Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.

Lukas 6:42 Den processen kan ta ett helt liv för oss hycklare. Först gäller det att få syn på den bjälke vi dolt så väl. Sedan börjar det hårda arbetet med att få bort den. En uppgift som aldrig blir färdig.

Publiceringsdatum: 05 jul, 2020. 01:0:00

Följ Dagens bibelord på Instagram

Skrolla till höger för att se fler bibelord.

Sök i Bibel 2000 - bibeln.se

Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare.

Lukas 6:40 Släkte efter släkte lär vi oss och lämnar över, förmerar, förändrar, förfinar och får nåden att se andra växa ikapp och förbi. Men det sker bara om vi tar vara på varandras gåvor, om vi tar och ger råd och om vi prövar tills rätt verktyg ligger rätt i handen.

Publiceringsdatum: 04 jul, 2020. 01:0:00

Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen?

Lukas 6:39 Ett sätt att undvika livets fallgropar är att välja sina vänner med omsorg. Det handlar inte om elitism. Men det handlar om att vara noga med vilka vi väljer till förtrogna och vilka vi tar rygg på för att leva gott och rätt.

Publiceringsdatum: 03 jul, 2020. 01:0:00

Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel.

Lukas 6:38 Den som är generös och söker främja sina goda sidor letar sig samtidigt i riktning mot sitt gudomliga ursprung – och lever bättre på köpet. På det sättet närmar hon sig också Guds goda vilja, ty Gud är generös.

Publiceringsdatum: 02 jul, 2020. 01:0:00

Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända.

Lukas 6:37 Bibeln försöker ofta få oss att förstå att vi själva kan påverka hur vi behandlas. Och det är väl också vad livet lär oss? Förlåt, så blir du förlåten. Se det bästa hos dina medmänniskor och de kommer att se det bästa hos dig.

Publiceringsdatum: 01 jul, 2020. 01:0:00

Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig.

Lukas 6:36 När Gud ber oss om något så måste det väl vara krångligt, tänker vi. Det är det sällan. Alla kan ju till exempel visa barmhärtighet. Problemet ligger inte i att förstå vad Gud vill, utan i att faktiskt göra det.

Publiceringsdatum: 30 jun, 2020. 01:0:00

Sätt alltid din lit till honom, du folk, öppna ditt hjärta inför honom. Gud är vår tillflykt.

Psaltaren 62:9 Ett långt liv hade lärt psalmförfattaren vem det går att lita på: han försäkrar att Gud är en trygg tillflykt i orostider. Den som tar vara på krisens chans att byta riktning genom att öppna hjärtats dörr för Gud kan häpen upptäcka förut oanade horisonter.

Publiceringsdatum: 29 jun, 2020. 01:0:00

Fadern sade till honom: ”Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt.”

Lukas 15:31 Allt mitt är ditt? Så fjärran från reklamens ständiga tugg om att något alltid fattas oss. Men den är verkligen rik som inser att alla Guds gåvor är gratis, från fågelns sång till älskade medmänniskor.

Publiceringsdatum: 28 jun, 2020. 01:0:00

Hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.

Lukas 15:23 Inställningen betyder allt. Den hårdnackat obotfärdige kan inte ta emot någon fest. Den botfärdige däremot behöver ingen hämnd även om det finns massor av skäl att vedergälla. Så kan bemötandet av missdådare aldrig fullt ut regleras av lagar och regler.

Publiceringsdatum: 27 jun, 2020. 01:0:00

Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom.

Lukas 15:20 Många är de poeter och konstnärer som försökt beskriva känslan av att omslutas av Guds förlåtande famn. Alla verkar de uppgivet konstatera att det går utöver deras förmåga. Påtagligt men outsägligt ligger det väl i sakens natur att Gudsmötet är obeskrivligt.

Publiceringsdatum: 26 jun, 2020. 01:0:00

Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig.

Lukas 15:18 Att gå hem är ingen angenäm upplevelse för den som har ställt till det för sig. Men oavsett hur vi har det ställt brukar det vara bäst att säga precis som det är, att slingra sig gör allting värre. Det gäller för den som närmar sig pappa Gud också.

Publiceringsdatum: 25 jun, 2020. 01:0:00

Så säger Herren: Som en mor tröstar sitt barn, så skall jag trösta er.

Jesaja 66:13 Bibeln använder med självklarhet också kvinnliga metaforer för Gud. Men den som kommer nära Skaparen finner ofta att genusfrågan bleknar i fascinationen över hans person och egenskaper. Det är viktigare att få tröst än att förstå om rösten är mors eller fars.

Publiceringsdatum: 24 jun, 2020. 01:0:00

Du skall öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset, ur fängelsehålan dem som sitter i mörkret.

Jesaja 42:7 Det är populärt att bygga fängelser i dag – som om det vore lösningen på kriminaliteten! Men värst är de fängelser vi bygger åt oss själva och varandra av lögner, halvsanningar, hot och anklagelser. Tänk om Jesus Kristus är Befriaren från allt detta mörker?

Publiceringsdatum: 23 jun, 2020. 01:0:00

Jag, Herren, har i min trohet kallat dig, jag tar dig vid handen och skyddar dig.

Jesaja 42:6 Kallelse är ett omodernt ord, kanske för att det missbrukats: den som ansågs ha ett kall förväntades slava utan att klaga, eller så spelades kallet ut som ett maktkort. Men den som vilar i en gudomlig kallelse kan både uthärda mycket och uträtta stordåd.

Publiceringsdatum: 22 jun, 2020. 01:0:00

Han skall komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg.

Lukas 1:78 En Gud som stiger ner, så presenteras Bibels Gud. En soluppgångens Gud i virusdödens skugga och en fredens Gud i en krigshärjad värld. Naiv verklighetsflykt? Tvärt om! Historien visar att människor med en sådan övertygelse har burit hopp och fred till världen.

Publiceringsdatum: 21 jun, 2020. 01:0:00

Gud skall låta er träda fram inför sig, heliga och fläckfria och oförvitliga.

Kolosserbrevet 1:22 Är det detta vi drömmer om att bli? Heliga, fläckfria och oförvitliga som en daggvåt sommaräng på midsommardagens morgon? Förmätet? Visst. Men när nu längtan finns där, som törsten som leder oss till källan och hungern till maten, kanske vi törs hoppas.

Publiceringsdatum: 20 jun, 2020. 01:0:00

Jesus tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen.

Markus 6:41 Inget hokus pokus, bara den vanliga bordsbönen över den vanliga falukorven. Den heliga, vardagliga vanan, utförd med blicken fäst mot himlen, välsignar oss med en förnöjsam tacksamhet som också kan öppna dörren för oväntade underverk.

Publiceringsdatum: 19 jun, 2020. 01:0:00

Jesus sade: ”Hur många bröd har ni? Gå och se efter.”

Markus 6:38 Vad skulle hända om vi gick och såg efter vad vi redan har innan vi skaffade nytt, eller för den delen klagade över knappa resurser? En sådan inventering skulle kanske få oss att bli såväl mer förnöjsamma som mer generösa, både som individer och gemenskap.

Publiceringsdatum: 18 jun, 2020. 01:0:00

Jesus svarade: ”Ge dem något att äta, ni själva."

Markus 6:37 I sanning rätt budskap för vår ”kan själv-tid”! Eller? En gåva som ges för att ”boosta” givaren är alltid otillräcklig. Men en osjälvisk gåva väcker andras givmildhet, och vips kan också stora behov fyllas. Börja med att ge det du har. Vem vet vart det tar vägen?

Publiceringsdatum: 17 jun, 2020. 01:0:00

När Jesus steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan herde.

Markus 6:34 En Gud som har medlidande, det är stort! Inte en Gud som föraktar eller en liknöjd som rycker på axlarna, utan en alltigenom kärleksfull gestalt som både ser, förstår och är villig att hjälpa oss. Detta trots alla våra brister, vår vilsenhet och vår rädsla.

Publiceringsdatum: 16 jun, 2020. 01:0:00

Jesus sade till dem: ”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.”

Markus 6:31 Öde trakt. Ensamhet. Vila. Låter som en sammanfattning av pandemitider. Men detta onda kan också föra något gott med sig. Vem vet, kanske kan den som tar av sig hörlurarna och släcker skärmen höra Gud tala genom fågelsången och i sitt eget inre?

Publiceringsdatum: 15 jun, 2020. 01:0:00

Vi gick genom eld och genom vatten, men du förde oss ut i frihet.

Psaltaren 66:12 Tänk om det finns en frihet bortom strapatserna, där vi inte trodde att den fanns? Kriser kan ibland visa oss vad som är verkligt värdefullt i livet. Så ta vara på krisens lärdomar när den är över – du har ju lärt dig var friheten finns!

Publiceringsdatum: 14 jun, 2020. 01:0:00

Du prövade oss, o Gud, du renade oss som man renar silver.

Psaltaren 66:10 Plast eller trä kan ju inte renas med eld, då står sig bara värdefulla ädelmetaller. Kanske är det så vi ska se på de motgångar som möter oss, att de är en hjälp för oss att skilja det som bygger upp från det som bryter ned och att bli mer helgjutna människor.

Publiceringsdatum: 13 jun, 2020. 01:0:00

Han bevarar oss vid liv, han låter inte våra fötter slinta.

Psaltaren 66:9 Gud bevarar mig? Jag får väl själv slita för brödfödan! Men den som väljer att tro att det är Gud som ger liv och som håller världen och näringskedjan i sin hand letar sig stegvis fram till en förtröstan på Skaparen som garanten för livet och framtiden.

Publiceringsdatum: 12 jun, 2020. 01:0:00

Prisa vår Gud, alla folk, låt lovsången ljuda!

Psaltaren 66:8 ”Be som om den Gud funnes, som finns”, skrev författaren Birger Norman, och fångade därmed vår ambivalens inför lovsången till Gud. Men något lovsjunger vi alla, och det händer något med oss när vi riktar oss till Skaparen. Varför inte pröva att prisa Gud?

Publiceringsdatum: 11 jun, 2020. 01:0:00

Han härskar för evigt i sin makt. Hans ögon vakar över folken.

Psaltaren 66:7 När vi anklagar Gud för att inte ta tag i ondskan i världen, säger vi då inte att han borde styra och ställa mera? Men vi är ju allergiska mot hans inblandning! En allmakt som inte styr, men ”vakar” utan att omyndigförklara, är kanske precis vad vi behöver?

Publiceringsdatum: 10 jun, 2020. 01:0:00

Han förvandlade havet till torr mark, de gick till fots genom floden. Låt oss glädjas över honom.

Psaltaren 66:6 Om Gud vore en automat – dra i spaken för ett under! – så skulle det förstås uppstå en förfärlig villervalla. Och samtidigt: vad blir kvar i en värld där vi tänker bort alla slag av under? Det finns ju trots allt mycket här i världen som inte kan förklaras.

Publiceringsdatum: 09 jun, 2020. 01:0:00

Kom och se Guds gärningar, hans väldiga verk bland människor.

Psaltaren 66:5 Kanske kan pandemin öppna fönster mot Guds gärningar för oss, när vi återupptäcker naturen och lär känna våra nära och kära på nya sätt? Den som öppnar för att ta emot detta goda som ett Guds verk kan finna att världen öppnar sig och att Gud är där.

Publiceringsdatum: 08 jun, 2020. 01:0:00

När Maria kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa: ”Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött.”

Johannes 11:32 Den här gången hade det gått för långt. Nu var det oåterkalleligt slut, ingenting kunde ändras. Dörren hade slagit igen och gått i lås. Men Jesus har en oväntad öppning i muren. Man kan aldrig vara säker på vad Gud har i beredskap.

Publiceringsdatum: 07 jun, 2020. 01:0:00

Hon svarade: "Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen."

Johannes 11:27 Längtan efter en räddare ur mänsklighetens nöd verkar finnas hos alla människor i alla tider. Tänk om den är nedlagd i oss som ett lockrop från vår Skapare på samma sätt som törsten leder oss till vatten? Det är aldrig fel att gå mot sin djupaste längtan.

Publiceringsdatum: 06 jun, 2020. 01:0:00

Då sade Jesus till henne: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör.”

Johannes 11:25 Visst låter det skruvat? Det är ju dessutom riskfritt – vem kan väl kolla? Men det finns de som på goda grunder menar sig ha upplevt detta liv redan här och med det som utgångspunkt tar till sig löftet om liv efter döden.

Publiceringsdatum: 05 jun, 2020. 01:0:00

Vem är som Herren, vår Gud, han som tronar så högt, han som ser så djupt ner - vem i himlen, vem på jorden?

Psaltaren 113:5 Gudsbilder är svåra, särskilt när vi målar dem åt varandra. Troende kristna blir ofta trötta på att pådyvlas en fånig bild av Gud som en gubbe på ett moln. Vem tror på sådant strunt? En sak är klar: Om Gud är Gud är han långt större än vår fattningsförmåga.

Publiceringsdatum: 04 jun, 2020. 01:0:00

Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.

Apostlagärningarna 4:12 Ett förmätet anspråk kan tyckas. Fast det beror ju på hur det sägs. Sagt ”von oben” är det förfärligt. Uttalat som en djupt känd övertygelse som värkts fram ur egen förundrad erfarenhet kan det förstås som en frälsarkrans, erbjuden med kärlek och respekt.

Publiceringsdatum: 03 jun, 2020. 01:0:00

Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten.

Apostlagärningarna 4:11 Jo nog bygger vi på våra liv alltid! Och kanske har krisen lärt oss att såväl våra fysiska hus som våra livsprojekt ter sig mer eller mindre drömlika i ett globalt perspektiv. Ändå famlar vi efter någon sorts hörnsten. Tänk om Bibelns utsagor om Jesus är sanna?

Publiceringsdatum: 02 jun, 2020. 01:0:00

Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er.

Apostlagärningarna 4:10 Den kristna trons anspråk på att Jesu korsdöd är avgörande för världen ställer oss inför ett avgörande val om vår yttersta tillit. Som ansvariga i våra livs universum har vi att förhålla oss till denna revolutionerande tanke. Att slå bort den är också ett val.

Publiceringsdatum: 01 jun, 2020. 01:0:00

På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: "Är någon törstig, så kom till mig och drick.”

Johannes 7:37 Här snackar vi inte Coca-Cola till folk som har legat länge i solen. Här talar vi om Livets vatten till den som inte orkar längre. Och tänk: detta vatten är lika nära oss som saliven på vår tunga. En bön bort, om du så vill.

Publiceringsdatum: 31 maj, 2020. 01:0:00

Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten.

Johannes 7:38 Nu och då möter vi människor som förefaller ha en outsinlig källa av hopp och tröst inom sig. De stöttar och uppmuntrar outtröttligt sina medvandrare med ett tålamod som verkar vara utan gräns. De öser mer eller mindre medvetet ur källan Jesus Kristus.

Publiceringsdatum: 30 maj, 2020. 01:0:00

Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära.

Efesierbrevet 2:17 Fred på jorden. Som vi längtar! Fred mellan länder och folk, fred mellan makar, syskon och jobbarkompisar – den nära freden, lika svår som den långt borta. Den som vill bygga fred må låta Guds Ande, Hjälparen, verka i avväpnande och självuppoffrande ödmjukhet.

Publiceringsdatum: 29 maj, 2020. 01:0:00

Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny.

Psaltaren 104:30 Här vräker Gudsandens friska vind upp ett fönster i den kvava värld som skapats av pandemin och av vår egen misströstan och vacklande självtillit. Ha tröst och fatta mod: Gud kommer att skapa jorden ny, sista ordet blir inte ”död”, det blir ”liv”!

Publiceringsdatum: 28 maj, 2020. 01:0:00

Gud är min räddning, jag är trygg och utan fruktan.

Jesaja 12:2 Är inte en sådan bekännelse övermodig nu när världen stannat upp i fruktan? Jo, om den är självbelåten. Men uttryckt med ödmjukhet, som en livgivande erfarenhet och ett erbjudande till var och en som vill ta emot den ger den grund för hopp och framtidstro.

Publiceringsdatum: 27 maj, 2020. 01:0:00

Jag tackar dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede lade sig och du gav mig tröst.

Jesaja 12:1 Att bli arg är att bry sig – den likgiltige jagar inte upp sig. En Gud som delar vår vrede och sorg över det onda, självförvållat eller ödesbestämt, är alltså en Gud som bryr sig. En sådan Gud är på allvar både när han varnar och när han tröstar.

Publiceringsdatum: 26 maj, 2020. 01:0:00

Herren vakar över dem som fruktar honom, över dem som hoppas på hans nåd.

Psaltaren 33:18 Och när pesten är över oss, är det då bara de som fruktar Gud som kan räkna med Herrens beskydd? Nej, men hur skulle den som inte gör sig medveten om och odlar sin Gudsrelation kunna se och uppfatta Herrens närvaro och beskydd i svåra omständigheter?

Publiceringsdatum: 25 maj, 2020. 01:0:00

När han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen.

Johannes 16:13 Som att ha en personlig guide som vet sanningen om varenda sten på vår vandring genom mörka natten. När kommer han? Han är redan här! Genom århundraden har sanningens ande väglett människor som sträckt ut handen mot honom.

Publiceringsdatum: 24 maj, 2020. 01:0:00

Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

Apostlagärningarna 1:8 Tänk att några fiskarpojkar med avstamp på vischan i en obetydlig bergsbygd kunde förändra världen och historien! Det borde lära oss att aldrig underskatta vad Gudsöverlåtna kvinnor och män kan åstadkomma, och att aldrig förringa människor i marginalerna.

Publiceringsdatum: 23 maj, 2020. 01:0:00

Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare.

Efesierbrevet 4:11 Tänk så tråkigt och opraktiskt det vore om vi alla vore stöpta i samma form. Våra olika gåvor och roller, såväl i Guds rike som i världen i stort, stökar visserligen ofta till det för oss, men ack så mycket roligare det blir och så mycket mer vi kan få gjort!

Publiceringsdatum: 22 maj, 2020. 01:0:00

Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting.

Efesierbrevet 4:10 Gud har enligt kristen tro stigit ner för att in i döden dela människans villkor. Hade det stannat där hade det varit ett totalt nederlag. Men hör hur det sjunger om orden som proklamerar att Skaparen återtagit sin plats med full kontroll över universum!

Publiceringsdatum: 21 maj, 2020. 01:0:00

Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under.

Daniel 7:14 Ostoppbar besegrar maskrosen asfalten. Obevekligt återerövrar naturen vad vi skövlat. Resolut återskapar människan sitt liv efter katastrofen. Så bekräftar själva livet att en oböjlig gudomlig kraft som bär bud om en framtid och ett hopp verkar i skapelsen.

Publiceringsdatum: 20 maj, 2020. 01:0:00

Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att du har sänt mig.

Johannes 17:8 Kanske förstår vi ordens värde bättre nu när beröringens språk tas ifrån oss? Hur de kan lyfta upp och riva ner – och vara helt oskattbara. I denna tid, när ordens värde samtidigt devalveras, måste vi ta till oss hur viktigt det är att vara noggrann med orden.

Publiceringsdatum: 19 maj, 2020. 01:0:00

Detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.

Johannes 17:3 Att vara kristen är inte att bekänna sig till dogmer och budord. Det är att vara vän med Gud. Var och en har sin egen väg till denna vänskap. Om vi jollrar med Gud eller samtalar genom matematiska formler på hög nivå spelar ingen roll, bara relationen är där.

Publiceringsdatum: 18 maj, 2020. 01:0:00

Er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.

Matteus 6:8 En förälder som sätter i system att förekomma barnets minsta önskan går miste om den närhet som uppstår när barnet sätter ord på sitt liv. Så är bön inte bara att komma med sin önskelista, den är ett samtal där vi lär känna pappa Gud.

Publiceringsdatum: 17 maj, 2020. 01:0:00

När ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull.

Matteus 6:7 Gud känner våra hjärtan och vet allt. Men det händer något med oss när vi i bön formulerar vad vi har på hjärtat. Ibland sakligt och genomtänkt, ibland ur förtvivlan och oro. Pratighet för sällan välsignelse med sig. Men uppriktighet!

