsdatum: 11 dec, 2017. 01:0:00

Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra, han går vid din sida.

Psaltaren 121:5 Man kan säkert ”vandra i Guds skugga” i åratal utan att förstå det. Men advent påminner oss om att Gud är så nära varenda människa att det är möjligt att föra samtal med honom. Lycklig den som upptäcker att Herren bara är en bön bort. Guds rike är nära!

Publiceringsdatum: 10 dec, 2017. 01:0:00

Jag lyfter blicken mot dig, du som bor i himlen.

Psaltaren 123:1 Bibeln talar ömsom om Gud som en distanserad makt i en fjärran himmel, ömsom som den som i Kristus delar våra villkor. Båda perspektiven behövs. Det är gott att relatera till någon som har total överblick när våra kortsynta perspektiv gör världen trång.

Publiceringsdatum: 09 dec, 2017. 01:0:00

För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig välgång.

Psaltaren 122:8 Vi hänger ihop, och vi påverkar varandra, på både gott och ont. Om vi vill vår nästa väl och gör vårt bästa för att stötta och hjälpa varandra så hjälper vi i förlängningen också oss själva och dem vi älskar. Vänlighet är en dygd som ger mycket tillbaka.

Publiceringsdatum: 08 dec, 2017. 01:0:00

Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel.

Psaltaren 122:1 Varje söndag möts miljoner människor över hela världen i enkla eller påkostade gudshus. Här får de mat för själen och bränsle för tankarna. Med glädje möter de Gud och varandra. Den som har som en vana att besöka Herrens hus vet att det gör livet lättare.

Publiceringsdatum: 07 dec, 2017. 01:0:00

Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt.

Psaltaren 121:8 Ett bibelord som detta används ibland till att förneka vidriga villkor. Det är ju bara dumt. Men i ett långt och nära umgänge med Gud är det möjligt att efter hand lära sig vila vid att han kan bevara genom allt, utan att förneka några yttre omständigheter.

Publiceringsdatum: 06 dec, 2017. 01:0:00

Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv.

Psaltaren 121:7 Vad är det att bli bevarad? Är det att ingen olycka sker eller att överleva en olycka? I Skaparens verklighet är ju världen så mycket större än det som ryms inom våra horisonter. Hur kan vi förstå hans goda vilja bortom det som i vår värld är en katastrof?

Publiceringsdatum: 05 dec, 2017. 01:0:00

Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig, han vakar ständigt.

Psaltaren 121:3 Blotta tanken att den Evige skulle kunna sova verkar ju befängd. Över huvud taget skaver det alltid med bilder från människans värld för att beskriva Gud. Men vad är alternativet? En ömsint pappa som ständigt finns till för sitt barn kan vi ju relatera till.

Publiceringsdatum: 04 dec, 2017. 01:0:00

Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den.

Psaltaren 24:1 Hur kan vi våga hoppas på en framtid, trots alla orosmoln som hopar sig, om vi inte kan tro att vårt öde till sist ligger i Skapares händer? Bara en mäktig och nåderik Gud kan rädda oss ur den situation som vårt osannolika högmod och vår girighet försatt oss i.

Publiceringsdatum: 03 dec, 2017. 01:0:00

Jag ser upp emot bergen: varifrån skall jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord.

Psaltaren 121:1 Att veta att det finns hjälp och varifrån den kommer gör all skillnad i världen. Advent uttrycker längtan efter Skaparen, han som lovat återställa vår vackra jord sådan den var från början. De som bär denna längtan vill samarbeta med Skaparen i den uppgiften.

Publiceringsdatum: 02 dec, 2017. 01:0:00

Rädda mig, Herre, från lögnarna, från deras svekfulla tungor.

Psaltaren 120:2 Att man inte kan skydda sig mot dem som ljuger uppsåtligen, fräckt och hämningslöst har allt för många tvingat lära sig den hårda vägen i dag. Herren, evig och mäktig, erbjuder dock en tillflykt och ett fäste bortom alla lögner och svekfulla tungor.

Publiceringsdatum: 01 dec, 2017. 01:0:00

Jag längtar efter din räddning, Herre, din lag är min lust.

Psaltaren 119:174 Vi kan se om vår längtan är sund genom att se efter vart den leder. Leder den till girighet och framgång på andras bekostnad? Eller leder den till lust att fördjupa insikten om hur världen är skapad och hänger ihop, och att bli ett med Skaparens avsikt?

Publiceringsdatum: 30 nov, 2017. 01:0:00

Herre, låt mitt rop tränga fram till dig, ge mig förstånd, som du har sagt.

Psaltaren 119:169 Det är klokt att erkänna sin otillräcklighet och be om hjälp från Gud, all vishets källa, när den egna klokskapen inte räcker till. Det handlar om en ödmjuk insikt om vår begränsning som gör oss öppna för att ta hjälp från Gud och människor.

Publiceringsdatum: 29 nov, 2017. 01:0:00

De som älskar din lag är fullkomligt trygga, inget kan få dem att falla.

Psaltaren 119:165 Det handlar om att ha sin trygghet i en större verklighet, onåbar för tidens tentakler. Guds lag leder till vår Skapare, i vars händer vår framtid vilar. Att leva i den är att ana sina rötter, genomskåda sin samtid och finna fäste för morgondagens längtan.

Publiceringsdatum: 28 nov, 2017. 01:0:00

Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga lagar består för evigt.

Psaltaren 119:160 Man kan grunda de mest förbluffande doktriner på lösryckta bibelord. Men endast i sammanhang kan man förstå Guds ord. Bara genom att göra sig förtrogen med Bibelns kärnbudskap kan man skapa en sund bibeltolkning och förhålla sig klokt till enskilda utsagor.

Publiceringsdatum: 27 nov, 2017. 01:0:00

Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given.

Sakarja 9:9 Enligt Bibeln kom Jesus, Guds Son, en gång hit och delade våra villkor. Han levde ibland oss, dog och uppstod. Men Bibeln säger också att denne Jesus ska återvända för att återskapa allt så som det från början var tänkt. Det är vår framtid och vårt hopp.

Publiceringsdatum: 26 nov, 2017. 01:0:00

Det är Herren som skapar molnen, han ger er strömmande regn, han ger gröda på marken åt alla.

Sakarja 10:1 Faktum är att markens gröda skulle räcka åt oss alla om vi bara tog vara på den och delade den jämlikt. Skaparen har gett oss förutsättningarna. Att vi sedan av girighet, oförstånd och slarv fördelar resurserna så ojämlikt kan vi knappast skylla Gud för.

Publiceringsdatum: 25 nov, 2017. 01:0:00

Krigets vapen skall förintas.

Sakarja 9:10 Människan har alltid drömt om en vapenfri värld, samtidigt som hon av rädsla rustat sig allt mer. Men inga vapen förmår utradera rädslan. Mod, tillit och förtröstan har byggt upp oändligt mycket mera säkerhet än vapen någonsin förmått skapa.

Publiceringsdatum: 24 nov, 2017. 01:0:00

Älska sanning och fred!

Sakarja 8:19 Utan sanning ingen fred – krigets första offer sägs ju vara sanningen. Lögn är helt enkelt en förutsättning för fiendskap, fienden måste svartmålas för att motivera hat och våld. Freden byggs alltså av oss alla när vi håller oss till sanningen i vår vardag.

Publiceringsdatum: 23 nov, 2017. 01:0:00

Tänk inte ut onda planer mot varandra och svär inga falska eder. Allt sådant hatar jag, säger Herren.

Sakarja 8:17 Det kan förefalla oskyldigt att hålla inne med kunskap eller att skönmåla eller svartmåla för att skaffa sig fördelar. Men en sådan grundhållning kan lätt bli en destruktiv livsstil. Bättre då att tänka gott om alla människor och hålla sig till sanningen.

Publiceringsdatum: 22 nov, 2017. 01:0:00

Fäll rättvisa och rättfärdiga domar när ni dömer.

Sakarja 8:16 För det första handlar det ju om att inte gå på hörsägen. För det andra om att lyssna på alla parter, det finns sällan bara en sanning. För det tredje handlar det om att ha modet att inte ta parti, inte se till egen vinning eller ta den enklaste vägen ut.