Publiceringsdatum: 16 maj, 2020. 01:0:00

När du ber, gå in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Matteus 6:6 Bakom den stängda dörren har bönen inga filter, när ingen ser eller lyssnar utom Gud, som ser i det fördolda, kan samtal pågå utan skyddsnät. Den som regelbundet söker sig till ett sådant slutet rum går ut genom dess dörr förändrad, kanske förvandlad.

Publiceringsdatum: 15 maj, 2020. 01:0:00

När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att mänskorna skall se dem.

Matteus 6:5 Det finns massor av sätt att visa sig god och from på, med det enda syftet att platta till omgivningen. Alla är precis lika dåliga. Ta inte i dem med tång ens! Gud vill tala med hela och äkta människor, inte med några väl valda delar av oss.

Publiceringsdatum: 14 maj, 2020. 01:0:00

Se på mig, svara mig, Herre, min Gud! Ge ny glans åt mina ögon, låt mig inte somna in i döden.

Psaltaren 13:4 Så har det hänt att även vi i vårt lugna hörn av världen gemensamt tvingats se själva döden i vitögat och läsa rädsla i varandras ögon. Men också den som uppfattar Gud som tyst och bortvänd har mitt i detta rätt att påkalla hans uppmärksamhet och hjälp.

Publiceringsdatum: 13 maj, 2020. 01:0:00

Hur länge skall tankarna mala, mitt hjärta ängslas dag efter dag? Hur länge skall min fiende triumfera?

Psaltaren 13:3 Tankarna som mal och oron som följer oss som en skugga dag och natt har lärt oss att en fiende varken behöver vara synlig eller mänsklig för att triumfera. Men i psalmistens bön hörs en övertygelse om att Gud kommer att få sista ordet förr eller senare.

Publiceringsdatum: 12 maj, 2020. 01:0:00

Hur länge skall du glömma mig, Herre? Hur länge skall du dölja ditt ansikte?

Psaltaren 13:2 Den här psalmen skrev kung David ”för körledaren”. Ämnad för offentligt bruk, alltså, kungen bad inte om ursäkt för sitt otåliga utfall mot Herren. Den som är trött och uppgiven behöver inte förställa sig när hon närmar sig Gud.

Publiceringsdatum: 11 maj, 2020. 01:0:00

De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen.

Johannes 17:16 Att inte tillhöra världen kan ibland vara att gå åt motsatta hållet när världen håller på att köra i diket. En sådan hållning har sitt pris. Men i slutänden kan det ha ett högre pris att följa med strömmen.

Publiceringsdatum: 10 maj, 2020. 01:0:00

Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda.

Johannes 17:15 Den som trotsar det onda, i sin närhet och i samhället, utsätter sig för risker, men får också ofta vänner och tillfredsställelsen i att stå upp för sanning och rätt. Därtill vill Gud bevara oss från det onda, även om vi inte förstår hur medan det pågår.

Publiceringsdatum: 09 maj, 2020. 01:0:00

Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen.

Johannes 17:14 Den som vill stå för sanning och rätt provocerar ibland sin omgivning och lever kanske farligt. Med Jesu ord i ryggen kan hon fatta mod i insikten att omvärldens ovilja har en långt djupare grund än personlig ovilja just där och då.

Publiceringsdatum: 08 maj, 2020. 01:0:00

Floderna skall klappa händer, bergen skall jubla tillsammans inför Herren.

Psaltaren 98:8 Att läsa de här orden är som att slå upp ett fönster i isoleringens kvava rum och låta Gudsvinden blåsa bort vår modlöshet. Det ska komma andra dagar, dagar när floderna ska applådera och bergen jubla. Visst hörde jag ett rungande ”Halleluja!”?

Publiceringsdatum: 07 maj, 2020. 01:0:00

Sjung till lyra för Herren, låt lyrans strängar klinga! Blås i trumpeter och horn, hylla konungen, Herren!

Psaltaren 98:5 Varken dödslägerkommendanter, talibaner eller pest har rått på musiken. Genom osynliga glipor tränger den fram som en otröstlig klagolåt eller med ett trotsigt hopp ur de mörkaste djup. Sjung, för Guds skull, under brinnande pandemi!

Publiceringsdatum: 06 maj, 2020. 01:0:00

Hylla Herren, hela världen, brist ut i jubel och sång!

Psaltaren 98:4 Se där ett utmärkt recept mot isoleringsleda och virusoro! Inte som en klämkäck uppmaning att gaska upp oss i största allmänhet, men som ett effektivt alternativ till uppgivenhet och rädsla i trotsig tillit till att Skaparen ändå håller hela världen i sin hand.

Publiceringsdatum: 05 maj, 2020. 01:0:00

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting.

Psaltaren 98:1 Nog har vi förstört mycket på vår vackra planet, men säg inte att det var något fel med grundmaterialet! Och även i en tid som denna, när vi påminns om naturens sårbarhet, blommar våren trotsigt utanför våra fönster. Skaparen gör ännu underbara ting!

Publiceringsdatum: 04 maj, 2020. 01:0:00

Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.

Johannes 13:35 Lätt som en plätt, ju! Älska varandra, och folk kommer att undra hur ni orkar. Eftersom alla vet hur omöjligt det är att älska varandra i alla lägen så kommer de att förstå att Gud är inblandad. Sätt igång, säger Jesus, Gud är med er.

Publiceringsdatum: 03 maj, 2020. 01:0:00

Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.

Johannes 13:34 Hur älskar Gud? Uppriktigt och förbehållslöst, utan tillgjordhet eller baktankar. Kan vi älska så? Aldrig i livet! Men den som beslutar sig för att med Guds hjälp sträva i den riktningen är ändå på väg åt rätt håll.

Publiceringsdatum: 02 maj, 2020. 01:0:00

Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra.

Johannes 13:34 Det är ju lättare sagt än gjort! Fast vi kan alltid bestämma oss för en viljeinriktning: Vill jag höra till dem som bryter ner, eller vill jag höra till dem som bygger upp? Bara så, till att börja med. Det räcker längre än vi tror.

Publiceringsdatum: 01 maj, 2020. 01:0:00

Spela och sjung till Guds ära!

Psaltaren 47:7 Är det något vi lärt av isolering och bortvändhet så är det väl vikten av att hitta en glädje som förenar. Sången och musiken är vår Skapares ovärderliga gåvor som verktyg för att uttrycka glädje!

Publiceringsdatum: 30 apr, 2020. 01:0:00

Herren, den Högste, är värd att frukta, en stor konung över hela jorden.

Psaltaren 47:3 Visst fruktar vi, eller ser upp till, människor för deras prestationer och talanger. Men när det verkligen gäller livet slipper det ändå ur oss en bön till Gud, den Högste. När det blir allvar kan vi inte längre lura vare sig oss själva eller andra.

Publiceringsdatum: 29 apr, 2020. 01:0:00

Klappa händer, alla folk, hylla Gud med jubelrop!

Psaltaren 47:2 Också en uppmaning i kristider! Borde inte Gud i stället ställas till svars nu? I så fall: för vad? För att ha gett oss en så genuint fri vilja att vi kan undergräva vår egen existens? Borde han hellre ha skapat marionetter som hyllade honom på befallning?

Publiceringsdatum: 28 apr, 2020. 01:0:00

Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus.

1 Thessalonikerbrevet 5:9 Om det inte finns någon makt större än vi själva är vi utlämnade åt slumpen. Men om det finns en Gud och Skapare inger det ett omistligt hopp om räddning att luta sig emot oavsett yttre omständigheter.

Publiceringsdatum: 27 apr, 2020. 01:0:00

Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand.

Johannes 10:28 Det här låter ju som gallimatias från en egotrippad sektledare. Vem kan lova något sådant? De anspråk Jesus gör är bara rimliga om han är den han säger sig vara. Miljoner tror honom utifrån en obestridlig erfarenhet av ett personligt möte med honom.

Publiceringsdatum: 26 apr, 2020. 01:0:00

Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.

Johannes 10:27 I en förtroendefull relation som byggts upp under lång tid kan varje skiftning i rösten läsas av och samspelet fungera utan gnissel. Sådant lär vi oss bara genom att ta oss god tid för närhet och gemenskap. Det gäller både Gud och människor.

Publiceringsdatum: 25 apr, 2020. 01:0:00

Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.

Psaltaren 23:6 Vi uppfattar nog ofta de här orden som en sorts besvärjelse som ska ge oss ett långt och lyckligt liv. Men de kan ju också uttrycka ett sätt att förhålla sig till livet, en övertygelse som förmedlar tillit och hopp också genom livets mörka passager.

Publiceringsdatum: 24 apr, 2020. 01:0:00

Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden.

Psaltaren 23:5 Den känsla som psalmisten verkar vilja förmedla är att Gud skämmer bort oss, helt enkelt. Och den som tänker efter inser snart att Skaparen dukar sitt bord för oss varje ny dag vi ser solen gå upp och har mat på bordet, oavsett hur världen ser ut för övrigt.

Publiceringsdatum: 23 apr, 2020. 01:0:00

Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg.

Psaltaren 23:4 Vi har ofta för oss att gudsgemenskap måste betyda en vandring i ständigt ljus. Men kanske lär vi oss mera av att lita på att Gud är med oss när vi känner oss fram genom mörkret med hjälp av hans stav? Gud är med oss, även i mörkret.

Publiceringsdatum: 22 apr, 2020. 01:0:00

Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära.

Psaltaren 23:3 Fel väg ska man ju inte ödsla krafter på. Men vi har en olycklig tendens att sätta likhetstecken mellan den enklaste vägen och den rätta vägen. Gud vet att det inte sällan är precis tvärt om. Det är därför vi behöver kraft både att välja den och att gå den.

Publiceringsdatum: 21 apr, 2020. 01:0:00

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.

Psaltaren 23:1 Som om jag skulle vara ett bräkande får som vill ha en herde som styr och ställer! Visst, liknelser kan ha sina baksidor. Men nog är det gott att ha lärt känna en Gud, som har en herdes omsorg, att ty sig till när livet känns övermäktigt.

Publiceringsdatum: 20 apr, 2020. 01:0:00

Dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn.

Johannes 20:31 Den som läser berättelserna om Jesus måste förhålla sig till dem, och den som verkligen sätter sig in i dem landar ofta i övertygelsen om att de är sanna. Detta försanthållande är den jordmån där Livets frö kan gro och växa.

Publiceringsdatum: 19 apr, 2020. 01:0:00

Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn.

Johannes 20:30 Man blir ju lite nyfiken: vad finns det mer att berätta? Mer av samma sort, förmodligen. Så mycket större anledning då att studera det material vi har för att få veta mer om vem Jesus är och vad han egentligen är ute efter.

Publiceringsdatum: 18 apr, 2020. 01:0:00

Jesus sade till honom: "Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror."

Johannes 20:29 Som vi människor är olika på många andra sätt så verkar vi ha olika lätt för att omfamna en tro. Kanske kompletterar vi varandra? När vi delar våra erfarenheter med varandra växer vi och mognar som människor och lärjungar.

Publiceringsdatum: 17 apr, 2020. 01:0:00

Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: "Frid åt er alla."

Johannes 20:26 Här satt nu några dödsförskräckta lärjungar bakom låsta dörrar när deras Mästare, nyss död och begraven, kom och talade frid till dem. Ingen vet vilka oväntade öppningar som kan uppstå i mötet mellan Guds värld och vår.

Publiceringsdatum: 16 apr, 2020. 01:0:00

Därefter sade han till Tomas: "Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!"

Johannes 20:27 Tvivlaren straffas inte för sin otro. Han ges i stället möjlighet att ta reda på hur det verkligen förhåller sig. Hur ska den tvivlare som inte vågar närkontakt kunna veta om något är sant, om hon inte ens vågar testa?

Publiceringsdatum: 15 apr, 2020. 01:0:00

Öppna för mig rättfärdighetens portar! Jag vill gå in och tacka Herren.

Psaltaren 118:19 Ofta tänker vi att om vi bara kunde stänga ute allt ont och stänga in oss med det och dem vi själva valt så skulle livet vara lätt att leva. Men tänk om vägen till ett gott liv mitt i alla orättvisor är att leva i tacksamhet och sträva efter rättfärdighet?

Publiceringsdatum: 14 apr, 2020. 01:0:00

Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning.

Psaltaren 118:21 Tacksamhet är inte bara en dygd och ett måste. Den som beslutar sig för att leva i tacksamhet har funnit en källa till förnöjsamhet, tillförsikt och hopp, även under svåra förhållanden. Den som är otacksam går miste om mycket gott.

Publiceringsdatum: 13 apr, 2020. 01:0:00

Ängeln sa till kvinnorna: "Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sa.”

Matteus 28:5 Vår tid bjuder på en i sig skrämmande provkarta över vad rädsla kan ställa till med. Så änglabudskapet till några kvinnor vid Jesu grav är universellt och bringar hopp till hela mänskligheten i alla tider – också vår egen.

Publiceringsdatum: 12 apr, 2020. 01:0:00

Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada!

Psaltaren 118:24 Påsken är den händelse i historien som i kristen förståelse beskriver hur Gud griper in och förändrar allt. Om det är så har den som ser de stora perspektiven anledning till jubel, även i tider då världen i det korta perspektivet ser skrämmande mörk ut.

Publiceringsdatum: 11 apr, 2020. 01:0:00

Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset, så skall vi tro på honom.

Matteus 27:42 När Jesus vägrar att stiga ner från korset visar han att kärlekens väg ibland kan kräva det ultimata offret – själva livet. För det finns tider och tillfällen när den enda utvägen är att någon för andras skull avstår från det som är möjligt och rätt.

Publiceringsdatum: 10 apr, 2020. 01:0:00

Han har satt sin lit till Gud. Nu får Gud rädda honom, om han bryr sig om honom.

Matteus 27:43 Den som sätter sin lit till Gud har ju mycket att bevisa. Hur blir det till exempel med Guds beskydd i orostider? Gudsmänniskor brukar då hänvisa till något de kallar ”vilan i Gud”, en fundamental gudstillit som vuxit sig stark och härdats i liv och bön.

Publiceringsdatum: 09 apr, 2020. 01:0:00

Hela jorden ska minnas vad som har skett och vända om till Herren, alla folk och stammar ska tillbe inför honom.

Psaltaren 22:28 ”Rädda mig ur lejonens gap” ropar psalmisten några verser tidigare från en situation som liknar vår i pandemins tid. Påskens händelser är Guds svar på den bönen. Den korsfäste Jesus Kristus har i alla länder vänner som ber för en mänsklighet i nöd.

Publiceringsdatum: 08 apr, 2020. 01:0:00

Om du ser att din broders åsna eller oxe har fallit omkull på vägen, skall du inte vända ryggen till utan hjälpa honom att få upp djuret igen.

5 Moseboken 22:4 Vanlig enkel medmänsklighet hör ihop med – just det – vår mänsklighet. Civilisationers och traditioners fernissa är ovidkommande, liksom om vi rör oss i åsnors eller bilars värld. När vår nästa behöver hjälp ska hon få det, inte skrattas ut eller röstas bort.

Publiceringsdatum: 07 apr, 2020. 01:0:00

Stora är Herrens verk, de begrundas av alla som älskar dem. Höga och majestätiska är hans gärningar, hans rättfärdighet varar för alltid.

Psaltaren 111:2 Hur ska man tänka om detta i virustider? Är Herren för majestätisk för att bry sig om futtigheter som virus och människoliv? Eller är detta en trösterik påminnelse om att han som sägs räkna håren på våra huvuden sist och slutligen har allt under kontroll?

Publiceringsdatum: 06 apr, 2020. 01:0:00

Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

Matteus 21:9 Jesus Kristus, som kommer i Herrens namn, gör anspråk på sin skapelse men tjänar i ödmjukhet. Var och en av oss kan faktiskt också få nåden att komma i Herrens namn när vi tjänar våra medmänniskor och gör gott så långt vi förstår och förmår.

Publiceringsdatum: 05 apr, 2020. 01:0:00

Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.

Matteus 21:5 Folkens ledare brukar ju åka skottsäker lyxbil, men Gud rider in i folkmassan på en ynklig åsna utan lyx, bekvämlighet eller säkerhet. Han gör verkligen vad han kan för att inte skrämma bort oss. Den som söker Kristus här, mitt i vårt kaos, ska finna honom.

Publiceringsdatum: 04 apr, 2020. 01:0:00

Folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: "Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!"

Matteus 21:9 Låt oss minnas i besserwissrarnas tid att det är helt avgörande i vems namn någon kommer. Nu är tid att lyssna på dem vars auktoritet kommer ur erkänd kompetens och med ett formellt uppdrag. Ingen ska heller tala lättvindigt i Guds namn.

Publiceringsdatum: 03 apr, 2020. 01:0:00

Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen.

Matteus 21:8 Man tager vad man haver! Den som verkligen vill visa sin vördnad, tacksamhet eller uppskattning finner alltid på råd. Då är det mera synd om den som har alla möjligheter, men håller på dem i tron att han behöver dem bättre själv.

Publiceringsdatum: 02 apr, 2020. 01:0:00

Herren är Gud. Han gav oss ljus.

Psaltaren 118:27 Ljus – finns det någon bättre bild för gränslös frihet och samtidigt ofrånkomlig omslutenhet? Gud är ljus, säger Bibeln. Den som i kaostider beslutsamt vänder blicken mot det ljuset kan mitt i oron leva i en öppen värld, omsluten av den frihet ljuset ger.

Publiceringsdatum: 01 apr, 2020. 01:0:00

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

Psaltaren 118:29 Inte är det självklart att tro på en god och nådig Gud när världen krisar. Å andra sidan: vore det inte att klappa oss på huvudet att låta människan styra och ställa utan att utkräva ansvar? Men varje morgon låter Gud sin sol gå upp över onda som goda.

Publiceringsdatum: 31 mar, 2020. 01:0:00

Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas.

Johannes 3:20 Rädsla för att bli avslöjad bygger murar mellan oss och Gud. Men de som vågat sig nära Gud, som sägs veta allt, berättar att de mötts av en gränslös nåd. Om sanningen ändå är uppenbar finns det ju inte längre något att vara rädd för.

Publiceringsdatum: 30 mar, 2020. 01:0:00

Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset.

Johannes 3:19 Gud tog inte bort mörkret i skapelsen, och han gav det ett namn. Så har Gud bejakat mörkret, han finns också där. Men när vi älskar mörkret mer än ljuset, ljusskyggt söker oss till gråzonerna och utnyttjar nattens anonymitet har vi kommit bort från Guds tanke.

Publiceringsdatum: 29 mar, 2020. 01:0:00

Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.

Johannes 3:17 Nog kunde väl Skaparen ha anledning att döma oss för hur vi förvaltat hans värld. Men enligt Bibelns texter är Gud i stället i räddningsbranschen. Vårt hopp står till att den Gud som lovar att rädda världen är densamme som en gång ur kaos skapade kosmos.

Publiceringsdatum: 28 mar, 2020. 01:0:00

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv.

Johannes 3:16 Det sveper en undergångsstämning över världen och det är lätt att ryckas med. Men de här kända orden säger oss att Gud själv är oupplösligt förenad med sin skapelse och att människan, förenad med honom, har en framtid och ett hopp.

Publiceringsdatum: 27 mar, 2020. 01:0:00

Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

Psaltaren 103:11 Det är lätt att i orostider slå ned blicken och grotta ner sig i näraliggande problem. Men Gud låter sin himmel välva sig ändlös och omätbar över oss, som en påminnelse om den gränslösa nåd i vilken kosmos och varje liten människa vilar.

Publiceringsdatum: 26 mar, 2020. 01:0:00

Han handlar inte mot oss som vi förtjänat, han ger oss inte våra synders lön.

Psaltaren 103:10 Ingen ärlig människa kan väl förneka sin egen otillräcklighet. Så landar dessa Psaltarord, som sammanfattar den kristna påsken, rakt in i vår verklighet. Ingen bör heller ta sig rätten att i Guds namn påstå att någon katastrof som drabbar oss är sänd av Gud.

Publiceringsdatum: 25 mar, 2020. 01:0:00

Han går inte ständigt till rätta med oss, hans vrede varar inte för evigt.

Psaltaren 103:9 Det onda varar aldrig för evigt – vare sig pest, krig eller kristid. Men Guds sol går varje morgon upp över oss onda och goda som trots allt fortsätter att hålla världen i gång med goda och hederliga handlingar. I detta enkla bor en framtid och ett hopp!