Publiceringsdatum: 21 nov, 2017. 01:0:00

Detta är vad ni skall göra: Var ärliga mot varandra.

Sakarja 8:16 Att ärlighet varar längst hör till de där självklara levnadsreglerna som är lätta att ta till sig men svåra att leva upp till. Men att slira på sanningen kan bli en livsstil som till sist äter upp den tillit som är grunden för all sann vänskap och gemenskap.

Publiceringsdatum: 20 nov, 2017. 01:0:00

Led mina steg, som du har lovat, låt ingen ondska få makt över mig.

Psaltaren 119:133 Det är allt för lätt att låta ondskan ta makten i livet. Vi springer så fort, vi vill så mycket och plötsligt befinner vi oss där vi inte ville. Att be den här bönen är att vara vaksam på vart Gud vill leda mig och vila vid hans löften om att han alltid är med.

Publiceringsdatum: 19 nov, 2017. 01:0:00

När dina ord öppnar sig ger de ljus, åt de oerfarna ger de förstånd.

Psaltaren 119:130 Ibland drabbas vi av en plötslig insikt. Ord som i går var ointressanta framstår i dag i eldskrift. Bibelord öppnar sig ibland på det sättet och slår upp portarna mot nya världar. Och här behövs inga speciella förkunskaper, till gudsordet har vi alla tillgång.

Publiceringsdatum: 18 nov, 2017. 01:0:00

Underbara är dina lagbud, därför lyder jag dem.

Psaltaren 119:129 Vi klagar ofta på våra lagars brister, men fråga den som lever med anarki om hans värld är bättre. Faktum är att lagar är något ganska underbart, de håller ihop världen. Så långt de kommer ur vishet och rättfärdighet bör vi tacka Gud för dem och följa dem.

Publiceringsdatum: 17 nov, 2017. 01:0:00

Tiden är inne för Herren att handla, man har brutit din lag.

Psaltaren 119:126 Klimatsituationen, krigen, utsugningen av jordens resurser och av utsatta människor, allt är exempel på hur vi bryter mot Guds lag. Borde inte Gud göra något? Visst ska vi anropa Skaparen om hjälp. Men borde vi då inte också själva ställa upp i Livets tjänst?

Publiceringsdatum: 16 nov, 2017. 01:0:00

Jag är din tjänare, ge mig förstånd, så att jag lär känna dina lagbud.

Psaltaren 119:125 Den som vet vad det är att tjäna andra i familj, samhälle eller församling känner igen den där känslan av otillräcklighet. Hur tänkte jag nu? Hur ska jag klara mitt uppdrag? Klok är den som vänder blicken inåt, mot Guds bud, innan hon börjar tjäna andra.

Publiceringsdatum: 15 nov, 2017. 01:0:00

Jag längtar efter att se din hjälp, den räddning som du har lovat.

Psaltaren 119:123 Det är klokt att lyssna till sin längtan. Ofta viskar den om en annan riktning än den livet tar när vi stretar med våra livspussel. I Guds räddning ryms utvägar ur såväl klimathotet som personliga dilemman. Om detta talar Gud när vi lyssnar till vår längtan.

Publiceringsdatum: 14 nov, 2017. 01:0:00

Du är mitt skydd och min sköld, jag sätter mitt hopp till ditt ord.

Psaltaren 119:114 Vi söker alla skydd för livets stormar någonstans, medvetet eller omedvetet. Kanske i vänners välvilja, i omvärldens applåder eller i en fet plånbok. Allt detta är dock flyktigt. Bara Skaparen och hans skapande ord är till syvende och sist att lita på.

Publiceringsdatum: 13 nov, 2017. 01:0:00

Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.

Psaltaren 119:105 Den som trevat sig fram i ett okänt och beckmörkt rum vet att en enkel ljuslåga gör all skillnad i världen. När innebörden i den räddning Gud erbjuder sina barn går upp för oss och vi börjar vandra i hans ljus blir våra steg fasta och förtröstansfulla.

Publiceringsdatum: 12 nov, 2017. 01:0:00

Av dina befallningar får jag förstånd, därför hatar jag lögnens alla vägar.

Psaltaren 119:104 Bibeln vimlar av berättelser som gör tydligt att lögnens vägar leder vilse. Men den visar också att den som fördjupar sig i Skaparens befallningar får insikt i hur världen hänger ihop och skaffar sig kunskap som gör det möjligt att undvika lögnens vägar.

Publiceringsdatum: 11 nov, 2017. 01:0:00

Jag är klokare än de gamla, ty jag följer dina befallningar.

Psaltaren 119:100 Man behöver ju inte följa twitterflödet någon längre tid för att inse att klokhet inte automatiskt följer med ålder. Den viktigaste insikten man kan komma till är att det är klokast att följa Guds befallningar. Det behöver man inte vara gammal för att förstå.

Publiceringsdatum: 10 nov, 2017. 01:0:00

Jag är din, rädda mig, ty jag fördjupar mig i dina befallningar.

Psaltaren 119:94 Att fördjupa sig i Guds befallningar är att närma sig sin Skapare och försöka förstå hans tanke. Den goda nyheten är att vi är inbjudna att sitta vid upphovsmannens sida och få instruktionsboken tolkad för oss, och därtill personlig support när det krisar.

Publiceringsdatum: 09 nov, 2017. 01:0:00

Dina befallningar skall jag aldrig glömma, du skänker mig liv genom dem.

Psaltaren 119:93 Genom Guds befallningar skapades världen och människan. Kort sagt: från dem utgår liv. Då är det ju enkel logik att vi, de skapade, i sann mening kan utveckla våra liv bara om vi behåller kontakten med denna urkälla. Den glada nyheten är att det är möjligt.

Publiceringsdatum: 08 nov, 2017. 01:0:00

Om inte din lag vore min lust skulle jag förgås i mitt lidande.

Psaltaren 119:92 Människan behöver något utanför sig själv att spegla sig i och att ta spjärn emot. Utan referenspunkter blir livet obegripligt och meningslöst. I Guds lag ryms oändliga djup och stimulanser för tanke och liv som ger mening, inspiration, hopp och framtidstro.

Publiceringsdatum: 07 nov, 2017. 01:0:00

Du skapade jorden, och den blev till. Enligt dina lagar består den ännu, allting tjänar dig.

Psaltaren 119:90 Det är lätt att gripas av rädsla och handlingsförlamning i klimathotens tid. Men den som lever i förvissningen att världens Skapare kommer att återskapa jorden som den från början var tänkt har lättare att sätta skuldran till och bli en del av lösningen.

Publiceringsdatum: 06 nov, 2017. 01:0:00

Saliga ni som gråter nu, ni skall få skratta.

Lukas 6:21 Löftet om att gråten en gång ska bli skratt är inte tänkt att försvara orättvisor här. Kanske kan det ses som den ömma förälderns insikt om att det som nu gör ont drev barnet in i fadersfamnen, där det sedan går över i en stunds ovärderlig gemenskap.

Publiceringsdatum: 05 nov, 2017. 01:0:00

Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni skall få äta er mätta.

Lukas 6:20 Vår tid är hjältarnas tid. En hjälte kan själv och glänser gärna. Guds helgon är tvärtom sårbara och små i världens ögon. Men där de drar fram vågar människor vara sig själva och ta tag i sina liv. Så är deras mat och glädje att låta andra upprättas och lysa.

Publiceringsdatum: 04 nov, 2017. 01:0:00

Herre, stor är din barmhärtighet, skänk mig liv, som dina lagar lovar.

Psaltaren 119:156 Det finns en lagbunden ordning i skapelsen som är själva förutsättningen för dess oerhörda mångfald. Så är förutsättningen för att få del av Guds liv att vi inordnar oss under hans lagar, inom vars ramar det finns oändligt utrymme för frihet och kreativitet.

Publiceringsdatum: 03 nov, 2017. 01:0:00

Ta dig an min sak och befria mig, skänk mig liv, som du har lovat.

Psaltaren 119:154 Gud har förvisso lovat att skänka sina barn liv när de vänder sig till honom. Men han kastar det inte efter oss. Han vill ge oss av sina gåvor med en kärleksfull dialog och i den takt vi förmår ta emot dem. Vår roll är att vända oss till honom med förväntan.