Publiceringsdatum: 24 mar, 2020. 01:0:00

Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek.

Psaltaren 103:8 Kanske tillskriver vi en god Gud de egenskaper vi mest längtar efter hos andra och oss själva. Men de som medvetet sökt sig till människor och sammanhang som utstrålar nåd, barmhärtighet och kärlek berättar oväntat ofta om överraskande gudsmöten.

Publiceringsdatum: 23 mar, 2020. 01:0:00

Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom.

Kolosserbrevet 1:19 Så mycket för den freden kan vi tänka när vi ser ut över en orolig värld! Men Gud gav människan nyckeln, han tvingar ingenting på oss – inte ens fred! Dock finner de som söker fred och försoning att vägen är banad och att fred har ljuvliga frukter.

Publiceringsdatum: 22 mar, 2020. 01:0:00

Han finns före allting, och allting hålls samman i honom.

Kolosserbrevet 1:17 Är det inte det vi längtar efter, en sammanhållande kraft som omsluter allt: genom historien och in i framtiden? En kraft som med sin blotta existens kan ingjuta hopp och framtidstro. Vad betyder det om Jesus Kristus är den kraften?

Publiceringsdatum: 21 mar, 2020. 01:0:00

Han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda.

Kolosserbrevet 1:18 Bilden av kyrkan som en kropp har många bottnar. Den kan vara ett mäktigt uttryck för skönhet och ett verktyg till uppbyggelse, men också vara sårbar och klen. Frisk och stadig kan den rädda världen, sjuk och förvirrad kan den rasera mer än den bygger.

Publiceringsdatum: 20 mar, 2020. 01:0:00

Allt är skapat genom honom och till honom.

Kolosserbrevet 1:16 Genom Jesus Kristus? Till Jesus Kristus? En sådan syn på skapelsen förutsätter ömsesidighet och gemenskap, en Skapare som agerar i samförstånd, en givare och en mottagare i kärlek och lustfylld kreativitet. Om detta är sanningen om världen finns det hopp!

Publiceringsdatum: 19 mar, 2020. 01:0:00

I honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter.

Kolosserbrevet 1:16 Om detta är sant då innesluter det svaren på alla våra rädslor: för klimatet, för krigen och våldet, för hatet och hoten och de rädslor som gäller oss själva och våra närmaste. Om Jesus är skapelsens ursprung, då kan han ännu en gång skapa kosmos ur kaos.

Publiceringsdatum: 18 mar, 2020. 01:0:00

Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen.

Kolosserbrevet 1:15 Om det är sant att Jesus ger den osynlige Guden ett ansikte då öppnar det en dörr för var och en som anar, eller bara önskar, att det fanns en Gud därute som kan rädda oss. Då är han möjlig att lära känna genom Bibeln, bönen och människor som känner honom.

Publiceringsdatum: 17 mar, 2020. 01:0:00

Han gläder sig inte åt stridshästars kraft och soldaternas snabba steg. Nej, Herren älskar de gudfruktiga, dem som hoppas på hans nåd.

Psaltaren 147:10 Hur kommer det sig att vi oftast uppfattar krig som ett naturfenomen likt stormar och vulkanutbrott? Gud gläder sig inte! Men vad är det att hoppas på Guds nåd? Nog måste det väl vara något mera än att sucka över världens ondska och ta en kaka till?

Publiceringsdatum: 16 mar, 2020. 01:0:00

Rädda mitt liv, befria mig, svik mig inte, jag flyr till dig. Låt oskuld och redlighet bevara mig, ty jag hoppas på dig.

Psaltaren 25:20 Allt fler vittnar om en känsla av vanmakt, förtvivlan, ja nästan andnöd i ett samtalsklimat som dödar sund nyfikenhet, samförstånd och respekt för den andre. Mitt i detta visar denna flertusenåriga bön om oskuld och respekt en väg ut ur vårt moderna dilemma.

Publiceringsdatum: 15 mar, 2020. 01:0:00

Tänk på mitt lidande och mitt betryck och förlåt mig alla mina synder.

Psaltaren 25:18 Vissa synder är uppenbara, andra begår vi utan att ens inse det, och när vår skuld går upp för oss kan bördan bli stor att bära. När Gud förlåter ger han vishet att se och möta den egna skulden, men också kraft att göra upp med sårade medmänniskor.

Publiceringsdatum: 14 mar, 2020. 01:0:00

Lindra mitt hjärtas plåga, för mig ut ur mitt trångmål.

Psaltaren 25:17 Vi är inriktade på att så långt möjligt undfly lidande, och det må vara både sunt och klokt – att uppsöka lidandet är inte friskt. Men det är tänkvärt att de som har erfarenhet av lidande så ofta vittnar om dyrköpta erfarenheter de inte vill vara utan.

Publiceringsdatum: 13 mar, 2020. 01:0:00

Vänd dig till mig, var barmhärtig, ty jag är ensam och betryckt.

Psaltaren 25:16 Känslan av ensamhet och betryck är välkänd för den som i dag vill stå för barmhärtighet och medmänsklighet och som just därför skymfas av dem som vill göra själva medkänslan suspekt. Att ha sitt fäste i Gud är att ha en tillflykt undan hatet.

Publiceringsdatum: 12 mar, 2020. 01:0:00

Min blick är ständigt fäst på Herren, det är han som löser min fot ur snaran.

Psaltaren 25:15 Den som fäster sin blick på sociala mediers kommentarsfält eller mediernas rapporter finner många snaror att fastna i. De försvinner inte för den som fäster sin blick på Herren, men när perspektivet blir vidare ökar tankens klarhet och förut dolda vägar öppnas.

Publiceringsdatum: 11 mar, 2020. 01:0:00

De som fruktar Herren blir hans förtrogna, hans förbund skall ge dem insikt.

Psaltaren 25:14 Insikt verkar vara en bristvara i dag. Hur ska vi orientera oss i polariseringens tid? Är det kanske en utsiktspunkt bortom det högljudda, impulsiva skränandet vi behöver? De som slutit förbund med Herren visar ofta prov på att ha funnit den platsen.

Publiceringsdatum: 10 mar, 2020. 01:0:00

Var och en som fruktar Herren får veta vilken väg han skall välja. Själv får han leva i ro, och hans barn skall ta landet i arv.

Psaltaren 25:12 Den som fruktar Herren har såväl karta som kompass i Bibeln och samvetet, och båda är tillgängliga för var och en som så önskar. Men att läsa och lyssna är trots allt inte nog. Bara den som beslutsamt går den rätta vägen kan räkna med att leva i ro.

Publiceringsdatum: 09 mar, 2020. 01:0:00

De skall kallas ”rättfärdighetens träd”, som Herren planterat för att visa sin härlighet.

Jesaja 61:3 Enligt orden som föregår den här texten är det de som sörjer som ska kallas ”rättfärdighetens träd” sedan Gud gett dem ”glädjens olja i stället för sorgdräkt”. Många vittnar om att det kan vara så, men sådant vittnesbörd kan bara ges ur egen dyrköpt erfarenhet.

Publiceringsdatum: 08 mar, 2020. 01:0:00

Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge de förkrossade bot, att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade.

Jesaja 61:1 Guds glada bud om frihet gäller förstås betryckta av alla slag och i alla tider. Men i vår lättkränkta tid bör vi kanske tänka särskilt på dem som fastnat i bitterhet, inte minst som en tanklös omgivning gärna uppmuntrar den bitterljuva känslan av kränkthet.

Publiceringsdatum: 07 mar, 2020. 01:0:00

Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria.

Psaltaren 130:7 Somliga bördor är självförvållade, orsakade av sådant vi gjort eller sagt av oförstånd, obetänksamhet eller ren och skär illvilja. Sådana bördor kan ingen själv lägga av, det krävs nåd från den drabbade. Finns det existentiella bördor som bara Gud kan lyfta av?

Publiceringsdatum: 06 mar, 2020. 01:0:00

Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen.

Psaltaren 130:6 Det är på natten vår djupaste längtan kommer till ytan, kanske i vargtimmen när dagens distraherande ljudmatta stängts av. Var inte rädd! Ta vara på denna timma som ett gyllene tillfälle att lyssna inåt och uppåt, att upptäcka din längtan himlavart.

Publiceringsdatum: 05 mar, 2020. 01:0:00

Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord.

Psaltaren 130:5 Det kan kanske vara förmätet att påstå sig höra Gud tala. Men de flesta av oss har väl erfarenhet av att uppfatta en sorts inre ledning i situationer när mycket står på spel. Den som tränar sitt öra för den rösten kan ha överraskningar att vänta.

Publiceringsdatum: 04 mar, 2020. 01:0:00

Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig.

Psaltaren 130:3 Vore det inte rimligare att frukta en gud som inte förlåter? Jo, om ”frukta” betydde ”vara rädd för”. Men här handlar det om att vörda och tillbe skapelsens Herre i tacksamhet för hans helande och upprättande förlåtelse. Inför en sådan Gud kan man bestå.

Publiceringsdatum: 03 mar, 2020. 01:0:00

Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig!

Psaltaren 130:1 Den djupt mänskliga erfarenheten av övergivenhet är inte främmande för Bibelns författare och stryks inte av någon nitisk redigerare. I Guds värld får alla känslor plats och även den som hamnat i misströstans grop kan känna igen sig i Bibelns texter.

Publiceringsdatum: 02 mar, 2020. 01:0:00

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig!

Psaltaren 31:2 Tillit och förtröstan – att det ska vara så svårt? Bibeln visar att inte ens den mest hängivna gudsmänniska kommer undan den där gnagande oron mitt i överlåtelsen. Kanske är det i det spänningsfältet som en djup dialog med Gud uppstår och vår identitet formas?

Publiceringsdatum: 01 mar, 2020. 01:0:00

Herren Gud ropade på mannen: "Var är du?"

1 Moseboken 3:9 Facebook frågar vad jag funderar på, men Gud frågar var jag är fast han väl har bättre koll på det än självaste Facebook. Jag funderar på om inte det bästa svaret på Guds fråga är att ropa ”Här är jag!” och sedan berätta för honom om vad jag funderar på.

Publiceringsdatum: 29 feb, 2020. 01:0:00

Jag sade: Jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld.

Psaltaren 32:5 Att bekänna sina brott för Herren kan vara lite som att öva sig. Inför Gud måste man formulera de svåra orden, säga som det är utan omsvep. Att ärligt upprepa detta inför den som sårats är att ta avgörande steg på försoningens väg.

Publiceringsdatum: 28 feb, 2020. 01:0:00

Då erkände jag min synd för dig, jag dolde inte min skuld.

Psaltaren 32:5 Vi fruktar och värjer oss för erkännandet eftersom det så obarmhärtigt avslöjar våra brister. Men på andra sidan, då när alla mödosamt uppbyggda försvar är rivna och sanningen befriat oss, grämer vi oss över att vi inte förr gav upp vår meningslösa kamp.

Publiceringsdatum: 27 feb, 2020. 01:0:00

Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång, dag och natt låg din hand tung på mig.

Psaltaren 32:3 När vår skuld är stor låter vår nådige Gud oss ibland komma till insikt gradvis. Förlåtelsen är inte alltid ögonblicklig, det kan ta tid att inse vidden av ett svek. Gud har, med respekt för vår integritet, tid att invänta vår insiktsfulla och sunda respons.

Publiceringsdatum: 26 feb, 2020. 01:0:00

Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek!

Psaltaren 32:2 Är Guds förlåtelse en smitväg förbi den medmänniska jag sårat? Aldrig! Men om mitt offer inte kan nås eller inte är villig att förlåta kan Försonaren träda emellan. Och ibland behöver vi ju be både Gud och människor om förlåtelse.

Publiceringsdatum: 25 feb, 2020. 01:0:00

Lycklig den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut!

Psaltaren 32:1 Kung David, som skriver de här orden, talar av egen erfarenhet. Förblindad av makt och passion begick han oförlåtliga övergrepp. När han insåg vad han ställt till med blev han förtvivlad och bad om förlåtelse. Den här psalmen springer ur den erfarenheten.

Publiceringsdatum: 24 feb, 2020. 01:0:00

Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.

Markus 10:45 Är detta kristendomens vanligaste snubbeltråd? Det är svårt att ta till sig en Gud som tjänar, och ännu svårare att själv leva ett tjänande liv utan att bli en dörrmatta. Nyckeln heter kärlek. Gud älskade så att han gav. Kärlekens tjänst sker med integritet.

Publiceringsdatum: 23 feb, 2020. 01:0:00

Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav.

Markus 10:43 Vem vill inte vara störst? Men det är skillnad på ryktbarhet och anseende, det är möjligt att bli känd utan att bli älskad. Den som med ett ödmjukt sinne hjälper och stöttar andra har visat en storhet som står sig när ryktbarheten dunstat bort och försvunnit.

Publiceringsdatum: 22 feb, 2020. 01:0:00

Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er.

Markus 10:42 Hur fungerar ett ledarskap som inte talar maktspråk och som inte driver igenom sin vilja med hårda nypor? Går det att leda utan att härska? Ja, det finns många exempel på att kärlekens makt är större än våldets och rädslans.

Publiceringsdatum: 21 feb, 2020. 01:0:00

De var nu på väg upp mot Jerusalem, och Jesus gick först. De var fyllda av bävan, och de andra som följde med var rädda.

Markus 10:32 Lärjungarna visar att den modige visst kan vara rädd, och att det kan vara sunt att våga trotsa sin rädsla när situationen kräver det. Knappast något stort har vunnits genom historien utan att människor i någon mening har satsat sina liv.

Publiceringsdatum: 20 feb, 2020. 01:0:00

Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn.

Psaltaren 86:11 Hur vandrar man i Guds sanning? Svaret på den frågan kanske bara kan ges till den som faktiskt bryter upp och medvetet söker sig i Guds riktning. För nog vet vi tillräckligt om den vägen för att börja gå den? Bönen ”visa mig, Herre, din väg!” är en bra start.

Publiceringsdatum: 19 feb, 2020. 01:0:00

De skall kallas ”rättfärdighetens träd”, som Herren planterat för att visa sin härlighet.

Jesaja 61:3 Enligt orden som föregår den här texten är det de som sörjer som ska kallas ”rättfärdighetens träd” sedan Gud gett dem ”glädjens olja i stället för sorgdräkt”. Många vittnar om att det kan vara så, men sådant vittnesbörd kan bara ges ur egen dyrköpt erfarenhet.

Publiceringsdatum: 19 feb, 2020. 01:0:00

I nödens stund ropar jag till dig, och du svarar mig. Herre, bland gudarna är ingen som du, inga gärningar är som dina.

Psaltaren 86:7 Vem vi ropar till i nödens stund talar sant om var vi har vår yttersta tillit. Är det då inte rimligt att vi medvetet söker oss i den riktningen innan vi står där vid livets bråddjup, att liksom trampa upp stigen för att leva hela livet i Hjälparens närhet?

Publiceringsdatum: 18 feb, 2020. 01:0:00

Herre, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som åkallar dig. Herre, lyssna till min bön, hör mig när jag ber.

Psaltaren 86:5 Det finns en sorts kärlekens gränsland, fyllt av aningar och förhoppningar om besvarade känslor trots djupt kända egna brister. En kärlek som lyssnar, går till mötes och bejakar våra innersta drömmar. De som mött den vittnar om att Guds kärlek är sådan.

Publiceringsdatum: 17 feb, 2020. 01:0:00

Simon Petrus svarade: "Herre, till vem skulle vi gå?

Johannes 6:68 Till vem skulle vi gå? Lockropen från annonstavlor och skärmar är fler än vi kan räkna. Men när det verkligen gäller? Den som lagt sitt liv i Guds hand och levt nära honom en tid kommer inte sällan till vägskäl där priset måste beräknas.

Publiceringsdatum: 16 feb, 2020. 01:0:00

Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sade till de tolv: "Inte vill väl ni också gå er väg?"

Johannes 6:66 Vi kan nästan höra utsattheten i Jesu röst eka genom årtusenden. Han har också varit där, i rädslan att bli övergiven. Kan det vara därför så många vittnar om att de känt sig sedda och tröstade när de i bön har blottat sin rädsla att bli övergivna?

Publiceringsdatum: 15 feb, 2020. 01:0:00

Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till er är ande och liv.

Johannes 6:63 Många Jesusord är välkända och många kan vittna om deras livgivande verkan när de delgetts i rätt situation och i rätt tid. Att umgås med Bibeln och ta till sig ord av Jesus är att öppna dörrar till visdom och kraft och en livgivande andlighet.

Publiceringsdatum: 14 feb, 2020. 01:0:00

Många av hans lärjungar som hörde honom tala sade: "Det är outhärdligt, det han säger. Vem står ut med att höra på honom?"

Johannes 6:60 Kärleken må vara mild, men den är också sann. Om sanningen är tuff, så väjer alltså inte kärleken för att uttrycka den. Att det inte ger oss rätt att sprida sanningar omkring oss på ett kärlekslöst sätt är väl självklart.

Publiceringsdatum: 13 feb, 2020. 01:0:00

Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap.

Hebreerbrevet 4:13 Skulle vi orka leva i ett universum utan rättvisa, utan hopp om att till sist få en opartisk dom? I det perspektivet ligger det en djup tillfredsställelse i tanken att det är vår Skapare som har sista ordet. Han som vet allt och som därför dömer rättvist.

Publiceringsdatum: 12 feb, 2020. 01:0:00

Guds ord är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.

Hebreerbrevet 4:12 Orden på ett köpeavtal eller ett vigselbevis har ju oändligt mycket större tyngd än en reklamtext eller en seriebubbla. Det har med såväl avsändaren som ämnet att göra. Vad borde väl väga tyngre än ord från vår Skapare som handlar om livet han gett oss?

Publiceringsdatum: 11 feb, 2020. 01:0:00

Guds ord är levande och verksamt.

Hebreerbrevet 4:12 Få böcker kan kännas så stumma och svåra att komma in i som Bibeln. Men många berättar också entusiastiskt om hur Bibeln öppnar ständigt nya världar och vägleder genom livet. Deras erfarenheter borde väl sporra oss att ta reda på vad de funnit.

Publiceringsdatum: 10 feb, 2020. 01:0:00

Jag löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus.

Filipperbrevet 3:14 Bordet är dukat, maten är klar och festen kan börja! Ungefär så kan Guds inbjudan till människan sammanfattas, enligt Bibeln. Gud kan ses som en bussig pappa som ordnar kapplöpning för alla barnen där priset, som kan uppnås av alla, är gemenskap med honom.

Publiceringsdatum: 09 feb, 2020. 01:0:00

Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig.

Filipperbrevet 3:13 Att se sig själv i backspegeln är inte alltid ett nöje, även om det är nog så viktigt för att lära och gå vidare. Men det tjänar ingenting till att idissla det förflutna. Bara den som har modet att gå i sin längtans riktning finner Gud, och därmed sig själv.

Publiceringsdatum: 08 feb, 2020. 01:0:00

Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det, när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp.

Filipperbrevet 3:12 Fullkomlig? Som när man lever ut sin fulla potential och får sin längtan uppfylld i gemenskap med andra utan att skada någon enda? Aldrig att vi når dit, ju! Men i Kristus är drömmen levande. Den som griper efter den vill han leda på sina goda vägar.

Publiceringsdatum: 07 feb, 2020. 01:0:00

Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden, genom att bli lik honom i en död som hans.

Filipperbrevet 3:10 Livets gåta och eggelse: att vilja dö från allt skevt och skamligt, och att samtidigt vilja känna att livet leker och att allt är väl i den bästa av världar. Kristendomens svar är detta: med Kristus från död till liv. En gång för alla och sedan dagligen.

Publiceringsdatum: 06 feb, 2020. 01:0:00

För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom.

Filipperbrevet 3:8 Här låter aposteln Paulus lite som en nyförälskad, blind för allt annat än föremålet för sin kärlek. Men om förälskelsen består över tid och genom påfrestningar då kan man förstå om annat bleknar och relationen till Kristus blir allt mera värdefull.

Publiceringsdatum: 05 feb, 2020. 01:0:00

Jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min herre Kristus Jesus.

Filipperbrevet 3:8 En text som den här kan förstås missbrukas av sektledare. Men kunskapen om Jesus Kristus kan inte se ut hur som helst. Evangelierna beskriver hur Jesus umgicks med människor i ögonhöjd, lät dem komma nära och ta ställning efter att ha mött honom personligen.

Publiceringsdatum: 04 feb, 2020. 01:0:00

Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust.

Filipperbrevet 3:7 Ett kungarike för en ljusstump och en tändsticka när mörkret står tätt! Men när solen gått upp blir den lilla ljuslågan patetisk. Vid närmare eftertanke är det väl inte så konstigt om den som möter Ljusets Gud omvärderar hela sitt liv?

Publiceringsdatum: 03 feb, 2020. 01:0:00

Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen.

Lukas 2:29 Vad är det som ger frid? Att se frälsningen. Som barnet i trädet som ser brandkåren komma. Den som är övertygad om en gudasänd räddning för vår hotade värld kan både leva och dö i frid. Och samtidigt med all kraft arbeta för skapelsens bästa.

Publiceringsdatum: 02 feb, 2020. 01:0:00

De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna.

Apostlagärningarna 2:42 Den första kristna församlingen stod på fyra ben: sökandet efter vad sann tro är, tjänsten för dem som är minst och svagast, gemenskapen kring nattvardsbordet och samtalet med Gud i bön. De står sig som fundament för såväl individer som grupper ännu i dag.

Publiceringsdatum: 01 feb, 2020. 01:0:00

Överge mig inte, Herre, min Gud, dröj inte långt borta! Skynda till min hjälp, Herre, du min räddning!

Psaltaren 38:22 Den här texten är ett av otaliga exempel från Bibelns bönbok, Psaltaren, på att Gud vill ha äkta böner. Om nu Gud känns långt borta så får det vara så, en allvetande Gud är väl den siste man ska spela teater inför. Bara ett ärligt rop kan få ett ärligt svar.

Publiceringsdatum: 31 jan, 2020. 01:0:00

Herre, jag hoppas på dig, du skall svara mig, Herre, min Gud.

Psaltaren 38:16 Många av dem vi ser som gudsmänniskor berättar att de i långa perioder uppfattat himlen som stängd. Ändå har de fortsatt att hoppas på Gud. Är inte det att leva på en lögn? Nej, ty djup kärlek innehåller också en djup förvissning bortom känslor och tecken.

Publiceringsdatum: 30 jan, 2020. 01:0:00

Herre, du känner min längtan, mina suckar når fram till dig.

Psaltaren 38:10 Många som låtit sina suckar leda dem i längtans riktning berättar häpna om hur Någon mitt i våndan mött dem i ordlöst samtal. Så börjar bön, den dialog med Gud som formar bedjaren och ger livet riktning, mening och mål.

Publiceringsdatum: 29 jan, 2020. 01:0:00

Triumfera inte, du min fiende! Jag har fallit men reser mig igen, jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus.

Mika 7:8 Vi undrar ofta hur hårt prövade medmänniskor orkar hålla ut i omänskliga förhållanden. Den som vågar sig nära hör dem förvånande ofta berätta om ett gudagivet ljus som inte slocknar och som rymmer hopp även i dödsskuggans dal. Vad lär det oss lyckligt lottade?

Publiceringsdatum: 28 jan, 2020. 01:0:00

Jag spanar efter Herren, jag väntar på Gud, min räddare: min Gud skall höra mig.

Mika 7:7 Framtidsspaningarnas tid är här, och scenarierna är sällan uppmuntrande. Den som inte seriöst vill pröva budskapet om en Skapare som bär världen, och som både vill och kan bevara oss genom kaos, riskerar att missa sin räddare. Hur klokt är det?

Publiceringsdatum: 27 jan, 2020. 01:0:00

Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

Psaltaren 36:10 Vem skulle du helst ge ficklampan till om du måste ta dig genom ett mörkt hus: en främling eller husets byggmästare och ägare? Apropå vem man bör slå följe med om man tycker att vår värld är kaotisk.

Publiceringsdatum: 26 jan, 2020. 01:0:00

Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav.

Psaltaren 36:7 Den som blickat ut över Jerusalems väldiga berglandskap och sett ut över havet där bortom förstår vad kung David vill säga med sitt sätt att beskriva Guds rättvisa och rättfärdighet. ”Omätlig” torde vara den bästa sammanfattningen.

Publiceringsdatum: 25 jan, 2020. 01:0:00

Vi har ett fast hopp när det gäller er; vi vet att liksom ni delar lidandena med oss, delar ni också trösten.

2 Korintierbrevet 1:7 Nyckeln ligger i ordet ”dela”. Det trivs inte ihop med självgodhet och egenintresse och det är inte sant att ensam är stark. Det finns en oväntad tröst i delade umbäranden – det är gott att efter kampen samlas runt elden med mätta magar och omplåstrade sår.

Publiceringsdatum: 24 jan, 2020. 01:0:00

Blir vi tröstade är det för att ni skall få den tröst som hjälper er att bära samma lidanden som vi själva.

2 Korintierbrevet 1:6 Vi har en tendens att alltid försöka maximera vår egen vinning, men i Guds värld handlar det alltid både om att ta emot och att ge ut. När tröst ges vidare med inlevelse i den andres lidande byggs en oskattbar närhet som gör alla till vinnare.

Publiceringsdatum: 23 jan, 2020. 01:0:00

Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus.

2 Korintierbrevet 1:5 Vi skyr lidandet som pesten. Inte bara för egen del – tyvärr flyr vi också dem som lider. Men tänk om vi faktiskt därmed missar något väsentligt? Inte så att vi ska söka lidandet, men när vi möts i lidande byggs en speciell gemenskap som också skänker tröst.

Publiceringsdatum: 22 jan, 2020. 01:0:00

Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt.

2 Korintierbrevet 1:4 Vi tröstäter och tröstshoppar och unnar oss saker ”för det är vi värda”, och ändå mår vi dåligt. Kan det bero på att vi missat andra ledet, det som handlar om att trösta var och en som har det svårt? De som gör så verkar påfallande ofta tillfreds med livet.

Publiceringsdatum: 21 jan, 2020. 01:0:00

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud.

2 Korintierbrevet 1:3 Den Gud aposteln Paulus presenterar är en Gud för dem som gjort bort sig och känner sig trötta och hjälplösa. Alltså en Gud för varenda liten människa. Välsignad i evighet en sådan Gud, och välsignad den människa som söker upp hans fadersfamn!

Publiceringsdatum: 20 jan, 2020. 01:0:00

Gå du fram och lyssna till allt vad Herren, vår Gud, säger. Tala sedan om för oss allt vad Herren, vår Gud, har sagt till dig.

5 Mosebok 5:27 Här ber folket sin ledare Mose att lyssna in och förmedla Guds vilja. Så behöver ett folk omdömesgilla ledare som har förmågan att visa goda vägar framåt. Men ledare behöver också ett omdömesgillt folk som inte faller för förenklade lösningar.

Publiceringsdatum: 19 jan, 2020. 01:0:00

Herren, vår Gud, har visat oss sin härlighet och storhet.

5 Mosebok 5:24 Man ser det man vill se. Just nu verkar vår kollektiva blick mest söka sig mot människors misslyckanden och småttighet. Och dit vår blick söker sig, dit går vi. Att söka Guds härlighet och storhet är därför att bjuda motstånd mot tidsandan och inge hopp.

Publiceringsdatum: 18 jan, 2020. 01:0:00

Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden.

Hebreerbrevet 2:9 De här orden uttrycker själva kärnan av kristen tro. Nyckelorden är ”nåd” och ”alla”. Det glada budskapet är att Skaparen fritt och för intet erbjuder alla som vill evigt liv, sedan han genom Jesu död och uppståndelse besegrat döden.

Publiceringsdatum: 17 jan, 2020. 01:0:00

De verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig.

Johannes 5:36 Den världsvida kyrkan grundas på Jesu verk och de övergripande effekterna av kristen påverkan på såväl global som lokal- och individnivå tål att granskas och tänkas över, även om det också är sant att människor ofta har agerat ovist i kyrkans namn.

Publiceringsdatum: 16 jan, 2020. 01:0:00

Johannes var en lampa som brann och lyste, och en kort tid hänfördes ni av hans ljus.

Johannes 5:35 I en tid när katastrofbudskapen duggar tätt är det mänskligt att vilja låta sig ryckas med av påstått lysande idéer om snabba och radikala lösningar. Men en frisk hänförelse kräver faktiskt omdömesgill prövning – allt är inte guld som glimmar.

Publiceringsdatum: 15 jan, 2020. 01:0:00

Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt. Men det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt.

Johannes 5:31 Vi hamnar alla i situationer där det krävs trovärdiga referenser, hur mycket kraft vi än lagt ner på att jobba på ett gott anseende. Gott så. Men om en allvetande Gud får säga sitt, vem är jag då?

Publiceringsdatum: 14 jan, 2020. 01:0:00

Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk.

Psaltaren 19:2 Se här en psalm som skräddarsydd för oss svenskar som mer än andra folk sägs söka kraft och tröst i naturen. Massor av människor berättar också om hur de förundrade mött Gud när de medvetet öppnat sig för möjligheten att han talar till oss i naturen.

Publiceringsdatum: 13 jan, 2020. 01:0:00

En röst hördes från himlen: "Du är min älskade son, du är min utvalde."

Markus 1:11 Hela den här berättelsen om Jesu dop är förstås mycket speciell, och en röst från himlen är inte vardagsmat. Men Gud vill komma till tals med oss, och inte sällan hörs han viska i de glipor som skapas när vi dröjer på steget och söker en ny riktning.

Publiceringsdatum: 12 jan, 2020. 01:0:00

Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes.

Markus 1:9 Galileen var rena vischan och Johannes Döparen var en kuf i konstiga kläder. Att han döpte sin kusin på en ganska öde plats noterades knappast bland dem som räknades i Jerusalem. Håll alltid ögonen på det som sker i marginalen!

Publiceringsdatum: 11 jan, 2020. 01:0:00

När du går genom vatten är jag med dig, vattenmassorna skall inte dränka dig.

Jesaja 43:2 Israelerna hade traumatiska minnen av de vattendrag de tvingats passera för att ta sig till sina drömmars land. Mot den bakgrunden blir de här orden en påminnelse om Guds förmåga att rädda såväl i historien som i framtiden.

Publiceringsdatum: 10 jan, 2020. 01:0:00

När du går genom eld skall du inte bli svedd, lågorna skall inte bränna dig.

Jesaja 43:2 Ska detta läsas som ett evangelium för brandmän eller någon sorts tröst för den som är rädd för helvetets eld? Sannolikt intetdera, utan snarare som en stark metafor för den förtröstan som kan följa av att vara medveten om sin samhörighet med Skaparen.

Publiceringsdatum: 09 jan, 2020. 01:0:00

Var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har gett dig ditt namn, du är min.

Jesaja 43:1 Att namnge är ingen lek, det visste redan Adam som fick i uppgift att ge djuren namn. På sätt och vis namnger vi varandra på nytt i varje möte. Med vårt sätt att tilltala varandra kan vi ge uttryck för samhörighet och tillhörighet, innesluta eller utestänga.

Publiceringsdatum: 08 jan, 2020. 01:0:00

Han räddar den fattige som ropar, den arme som ingen hjälper.

Psaltaren 72:12 Svårt att ta till sig när världen är full av arma som ingen hjälper och detta därtill skrivs av Salomo, sin tids rikaste och mäktigaste person. Problemet är tidlöst och vår enda möjliga respons är väl att höja vår röst och också göra vad vi kan för den arme.

Publiceringsdatum: 07 jan, 2020. 01:0:00

De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra.

Matteus 2:11 Gåvor säger ofta mer om givaren än om mottagaren, vi ger bort det vi själva uppskattar. Kanske är det poängen när vi närmar oss Gud, att vi i första hand ska ge honom det som betyder mest för oss? Var inte blyg, öppna kistan och räck fram gåvan!

Publiceringsdatum: 06 jan, 2020. 01:0:00

De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom.

Matteus 2:11 Är det där skon klämmer, att vi inte vågar oss in i ”huset”? För tänk om där är obekvämt och olustigt och om barnet inte är som vi förväntar oss? Skulle det alltså vara bättre att aldrig gå in än att verkligen gå in och bilda sig en egen uppfattning om Jesus?

Publiceringsdatum: 05 jan, 2020. 01:0:00

Han visste av sig själv vad som fanns i människan.

Johannes 2:25 Vem av oss skulle vilja ha den kunskapen? Den vore förmodligen olidlig. Det märkliga med Jesus är att han säger sig älska människan förbehållslöst, trots att han vet vad som finns i henne. Är det inte precis sådana vänner vi behöver?

Publiceringsdatum: 04 jan, 2020. 01:0:00

Till dem som sålde duvor sade han: "Bort med allt det här! Gör inte min faders hus till en saluhall.”

Johannes 2:16 Gamla kapell blir loppmarknader, och det må väl vara hänt. Men fundera över vad det gör med oss att utan avbrott marineras i kommers. Det är som med vatten: Det är livsviktigt. Men vi kan drunkna i det också.

Publiceringsdatum: 03 jan, 2020. 01:0:00

Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren.

Klagovisorna 3:26 Är stillhet en nyckel till hjälp? Som den drunknande som inte kan räddas förrän hon slutat fäkta i panik? Inte är det alltid möjligt att vara lugn, men ibland kan förtröstansfull väntan på Herren vara det bästa sättet att tackla till synes olösliga svårigheter.

Publiceringsdatum: 02 jan, 2020. 01:0:00

Herren är god mot den som kommer till honom, mot den som sätter sin lit till honom.

Klagovisorna 3:25 Som varje förälder vet så är det inte lätt att vara god mot den som medvetet och beslutsamt vänder sig bort. Men Bibeln påstår igen och igen att den som omvänder sig, öppnar sin famn och sitt hjärta för Herren, ska finna att Gud går henne till mötes.

Publiceringsdatum: 01 jan, 2020. 01:0:00

Min andel är Herren, det vet jag, därför hoppas jag på honom.

Klagovisorna 3:24 Det du har en andel i har du ju rätt till. Kan man alltså ha rätt till Gud? Ja, så sant ett barn har rätt till sin förälder så har varje människa rätt till sin skapare. Av det följer också rätten att sätta sitt hopp till Herren genom alla dagar och år.

Publiceringsdatum: 31 dec, 2019. 01:0:00

Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny – stor är din trofasthet.

Klagovisorna 3:22 Detta är goda nyheter i en värld där det enda som aldrig verkar upphöra är den lika uppskruvade som tröttsamma klagokören på sociala medier. Herrens nåd och barmhärtighet övertrumfar allt vad Google, Facebook med flera någonsin kommer att kunna åstadkomma.

Publiceringsdatum: 30 dec, 2019. 01:0:00

Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket.

Matteus 18:3 Barnslig tillit kan ibland försätta berg och öppna dörrar också där vapenmakt och driven diplomati går bet. Kanske handlar det om inkarnation. Om att bli så liten, så utblottad på makt, att Guds obegripliga krafter och möjligheter kan få fritt spelrum.

Publiceringsdatum: 29 dec, 2019. 01:0:00

Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.

Matteus 18:10 Var och en som är värnlös har alltså en sorts larmknapp direkt till himlens räddningsstyrka. Lägg märke till att det inte behöver handla om fysiskt våld, himlen reagerar redan när sådant förakt uppstår som gör övergrepp möjliga. Borde inte vi göra det också?

Publiceringsdatum: 28 dec, 2019. 01:0:00

Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup.

Matteus 18:6 Världen behöver oskuldsfulla människor, eftersom de visar på ett annat och lyckligare sätt att leva. Var och en som uppfattar sig som mera ”vuxen”, insiktsfull och klarsynt har ett ansvar att ge sådana människor en plats. Inte utnyttja dem, men lära av dem.

Publiceringsdatum: 27 dec, 2019. 01:0:00

Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.

Matteus 10:39 Visst låter det bakvänt först, men är det inte detta livet lär oss? Framgång och berömmelse är ingen garanti för att finna Livet, medan den som lever för andra ofta liksom på köpet får ett innehållsrikt och meningsfullt liv.

Publiceringsdatum: 26 dec, 2019. 01:0:00

”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.”

Lukas 2:15 Det kan väl inte skada att röra sig i riktning mot barnet i krubban? Ingen annan har trots allt påverkat historien lika mycket. Miljarder människor tror att han lever. Nog måste det väl ändå vara värt att ta reda på vem han är?

Publiceringsdatum: 25 dec, 2019. 01:0:00

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba.

Lukas 2:6 Ett barn föds, som miljoner andra. Fullständigt alldagligt – och totalt enastående! En gudason låter sig födas, och världen är sig inte mera lik. Så grundligt delade Gud våra villkor att han började i en livmoder och föddes i smutsen. Gud blev en av oss!

Publiceringsdatum: 24 dec, 2019. 01:0:00

Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.

Lukas 2:14 Osämja beror inte sällan på att vi ärar fel saker eller personer. Att ära Gud är att flytta fokus. Jordens frågor blir inte så viktiga att de är värda att bli osams om. Kan det vara så enkelt att om vi ärar Gud i höjden så blir det fred på jorden?

Publiceringsdatum: 23 dec, 2019. 01:0:00

Hon ropade med hög röst: "Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig.”

Lukas 1:42 Den välsignelse som uttalades över Maria och hennes son, Jesus, utgjorde verkligen inget skydd mot lidanden och ond bråd död. Det finns inget sätt för en människa att undslippa svårigheter, men Guds välsignade närvaro kan bära genom mörka passager.

Publiceringsdatum: 22 dec, 2019. 01:0:00

Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör.

Psalm 145:13 Hur ska man kunna bekänna sig till detta när världen ser ut som den gör? Det beror väl på vad vi tillåter Gud att göra. Om vi inte accepterar att han får styra och ställa som han vill så begränsar ju våra kortsynta protester hans möjligheter att ingripa.

Publiceringsdatum: 21 dec, 2019. 01:0:00

Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte.

Psalm 145:13 På detta sätt kan hopp uttryckas mitt i klimatkrisen. Även när vi har all anledning att frukta vädrets makter och havets och vågornas dån påminns vi om att Skaparen inte tänker överge sin värld och att han mot alla odds håller hela världen i sin hand.

Publiceringsdatum: 20 dec, 2019. 01:0:00

De ska tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet.

Psalm 145:11 Så som världen ser ut i dag kan man frestas tro att Gud tvingats lämna planen. Men utan övermänsklig kraft skulle knappast vår arma jord hålla ihop efter människans framfart. Vi behöver kort sagt Skaparens uppehållande hand för att överleva.

Publiceringsdatum: 19 dec, 2019. 01:0:00

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig.

Psalm 145:10 Det är lätt att tolka ett vattenfall eller en fågelsång som tack till Skaparen, och när en människa låter sig dras med i den lovsången kan hon börja ana Guds närvaro också i sitt eget liv. Vi behöver Gud för att ha någonstans att göra av vår tacksamhet.

Publiceringsdatum: 18 dec, 2019. 01:0:00

Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat.

Psalm 145:9 Hur många miljarder bilder på vår vackra värld cirkulerar inte i alla möjliga medier. De kan ses som uttryck för tacksamhet till Skaparen som gett oss ett så fantastiskt hem i universum och som låter sin sol gå upp över både onda och goda varenda morgon.

Publiceringsdatum: 17 dec, 2019. 01:0:00

Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek.

Psalm 145:8 De här orden skulle kunna sättas som rubrik för hela Bibeln. Även om dess berättelser är realistiska och aldrig väjer för det kontroversiella eller svårsmälta så kan man koka ner huvudbudskapet till detta: Gud är nådig, barmhärtig, tålmodig och kärleksfull.

Publiceringsdatum: 16 dec, 2019. 01:0:00

När det kom soldater och frågade honom: "Och vi, vad skall vi göra?" sade han till dem: "Pressa inte av någon pengar med våld eller hot."

Lukas 3:14 Man behöver inte bära svärd för att öva utpressning, det finns mer sublima sätt. Inte sällan utnyttjar vi till exempel människors dåliga samveten. Sensmoralen är kort och gott denna: Utnyttja aldrig ett övertag!

Publiceringsdatum: 15 dec, 2019. 01:0:00

Tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom: "Mästare, vad skall vi göra?" Han svarade: "Driv inte in mer än vad som är fastställt."