Publiceringsdatum: 02 nov, 2017. 01:0:00

Jag ropar till dig, rädda mig, så att jag kan lyda dina lagbud. När morgonen gryr ropar jag, jag hoppas på ditt ord.

Psaltaren 119:146 Tänk om frihet inte handlar om frihet från utan om en frihet inom ramen för de bud som Skaparen gett oss? Om vi följer bruksanvisningen fungerar vi i befriande samspel med den övriga skapelsen, som en maskin som fungerar som den var ämnad.

Publiceringsdatum: 01 nov, 2017. 01:0:00

Nöd och elände drabbar mig, men dina bud är min lust.

Psaltaren 119:143 Många människor kan berätta att de mitt i den djupaste nöd fått tröst i att meditera över Guds bud. Kanske för att buden står för något evigt, just den sortens oföränderlighet som är omistlig när allt annat vi håller för säkert rinner bort mellan fingrarna.

Publiceringsdatum: 31 okt, 2017. 01:0:00

Rättfärdig är du, Herre, och rättvisa dina lagar. Dina lagbud ger du i rättfärdighet och i stor trofasthet.

Psaltaren 119:137 Lagar är nödvändiga för ett gott samhälle. De måste vara rättvisa och de får inte förändras i onödan om vi ska veta vad som gäller. Att ta avstamp i Guds bud är att förhålla sig till eviga värden som kan ge stadga åt såväl lagarna som livet.

Publiceringsdatum: 30 okt, 2017. 01:0:00

Tänk inte ut onda planer mot varandra.

Sakarja 7:10 Utan onda planer inga onda handlingar. Det gäller förstås mellan individer. Men det gäller även företag, organisationer eller partier som sätter i system att tänka ut onda ting. Sådana grupper ska avslöjas och bekämpas, inte stödjas på något sätt.

Publiceringsdatum: 29 okt, 2017. 01:0:00

Förtryck inte änkan och den faderlöse, invandraren och den fattige.

Sakarja 7:10 Man kan mäta hur ett samhälle mår genom att se hur änkan, den faderlöse och den fattige har det. I en gemenskap där alla lägger sig vinn om att de mest utsatta mår bra har alla bättre livskvalitet än i ett sammanhang där man vänder dem ryggen.

Publiceringsdatum: 28 okt, 2017. 01:0:00

Fäll rättfärdiga domar och visa varandra kärlek och barmhärtighet!

Sakarja 7:9 Behövs det väl något mera än detta som livsmotto eller som politiskt program? Men den som aldrig mött rättvisa, kärlek och barmhärtighet behöver förebilder, människor som är beredda att leva ut dessa värden mitt i en orättvis, kärlekslös och obarmhärtig värld.

Publiceringsdatum: 27 okt, 2017. 01:0:00

Var stilla inför Herren, allt levande, han bryter upp från sin heliga boning.

Sakarja 2:13 När förälskelsen öppnar livet, vid ett barns födelse eller i ett gott samtal med en vän händer det att världen liksom står stilla och Gud kommer oss till mötes i helighet och kärlek. Lycklig den som då har förstånd att bli stilla och låta sig omfamnas.

Publiceringsdatum: 26 okt, 2017. 01:0:00

Vänd om till mig – så lyder hans ord – då skall jag vända om till er, säger Herren Sebaot.

Sakarja 1:3 Relation är ömsesidighet – olycklig kärlek leder ingen vart. Men Gud verkar ständigt vara på tå för att upptäcka den minsta rörelse i hans riktning hos något vilsegånget barn. Guds famn är ständigt öppen för varje människa som uppriktigt söker honom.

Publiceringsdatum: 25 okt, 2017. 01:0:00

Mitt är silvret, mitt är guldet. Så talar Herren Sebaot.

Haggaj 2:9 När silver och guld blir min trygghet vill jag förstås samla på det. Om jag däremot tänker att allt tillhör Gud, som vill mig väl, behöver jag inte samla på hög: han sörjer ju för mig! Då lutar jag mig tryggt mot att jag och andra vilar i Skaparens omsorg.

Publiceringsdatum: 24 okt, 2017. 01:0:00

Min ande finns hos er. Var inte rädda.

Haggaj 2:6 Kanske är Andens största gåva till oss att befria oss från rädsla, eftersom det så ofta är rädsla bakom våra hårda domar och våra fega undanflykter. Gud hjälper oss kanske mest genom att ge oss mod att bete oss som ansvariga människor.

Publiceringsdatum: 23 okt, 2017. 01:0:00

Men ni, mina kära, skall bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i helig ande.

Judas brev v.20 Alla bygger vi våra liv på någon form av övertygelse för att orka leva. Vad är oskattbart i våra liv? Det finns en ofattbar kraft i att metodiskt och förtröstansfullt bygga sitt liv och sin framtid i samarbete med Guds helige Ande, som vill vara vår Hjälpare.

Publiceringsdatum: 22 okt, 2017. 01:0:00

Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i allt rikare mått.

Judas brev v.2 Välgångsönskningar betyder att någon bryr sig och vill mig väl. De är exempel på den sortens fina trådar av välvilja och omsorg som med sin starka väv av godhet bygger och bär människor och samhällen, hur anspråkslösa de än må verka när de uttalas.

Publiceringsdatum: 21 okt, 2017. 01:0:00

Den som gör det goda kommer från Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud.

3 Johannesbrevet v.11 Att se är att förstå, att göra är att lära sig klara av. Vi gör det vi ser och det vi tränas i. Den som gör det onda kan bara få syn på Gud om han ser och blir sedd av sådana som gör det goda, så att han har någon att efterlikna. Här har vi alla en uppgift.

Publiceringsdatum: 20 okt, 2017. 01:0:00

Ta inte efter det onda utan det goda.

3 Johannesbrevet v.11 Detta sammanfattar all god pedagogik, och känns lika enkelt som omöjligt. Först måste vi ju kunna skilja ont från gott. Den förmågan uppstår och växer i själva efterliknandet, med sund urskiljning. Kolla frukten! Den som bär god frukt är värd att ta efter.

Publiceringsdatum: 19 okt, 2017. 01:0:00

Detta är budet som ni har fått höra från början: att ni skall leva i kärleken.

2 Johannesbrevet v.6 Mycket kallas kärlek som inte är det. Men kanske kan vi ana den äkta kärleken i föräldraskapet, i en slitstark kärlek mellan makar eller vänner, eller var helst vi finner en kärlek som inte förhäver sig och inte söker sitt. Att leva i den är att leva livet.

Publiceringsdatum: 18 okt, 2017. 01:0:00

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek.

2 Johannesbrevet v.3 Utan sanning och kärlek ingen barmhärtighet och frid. Att skyla över och låtsas som det regnar är inte barmhärtigt och det leder inte till sinnesro. Bättre då att i sanning och kärlek dagligen leva med den Gud som visat sig stå för nåd, barmhärtighet och frid.

Publiceringsdatum: 17 okt, 2017. 01:0:00

Vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss.

1 Johannesbrevet 5:14 ”Efter hans vilja” är nyckeln, vår Skapare vet naturligtvis vad som är bäst för oss. Men det betyder absolut inte att vi bara har en väg att gå, Gud hämmar aldrig den kreativitet han lagt ned i oss. Därför kan vi med förväntan överlåta oss åt hans goda vilja.

Publiceringsdatum: 16 okt, 2017. 01:0:00

Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet.

1 Johannesbrevet 5:11 Så sant vi är skapade av Gud bär vi hans stämpel, och den som lyssnar i tro ska finna att Gud lockar honom närmare sig. Som strömmen i lampans sladd inte gör tjänst förrän kontakt etableras måste det till en medveten handling för att få livsgemenskap med Gud.

Publiceringsdatum: 15 okt, 2017. 01:0:00

Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud.

1 Johannesbrevet 5:3 Lydnad är svårt, eftersom det innebär att vi måste åsidosätta våra egna önskningar och begär för att ställa upp för någon annan. Men så agerar kärleken. Och vi vet ju innerst inne att vi ofta får mångfalt igen när vi ger upp oss själva i tjänst för andra.