Lukas 3:12 Håll på din rätt, det är inte fel. Men fall inte för frestelsen att tillskansa dig det där lilla extra som går ut över din nästa. Att börja i detta enkla är att börja i rätt ände. Bibeln ger väldigt handfasta råd, den förandligar inte.

Publiceringsdatum: 14 dec, 2019. 01:0:00

"Den som har två skjortor skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd skall göra på samma sätt."

Lukas 3:11 Bibeln är ibland skrämmande rakt på sak. Ingen kan fatta fel, och ingen saknar möjlighet att delta. Men vi som inte ens skulle märka om det försvann en skjorta ur garderoben eller en limpa ur frysen gör nog väl i att stanna upp inför det här ordet.

Publiceringsdatum: 13 dec, 2019. 01:0:00

Vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen.

Lukas 3:7 Ett liv med Gud är ingen smitväg bort från ansvar och förvaltarskap. Vem skulle egentligen vilja ha det så? Nej, här får vi ta ansvar för våra beslut och handlingar och, med Guds hjälp, söka leva upp till vår bestämmelse.

Publiceringsdatum: 12 dec, 2019. 01:0:00

Alla människor skall se Guds frälsning.

Lukas 3:6 Inte är det så lätt alla gånger att se igenom all bråte som både kyrkor och andra har staplat upp kring Gud. Men se detta som ett löfte: att se Gud är nämligen att bli lik honom, enligt aposteln Johannes. Och det finns människor som speglar Guds frälsning.

Publiceringsdatum: 11 dec, 2019. 01:0:00

Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.

Lukas 3:4 Om det inte fanns människor som envetet och uthålligt arbetade med att bana väg för sanning och rätt skulle vi alla vara utlämnade åt kaos. Ju fler som beslutsamt är med och röjer den vägen, desto fler kan gå den och njuta ett gott liv.

Publiceringsdatum: 10 dec, 2019. 01:0:00

Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop.

Lukas 3:3 Om jag är i Stockholm och vill till Umeå men kör mot Södertälje så måste jag vända om, så enkelt är det. På samma sätt kan det någon gång i livet krävas en tydlig handling som talar om för såväl mig själv som omgivningen att jag har valt en ny väg.

Publiceringsdatum: 09 dec, 2019. 01:0:00

Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.

Markus 1:15 Guds rike är där Guds vilja sker, sägs det. Och Gud är ju Kärleken! I den genuina kärleken, fri från egoism och självhävdelse, är Guds rike verksamt. Och i takt med att vi rör oss i den riktningen förstår vi vem Gud är och vad han vill oss.

Publiceringsdatum: 08 dec, 2019. 01:0:00

Rättvisa går framför honom, fred och välgång i hans spår.

Psaltaren 85:14 Gör det? Många hävdar i våra dagar att orättvisor och ond bråd död följer i religionens spår. Så enkelt är det inte, och man måste göra skillnad på Gud och religionen. Allt som görs i Guds namn är verkligen inte gudainspirerat.

Publiceringsdatum: 07 dec, 2019. 01:0:00

Herren själv ger allt gott, vårt land ger sin gröda.

Psalm 85:13 Varför tvingar Skaparen oss att arbeta i vårt anletes svett för brödfödan? Han kunde väl leverera stekta sparvar direkt i våra munnar om han ville? Men visst är det stort att vi får vara hans medskapare och tillreda smakliga rätter av markens gröda?

Publiceringsdatum: 06 dec, 2019. 01:0:00

Trofasthet spirar ur jorden, rättvisa blickar ner från himlen.

Psaltaren 85:12 Vi brukar vända på det: Gud ska vara trofast och jordelivet rättvist. Men benhårt fokus på rättvisa föder bara split. Den som är trofast har ett längre perspektiv och kan stå ut med lite växlingar över tid. Tänk om trofasthet är en kungsväg till rättvisa?

Publiceringsdatum: 05 dec, 2019. 01:0:00

Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra.

Psaltaren 85:11 Fred utan rättvisa är en självmotsägelse, en sådan fred varar sällan länge. Och millimeterrättvisa skapar bara osämja. Därför måste rättvisa skipas med godhet och trofasthet för att bli bestående. Det gäller såväl mellan individer som mellan folk.

Publiceringsdatum: 04 dec, 2019. 01:0:00

De som fruktar honom har nära till hans hjälp, hans härlighet bor i vårt land.

Psaltaren 85:10 Det är lätt att bli blind för all den Guds härlighet som bor i vårt land: i naturen och i människorna och deras samverkan och skaparkraft. Och gudsfruktan handlar inte om rädsla, men om vördnad. Den som tillber upptäcker Guds härlighet.

Publiceringsdatum: 03 dec, 2019. 01:0:00

Jag vill höra vad Gud säger. Herren förkunnar välgång för sitt folk och sina trogna och för de redbara.

Psaltaren 85:9 Typiskt: de snälla barnen får julklapparna. Men vi andra? Inställsamhet på högsta nivå! Fast vid närmare eftertanke kan det ju vara så att ”de redbara” bara försöker följa Skaparens bruksanvisning, och den som följer manualen får självklart ut mest av verktyget.

Publiceringsdatum: 02 dec, 2019. 01:0:00

Folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn.”

Matteus 21:9 Det är inte oviktigt i vems namn någon kommer. Kanske är detta den grundläggande frågan vi borde ställa till politiker och andra som ber om vårt stöd: vems ärenden går du? Och vill jag verkligen anförtro den jag ger min röst rätten att agera i mitt namn?

Publiceringsdatum: 01 dec, 2019. 01:0:00

Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.

Matteus 21:5 Se det var då också en kung! Som om Karl XVI Gustav skulle komma till Nobelfesten på ett traktorsläp, kanske. Jesus markerade att han kom underifrån, inte på höga hästar. Till en sådan person vågar vem som helst vända sig med smått som stort.

Publiceringsdatum: 30 nov, 2019. 01:0:00

Portar, öppna er vida! Höj er, uråldriga dörrar! Låt ärans konung draga in!

Psaltaren 24:7 Nog kan man längta efter ärans konungs ankomst i denna ärelösa tid av lögner och fejk? Ingen av oss kan ensam förändra världen, men var och en av oss kan komma överens med sig själv och andra om att släppa in ärans konung på varje område vi har makt över.

Publiceringsdatum: 29 nov, 2019. 01:0:00

Vem får gå upp till Herrens berg, vem får gå in i hans tempel? Den som har skuldlösa händer och rent hjärta.

Psaltaren 24:3 Nog längtar vi efter en fridens och kärlekens plats, ett ”Herrens berg”. Men vår instinktiva insikt om att bara den renhjärtade kan nå dit får oss lätt att förtvivla. Den goda nyheten är att Gud av nåd ger ett rent hjärta åt den som uppriktigt ber om det.

Publiceringsdatum: 28 nov, 2019. 01:0:00

Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den.

Psaltaren 24:1 Det är ingen ände på alla de potentater med väldiga anspråk som passerar revy genom historien. Men den som tar till sig att jorden är Herrens kan ta de förment mäktiges larm med ro, förvissad om att en allsmäktig och rättfärdig Gud har sista ordet.

Publiceringsdatum: 27 nov, 2019. 01:0:00

Du är densamme, dina år har inget slut. Dina tjänares barn skall bo här och deras barn leva trygga hos dig.

Psaltaren 102:28 Många predikar i dag tryggheten i det bestående och vill återgå till en svunnen tid. Men verklig trygghet finns bara hos Gud, och den tryggheten har en självklar plats för Guds barn av alla kulörer utan att fråga efter ursprung eller be om kvalifikationer.

Publiceringsdatum: 26 nov, 2019. 01:0:00

En gång lade du jordens grund, och himlen är ett verk av din hand. De skall förgås, men du består.

Psaltaren 102:26 Hur ska vi hantera att det i dag är världens främsta vetenskapsmän som säger att jorden ska förgås? Som klokt folk och Jesu lärjungar alltid har gjort: genom att lyfta våra huvuden och förmedla hopp från den som skapat världen och som ännu håller den i sin hand.

Publiceringsdatum: 25 nov, 2019. 01:0:00

Då började han tala till dem och sade: ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig.”

Lukas 4:21 En 30-åring som läser en 700 år gammal text och sedan påstår att den handlar om honom – sådana brukar man väl spärra in. I varje fall brukar de snart glömmas. Men Jesus har fått miljoner efterföljare under 2 000 år. Är inte det tänkvärt?

Publiceringsdatum: 24 nov, 2019. 01:0:00

Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem.

Uppenbarelseboken 21:3 Gud själv är här hos oss. Först skapade han oss och sedan lät han sig födas som en av oss och delade våra villkor. Denna reservationslösa identifikation mellan Skaparen och skapelsen är grunden för hopp och framtidstro – för individen och hela världen.

Publiceringsdatum: 23 nov, 2019. 01:0:00

Jag säger er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv.

Johannes 5:24 Varför kan Gud inte bara innesluta oss utan krav? För att han respekterar vår fria vilja. Skulle vi för övrigt gå med på att Gud, utan vårt medgivande, gjorde om oss så att vi passar för hans rike? Sådan är inte Gud! Tron är varje människas val.

Publiceringsdatum: 22 nov, 2019. 01:0:00

Jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen.

Johannes 12:47 Allt för ofta har de som kallat sig Jesu lärjungar varit mer upptagna av att döma människor än av att rädda dem. Detta mot sin Mästares uttryckliga vilja och uppdrag. Tydligare än så här kan det väl inte sägas att Gud befinner sig i räddningsbranschen.

Publiceringsdatum: 21 nov, 2019. 01:0:00

Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Lukas 21:33 Är inte detta en grogrund för bokstavstro och fanatism? Nej, inte alls, inte om vi tolkar gemensamt och med eftertanke. Och vår tid ger väl prov på vad som händer när vi tar lätt på orden och tycker att den ena ”sanningen” kan vara lika god som den andra.

Publiceringsdatum: 20 nov, 2019. 01:0:00

När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.

Lukas 21:28 Vem rätar på ryggen när det blåser? Den som har ett mål att se fram emot, ett hopp bortom kaos och skräckscenarier. Sådana människor förmedlar en förtröstan och framtidstro som bär också i storm och katastrof. Ta rygg på dem! Var, med Guds hjälp, en av dem!

Publiceringsdatum: 19 nov, 2019. 01:0:00

Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas.

Lukas 21:26 Känner vi igen oss? Gud visste tydligen för länge sedan. Samtidigt: Var och en som flyttat vet att kaos är nödvändigt innan ordning kan uppstå. Det gäller tydligen också när Skaparen förbereder nya himlar och en ny jord. Visst kan det ses som en sorts tröst?

Publiceringsdatum: 18 nov, 2019. 01:0:00

Dina tankar, o Gud, är för höga för mig, väldig är deras mångfald. Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen, når jag till slutet är jag ännu hos dig.

Psaltaren 139:17 Som horisonten flyttar sig när vi går eller flyger, så är vi alltid kvar i centrum av Guds värld vilka krumsprång eller utflykter vi än gör i livet. Vår Skapare vakar över oss i väldigt majestät, som en kärleksfull pappa gläds han över våra planer och påhitt.

Publiceringsdatum: 17 nov, 2019. 01:0:00

Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt.

Psaltaren 139:16 Har Gud alltså en plan för varje dag av våra liv? Knappast, han detaljstyr ingen. Kanske är det mera så att han, likt en förälder som gett sitt barn goda villkor i livet, är nyfiken på vad vi, hans barn, kommer att skapa utifrån de förutsättningar vi fått.

Publiceringsdatum: 16 nov, 2019. 01:0:00

Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör.

Psaltaren 139:13 Skaparen som vävare, en hantverkare som planerar, förbereder och genomför sin skapelse med precision och kärlek – vilket handfast sätt att beskriva våra förunderligt sammanfogade kroppars mirakel!

Publiceringsdatum: 15 nov, 2019. 01:0:00

Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också där.

Psaltaren 139:7 Man kan inte komma undan Gud, det ligger i sakens natur. Det betyder ju inte att han är lätt att finna. Tvärtom! Hur upptäcker fisken vattnet? Tänk om enda sättet att finna Gud är att låta sig finnas genom att bara vila i honom just här i detta ögonblick?

Publiceringsdatum: 14 nov, 2019. 01:0:00

Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd.

Psaltaren 139:5 Hur ska en människa kunna greppa tanken att vara omsluten av Gud? Som en del av Guds oändliga universum? Javisst! Som ett barn i sin mammas famn? Förvisso. Som en elev vid sin mästares fötter? Det också. Bilderna räcker inte, verkligheten går bortom orden.

Publiceringsdatum: 13 nov, 2019. 01:0:00

Om jag går eller ligger ser du det, du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga.

Psaltaren 139:3 Med tanke på all den tid vi lägger på att visa våra bästa sidor mot omvärlden är det skönt att inse att vi vare sig kan eller bör förställa oss inför Gud. Platsen i Guds närhet är en plats utan prestationskrav, en plats för helande, läkedom och sänkta axlar.

Publiceringsdatum: 12 nov, 2019. 01:0:00

Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker.

Psaltaren 139:1 Det är lätt att tänka på moderna övervakningssystem som ser var vi är och vad vi gör bortom vår kontroll. Men om vår Skapare faktiskt redan vet allt om oss, och ändå många gånger och på många sätt försäkrat att han älskar oss, skapar ju detta trygghet.

Publiceringsdatum: 11 nov, 2019. 01:0:00

Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: "Han har tagit in hos en syndare."

Lukas 19:6 Den som verkligen vill följa Jesus ger inte mycket för vad folk säger. Utan att tänka på sitt eget anseende umgås hon med den som behöver henne, rik som fattig, frisk som sjuk. Sådan är Jesus och sådana är hans lärjungar kallade att vara.

Publiceringsdatum: 10 nov, 2019. 01:0:00

När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: "Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem."

Lukas 19:5 Sackaios hade blivit rik genom att fiffla med tulltarifferna och var väl en otippad värd när den berömde rabbinen kom till stan. Men Jesus stannar hos den som behöver honom och bjuder in honom. Vad folk tyckte stod aldrig högt på Jesu dagordning.

Publiceringsdatum: 09 nov, 2019. 01:0:00

Jag är betryckt och fattig. Herre, skynda till mig! Min hjälp och min räddare är du. Min Gud, dröj inte!

Psaltaren 40:18 Mitt i lidandet och känslan av övergivenhet uttrycker psalmförfattaren, kung David, en stor tillit. En sådan förtröstan skapas över tid, i en ömsesidig gemenskap där bönesvar i det förgångna sätter sig så djupt i minnet att de bär också genom tider av tystnad.

Publiceringsdatum: 08 nov, 2019. 01:0:00

Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: Du skall älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt.

Jakobs brev 2:8 Att göra nästankärleken till lagens kungsbud var dynamit i en kultur där allt från hygienen till maten sattes i relation till om man satte Gud först i livet, så till den grad att människan kom i kläm. Den som älskar sin nästa kan knappast göra fel.

Publiceringsdatum: 07 nov, 2019. 01:0:00

Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rike han har lovat dem som älskar honom?

Jakobs brev 2:5 Vårt perspektiv är för begränsat för att döma om vinnare och förlorare i livets lotteri, men det verkar klart att Gud tänker gottgöra den fattige i det långa loppet. Kan vi alltså strunta i människors nöd? Tvärtom! Vi ska arbeta vid Guds sida för den fattige.

Publiceringsdatum: 06 nov, 2019. 01:0:00

Att söka upp faderlösa och änkor i deras nöd och hålla sig själv obesmittad av världen, det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud.

Jakobs brev 1:27 Att hålla sig ren och fläckfri kan märkligt nog vara en smutsig syssla, eftersom faderlösa och änkor inte alltid har råd att välja rena och städade miljöer. Men kärleken har aldrig varit rädd för lite lort eller för att få smuts under naglarna.

Publiceringsdatum: 05 nov, 2019. 01:0:00

Gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade herre Jesus Kristus.

Jakobs brev 2:1 Att Jesus jämställde kärleken till nästan med kärleken till Gud gör honom helt unik, här går han på tvärs såväl med sin judiska samtid som med andra trossystem. Den som vill ta denna kompromisslösa nästankärlek på allvar blir obekväm i vår egocentrerade tid.

Publiceringsdatum: 04 nov, 2019. 01:0:00

Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft.

1 Korinthierbrevet 15:43 Det finns ju massor av exempel både i verkliga livet och i litteratur, teater och film på hur det som ses som svagt och föraktat plötsligt visar sig vara härligt och fullt av kraft. Tolka detta som Skaparens vink om en fantastisk framtid och ett hopp.

Publiceringsdatum: 03 nov, 2019. 01:0:00

Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt.

1 Korinthierbrevet 15:42 En fantastisk bild som öppnar oändliga horisonter! För om våra bräckliga kroppar kan liknas vid ett oansenligt frö som kan utvecklas till en prunkande rododendron eller en ståtlig tall, då får vi sätta fart på vår fantasi för att föreställa oss det eviga livet.

Publiceringsdatum: 02 nov, 2019. 01:0:00

Det andliga kommer alltså inte först, utan det fysiska; därefter kommer det andliga.

1 Korinthierbrevet 15:46 Här delar Paulus ut en riktig känga till alla dem som vill förandliga livet och tron. Det som inte håller i den fysiska, kroppsliga världen, det håller inte heller i den andliga, och den som förandligar den kristna tron har inte förstått dess kärna.

Publiceringsdatum: 01 nov, 2019. 01:0:00

Det du sår får inte liv om det inte dör.

1 Korinthierbrevet 15:36 Så är livets obevekliga lag, om än jobbig att ta till sig. Allt det goda vi ger i arv och delar med oss av måste tas över, assimileras och tillämpas i nya sammanhang. Att mogna är att vara till freds med att det frö jag sått kan uppstå, om än helt förändrat.

Publiceringsdatum: 31 okt, 2019. 01:0:00

De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina kärvar.

Psaltaren 126:5 Lyssna till berättelser från lärare, socialarbetare, poliser, ungdomsledare och andra som gråtit med struliga medmänniskor i åratal, men som också sett en fantastisk förvandling och upprättelse. Man ska aldrig ge upp om någon!

Publiceringsdatum: 30 okt, 2019. 01:0:00

Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas.

Matteus 5:14 Det finns människor som utan att göra stort väsen av sig skapar en god anda och förhindrar dumheter med sin blotta närvaro. Sällan har väl världen varit i större behov av sådant folk än i dag. Var rädd om dem du har i din närhet, och ta rygg på dem!

Publiceringsdatum: 29 okt, 2019. 01:0:00

Du leder mig efter din vilja, du för mig på härlighetens väg.

Psaltaren 73:24 Kanske som ett fotbollslag som skapar ett härligt samspel enligt tränarens anvisningar, samtidigt som varenda spelare bedömer och utnyttjar varje situation maximalt efter sina förutsättningar. Hård styrning och frihet i skön samverkan är en härlig väg!

Publiceringsdatum: 28 okt, 2019. 01:0:00

Abram trodde Herren, och därför räknade Herren honom som rättfärdig.

1 Moseboken 15:6 Rättfärdig är väl den som gör rätt saker, eller? Herren Gud verkar tänka annorlunda: han ser inte till handlingarna, utan till sinnelaget. Den som lever så nära Gud att hon får tillit till hans trofasthet vågar leva rätt även när det tar emot.

Publiceringsdatum: 27 okt, 2019. 01:0:00

Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.

1 Timotheosbrevet 6:11 Maken till otidsenlig lista får man väl leta efter! Det känns som om bara den evigt angelägna kärleken platsar i vår tid – om vi får definiera den som vi själva önskar förstås. Men tänk om lösningen till många av vår tids utmaningar ligger i de här orden?

Publiceringsdatum: 26 okt, 2019. 01:0:00

Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till.

1 Timotheosbrevet 6:12 När horisonten mörknar finns det inget i den här världen som riktigt duger att hålla i. De som i det läget vågar lyssna till sin inre kallelse och söka sig mot det eviga livet vittnar ofta om tillförsikt och hopp även bortom den stora katastrofen.

Publiceringsdatum: 25 okt, 2019. 01:0:00

Min kropp och min själ må svika, men jag har Gud, han är min klippa för evigt.