Publiceringsdatum: 14 okt, 2017. 01:0:00

Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud.

1 Johannesbrevet 5:2 Kärleken till Gud och till nästan är oskiljaktiga: i samma grad som vi älskar Gud förmår vi att älska vår nästa, och om vi inte älskar vår nästa älskar vi inte Gud. Beviset för kärleken är både enkel och svår: att tjäna sin nästa är att hålla Guds bud.

Publiceringsdatum: 13 okt, 2017. 01:0:00

Detta är det bud som han har gett oss: att den som älskar Gud också skall älska sin broder.

1 Johannesbrevet 4:21 Gud ger inte en befallning som denna utan att skicka med sin kraft och sin kärlek. Så lönar det sig alltid bättre att utgjuta sitt ohjälpliga hat inför Gud och be honom omvandla det till kärlek, än att häva ur sig det mot sin medbroder. Gud kan ju skapa nytt!

Publiceringsdatum: 12 okt, 2017. 01:0:00

Om någon säger: ”Jag älskar Gud” men hatar sin broder, då ljuger han.

1 Johannesbrevet 4:20 Vi är alla sammanlänkade i en evig och obruten beroendekedja. Den som bryter den genom att vända sig bort ifrån eller hata sin nästa bryter därmed också kontakten med Skaparen, som älskar alla. Den som lever nära Gud kan helt enkelt inte hata sin broder.

Publiceringsdatum: 11 okt, 2017. 01:0:00

Vi älskar därför att han (Gud) först älskade oss.

1 Johannesbrevet 4:19 Den som följer sin innersta, ogrumlade längtan i Guds riktning anar ett hjärta som längtar och lockar i skapelsens innersta kammare. Den som ville våra liv söker oss med outsäglig kärlek. När vi lever i honom strömmar hans kärlek både till oss och genom oss.

Publiceringsdatum: 10 okt, 2017. 01:0:00

Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff.

1 Johannesbrevet 4:18 Lycklig den som vet vad det är att vara innesluten och älskad trots all världens ondska. I ett sammanhang där förlåtelse både kan ges och tas emot i fullständig tillit och kärlek behövs inte några straff och där finns ingen rädsla. Sådan är Guds kärlek.

Publiceringsdatum: 09 okt, 2017. 01:0:00

Låt de fräcka stå med skam, de ljuger om mig, men jag skall begrunda dina befallningar.

Psaltaren 119:78 Hur kan man få de fräcka att stå med skam i en tid när människor skamlöst berömmer sig av sina lögner? Kanske genom att sjunga lovsång av tacksamhet till Gud och med glad förväntan peka på människor och sammanhang som står upp för sanning och rätt.

Publiceringsdatum: 08 okt, 2017. 01:0:00

Låt din kärlek bli min tröst.

Psaltaren 119:76 Erfarenheten lär oss att det är fullt möjligt att göra sig hård och avvisa en medmänniskas kärlek. Tyvärr beter vi oss alltför ofta så också mot Gud. Vår bortvändhet och själviskhet hindrar oss från att finna tröst i Skaparens kärlek.

Publiceringsdatum: 07 okt, 2017. 01:0:00

Dina händer har gjort mig och format mig, ge mig förstånd att lära dina bud.

Psaltaren 119:73 Vår Skapare har gett oss fantastiska förståndsgåvor. Är det då inte tragiskt att vi använder dem till att forma en egen världsbild, som om Gud inte fanns? Inte tror vi väl att vi kan få ut mer av en dator om vi ignorerar bruksanvisningen?

Publiceringsdatum: 06 okt, 2017. 01:0:00

För mig är den lag du (Gud) förkunnat mer värd än mängder av guld och silver.

Psaltaren 119:72 Jesus sammanfattar Guds lag i orden om att älska Gud av hela hjärtat och sin nästa som sig själv. Våra ofattbara mängder av ”silver och guld” verkar inte ha gjort oss ett dugg lyckligare. Så kan heller ingenting i världen uppväga kärleken till Gud och nästan.

Publiceringsdatum: 05 okt, 2017. 01:0:00

För mig var lidandet till gagn, då lärde jag mig dina stadgar.

Psaltaren 119:71 Märkligt många som lidit mycket säger sig ha gjort erfarenheter de inte vill vara utan. En tröst för oss som fruktar lidandet. Men märk att detta bara kan sägas av den som själv gjort erfarenheten. Ingen kan kräva att någon annan ska se lidandet som nyttigt.

Publiceringsdatum: 04 okt, 2017. 01:0:00

De fräcka svärtar ner mig med lögner, men jag lyder villigt dina befallningar.

Psaltaren 119:69 De fräckas framfart svärtar verkligen ner både samhällsklimat och relationer. Moteld? Att lyda Guds befallningar. Så hur ser de ut? Älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, all din kraft, allt ditt förstånd och din nästa som dig själv. Så bryts lögnens makt.

Publiceringsdatum: 03 okt, 2017. 01:0:00

Du är god och vad du gör är gott, lär mig dina stadgar.

Psaltaren 119:68 Alla har vi normer som vi mer eller mindre medvetet följer. Nog är det väl bättre att följa den som är god och gör gott än den som slirar på sanning och rätt? Den som följer sin Skapares regelbok har rimligen de bästa möjligheterna att leva ett fullödigt liv.

Publiceringsdatum: 02 okt, 2017. 01:0:00

Jag är med er, säger Herren.

Haggaj 1:13 Vår individualism bygger på att vi kan vara ensamma utifrån en styrkeposition. Men så är det ju inte alltid. Vi behöver varandra. Och vad kan vara större än att få höra från självaste Skaparen att han sänder sina änglar till vår hjälp? Så fördrivs vår fruktan.

Publiceringsdatum: 01 okt, 2017. 01:0:00

Jag skall hjälpa dem som vacklar och samla dem som skingrats.

Sefanja 3:19 Miljoner människor har drivits bort från sina hem. Vem av oss undrar då inte över Guds löfte om hjälp? Men de som lever nära Gud kännetecknas ofta av en förunderlig förtröstan, och av en kärlek som ger dem kraft att sträcka sig ut till andras räddning.

Publiceringsdatum: 30 sep, 2017. 01:0:00

Jag befriar dig i dag från den skam som du fått bära. Och se, när den tiden kommer skall jag ta itu med dina plågoandar.

Sefanja 3:18 Inga plågoandar kan på allvar komma åt den som är tryggt förankrad i en kärleksfull verklighet bortom illasinnade angrepp. Många kan vittna om att Skaparen erbjuder den sortens trygghet till den som söker sig till honom. Men vägen dit är inte alltid enkel.

Publiceringsdatum: 29 sep, 2017. 01:0:00

Herren, din Gud, bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek.

Sefanja 3:17 Den som träder in i Guds obeskrivliga värme kan dansa av glädje, förvissad om att vara älskad och omsluten. Denna förvissning kan man inte ta sig. Men den som går i sin innersta längtans riktning ska finna att den leder rakt in i Guds ofattbara kärlek.

Publiceringsdatum: 28 sep, 2017. 01:0:00

Var inte rädd, låt inte händerna sjunka i missmod.

Sefanja 3:16 Rädslan är vår värsta fiende. Rädslan för den andre – främlingen, brottslingen eller kanske för den svage – är som en röta i samhällskroppen. Om vi ger efter för den är hoppet ute. Så första steget i kampen mot mörkret är att med Guds hjälp vägra vara rädd.

Publiceringsdatum: 27 sep, 2017. 01:0:00

Den dagen skall du slippa skammen för alla synder du begått mot mig. Då skall jag befria dig från de stolta och högmodiga.

Sefanja 3:11 Ständigt tvingas vi leva med arroganta medmänniskor, ihop med insikten om våra egna brister. Därför lär Jesus oss att be ”förlåt oss, liksom vi har förlåtit”. Utan vilja och förmåga att spegla andras brister i våra egna kan vi aldrig bygga en bättre värld.

Publiceringsdatum: 26 sep, 2017. 01:0:00

Sök Herren, alla ödmjuka i landet som handlar efter hans bud. Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet.

Sefanja 2:3 Folk som framhärdar i ödmjukhet, sanning och rätt blir ofta utskrattade, i bästa fall negligerade och ibland förföljda i lögnens skrytsamma tid. Men i tidens längd får de upprättelse och i slutänden kommer det att visa sig att det var de som bar världen.

Publiceringsdatum: 25 sep, 2017. 01:0:00

Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.

1 Johannesbrevet 4:16 Hur förblir man i kärleken? Man förblir i Gud. Hur förblir man i Gud? Först genom ett medvetet beslut om att vilja leva i honom. Sedan handlar det om ett dagligt återvändande. Vi tappar fotfästet, men är alltid välkomna tillbaka till vilan i Guds kärlek.

Publiceringsdatum: 24 sep, 2017. 01:0:00

Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud.

1 Johannesbrevet 4:15 Vår uttalade bekännelse anger vilka vi är inför oss själva och andra, antingen vi kallar oss AIK:are, liberaler eller skattebetalare. Den styr vår självbild och våra handlingar. Därför är vår bekännelse till Jesus avgörande för allt vi är och gör.

Publiceringsdatum: 23 sep, 2017. 01:0:00

Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss.

1 Johannesbrevet 4:13 Guds ande liknas vid vind, eld och vatten, naturliga och välkända saker som vi kommer i kontakt med dagligen. Gud vill inte skrämma oss. Han vill med sin Ande rena oss som vattnet, värma oss som elden och svepa oss ut i kärlekens tjänst för världen.

Publiceringsdatum: 22 sep, 2017. 01:0:00

Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.

1 Johannesbrevet 4:12 Den som vill upptäcka Gud gör väl i att söka sig till människor som älskar Gud. De har ofta en värme i rösten och en glimt i ögat som skiljer ut dem, och de samspelar med andra av samma sort på ett lärorikt vis. Att söka sig till dem är att bli välsignad.

Publiceringsdatum: 21 sep, 2017. 01:0:00

Om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.

1 Johannesbrevet 4:11 Att ställa krav på kärlek är ju meningslöst. Men att kanalisera en kärlek som redan finns är väl en annan sak? Det förutsätter förstås att vi ansluter till den kärleken, som en vattenledning till källsprånget. När det fungerar blir kärleken självklar.

Publiceringsdatum: 20 sep, 2017. 01:0:00

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

1 Johannesbrevet 4:10 Det ligger en stor vila i att kärleken börjar hos Gud. Han har försett oss med allt vi behöver för att vara människor, också förmågan att älska. Den som vill uppleva Guds kärlek måste dock börja med ett viljebeslut. Gud jobbar inte med tvångsanslutning.

Publiceringsdatum: 19 sep, 2017. 01:0:00

Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom.

1 Johannesbrevet 4:9 Bara den som själv upplevt Guds kärlek kan berätta om den. Så sorgligt då att allt för många som bekänner sig till detta liv inte lever ut det så att andra kan se och förstå. Varje människa borde förunnas att ha någon i sin närhet som uppenbarar Guds kärlek.

Publiceringsdatum: 18 sep, 2017. 01:0:00

Låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud.

1 Johannesbrevet 4:7 Allt är inte kärlek som kallas så. Men den som bevisar kärlek över alla människoskapade gränser visar på det sättet att hon har kontakt med kärlekens källa. Sök därför upp och följ människor som uttrycker en inneslutande kärlek, ty de kan visa vägen till Gud.

Publiceringsdatum: 17 sep, 2017. 01:0:00

Den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek.

1 Johannesbrevet 4:8 Många som varit i den mörkaste hopplöshet vittnar om att det räcker att få en endaste glimt av kärleken för att tända ett hopp som skapar ett fäste att ta spjärn emot ut ur mörkret. Gud står att finna i den självutgivande, villkorslösa kärlekens riktning.

Publiceringsdatum: 16 sep, 2017. 01:0:00

Han som är i er är större än han som är i världen.

1 Johannesbrevet 4:4 Ingen kan förstås vara större än Gud. Den som har Gud med sig behöver alltså inte vara rädd. Vilken oerhörd lättnad att få lämna ryggen åt fruktan! En sådan människa vågar gå emot djävulskapet och bära världen. Detta sagt utan underton av självsäker triumf.

Publiceringsdatum: 15 sep, 2017. 01:0:00

Sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen.

1 Johannesbrevet 4:1 All tro behöver inte vara falsk för att några har missbildat den eller tagit den som gisslan för sina egna extrema idéer. Sök dig utan skygglappar, tillsammans med de eftertänksamma och stilla i landet till trons djupa, levande grundström. Där porlar Livet.

Publiceringsdatum: 14 sep, 2017. 01:0:00

Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss.

1 Johannesbrevet 3:24 ”Inbjuden eller inte, Gud är närvarande”, säger ett ordspråk från Sparta, och alla lever vi i Gud så sant vi andas. Men det kan också uttryckas och erfaras mer specifikt, som ett mottagande av Guds livgivande Ande sedan vi själva tagit ställning för Gud.

Publiceringsdatum: 13 sep, 2017. 01:0:00

Detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss.

1 Johannesbrevet 3:23 Det är allt tur att det står i den här ordningen. För det där med att älska varandra, det kommer ju inte av sig självt. Först när vi ställer oss under Skaparens kärleksfulla ledning och öppnar kanalerna till hans kärlek genom oss kan vi fullt ut älska varandra.

Publiceringsdatum: 12 sep, 2017. 01:0:00

Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud.

1 Johannesbrevet 3:21 Om vi inte ska bli förhärdade behövs det något utanför oss själva för att bli kvitt den gnagande olusten av ett dömande hjärta. Det glada budskapet är att Gud erbjuder sin förlåtelse där vår egen inte räcker till. På den grunden kan vi vara frimodiga.

Publiceringsdatum: 11 sep, 2017. 01:0:00

Du har varit god mot din tjänare, Herre, som du har sagt. Ge mig klokhet och kunskap, ty jag litar på dina bud.

Psaltaren 119:65 Det är gott att kunna se tillbaka på sitt liv och inse att Gud har varit, och är, god. Den som kan se Guds godhet i sitt liv längtar efter mer av hans vishet, kunskap och kärlek. Det ger också kraft att ge sig ut för behövande i förtröstan på att Gud är med.

Publiceringsdatum: 10 sep, 2017. 01:0:00

Din kärlek, Herre, fyller hela jorden, lär mig dina stadgar.

Psaltaren 119:64 Om Gud har skapat världen och hans kärlek uppfyller jorden, då är det logiskt att be om hans hjälp att leva rätt. Hos honom finns kärlek, kraft och framtid. Bara den som med Guds hjälp försöker leva efter hans vilja kan veta vilken glädje det ligger i det.

Publiceringsdatum: 09 sep, 2017. 01:0:00

Alla som fruktar dig är mina vänner, de som lyder dina befallningar.

Psaltaren 119:63 Man ska inte välja vänner efter vilken nytta man kan ha av dem. Men i ett läge när man fattat avgörande förändringsbeslut ska man inte umgås med människor som vill i en annan riktning. Om man vill nå sitt mål ska man ta rygg på dem som vill åt samma håll.

Publiceringsdatum: 08 sep, 2017. 01:0:00

Det har blivit mig förunnat att följa dina befallningar. Min andel är Herren, jag lovar att lyda dina ord.

Psaltaren 119:56 Kan det verkligen ses som en gåva att få lyda Gud? Ja, vad skulle väl kunna slå erfarenheten av att leva inbäddad i självaste Skaparen med all hans kraft, skönhet och visdom? Men hur skulle man kunna veta något om det om man inte prövar själv?

Publiceringsdatum: 07 sep, 2017. 01:0:00

De fräcka hånar mig grovt, men jag viker inte från din lag. Jag minns dina urgamla lagar, Herre, de ger mig tröst.

Psaltaren 119:51 Nog finns det gott om människor som hånar den som försöker leva sant och rätt. Men den som prövat det vet att det ger ro och balans åt livet att hålla fast vid gudainspirerade dygder som tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.

Publiceringsdatum: 06 sep, 2017. 01:0:00

Minns vad du sagt till din tjänare, du har ju gett mig hopp. Det tröstar mig i mitt elände att ditt löfte skänker liv.