Psaltaren 73:26 Den som tar sin tillflykt till Gud ses ofta som en ömkansvärd drömmare, trots att vi mycket väl vet att såväl kropp som själ en dag kommer att svika oss. Och vem kan väl på allvar motbevisa alla dem som vittnar om att de funnit fäste i Gud?

Publiceringsdatum: 24 okt, 2019. 01:0:00

Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden.

Psaltaren 73:25 Gudstroende sägs ibland vara verklighetsfrämmande, men om alla hade sin skatt i himlen skulle vi knappast stå inför någon klimatkris. Ty den som inte önskar sig något på jorden skövlar inga naturtillgångar och lägger inte under sig mer än han behöver.

Publiceringsdatum: 23 okt, 2019. 01:0:00

Nu är jag alltid hos dig, du håller mig vid handen.

Psaltaren 73:23 Det vilar en känsla av stilla frid över den här texten, en förtrolig närhet mellan människan och hennes Skapare. Erbjudandet om ett sådant liv, fritt och för intet till varje människa, är Bibelns stora ärende.

Publiceringsdatum: 22 okt, 2019. 01:0:00

Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta.

Johannes 9:4 Som så ofta förr griper undergångsstämningarna omkring sig i vår tid och många lever med en känsla av att natten kommer. Nu som förr är det bästa sättet att möta oron att så långt vi förstår och förmår, med Guds hjälp, göra det som är rätt och gott.

Publiceringsdatum: 21 okt, 2019. 01:0:00

Dina tankar, o Gud, är för höga för mig, väldig är deras mångfald. Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen, når jag till slutet är jag ännu hos dig.

Psaltaren 139:17 Som horisonten flyttar sig när vi går eller flyger, så är vi alltid kvar i centrum av Guds värld vilka krumsprång eller utflykter vi än gör i livet. Vår Skapare vakar över oss i väldigt majestät, som en kärleksfull pappa gläds han över våra planer och påhitt.

Publiceringsdatum: 21 okt, 2019. 01:0:00

Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!

Markus 10:23 Det här Jesusordet adresserar vi helst till någon som är rikare än vad vi är. Men nära nog alla svenskar hör ju faktiskt till de rikaste i världen. ”Om jag bara hade råd”, brukar vi sucka. Men ordspråket om att det bästa i livet är gratis är ju alldeles sant!

Publiceringsdatum: 20 okt, 2019. 01:0:00

Vad skall jag göra för att vinna evigt liv?”

Markus 10:17 Vi ställer sällan frågan så rakt, men i handling visar vi icke desto mindre hur vi jagar efter att förlänga våra liv. Vi som ”har allt” verkar dock mer upptagna av att hinna uppleva och konsumera mera än av att uppleva evighetskvalitet på livet.

Publiceringsdatum: 19 okt, 2019. 01:0:00

Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men barmhärtigheten triumferar över domen.

Jakobs brev 2:13 Att den obarmhärtige får tillbaka med samma mynt har många av oss lärt oss i livets skola. Häpna har vi också sett hur den som låter nåd gå före rätt skaffar sig vänner och går med sänkta axlar genom livet. Barmhärtighet vinner i längden!

Publiceringsdatum: 18 okt, 2019. 01:0:00

Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag.

Jakobs brev 2:12 Den som känner sig dömd på förhand blir ofta antingen totalt hänsynslös eller helt uppgiven. Den som däremot upplever sig vara innesluten och välkommen även om hon trampar fel har lättare att säga förlåt och att vara generös mot andra. Guds Ande ger frihet.

Publiceringsdatum: 17 okt, 2019. 01:0:00

Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla.

Jakobs brev 2:10 Den som tänker att vi måste kunna komma undan med lite små försyndelser hugger i sten. Men vem klarar då provet? Ingen! Det är det som är poängen. Det var därför Jesus dog för alla. Vårt behov av upprättelse är totalt, det har inga undantag.

Publiceringsdatum: 16 okt, 2019. 01:0:00

Om ni gör skillnad på människor begår ni synd.

Jakobs brev 2:9 Detta Jakobscitat sitter som en rak höger rakt i rasismens solar plexus och är en slutsnackare till samtidens främlingsfientliga retorik. Inga omskrivningar, inga förmildrande omständigheter, ingen kan komma undan.

Publiceringsdatum: 15 okt, 2019. 01:0:00

Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: Du skall älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt.

Jakobs brev 2:8 Kungsbud? Ja, verkligen! Ett bud som finns i olika former i nästan alla livsåskådningar och som våra samveten verkar kalibreras efter – var nu det kommer ifrån? Vår Skapare, rimligen. Grundfrågan är alltså enkel: Tjänar denna handling min nästa?

Publiceringsdatum: 14 okt, 2019. 01:0:00

Med regnskurar gör du jorden mjuk, du välsignar det som växer.

Psaltaren 65:11 En hård jord förmår inte ta emot det välsignade vattnet, det vet såväl ökenbon som den som sett regnet stanna kvar på asfalt och betong. Så behöver vi en Gud som gör både jorden och våra hjärtan mjuka. Han kan vägleda oss i kristid och han är värd vår lovsång!

Publiceringsdatum: 13 okt, 2019. 01:0:00

Du får säden att växa, du sörjer för jorden. Du vattnar åkerns fåror och jämnar ut dess tiltor.

Psaltaren 65:10 Man kan förstås ha delade meningar om huruvida det finns en Gud som får säden att växa och som håller hela världen i sin hand. Men nog är det svårt att få till en mening med livet utan att räkna med en Skapare, större än vi själva och därmed ofattbar.

Publiceringsdatum: 12 okt, 2019. 01:0:00

Du tar dig an jorden och ger den regn. Du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa, du sörjer för jorden.

Psalm 65:10 I klimatkrisens tid kan vi frestas att tro att Gud inte sörjer för jorden. Men om han inte lät sin sol lysa över oss och sitt regn vattna jorden så vore det ute med oss för länge sedan. Samtidigt har han gett oss ett ansvar som han inte tar ifrån oss.

Publiceringsdatum: 11 okt, 2019. 01:0:00

De som bor vid jordens ändar står häpna inför dina mäktiga gärningar, öster och väster fyller du med jubel.

Psaltaren 65:9 Den kristna kyrkans historia under 2 000 år från ett litet bergsland i Mellanöstern till församlingar av troende över hela jorden är verkligen häpnadsväckande. Från alla jordens hörn stiger kristen lovsång som fyller människor med jubel.

Publiceringsdatum: 10 okt, 2019. 01:0:00

Du vår Herre och Gud är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen.

Uppenbarelseboken 4:11 Nog finns det många här i världen som är värdiga ära, såväl namnkunniga som okända. Men den som går skapelsen till mötes en hejdundrande vacker sommarmorgon finner lätt tusentals anledningar att brista ut i lovsång till Skaparen!

Publiceringsdatum: 09 okt, 2019. 01:0:00

Helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren, han som var och som är och som kommer.

Uppenbarelseboken 4:8 Vi värjer oss mot talet om Guds helighet. Kanske för att det skrämmer oss. Kanske för att det låter anspråksfullt. Men om Gud skulle vara lika ofullkomlig som vi vore han ju inte någon att sätta sitt hopp till. Att Gud är helig är alltså en sann tröst.

Publiceringsdatum: 08 okt, 2019. 01:0:00

Folket häpnade: stumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Och de prisade Israels Gud.

Matteus 15:31 Det finns massor av berättelser av det här slaget och de väcker alltid förundran, lovsång – och kritiska omdömen. Gott så, man ska pröva allt – men därför inte avfärda allt. Inte heller de som har liknande berättelser i dag bör avfärdas utan en noggrann koll.

Publiceringsdatum: 07 okt, 2019. 01:0:00

Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets segerkrans.

Uppenbarelseboken 2:10 Ingen kan ju veta vad som händer efter döden, men Bibeln ger handfasta löften om ett liv efter detta. Enda sättet att pröva dessa löften är väl att närma sig Bibelns Gud. Bara den som lär känna honom kan rimligen bedöma om man kan ha tillit till hans löften.

Publiceringsdatum: 06 okt, 2019. 01:0:00

Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

Uppenbarelseboken 2:11 Vi kan alla höra Andens viskning om vi bara medvetet tränar vårt inre öra. Guds Ande talar genom samvetet, kloka medmänniskor och på tusen andra sätt. Den som tar sig tid att lyssna och följa, om än i det lilla, kan se fram emot ett spännande liv.

Publiceringsdatum: 05 okt, 2019. 01:0:00

De skall frambära tackoffer och berätta om hans verk med jubel.

Psaltaren 107:22 Den som tar bort Gud ur sin världsbild kan kanske uppfatta en viss lättnad: ingen Herre att göra räkning inför. Men utan Gud riskerar vår glädje och tacksamhet att bli vilsen och komma av sig. Delad glädje är dubbel glädje, men ensam glädje blir lätt hemlös.

Publiceringsdatum: 04 okt, 2019. 01:0:00

De skall tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor.

Psaltaren 107:21 Tacksamhet är en underskattad livshållning som kan få många goda snöbollseffekter. Det gäller generellt, och det gäller än mer om uppskattningen medvetet riktas till en god Skapare som vill oss väl och som förmerar vår tacksamhet genom att glädja sig med oss.

Publiceringsdatum: 03 okt, 2019. 01:0:00

De ville inte se åt någon föda och närmade sig dödens portar. Då ropade de till Herren i sin nöd, och han hjälpte dem ur deras trångmål.

Psaltaren 107:18-19 När livslusten försvinner tar den matlusten med sig, och vad gör man när bara dödens port verkar stå öppen? Kan själva döden i Herrens goda hand ses som en hjälp? Det ska inte sägas lättvindigt, men vi kan heller inte göra anspråk på att förstå Guds vägar.

Publiceringsdatum: 02 okt, 2019. 01:0:00

Föga gagnar rikedom på vredens dag, men rättfärdighet räddar från döden.

Ord 11:4 Vem vill stå upp för den rike när han förlorat alla sina tillgångar? Pengar hjälper ju inte det minsta inför livets verkliga olyckor. Men den rättfärdige får genom sin generositet och pålitlighet vänner som ställer upp även när alla tillgångar är slut.

Publiceringsdatum: 01 okt, 2019. 01:0:00

För mig är livet Kristus och döden en vinning.

Fil 1:21 Aposteln Paulus har inga idéer om att ta sitt öde i egna händer för att vinna döden, tro inte det. Samtidigt som han säger sig längta efter att ”få vara hos Kristus” finner han stor tillfredsställelse i livet i Kristus här och nu. Att vara i Kristus är poängen.

Publiceringsdatum: 30 sep, 2019. 01:0:00

Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.

Matteus 18:10 Förakt kan resultera i negligering, utnyttjande och handgripligheter. Alltför många barn vet vad det vill säga i vår tid. Men Guds änglar har koll på de små, tro inte annat, och den som vill vara Guds vän måste också vara barnens vän och hjälpare.

Publiceringsdatum: 29 sep, 2019. 01:0:00

Lova Herren, min själ!

Psaltaren 103:22 Den här uppmaningen upprepas ofta i Bibelns sångbok, Psaltaren. Förutom att detta uttrycker ett sunt förhållningssätt till Livet kan en sådan inställning öka vårt välbefinnande: det är helt enkelt gott och helande att ha någon att rikta sin tacksamhet till.

Publiceringsdatum: 28 sep, 2019. 01:0:00

Lova Herren, alla hans verk, överallt i hans välde!

Psaltaren 103:22 Ju mer kunskap forskningen ger oss om allt från skapelsens innersta byggstenar till den yttre rymdens oändlighet, desto fler skäl tycks den uppmärksamme få till förundrad lovsång. Och det gör oss väldigt gott att ha någon att rikta vår tacksamhet till.

Publiceringsdatum: 27 sep, 2019. 01:0:00

Lova Herren, hela hans härskara, ni som tjänar honom och gör hans vilja!

Psaltaren 103:21 Att tjäna Gud efter hans vilja kan utgöra en lovsång i sig. Men också den som tjänar Gud kan bli grinig om uppmärksamheten från omgivningen uteblir. Och griniga gudstjänare är inte till någon större välsignelse. Bättre då att lova Gud under mödan.

Publiceringsdatum: 26 sep, 2019. 01:0:00

Herren har rest sin tron i himlen, allt är underlagt hans välde.

Psaltaren 103:19 Hur ta in en utsaga som denna i en kaosartad värld som vår? Men om det finns en skapare bakom vårt bokstavligen ofattbara universum så har denne rimligen makt att fullborda det han påbörjat och tålamod att vänta ut effekterna av vårt oansvariga förvaltarskap.

Publiceringsdatum: 25 sep, 2019. 01:0:00

Se, jag sänder en ängel framför dig för att skydda dig på vägen och föra dig till den plats som jag har bestämt.

2 Moseboken 23:20 Det finns en föreställning om att den som är på Guds väg inte behöver vara rädd och inte heller behöver någon försäkring. På Guds väg skyddar ju Guds änglar! Det må vara hur sant som helst, men se upp för risken att blanda ihop Guds väg med dina egna drömmar.

Publiceringsdatum: 24 sep, 2019. 01:0:00

Herrens ängel sade: ”Varför frågar du vad jag heter? Mitt namn är ofattbart.”

Dom 13:18 Öppenhet är en dygd, men det finns saker som vare sig kan eller bör dissekeras eller ens berättas, i varje fall inte förrän du haft tid att bearbeta deras innebörd. Gudsmöten kan höra dit. Bevara dem som en skatt och var aktsam om själens heliga rum.

Publiceringsdatum: 23 sep, 2019. 01:0:00

Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.

Filipperbrevet 2:4-5 Jesu födelse som en människa in i denna världen är världshistoriens bästa exempel på att sätta andras bästa först. Ett sådant generöst, ja självutgivande, sinnelag utgör förutsättningen för den sortens goda gemenskap ur vilken enhet och kärlek växer.

Publiceringsdatum: 22 sep, 2019. 01:0:00

Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva.

Filipperbrevet 2:3 Många säger sig vilja ”vara ödmjuka” inför en uppgift, men när det kommer till att sätta andra högre än sig själv och att tillmäta deras behov större värde än de egna visar det sig ofta klent med ödmjukheten. Men, som Jesus säger, på frukten känner man trädet.

Publiceringsdatum: 21 sep, 2019. 01:0:00

Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga.

Filipperbrevet 2:2-3 Det är svårt att bli enig i tanke och sinnelag utan att umgås flitigt, nära och länge. Självhävdelse och fåfänga överlever heller inte i en sådan gemenskap. En tid som präglas av uppbrott så snart något skaver blir därför också fattig på kärlek.

Publiceringsdatum: 20 sep, 2019. 01:0:00

Gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet.

Filipperbrevet 2:2 Längtan efter enighet går som en röd tråd genom Bibeln, och väl också genom våra egna liv. Där enighet är, där är glädje. Så nog kan väl den glädjen vara värd en och annan eftergift och åsidosättande av den egna bekvämligheten, också om det tar på självgodheten.

Publiceringsdatum: 19 sep, 2019. 01:0:00

Jag är mitt ibland er som er tjänare.

Lukas 22:27 Om självaste Skaparen föredrar att tjäna framför att härska, fast han har all makt, då borde väl också vi inse att all gemenskap fungerar bättre om vi tjänar än om vi härskar? Tjänandet är ett allt för ofta bortglömt ideal bland såväl ledare som fotfolk.

Publiceringsdatum: 18 sep, 2019. 01:0:00

Den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren.

Lukas 22:26 Den som släpper prestigen finner att det ligger en stor lättnad och en oanad kraft i att spänna av och se sig som minst. Det betyder inte att man ska tillåta andra att se ned på en, men livet blir bra mycket lättare när den egna äran inte är hela världen.

Publiceringsdatum: 17 sep, 2019. 01:0:00

Sedan kom de att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste.

Lukas 22:24 Den här tragikomiska barnkammarfrågan löper genom historien ända in i dagens storpolitik. Och, handen på hjärtat, nog tittar den väl fram i våra egna drömmar också? Jesus hade ett lika rakt och enkelt som oroande svar: den som tjänar är störst. Och hör sen!

Publiceringsdatum: 16 sep, 2019. 01:0:00

Om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant?

Matteus 5:47 Drömmer du om att göra något märkvärdigt? Här är ett tips: ta för vana att se och hälsa på dem som andra går förbi. Du kommer att förvånas över hur många sköna människor det finns! Och i längden blir det väl ganska fattigt att bara umgås med likasinnade.

Publiceringsdatum: 15 sep, 2019. 01:0:00

Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant?

Matteus 5:46 Hur många berättelser finns det inte om hur riktiga rötägg har visat sig bli härliga vänner och medborgare när någon förmådde älska hål på det frånstötande skalet. Jesus kallar oss att vara sådana som finner och befriar dem som andra stöter bort.

Publiceringsdatum: 14 sep, 2019. 01:0:00

Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.

Matteus 5:45 Nog är det väl tur att inte vädret styrs av hur väl vi lyckas med att vara hyggliga och snälla? Men vi måste förstå att Gud ger oss ett exempel att följa när han slösar sin värme över ond som god. Inte ska väl vi ha anseende till person om inte Gud har det?

Publiceringsdatum: 13 sep, 2019. 01:0:00

Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er.

Matteus 5:43-44 Allt handlar förstås om slutresultatet. Hat leder till bitterhet, ödeläggelse och sorg såväl hos den som hatar som den som hatas. Förbön hindrar bitterhet och öppnar för goda lösningar. Bara kärlek kan till slut lösa upp till synes olösliga blockeringar.

Publiceringsdatum: 12 sep, 2019. 01:0:00

Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.

Matteus 5:42 Nog blir man väl lurad om man alltid hellre säger ja än nej? Jo, den risken är förstås stor. Men de vänliga ord man får från vänner som uppstår ur en sådan livsstil och den tacksamhet de visar väger upp den förtreten. Man behöver ju inte vara blåögd för det.

Publiceringsdatum: 11 sep, 2019. 01:0:00

Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom.

Matteus 5:41 När ilskan över orättvisan har lagt sig. När översittarens förvåning över din tjänstvillighet har fått honom ur balans. När vandringen har fått er att falla in i en gemensam takt. Då, men först då, kan det ges utrymme att tala om det som är verkligt viktigt.

Publiceringsdatum: 10 sep, 2019. 01:0:00

Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda.

Matteus 5:38-39 Trappa inte upp konflikten! Det är utgångspunkten. Tänk dig för så att du inte gör ont värre. Bäst är om du vägrar att slå tillbaka, för då visar du ett mod och en integritet som ger motståndaren en tankeställare och som därmed kan stoppa våldsspiralen.

Publiceringsdatum: 09 sep, 2019. 01:0:00

Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår.

Rom 8:18 Här är roten till idén om religion som opium för folket: stå ut med orättvisor, det blir bättre i himlen. Men historien visar att den som har ett hopp bortom graven både tar strid mot orättvisor och kämpar för bättre villkor för sig själva och andra.

Publiceringsdatum: 08 sep, 2019. 01:0:00

Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom.

Psaltaren 145:18 Vad är det att ropa ”av hjärtat”? Kanske att ropa utan förbehåll eller återvändo, utan att med korsade fingrar tänka att man vänder honom ryggen så snart han svarat på just detta rop. Eller kan den som söker med förbehåll verkligen förvänta sig svar.

Publiceringsdatum: 07 sep, 2019. 01:0:00

Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör.

Psaltaren 145:17 Det som på avstånd kan verka obegripligt eller rent negativt kan få en helt annan mening på nära håll. Så kan väl bara den som lärt känna Herren genom att leva nära honom under lång tid med auktoritet yttra sig om huruvida han är kärleksfull i allt han gör.

Publiceringsdatum: 06 sep, 2019. 01:0:00

Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger.

Psaltaren 145:16 Tänk om det är så att Gud har skapat alla förutsättningar för att allt levande ska mättas, utan att för den skull passivt föda oss som fågelungar? Men om det på allvar betyder något att vi har en fri vilja måste vi väl ta konsekvenserna av vårt eget handlande?

Publiceringsdatum: 05 sep, 2019. 01:0:00

Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid.

Psaltaren 145:15 Det är begripligt om vi mitt i klimatkrisen ställer frågor om vår egen och mänsklighetens överlevnad. Är vårt dagliga bröd så självklart? Den som i det läget lutar sig mera mot Skaparen än mot det skapade grundar sitt hopp bortom räckhåll för krisen.

Publiceringsdatum: 04 sep, 2019. 01:0:00

Herren stöder dem som vacklar, han rätar krökta ryggar.

Psaltaren 145:14 Utsagor som den här kan bara den instämma i som själv vacklat och som vet vad det är att leva med ryggen krökt, och då bara med en lång blick i backspegeln. Att pracka på detta perspektiv på andra som vacklar under tunga bördor är ren och skär cynism.

Publiceringsdatum: 03 sep, 2019. 01:0:00

Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör.

Psaltaren 145:13 Kan man verkligen med hedern i behåll påstå att detta gäller i en värld som vår? Det beror väl bland annat på vad man menar att Gud gör och vad människan ställer till med, och vilket tidsperspektiv man har. Människan är ju trots allt ganska kortsynt.

Publiceringsdatum: 02 sep, 2019. 01:0:00

Lämnad åt mig själv tjänar jag alltså med mitt förnuft Guds lag och med min köttsliga natur syndens lag.

Romarbrevet 7:25 Att med aposteln Paulus komma till insikt om sin oförmåga att leva upp till sin egen standard, än mera Guds, och ändå inse att Gud faktiskt ingenting högre önskar än att komma till vår hjälp, det är att erfara hur själva Livet öppnar sig, trots egna brister.

Publiceringsdatum: 01 sep, 2019. 01:0:00

I mitt inre bejakar jag ju Guds lag.

Romarbrevet 7:22 Det som lagen kräver är skrivet i våra hjärtan, säger Paulus tidigare i samma brev, med hänvisning till förnuftet och samvetet. Upptäckten av att Guds bud, vårt samvete och vårt förstånd samspelar kan sätta köl på livets farkost.

Publiceringsdatum: 31 aug, 2019. 01:0:00

Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig så är lagen något gott för mig som vill göra det goda.

Romarbrevet 7:21 Lagar och regler, och i synnerhet Guds bud, är som en ledstång genom livet för den som vill göra det goda: något utanför mig själv som jag kan använda som rättesnöre, något som prövats av massor av människor genom historien och i de mest skilda sammanhang.

Publiceringsdatum: 30 aug, 2019. 01:0:00

Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.

Romarbrevet 7:19 Paulus såg sig i spegeln och blev förskräckt. Uppgivet måste han erkänna att han inte lyckas leva upp till sina goda föresatser. Så är människans villkor. Men vi ska inte ge upp om oss själva. Vi ska vara realistiska, men i förtröstan på Guds nåd aldrig ge upp!

Publiceringsdatum: 29 aug, 2019. 01:0:00

Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott.

Romarbrevet 7:17 Människan saknar ju inte förmåga att göra gott – i så fall hade världen gått under för länge sedan. Men aposteln Paulus uttrycker hur det är att misslyckas trots att man vill väl. Denna allmänmänskliga erfarenhet kan ge insikt om vårt totala beroende av Gud.

Publiceringsdatum: 28 aug, 2019. 01:0:00

Om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott.

Romarbrevet 7:16 Vi framställer gärna lagar och regler som begränsande. Det gäller inte minst Guds tio bud. Men ett dåligt samvete är ju i sig ett erkännande av att det finns goda gränser som inte bör överskridas. Så är lagen, rätt förstådd, en hjälp till ett gott liv.

Publiceringsdatum: 27 aug, 2019. 01:0:00

Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag.

Romarbrevet 7:15 Vem har inte förtvivlad känt igen sig i de här orden? Att vara i gott sällskap med en av kristendomens absoluta förgrundsgestalter, aposteln Paulus, ger väl ingen större tröst. Men av Paulus kan vi lära uppriktighet och ärlig bön utan bortförklaringar.

Publiceringsdatum: 26 aug, 2019. 01:0:00

Folket svarade med en mun: "Allt vad Herren har sagt vill vi göra."

Andra Moseboken 19:8 ”Folket” har förvisso inte alltid rätt, och när de svarar med en mun ska man ibland dra öronen åt sig. Men med det sagt: Välsignat är det folk som begåvats med ledare som förmår samla allas gåvor och ansträngningar kring gemensamma höga, djärva mål.

Publiceringsdatum: 25 aug, 2019. 01:0:00

Var för sig är vi lemmar som är till för varandra.

Romarbrevet 12:5 Vi människor är beroende av varandras omsorg och välvilja för att leva. Så sorgligt då att tidens vindar verkar blåsa oss i sär allt mer så att vi kastar glåpord på varandra över djupa vallgravar. Nu är tid att stå upp för vårt ömsesidiga beroende av varandra!

Publiceringsdatum: 24 aug, 2019. 01:0:00

Tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom.

Romarbrevet 12:3 Det lönar sig aldrig att låtsas begripa det man faktiskt inte förstår, och det gäller förstås i högsta grad när det kommer till andliga verkligheter. Guds vind blåser vart den vill och det är viktigare att höra dess sus än att orera om sin egen tro.

Publiceringsdatum: 23 aug, 2019. 01:0:00

Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.

Matteus 18:20 Vad skulle hända om vi levde våra liv med övertygelsen om att Gud är osynligt men självklart närvarande i varje möte? Gud är ingen glädjedödare, tvärt om gläds han med oss när vi är glada. Och han vill ge djup, lyster och mening åt vår vardag.

Publiceringsdatum: 22 aug, 2019. 01:0:00

Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom.

Psaltaren 28:7 Den som förlorat en kär livskamrat vittnar ofta om att det är vid livets högtider, då när hjärtat jublar, som saknaden är som störst. Gud har skapat oss för glädje och ingenting fröjdar honom mera än när vi vill dela vårt jubel med honom.

Publiceringsdatum: 21 aug, 2019. 01:0:00

Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag.

Psaltaren 28:7 När livet flyter på är det kanske lätt att tala om Gud som sköld och värn. Men det är stort att lyssna till människor som med värme och förundran vittnar om hur Gud har öppnat dörrar där inga utvägar varit synliga för det mänskliga ögat.

Publiceringsdatum: 20 aug, 2019. 01:0:00

Lovad vare Herren, ty han har hört min bön.

Psaltaren 28:6 Vi är bra på att be när vi är i nöd, av naturliga skäl. Men det är ofta sämre beställt med tacksamheten när bönen har blivit hörd. Kanske krånglar vi också till det för mycket, en tackbön behöver ju inte vara mer välformulerad än så här.

Publiceringsdatum: 19 aug, 2019. 01:0:00

Neka ingen en skälig gåva när det står i din makt att hjälpa.

Ordspråksboken 3:27 Det är lätt att tala stora ord om förvaltarskap så länge vi rör oss på ett teoretiskt plan. Men det är när vi står där med en medmänniska som behöver vår hjälp och vi faktiskt förmår hjälpa som vår vilja till gott förvaltarskap prövas.

Publiceringsdatum: 18 aug, 2019. 01:0:00

Avundas inte våldsverkaren, slå inte in på de vägar han går.

Ordspråksboken 3:31 Att bli en våldsverkare kanske inte förefaller stå högt på frestelsernas tio-i-topplista. Men när våldet dyker upp som arrogans och maktuttryck i det sociala spelet eller är inbyggt i produktionen av de kläder och prylar vi köper är det svårare att upptäcka.

Publiceringsdatum: 17 aug, 2019. 01:0:00

Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede.

Efesierbrevet 4:26 Att bli arg kan vara både mänskligt och rätt. Men att bära på vrede så länge att den övergår i bitterhet och kanske hat är osunt och skadligt, mest för den som bär den. Att dagligen gå till ro försonad är ett bra recept för ett långt och lyckligt liv.

Publiceringsdatum: 16 aug, 2019. 01:0:00

Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar.

Efesierbrevet 4:25 Om ögat såg en kajkant men sa till foten att här är stadig grund så skulle ju hela kroppen hamna i vattnet. Är det inte lika självklart att den som avsiktligt far med osanning skadar såväl sig själv som samhällskroppen, även om han firar kortsiktiga triumfer?

Publiceringsdatum: 15 aug, 2019. 01:0:00

Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild.

Efesierbrevet 4:23-24 Den som bara vill förnyas intellektuellt löper samma risk att bli fanatisk och sekteristisk som den som enbart söker andlig förnyelse. Det krävs både ande och förstånd för att med balans och symmetri skapa och utrusta en trygg och helgjuten människa.

Publiceringsdatum: 14 aug, 2019. 01:0:00

Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär.

Efesierbrevet 4:22 Den som inte är uppmärksam på att hela vårt samhälle är riggat för att väcka, förmera och behaga våra begär kan alldeles tappa fotfästet i det övermäktiga utbudet. Det krävs faktiskt en daglig, beslutsam omvändelse för att inte bli bedragen och gå under.

Publiceringsdatum: 13 aug, 2019. 01:0:00

Av den som har fått mycket skall det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto mera.

Lukas 12:48 Paradoxalt nog kan många vittna om att livet blir rikare och bättre om man ställer sina gåvor och tillgångar till andras förfogande än om man ser dem enbart som kapital för egen framgång. Att handla efter devisen ”Ge så ska du få” gör livet rikt.

Publiceringsdatum: 12 aug, 2019. 01:0:00

Visa mig, Herre, dina stadgars väg, och jag skall följa den till slutet.

Psaltaren 119:33 Kunde jag bara veta vilken väg som är den rätta skulle jag satsa järnet – så kan vi frustrerat tänka vid livets vägskäl. Men den vägen kräver både beslutsamhet och tålamod att styra in på och sedan följa. Det tar ett ögonblick att inse och en livstid att lära.

Publiceringsdatum: 08 aug, 2019. 01:0:00

Jag löper den väg dina bud visar, ty du har vidgat min insikt.

Psaltaren 119:32 Helst går vi väl till de omvittnat mest kunniga källorna när vi vill vidga vår insikt. Och vem skulle kunna vara mer omdömesgill än den som skapat både oss och världen? Så vad är då Skaparens budskap till oss? Var mot andra som du vill att de ska vara mot dig.

Publiceringsdatum: 07 aug, 2019. 01:0:00

Jag håller mig till dina lagbud, svik mig inte, o Herre.

Psaltaren 119:31 Det är lätt att känna sig sviken när man ser att de som struntar i Herrens lag många gånger verkar ha större framgång än de som försöker leva efter Guds bud. Bön har också plats för besvikelse, och det är nödvändigt att tålmodigt hålla ut i sin övertygelse.

Publiceringsdatum: 06 aug, 2019. 01:0:00

Sanningens väg har jag valt, dina lagar har jag för ögonen.

Psaltaren 119:30 Att gå Sanningens väg i alla livets små och stora vägval kräver ett aktivt och medvetet val som ger stadga och karaktär åt livet. De små besluten underlättas alltid om vi kan luta oss mot ett grundläggande beslut om att ha Guds goda lagar som rättesnöre.

Publiceringsdatum: 05 aug, 2019. 01:0:00

Där Herrens ande är, där är frihet.

2 Korintierbrevet 3:17 Allt för ofta har vi för oss att det är precis tvärt om – varför tar vi annars till benen varje gång Gud verkar vilja beröra oss? Men Gud vill befria oss till likhet med honom, han som är all godhets och sannings källa och som dagligen kallar oss till frihet.

Publiceringsdatum: 04 aug, 2019. 01:0:00

När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet.

2 Korintierbrevet 3:12 Den som tappar hoppet frestas att gå och gömma sig, men den som tror på framtiden är beredd att erövra världen. Så se till att inte förlora det hopp som ger uppfinningsrikedom, skaparkraft och framtidstro också i de mörkaste situationer.

Publiceringsdatum: 03 aug, 2019. 01:0:00

Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består.

2 Korintierbrevet 3:11 Mitt i prunkande sommartid börjar vi ana stråk av höst i naturen. Men samma träd som snart ska stå kala och till synes livlösa kommer till våren att sprängas av liv. Det borde hjälpa oss förstå att Skaparen kommer att återupprätta också den värld vi skövlat.

Publiceringsdatum: 02 aug, 2019. 01:0:00

De gläder sig ständigt över ditt namn och jublar över din rättfärdighet, ty du är deras styrka och glans.

Psaltaren 89:17-18 Den som stött på folk som gläder sig i Gud och jublar över hans rättfärdighet vet att de kan vara nog så påfrestande om man börjar jämföra sig med dem. Men den som går dem in på livet ska finna deras hemlighet: att det är Gud som är deras styrka och glans.

Publiceringsdatum: 01 aug, 2019. 01:0:00

Lyckligt det folk som vet att hylla dig, Herre, de får vandra i ditt ansiktes ljus.

Psaltaren 89:16 Att vandra i Guds ansiktes ljus är något långt större och annorlunda än att bekänna sig till ”kristna värderingar”. Men den människa och det folk som medvetet hyllar Herren kommer gradvis att likna den herre de hyllar och därmed att ledas av goda värderingar.

Publiceringsdatum: 31 jul, 2019. 01:0:00

På rätt och rättfärdighet vilar din tron, nåd och trofasthet finns hos dig.

Psaltaren 89:15 Det finns mycket rätt, rättfärdighet, nåd och trofasthet i vår värld. Om inte skulle den snabbt gå under. Den som medvetet har vänt sig till rättens och nådens tron och som dagligen lever i Skaparens gemenskap vilar i förvissningen om att vara buren av Gud.

Publiceringsdatum: 30 jul, 2019. 01:0:00

Din är himlen och din är jorden, du har grundlagt världen och allt den rymmer.

Psaltaren 89:12 Skulle den Gud som skapat universum med den vackra lilla blå planet där han placerat sina älskade människobarn överge den? Tvärt om visar den bibliska historien och mångas erfarenhet att han håller världen i sin hand. Det ger hopp också i klimatkrisens tid.

Publiceringsdatum: 29 jul, 2019. 01:0:00

Den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.

Matteus 16:25 Rädsla förlamar som bekant, och att bara ha fokus på att rädda sitt eget skinn är att bygga sitt eget fängelse. Den som frivilligt och med glädje sätter andras bästa först ska finna att tacksamma medmänniskor gör hennes liv rikt och meningsfullt.

Publiceringsdatum: 28 jul, 2019. 01:0:00

Sedan sade Jesus till sina lärjungar: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.”

Matteus 16:24 I den stund du beslutar att åka till Göteborg så har du valt bort Kalmar, Luleå och tusen andra platser. Om Jesus säger att detta är villkoren för den som vill följa honom, då är det detta som gäller. Men det står varje människa fritt att göra sitt eget val.

Publiceringsdatum: 27 jul, 2019. 01:0:00

Vem får bo på ditt heliga berg? Den som inte ger lån mot ränta och inte kan mutas att fälla en oskyldig.

Psaltaren 15:1, 5 Kanske står vi oftare än vi i allmänhet inser inför valet att fälla en oskyldig. Till exempel om vi kan köpa någons eftertraktade vänskap genom att tiga för husfridens skull när någon talar illa om en annan, eller genom att själva att tala illa om tredje part.

Publiceringsdatum: 26 jul, 2019. 01:0:00

Vem får bo på ditt heliga berg? Den som håller sin ed fast det står honom dyrt.

Psaltaren 15:1, 4 Detta är väl inget populärt budskap i tider när vi sällan lovar något för att ha dörren öppen om något roligare skulle dyka upp. Men den som förstår att den som står vid sitt löfte vinner i det långa loppet kommer att ses som en god och pålitlig medmänniska.

Publiceringsdatum: 25 jul, 2019. 01:0:00

Vem får bo på ditt heliga berg? Den som inte går med förtal, inte vållar sin nästa skada och inte smädar sin granne.

Psaltaren 15:1, 3 Så gick det med den bostadsrätten! För vem klarar detta test, hur from och skötsam hon än må vara? Kanske behöver vi till att börja med begripa att saker som förtal, illvilja och kränkningar faktiskt bryter ner och förstör både oss själva och andra.

Publiceringsdatum: 24 jul, 2019. 01:0:00

Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever oförvitligt och gör det rätta och är sann i tal och tanke.

Psaltaren 15:1-2 Den topplägenheten kommer nog att förbli obebodd. Eller vet du någon som kvalar in? Men själva poängen med att Gud blev människa är att han erbjuder sin rättfärdighet åt den som uppriktigt ber honom om hjälp att leva rätt. På hans meriter är vi värdiga.

Publiceringsdatum: 23 jul, 2019. 01:0:00

Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Första Petrusbrevet 2:9 Vad vill Petrus säga? Är han mallig i tro att han ensam har ljuset? Inte alls! Han är som den som först kommer över bergets krön och ser gryningen. Han ropar på alla de andra, inte för att glänsa men för att han är överväldigad av det han ser.

Publiceringsdatum: 22 jul, 2019. 01:0:00

Du, Herre, håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig, din godhet och din trohet skall alltid bevara mig.

Psaltaren 40:12 Vad är det som dagligen bevarar oss? Slumpen? Som om det skulle vara mer sannolikt än att det finns en Skapare som vill oss väl? Många kan berätta om att de mött en god Gud som slösat med sin barmhärtighet över dem när de vänt sig till honom i uppriktig bön.

Publiceringsdatum: 21 jul, 2019. 01:0:00

Jag tiger inte om din hjälp, att du är trofast och räddar förkunnar jag. Jag döljer inte din godhet och trohet.

Psaltaren 40:11 Gissa vem som är mest välkommen i gemenskapen, den som klagar på allt och alla eller den som är positiv och tacksam? Faktum är ju att vi väljer attityd varje gång vi öppnar munnen, och den som upplevt Guds godhet och trohet har alltid något gott att tala om.

Publiceringsdatum: 20 jul, 2019. 01:0:00

Jag bär bud om din trofasta hjälp till den stora tempelskaran. Jag håller inte tillbaka mina ord, det vet du, Herre.

Psaltaren 40:10 Hur ofta håller vi inte tillbaka de ord vi verkligen borde uttala, medan det som aldrig borde ha sagts hoppar groda över våra läppar. Igen och igen har vi skäl att be Gud hjälpa oss att välja våra ord och att inte hålla inne de glädjebud människor väntar på.

Publiceringsdatum: 19 jul, 2019. 01:0:00

Gärna gör jag din vilja, min Gud, jag har din lag i mitt hjärta.

Psaltaren 40:9 Det här är en sångtext, skriven av kung David för att sjungas av allt folket. Men nog låter det lite dumdrygt, folk var väl inte annorlunda då än nu? Eller så ska det ses som uttryck för längtan, och är det någon som förstår vår längtan så är det vår Skapare.

Publiceringsdatum: 18 jul, 2019. 01:0:00

Brännoffer och syndoffer begär du inte, därför säger jag: Jag är här.

Psaltaren 40:7-8 Den som offrar något eller ger av sig själv till andra kan lätt få en viss helgongloria – vem av oss försöker inte leka bror Duktig nu och då? Men sådant imponerar inte på vår Skapare. Det han begär av oss är att vi är närvarande och tillgängliga för varandra.

Publiceringsdatum: 17 jul, 2019. 01:0:00

Slaktoffer och matoffer önskar du inte, du har lärt mig att lyssna.

Psaltaren 40:7 För Israels folk var olika sorters offer en självklarhet. Nära nog varje större händelse i livet hade sitt specifika offer. Så gick det som det ofta gör: offrandet blev slentrian. Men Gud nöjer sig inte med själlösa rutiner, han söker en dialog med oss.

Publiceringsdatum: 16 jul, 2019. 01:0:00

Stora är de ting du har gjort, dina under, Herre, min Gud, och dina planer med oss. Ingen kan mäta sig med dig.

Psaltaren 40:6 Tänk om Gud skapade universum och det förunderliga stoftkorn i kosmos vi kallar jorden bara för att ge oss, sina barn, det underbara hem vi dagligen njuter av? Inte kommer han då att lämna vare sig oss eller jorden i sticket. Han har ju planer för oss!

Publiceringsdatum: 15 jul, 2019. 01:0:00

Alltså skall var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra.

Romarbrevet 14:12-13 Om vi kunde ta till oss att vi alla en gång ska stå inför Skaparens domstol skulle vi kanske tänka oss för innan vi ägnade oss åt allt detta mätande och vägande som bryter ner både nära relationer och samhället i stort. Bygg upp andra och lämna domen åt Gud!