Psaltaren 119:49 Kanske är hoppet till sist Guds största gåva till sina barn. Utan hopp är det verkligen ute med oss. Den som lär känna Gud och på allvar prövar hurdan han är kan bygga upp en tillit som håller hoppet levande även under de svåraste omständigheter.

Publiceringsdatum: 05 sep, 2017. 01:0:00

Jag har min lust i dina bud, ja, jag älskar dem. Jag sträcker mina händer mot dig och begrundar dina stadgar.

Psaltaren 119:47 En schackspelare kan förstå tjusningen i att verkligen behärska spelets regler. Det är ju så man vinner! Finns det då några regler som kan inge mer glädje än Skaparens, han som satte igång hela det intrikata spelet och gav oss hjärnor att hantera det med?

Publiceringsdatum: 04 sep, 2017. 01:0:00

Herren, min härskare, är min styrka. Han gör mig snabbfotad som gasellen, och jag kan löpa över bergen.

Habackuk 3:19 Känn gasellens frustande livsglädje när han far fram över bergen. Vilken frihet! Men den börjar hos härskaren. Att ha Skaparen som Herre är att ha ett uppdrag och ett ansvar och veta vart man är på väg. Frihet är att veta att ens styrka kommer till sin rätt.

Publiceringsdatum: 03 sep, 2017. 01:0:00

Jag har hört om dina gärningar, jag har sett dina verk, Herre. Förnya dem i denna tid, ge dig till känna i denna tid.

Habackuk 3:2 Den som väljer att söka efter spår av Gud i historien kan snart ana paralleller mellan hur länder och folk förhållit sig till Gud och varandra och graden av fred och välstånd. Att grupper och enskilda medvetet räknar med Gud får vida ringar på vattnet.

Publiceringsdatum: 02 sep, 2017. 01:0:00

Herren är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom, hela jorden!

Habackuk 2:20 Tänk på känslan vid en solnedgång över vattnet. Kanske är det Skaparen som i sådana stunder kallar oss till den stillhet och helighet som kan ge våra liv köl och balans inför nästa storm? Att medvetet gå i längtans riktning mot den stillheten ger livet mening.

Publiceringsdatum: 01 sep, 2017. 01:0:00

Kunskap om Herrens härlighet skall uppfylla hela jorden, liksom havet är fyllt av vatten.

Habackuk 2:14 Tänk att vara så omsluten av Guds härlighet! Eller är det så att vi fruktar den? Låter vi våra egna bilder av vad som är härligt övertrumfa Skaparens? Tänk om vår egen skrala bild av vad som är fest, lycka och framgång ställer sig i vägen för Guds härlighet.

Publiceringsdatum: 31 aug, 2017. 01:0:00

Folkens mödor blir eldens rov, deras slit mynnar ut i intet.

Habackuk 2:13 I detta ögonblick drabbas människor som vi, med villa och bil och barn i skolan, av att deras liv går upp i lågor. Och tänker vi efter är det till sist allas vårt öde, utblottade ska vi lämna livet. Då ska vi väl inte fästa oss vid sådant som kan brinna upp?

Publiceringsdatum: 30 aug, 2017. 01:0:00

Ve dig som fyller ditt hus med rövat gods och bygger ditt näste högt över marken för att rädda dig undan olyckan!

Habackuk 2:9 Det är lätt att nicka instämmande till detta. Tills tanken slår en att vi i vår del av världen faktiskt sitter i det där nästet och drar undan stegen för dem som vill åt vårt gods. Människor dör när de söker trygghet i vårt säkra näste. Hur kan vi försvara det?

Publiceringsdatum: 29 aug, 2017. 01:0:00

Den falske far bort med vinden, men troheten räddar den rättfärdiges liv.

Habackuk 2:4 Vad ska man hålla sig till när överdrifter, halvsanningar och rena lögner far som oregerliga virvelvindar omkring öronen? Då måste det finnas en kritisk massa av människor som är att lita på i alla väder. I det långa loppet är det sådana som räddar världen.

Publiceringsdatum: 28 aug, 2017. 01:0:00

Låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.

1 Johannesbrevet 3:18 Kärleken har sitt pris mätt i tid, pengar, prestige och självbild. Men det är bara handling som verkligen förändrar. Kanske borde vi dagligen träna på att offra något för någon annan för att förbereda oss för den avgörande handlingen den dag den begärs av oss?

Publiceringsdatum: 27 aug, 2017. 01:0:00

Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken.

1 Johannesbrevet 3:16 Om Jesus bara hade talat om kärlek hade han inte höjt sig över andra kärleksapostlar. När han själv gav sitt liv visade han att verklig kärlek är beredd till offer. Så testas också vår kärlek: genom beredskapen att offra. Det är handlingen som räknas.

Publiceringsdatum: 26 aug, 2017. 01:0:00

Den som hatar sin broder är en mördare.

1 Johannesbrevet 3:15 Det går följaktligen många mördare lösa i dessa tider. Och nog är det så att hatet dödar allt liv i sin väg, till sist också bokstavligen. Sällan har det väl varit mer angeläget att vara en del av kärlekens läkande kraft, inte av det dräpande hatet.

Publiceringsdatum: 25 aug, 2017. 01:0:00

Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder. Den som inte älskar är kvar i döden.

1 Johannesbrevet 3:14 Ett enkelt lackmustest för ett gott liv, alltså, men ack så svårt i praktiken. Hur tänker vi om vänner och fiender? Om brottsoffer och förövare? Om invandrare? Om giriga människor? Orkar vi se och ta in människan bakom gärningarna?

Publiceringsdatum: 24 aug, 2017. 01:0:00

Detta är budskapet som ni har hört alltifrån början: att vi skall älska varandra.

1 Johannesbrevet 3:11 Egentligen behöver vi ju inte krångla till det mer än så. Om vi älskar varandra så löser sig alltifrån det där med världsfreden till barnkammarbråket. Men hur ska det gå till? Bästa vägen borde väl vara att vi aktivt lierar oss med Gud, som är Kärleken.

Publiceringsdatum: 23 aug, 2017. 01:0:00

Ni vet att han (Jesus) har uppenbarat sig för att ta bort synderna och att någon synd inte finns hos honom.

1 Johannesbrevet 3:5 Nog går en ganska stor del av våra liv åt till att försöka få bukt med olika synder och misstag och deras följder. Den glada nyheten är att Gud har löst frågan om synden en gång för alla genom Jesu död och uppståndelse, och att vi kan få del av denna seger.

Publiceringsdatum: 22 aug, 2017. 01:0:00

Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk.

1 Johannesbrevet 3:8 Bibeln beskriver hur Gud har tagit ett helhetsgrepp på ondskan en gång för alla genom att sända sin son Jesus Kristus till världen. I sin död och uppståndelse besegrade han slutgiltigt ondskan. Att stå på hans sida i kampen mot det onda betyder allt!

Publiceringsdatum: 21 aug, 2017. 01:0:00

Den som syndar bryter också mot lagen, ty synd är laglöshet.

1 Johannesbrevet 3:4 Det är inte bara synd att bryta mot Guds lag, det leder till kaos. Ändå gör vi alla det. Därför erbjuder Gud av nåd sina goda gåvor som hjälp så att en botfärdig syndare kan låta sig formas efter lagen i hans kraft, för sitt eget och sina medmänniskors bästa.

Publiceringsdatum: 20 aug, 2017. 01:0:00

Nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli.

1 Johannesbrevet 3:2 Nog finns det ett evighetshopp någonstans inom oss. Vi darrar av längtan och framtidstro när vi berörs av kärleken eller av naturens skönhet. Den som stillar sig och lyssnar till sin inre längtan kan ana vad som väntar. Lycklig den som går i längtans riktning.

Publiceringsdatum: 19 aug, 2017. 01:0:00

Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn.

1 Johannesbrevet 3:1 Smaka ett ögonblick på detta: barn till Gud! Till alltings ursprung och universums uppehållare. Att få jollra i hans knä och, än mer, att få ha en vuxen dialog med himlaljusens fader – vilken ofattbar ynnest! Vem kan väl säga nej till något sådant?

Publiceringsdatum: 18 aug, 2017. 01:0:00

Detta är vad han själv lovade oss: det eviga livet.

1 Johannesbrevet 2:25 Många önskar sig ett långt och friskt liv, märkligt nog utan att alltid vända sig till den som känner våra liv bäst: Skaparen själv. Den Eviges blodfulla liv har inga kvalitetsbrister, det gäller oavsett våra kroppars förmågor och räcker bortom död och grav.

Publiceringsdatum: 17 aug, 2017. 01:0:00

Världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.

1 Johannesbrevet 2:17 Ja, visst förgår världen, om inte annat ohjälpligt vid dödens gräns. Borde det inte med den insikten vara naturligt att söka Skaparens avsikt för våra liv? Be honom om att få bli ett med den tanke han från början hade när han lät oss bli till?

Publiceringsdatum: 16 aug, 2017. 01:0:00

Det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen.

1 Johannesbrevet 2:16 Är det inte det som kroppen begär och ögonen åtrår som styr oss i praktiken, om sanningen ska fram? Trots att det vi i går åtrådde i dag ofta känns som skräp. Tänk om den som åtrår och begär Gud lever rikare än den som styr efter kroppens begär och ögonens åtrå?

Publiceringsdatum: 15 aug, 2017. 01:0:00

Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom.

1 Johannesbrevet 2:15 Världen och Gud är som eld och vatten. Men ändå: hur skiljer man det ena från det andra? Erfarenheten visar att om vi helhjärtat älskar Gud så löser sig det där med världen. Och den som verkligen söker Gud och lever i hans kärlek blir inte världsfrånvänd.

Publiceringsdatum: 14 aug, 2017. 01:0:00

I frihet kan jag vandra, ty jag fördjupar mig i dina befallningar.

Psaltaren 119:45 Om Gud är Gud borde vi väl ändå försöka sätta oss in i vad han egentligen ber oss om och ge hans viljas väg en ärlig chans? Om friheten verkligen ligger i Guds lag går vi ju miste om vårt hett eftertraktade oberoende när vi envisas med att gå vår egen väg.

Publiceringsdatum: 13 aug, 2017. 01:0:00

Herre, låt mig få del av din kärlek och den räddning du lovat mig.

Psaltaren 119:41 Vi vet ju av erfarenhet att vi inte förmår leva upp ens till våra egna krav, än mindre till Guds. Hur kan vi räddas från vår inkrökthet? Vår Skapare öppnar en väg: genom att villkorslöst öppna oss för Guds kärlek kan vi räddas från vår själviskhets fängelse.

Publiceringsdatum: 12 aug, 2017. 01:0:00

Jag längtar till dina befallningar, låt din rättfärdighet skänka mig liv.

Psaltaren 119:40 När livet bara rullar på med en rad hafsiga halvmesyrer kan vi längta efter Guds sannings ljus och frihet. Och Gud längtar efter att vi ska komma till honom med en sådan längtan. Han vill låta sin rättfärdighet stiga i oss som saven i ett träd om våren.

Publiceringsdatum: 11 aug, 2017. 01:0:00

Vänd min blick från det meningslösa, skänk mig liv, som du har sagt.

Psaltaren 119:37 Tidsandans malström av måsten, intryck och underhållning ter sig självklara medan de pågår, men kan verka tämligen meningslösa i backspegeln. Hett åtrådda saker förvandlas fort till skräp. Gud måste få tid och utrymme för att kunna ge oss av sitt levande liv.

Publiceringsdatum: 10 aug, 2017. 01:0:00

Vänd min håg till dina lagbud och inte till snöd vinning.

Psaltaren 119:36 Håg handlar om tanke och tanke handlar om tid. Frågan kan alltså ställas så här: lägger vi vår tid på att sätta oss in i Guds lag eller på att tjäna pengar? Den som fyller sin tanke med hur han ska få mer pengar kan snart upptäcka att han vänt Gud ryggen.

Publiceringsdatum: 09 aug, 2017. 01:0:00

Led min vandring efter dina bud, den stigen går jag med glädje.

Psaltaren 119:35 Ett gott liv förutsätter faktiskt begränsningar. Om varje spelare i ett lag skapar sina egna regler försvinner spelglädjen. Är det därför som människor som överlåtit sina liv i Guds händer och försöker hålla sig till hans bud ofta verkar märkligt tillfreds?

Publiceringsdatum: 08 aug, 2017. 01:0:00

Ge mig förstånd att lyda din lag, att hålla den helt och fullt.

Psaltaren 119:34 Om Gud är Gud, alltings skapare och uppehållare, då kan det inte finnas något klokare än att hålla sig till hans bruksanvisning till den värld han skapat och allt som är i den – inklusive människan. Bäst sker det rimligen i direkt dialog med Skaparen själv.

Publiceringsdatum: 07 aug, 2017. 01:0:00

Du vars blick är för ren för det onda, du som inte uthärdar våldet – hur kan du åse de svekfullas dåd, tiga när de onda slukar dem som har rätt?

Habackuk 1:13 Bara den som kan se ett större syfte kan stå ut med något som han ogillar intensivt. Har alltså lidandet ett högre syfte? Och kan vi vila vid att Gud, som känner såväl gårdag som morgondag och är fullständigt rättvis, kan skapa full rättvisa i tidens längd?

Publiceringsdatum: 06 aug, 2017. 01:0:00

Varför låter du mig bevittna ondskan? Hur kan du åse förtrycket? Våld och skövling vart jag ser - tvister blossar upp, split måste jag uthärda.

Habackuk 1:3 Guds respekt för oss människor måste verkligen vara oändlig när han kan se hur illa vi beter oss utan att tvinga sin vilja på oss. Och så glömmer vi lätt med vilken frenesi vi i andra sammanhang avfärdar tanken att Gud skulle gripa in och korrigera oss.

Publiceringsdatum: 05 aug, 2017. 01:0:00

Hur länge, Herre, skall jag ropa utan att du lyssnar, kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in?

Habackuk 1:2 Bibeln väjer inte för frågan om lidandets mening. Tvärtom verkar Gud uppmuntra att vi utmanar vårt intellekt och talar om de svåra frågorna med både honom och varandra. Det tränar vår tanke, ökar vår kunskap och berikar våra liv och vår gemenskap.

Publiceringsdatum: 04 aug, 2017. 01:0:00

Vad har ni för tankar om Herren?

Nahum 1:9 Skaparen har gett oss förmågan att tänka för att vi ska använda den. Också i dialog med honom själv och varandra. Våra tankar om Gud styr vår gudsbild och vår världsbild och därmed våra liv. Ingen borde försumma att på allvar reflektera över vem Gud är.

Publiceringsdatum: 03 aug, 2017. 01:0:00

Herren är god mot dem som hoppas på honom, han är ett värn på nödens dag, han tar sig an dem som flyr till honom.

Nahum 1:7 Observera att det inte står att man måste vara god för att få hans beskydd. Ingenting annat behövs än att vi hoppas på honom. Är det för enkelt för att vi ska tro det? Eller varför har vi så svårt att sätta vårt hopp till Gud i såväl med- som motgång?

Publiceringsdatum: 02 aug, 2017. 01:0:00

Herren är sen till vrede men väldig i styrka, ingen lämnar han ostraffad.

Nahum 1:3 Låt dig inte luras om Gud under påfrestande lång tid verkar passiv, som om han inte brydde sig. Den som är stark och mäktig och vet allt har råd att ge oss tid att begrunda och ångra våra misstag. Men han håller oryggligt historien i sin hand, var så säker!

Publiceringsdatum: 01 aug, 2017. 01:0:00

Du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott, du kastar alla våra synder i havets djup.

Mika 7:19 Larmen om de synder vi själva kastat i världshavens djup duggar tätt, som en konkret påminnelse om att vi alla syndar. Om och om igen har vi tusen skäl att tacka Gud för att han i tidernas morgon skapat ett verkligt glömskans hav för alla sorters synder.

Publiceringsdatum: 31 jul, 2017. 01:0:00

Den som hatar sin broder är i mörkret; han vandrar i mörkret och vet inte vart han går, ty mörkret har gjort hans ögon blinda.

1 Johannesbrevet 2:11 Om vi inte passar oss kan hatet förmeras, växa och förmörka hela samhället så att vi alla till sist går vilse. Då är det oändligt viktigt att det finns folk som sprider hopp och framtidstro genom att älska, inte hata och genom att söka ljuset, inte mörkret.

Publiceringsdatum: 30 jul, 2017. 01:54:00

Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall.

1 Johannesbrevet 2:10 Det finns en enkel och beprövad nyckel till ett ljust liv: att vi älskar vår nästa. Det är när vi försöker göra oss till och visa oss förmer som vi faller. När vi ger och tar emot kärlek blir fallhöjden så mycket mindre – som att falla i en älskad famn.

Publiceringsdatum: 29 jul, 2017. 01:6:00

Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret.

1 Johannesbrevet 2:9 Den som hatar bygger sitt eget fängelse. Oavsett hatets ursprung och hur motiverat det är så låser det in och förtär. Men det finns en dörr mot ljuset, och dess nyckel heter ”sluta hata”. Denna goda nyhet måste spridas, inte minst i näthatets tid.

Publiceringsdatum: 28 jul, 2017. 01:52:00

Mörkret viker och det sanna ljuset lyser redan.

1 Johannesbrevet 2:8 Lärjungen Johannes har själv bevittnat Jesus död och uppståndelse. Han är därför övertygad om att den slutliga segern över det yttersta mörkret redan är vunnen. Om till och med döden har förlorat sin kraft, då har vi en ljus framtid oavsett yttre förhållanden.

Publiceringsdatum: 27 jul, 2017. 01:52:00

Vad jag skriver här är inget nytt bud utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har fått höra.

1 Johannesbrevet 2:7 Det finns saker och förhållningssätt som har visat sig hålla genom alla släkten och kulturer. Det handlar om solidaritet, generositet, respekt, sanning, rätt – eller, i sammanfattning: kärlek. Det är en grundläggande attityd som håller i alla lägen.

Publiceringsdatum: 26 jul, 2017. 01:51:00

Hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom.

1 Johannesbrevet 2:5 Guds ord förefaller vara många, hur ska man bevara dem? Vi kan alltid börja med Jesu sammanfattning: Du ska älska din nästa som dig själv. Var och en som på allvar försökt vet att man har fullt upp med denna sammanfattning för resten av livet.

Publiceringsdatum: 25 jul, 2017. 01:50:00

Han (Jesus) är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.

1 Johannesbrevet 2:2 Bibelns berättelse om Jesus får, om den är sann, så omvälvande konsekvenser att ingen redlig människa borde avfärda den utan grundligt studium. Först sedan man på allvar tagit ställning till dess sanningshalt kan man med intellektuell heder gå vidare i livet.

Publiceringsdatum: 24 jul, 2017. 01:50:00

Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud.

1 Johannesbrevet 2:3 Att följa Jesus innebär att sträva efter att hålla hans bud, att leva sant och rätt. Och den som gör det av uppriktigt hjärta kan få uppleva hur hon med Guds hjälp gradvis lär sig att ställa om siktet i livet så att hon allt mera håller sig på Guds väg.

Publiceringsdatum: 23 jul, 2017. 01:49:00

Detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus.

1 Johannesbrevet 2:1 Visst kan vi påstå att vi inte bryr oss, och skaka av oss effekterna av de dumheter vi lever med, men nog vore det skönt att få hjälp med att reda upp sitt liv? Det är just sådan hjälp som Gud erbjuder genom att låta Jesus Kristus vara vår talesman inför honom.

Publiceringsdatum: 22 jul, 2017. 01:49:00

Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.

1 Johannesbrevet 1:9 Den raka, ärliga bekännelsen kostar på, men innerst inne vet vi ju att den är det ofrånkomliga steget mot förlåtelse och frid. Och tänker vi efter så har ju både vi själva och omvärlden mycket större fördrag med en ärlig syndare än med en slingerbult.

Publiceringsdatum: 21 jul, 2017. 01:48:00

Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss.

1 Johannesbrevet 1:8 Om vi ägnade all den tid vi lägger på att mörka och bortförklara våra fel och brister på att utan omsvep erkänna dem och söka hjälp att se till så att de inte upprepas skulle vi avväpna mycket kritik, leva lyckligare och få tid över för en massa gott verk.

Publiceringsdatum: 20 jul, 2017. 01:47:00

Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd.

1 Johannesbrevet 1:7 Vi prisar ofta en vänskap som inte vet av några hemligheter och en medmänniska som är ”som en öppen bok”. En sund öppenhet skapar gemenskap och sammanhållning. Om det gäller mellan människor så gäller det i minst lika hög grad mellan människa och Gud.

Publiceringsdatum: 19 jul, 2017. 01:47:00

Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen.

1 Johannesbrevet 1:6 Är det vår inbilska tendens att envetet låtsas som det regnar fast vi vet att allt faktiskt inte står väl till som gör livet tungt att leva? Vem förmår väl att leva upp till sina ideal? Bara den som tar in Guds oändliga nåd i ekvationen kan få den att gå ihop.

Publiceringsdatum: 18 jul, 2017. 01:46:00

Detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.

1 Johannesbrevet 1:5 Vi tänker att det barmhärtiga mörkret kan dölja skavanker och erbjuda gömställen bort från Gud. Men vår Skapare ser ju, och vet, allt. Först när vi kan ta till oss att vi är älskade trots alla de brister han redan känner vågar vi träda ut i hans befriande ljus.

Publiceringsdatum: 17 jul, 2017. 01:46:00

Jag löper den väg dina bud visar, ty du har vidgat min insikt.

Psaltaren 119:32 De enkla fiskarpojkar som Jesus kallade till medarbetare vidgade under åren sina vyer och fick nya talanger i takt med att de lärde sig samarbeta med Jesus. Att inordna sitt liv under Skaparens lagar är att komma i takt med hur det var tänkt från början.

Publiceringsdatum: 16 jul, 2017. 01:16:00

Låt mig förstå den väg du befallt, så kan jag begrunda dina under.

Psaltaren 119:27 Vi kallar Herrens vägar outgrundliga. Hur ska vi i så fall kunna förstå dem? Men människor som lever med en bön om att kunna förstå Guds vilja, eller åtminstone förmår vila i att Gud vill väl, utstrålar ofta hopp och en smittande framtidstro.

Publiceringsdatum: 15 jul, 2017. 01:16:00

Lycklig den som lyder hans lagbud och helhjärtat vänder sig till honom, som aldrig gör något orätt utan lever efter hans ord.

Psaltaren 119:2 Nyckelordet är helhjärtat. Vi haltar på båda sidor och håller ständigt dörren öppen för bättre alternativ. Sådant folk är inget att hålla i handen när åskan går. Den som håller ord och försöker leva rätt och sant skapar trygghet både för sig själv och andra.

Publiceringsdatum: 14 jul, 2017. 01:15:00

Du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill höja ditt lov. Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

Psaltaren 118:28 Människor som är uppfyllda av att Gud är god och litar på att hans nåd varar för evigt utstrålar ofta en påfallande frid och glädje. Där de drar fram i tacksam förnöjsamhet sprider de hopp och framtidstro, och många söker sig till deras närhet.

Publiceringsdatum: 13 jul, 2017. 01:14:00

Välsignad den som kommer i Herrens namn!

Psaltaren 118:26 Vi kan hålla fram vårt ursprung, våra kontakter, vår kunskap, våra talanger eller våra pengar när vi möts. Eller så kan vi välja att låta våra egon stå tillbaka och komma med Guds egenskaper: sanning, kärlek och nåd. Vad tror du för med sig störst välsignelse?

Publiceringsdatum: 12 jul, 2017. 01:14:00

Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada!

Psaltaren 118:24 Den som ständigt berättar om Guds otroliga ingripanden ses ofta som påfrestande naiv, att ständigt försvara och förklara den Allsmäktige förminskar honom ofta. Men den som ödmjukt ser spåren av den hand som bär världen har funnit en omistlig källa till glädje.

Publiceringsdatum: 11 jul, 2017. 01:13:00