Publiceringsdatum: 14 jul, 2019. 01:0:00

”Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig?” Hon svarade: ”Nej, herre.” Jesus sa: ”Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.

Johannes 8:10-11 Det är illa nog med en dömande omvärld. Den som därtill dömer sig själv tappar lätt fotfästet. Vad kan då vara större än att då få förlåtelse från högsta instans? Men den som vill byta riktning måste stanna i smärtan tills livet funnit andra hållbara spår.

Publiceringsdatum: 13 jul, 2019. 01:0:00

Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom, och han satte sig ner och undervisade.

Johannes 8:2 Hur ser din dagsrutin ut? Har den plats för en stunds eftertanke? Många har gjort det till en vana att stanna upp och samla sina tankar kring ett Jesuscitat eller annat bibelord, och de kan ofta berätta om hur den vanan ger kraft och stadga åt livet.

Publiceringsdatum: 12 jul, 2019. 01:0:00

Sätt alltid din lit till honom, du folk, öppna ditt hjärta inför honom. Gud är vår tillflykt.

Psaltaren 62:9 Tillit uppstår i gemenskap. Det gäller även gudstillit. Den som tar sig tid att umgås med Gud i bibelläsning, bön och gudstjänster kommer gradvis att lära känna honom så att det blir naturligt och tryggt att ta sin tillflykt till honom också i nödens stund.

Publiceringsdatum: 11 jul, 2019. 01:0:00

Från Gud kommer min hjälp och min ära, Gud är min tillflykt, min starka klippa.

Psaltaren 62:8 Det talas mycket om att bygga sitt eget varumärke eller, annorlunda uttryckt, att leva till sin egen ära, och faktum är att frågan om vem vi ärar är en nyckel till själva livet. Den som inte är upptagen med sin egen ära, men söker Gud först, kan leva förnöjd.

Publiceringsdatum: 10 jul, 2019. 01:0:00

Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg.

Psaltaren 62:3 Psaltaren 62:3

Publiceringsdatum: 09 jul, 2019. 01:0:00

Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer min räddning.

Psaltaren 62:2 Om nu Gud är Gud och vill oss väl så är det väl självklart att det är hos honom vi ska söka den ro vi så hett eftertraktar. Eller? Hur korkat är det inte i så fall att vi väljer Gud som nödutgång först i trängt läge? Att söka Gud först är både klokt och rätt.

Publiceringsdatum: 08 jul, 2019. 01:0:00

Jag har gått vilse som ett bortsprunget får. Sök rätt på din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud.

Psaltaren 119:176 Det är inte lätt att erkänna att man är vilsen, man ju kan tappa ansiktet då. Men den som inte vill vara uppriktig om sin vilsenhet kommer att finna även den bäste hjälpare hjälplös. Gud finner den som tillstår sin hjälplöshet och ärligt vill följa hans bud.

Publiceringsdatum: 07 jul, 2019. 01:0:00

Låt mig leva för att prisa dig, låt dina lagar vara min hjälp.

Psaltaren 119:175 Vi tänker oss Guds lagar som tunga, allvarsamma och krävande. Kan det finnas något mera glädjedödande än de? Men tänk om inte Gud och hans lagar är sådana? Tänk om de djupast bejakar livet och glädjen, vad går den som undviker att följa dem miste om då?

Publiceringsdatum: 06 jul, 2019. 01:0:00

Jag längtar efter din räddning, Herre, din lag är min lust.

Psaltaren 119:174 Likt en drunknande som drar ner sin räddare fäktar vi ofta så vilt att inte ens Gud kan komma nära så länge vi halsstarrigt och blint följer våra egna lagar. Den som prövat att följa Guds livsbejakande lag längtar sedan inte efter någon annan räddning.

Publiceringsdatum: 05 jul, 2019. 01:0:00

Låt din hand bli mig till hjälp, ty jag har valt dina befallningar.

Psaltaren 119:173 Måste man följa Guds befallningar för att få hans hjälp? Säg så här: det är inte lätt att nå fram till en sprattlande och skrikande unge med någon konstruktiv hjälp över huvud taget. Att få Guds hjälp och att göra som vi vill går helt enkelt inte alltid ihop.

Publiceringsdatum: 04 jul, 2019. 01:0:00

Min mun skall besjunga ditt ord, ty alla dina bud är rättfärdiga.

Psaltaren 119:172 Guds tio bud må vara urgamla, men inte desto mindre dagsaktuella. Läs dem och läs om dem och du ska finna att de kan tillämpas på såväl personliga relationer som på samhällslivet. Att ”besjunga” dem och se dem som rättesnöre ger stadga åt livet.

Publiceringsdatum: 03 jul, 2019. 01:0:00

Över mina läppar skall lovsång flöda, ty du lär mig dina stadgar.

Psaltaren 119:171 Stadgar lockar väl sällan till lovsång, men ett rättfärdigt regelverk är samhällets skelett. Likhet inför lagen kan tvinga en mäktig på knä och ge den svage upprättelse. Så lovsjung rättvisa stadgar i en tid då många vill mäta människor efter olika måttstock.

Publiceringsdatum: 02 jul, 2019. 01:0:00

Låt min bön nå fram till dig, rädda mig, som du har lovat.

Psaltaren 119:170 Varför skulle väl Gud egentligen vilja lyssna på mina böner? Vem är väl jag att göra anspråk på att ha Gud den Högstes öra? Men om Psaltarens böner kan ses som någon sorts mönster så kan vi sänka garden. De är rakt på sak, utan krusiduller: du har ju lovat!

Publiceringsdatum: 01 jul, 2019. 01:0:00

Natanael sade: ”Kan det komma något gott från Nasaret?” Filippos svarade: ”Följ med och se!”

Johannes 1:46 Jesus har ett bra recept mot främlingsfientlighet och illvilja: ”Följ med och se!”. När man delar strapatser och vyer efter vägen, när samtal och liv vävs ihop i förståelse och förundran skapas en gemensam berättelse stark nog att bygga ett samhälle av.

Publiceringsdatum: 30 jun, 2019. 01:0:00

Då träffade han (Jesus) Filippos. Han sade till honom: ”Följ mig!”

Johannes 1:43 Lärjungaskap är efterföljelse. Det kan låta som tvång, men de flesta som prövat upplever en befrielse i att ta rygg på Jesus ut på okända och kanske strapatsrika vägar. Det är inte alltid enkelt, men i Skaparens närhet finns frihet och utrymme för kreativitet.

Publiceringsdatum: 29 jun, 2019. 01:0:00

Jesus såg på Simon och sade: ”Du är Simon, Johannes son. Du skall heta Kefas” (det betyder Petrus).

Johannes 1:42 Lärjungen Simon fick ett nytt namn för att både han själv och hans närmaste för all framtid skulle förstå och påminnas om hans roll som grundsten i Kristi kyrka. Den som är trygg i sitt uppdrag står pall även när det blåser snålblåst eller storm på livsvägen.

Publiceringsdatum: 28 jun, 2019. 01:0:00

Han (Jesus) sade: ”Följ med och se!” De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen.

Johannes 1:39 Att vara en Jesu lärjunge handlar mycket om att följa med och se. Se var han bor, vilka människor han träffar och hur han möter dem. Stanna hos honom även i de mest triviala vardagssysslorna och vila i hans varma omsorg, lära av hans ord och kärlekshandlingar.

Publiceringsdatum: 27 jun, 2019. 01:0:00

Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville.

Johannes 1:38 Om du söker Gud, börja med att gå i den riktning du anar att han rör sig. Förr eller senare kommer han att vända sig om och fråga vad du vill – han är nämligen mycket intresserad av det. Innan du vet ordet av kommer ni att fortsätta vandringen sida vid sida.

Publiceringsdatum: 26 jun, 2019. 01:0:00

När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: ”Där är Guds lamm.”

Johannes 1:36 När Johannes Döparen kallade Jesus Guds lamm visste lyssnarna att lamm offrades i Jerusalems tempel några mil bort, som ett uttryck för vilja till försoning. Långt senare skulle de förstå Johannes ord, då när Jesus offrat sig själv för världens försoning.

Publiceringsdatum: 25 jun, 2019. 01:0:00

Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda.

Romarbrevet 8:28 Om Gud kräver vår kärlek innan han hjälper oss, hur går det ihop med hans ord om att vi ska älska våra fiender? Kanske är det så enkelt att bara den som älskar honom har förmågan att ta emot hans hjälp. Det goda får helt enkelt inte fäste där hat råder.

Publiceringsdatum: 24 jun, 2019. 01:0:00

Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er?

Matteus 6:30 Djupast sett handlar det väl om tillit och förtröstan, om vår trygghet är i plånboken eller hos Skaparen. Det kanske låter som ett självklart val, men nog uttrycker vår livsstil ofta att vi tyr oss mer till pengarna än till Gud, oavsett plånbokens tjocklek.

Publiceringsdatum: 23 jun, 2019. 01:0:00

Varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte.

Matteus 6:28 Vem föredrar inte en enkel och varmhjärtad människa framför en välklädd snobb? Så vad är viktigast: att ses som välklädd eller vänlig? Att vara inne eller att vara innesluten? Så gör i midsommartid en glädjens piruett över den du är, oavsett hur du ser ut.

Publiceringsdatum: 22 jun, 2019. 01:0:00

Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de?

Matteus 6:26 Vi ser längtansfullt och avundsjukt på fåglarna som verkar flyga bort från alla bekymmer medan vi går vår jordbundna lunk. Men den Gud som skapat både oss och fåglarna känner oss ju utan och innan och vet vad vi behöver. Varför inte vila tryggt i hans omsorg?

Publiceringsdatum: 21 jun, 2019. 01:0:00

Bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna?

Matteus 6:25 Att inte låta det viktiga stå i vägen för det nödvändiga är ett av livets viktigaste och svåraste konststycken. Inte minst nu i klimatkrisens tid borde vi alla ha skäl att fundera över om det i stunden eftertraktade verkligen är nödvändigt i det långa loppet.

Publiceringsdatum: 20 jun, 2019. 01:0:00

Hos Gud finns vishet och styrka, han har beslutsamhet och insikt.

Job 12:13 Beslut utan insikt är lika illa som veligt tillämpad klokskap – Job hade koll på managementprinciperna för tusentals år sedan. Många har erfarit att Gud har kontroll även i till synes hopplösa lägen. Han kommer att få sista ordet även i vår kaotiska värld.

Publiceringsdatum: 19 jun, 2019. 01:0:00

Med hög ålder följer vishet, långt liv skänker insikt.

Job 12:12 Insikt och vishet kommer inte av sig själva, de måste aktivt sökas upp – det är en konst att mogna innan man skördas. Vishet ges åt den som ödmjukt lär av andra och ger nya generationer utrymme. Ung och gammal kompletterar varandra, utan barn ingen framtid.

Publiceringsdatum: 18 jun, 2019. 01:0:00

Örat prövar orden som tungan prövar matens smak.

Job 12:11 Tanken vi tänker formas till ord som via ljudvågor fångas upp av den andres öra, och i ögonblicket avkodar hon orden. Så är inte bara människan själv utan hela hennes livsmiljö skapad för kommunikation. Ensamhet står i konflikt med skapelsens grundtanke.

Publiceringsdatum: 17 jun, 2019. 01:0:00

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.

Matteus 28:19 De som inte hört talas om Jesus borde ”lämnas i fred”, tycker somliga. Men vadå ”i fred”? Som om inte världen vore full av de mest märkliga och påträngande budskap. Varför skulle inte alla ha samma möjlighet att ta ställning till just det kristna budskapet?

Publiceringsdatum: 16 jun, 2019. 01:0:00

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.

Matteus 28:18 Den som säger så här är skvatt galen – om han inte har rätt. Har han inte det är de kristna värda vartenda hånskratt de mött. Men om det är sant förändrar det allt för oss alla. Det minsta vi är skyldiga oss själva är att skaffa oss en välgrundad ståndpunkt.

Publiceringsdatum: 15 jun, 2019. 01:0:00

När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade.

Matteus 28:17 Även några i den inre lärjungakretsen tvivlade och Bibeln berättar om detta rakt upp och ner. Det borde avdramatisera våra tvivel och få oss att inse att tvivel kan höra till den gudomliga lärjungaskolans pedagogik som ett sätt att långsiktigt stärka vår tro.

Publiceringsdatum: 14 jun, 2019. 01:0:00

Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet, amen.

Romarbrevet 11:36 Gud eller slumpen? Nog påverkas tanken, världsbilden och därmed livet på ett avgörande sätt av hur vi tänker om vårt ursprung. Den som utgår från att vi härstammar från en härlig och kärleksfull Skapare har en krok att hänga upp sitt hopp och sin världsbild på.

Publiceringsdatum: 13 jun, 2019. 01:0:00

Vem kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda?

Romarbrevet 11:34 Det kan kännas meningslöst att närma sig en allsmäktig Gud. Vad har vi väl att säga varandra? Men då bortser vi från att Gud är Kärlek. Vilken förälder tar inte med glädje emot den enklaste pinne från barnet som räcker fram den som en nyfunnen skatt?

Publiceringsdatum: 12 jun, 2019. 01:0:00

Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar.

Romarbrevet 11:33 Nyfikenhet är en gudagåva! Sund nyfikenhet på varandra, på skapelsen och på Gud utvecklar oss och gör livet rikt på alla möjliga plan. Så kan vår nyfikenhet hjälpa oss att närma oss Gud, om vi vågar ta beslutsamma steg i längtans och förundrans riktning.

Publiceringsdatum: 11 jun, 2019. 01:0:00

Herren har sagt sitt ord, en här av kvinnor sprider segerbudet.

Psaltaren 68:12 Här går verkligen författaren, kung David, på tvärs mot sin samtids människosyn. Den som läser Bibelns texter noggrant finner ofta sådana överraskningar. I en kultur där kvinnors ord var utan värde befullmäktigar David just dem att vara Herrens budbärare.

Publiceringsdatum: 10 jun, 2019. 01:0:00

Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande.

Johannes 14:16 Hur skulle den värld se ut där sanningen fick råda oinskränkt? Ingen grund för misstänksamhet, inga större behov av polis och rättsväsende och tillit i alla relationer. Nog skulle en sådan ordning vara till stor glädje. Så släpp in Guds hjälpare, han behövs!

Publiceringsdatum: 10 jun, 2019. 01:0:00

Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig.

Johannes 14:21 Vi vill gärna se vår följsamhet för Guds bud som en väg att nå honom, och sätter oss i sinnet på att hålla buden i egen kraft. Det är dömt att misslyckas. Men den som närmar sig buden utifrån kärlek och tillgivenhet ska finna sig omsluten av Guds kärlek.

Publiceringsdatum: 08 jun, 2019. 01:0:00

Jag (Jesus) skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er.

Johannes 14:18 Kan det finnas ett mer trösterikt budskap till dem som känner sig ensamma i universum än detta att självaste Skaparen ska komma till dem? Det är lite som att ha konstruktören med sig ombord på rymdfärjan, som en försäkring och en trygghet vad än som sker.

Publiceringsdatum: 07 jun, 2019. 01:0:00

Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud.

Johannes 14:15 Den som på nära håll sett nyförälskade, som är så upptagna med att uppfylla varandras minsta vink att de tappar kontrollen över vad som passar sig i omgivningens ögon, förstår precis. Så kan inte heller den som älskar Gud hålla sin kärlek hemlig.

Publiceringsdatum: 06 jun, 2019. 01:0:00

Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny.

Psaltaren 104:30 Den som kan se varje ny vår som ett bevis för att Guds ande återuppväcker och genomsyrar den värld han en gång skapade har funnit en källa till djup och obeskrivlig tröst. Inte minst i denna tid, så präglad av apokalyps och klimatångest.

Publiceringsdatum: 05 jun, 2019. 01:0:00

Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

Apostlagärningarna 2:21 Att åkalla Herrens namn borde väl inte vara svårare än att ringa 112 kan man tycka. Är det alltså vårt enfaldiga högmod och vår sturiga tilltro till vår egen förmåga som gör det så förtvivlat svårt att be en enkel bön och lägga våra liv i Herrens händer?

Publiceringsdatum: 04 jun, 2019. 01:0:00

Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner.

Joel 2:28 ”Gammal är man när man har fler minnen än drömmar”, lär den israeliske statsmannen Shimon Peres ha sagt efter fyllda 90 år. Bäst fungerar församlingen, samhället och världen när alla generationer får plats, lyssnar till och lär av varandra.

Publiceringsdatum: 03 jun, 2019. 01:0:00

Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig.

Psaltaren 33:22 När Jesus lämnade sina vänner lovade han att sända dem en Hjälpare som alltid skulle vara hos dem. Han talade om Guds heliga Ande. Denne Hjälpare kan beskrivas just som en nåd som vilar över den som tar emot honom, en gudomlig omsorg att alltid vila i.

Publiceringsdatum: 02 jun, 2019. 01:0:00

I honom har våra hjärtan sin glädje, vi förtröstar på hans heliga namn.

Psaltaren 33:21 Vad är glädje? Fest och gamman, sång och dans, kärlekens närhet, en utmanande livsuppgift – och mycket mer. Allt sådant kan levas ut i sprudlande glädje av den som förtröstar på en helig Gud. Det är långt från flams och flabb, men det ger sann livskvalitet.

Publiceringsdatum: 01 jun, 2019. 01:0:00

Herren vakar över dem som fruktar honom, över dem som hoppas på hans nåd, han räddar dem från döden och håller dem vid liv i hungertid.

Psaltaren 33:18-19 Om det fanns ett enkelt samband mellan gudsfruktan och välmående skulle väl varenda människa se till att vara lagom from. Men det finns inget ”lagom from”. Sann tro är alltid på allvar, en fråga om livsgemenskap, som relationen mellan grenen och trädet.

Publiceringsdatum: 31 maj, 2019. 01:0:00

Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen.

Lukas 24:51 Vilken nådig Gud som inte knyter näven mot oss från sin himmel! Hans vänners sista minne av Jesus var en utsträckt hand och en välsignande stämma. Den erfarenheten erbjuds varje Jesu lärjunge att dagligen ta med sig in i sin egen värld och vardag.

Publiceringsdatum: 30 maj, 2019. 01:0:00

Och de var ständigt i templet och prisade Gud.

Lukas 24:53 Efter Jesu död går lärjungarna och gömmer sig, rädda för att själva dödas. Nu prisar de Gud bland allt folket i templet. Är det inte farligt längre? Säkert! Men efter uppståndelsen och himmelsfärden är de så övertygade om Guds makt att de inte är rädda längre.

Publiceringsdatum: 29 maj, 2019. 01:0:00

De föll ner och hyllade honom (Jesus) och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje.

Lukas 24:52 Så här var det: Medan de hyllade Jesus lämnade han dem ”och fördes upp till himlen”. Så står det. Märkligt. De var glada fast deras bäste vän och välgörare försvann. Men om himlen är inblandad när allt ställs på ända är det oftast glädjen som dominerar ändå.

Publiceringsdatum: 28 maj, 2019. 01:0:00

Jesus såg på Simon och sade: ”Du är Simon, Johannes son. Du skall heta Kefas” (det betyder Petrus).

Johannes 1:42 Lärjungen Simon fick ett nytt namn för att både han själv och hans närmaste för all framtid skulle förstå och påminnas om hans roll som grundsten i Kristi kyrka. Den som är trygg i sitt uppdrag står pall även när det blåser snålblåst eller storm på livsvägen.

Publiceringsdatum: 28 maj, 2019. 01:0:00

Han (Jesus) tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem.

Lukas 24:50 Det är lätt att välsignelsen försvinner ur våra liv när Gud sätts på undantag. Vi nöjer oss med ett enkelt ”Lycka till!” eller ”Sköt om dig!”. Inget fel i det och vi menar ju väl. Men Guds välsignelse är större, den räknar med den Allsmäktiges alla resurser.

Publiceringsdatum: 27 maj, 2019. 01:0:00

Den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Lukas 11:10 Tänk dig ett barn som får gå med till leksaksbutiken och välja ut en hett eftertraktad leksak, men som väl där inte kan välja i det överväldigande utbudet. Så glömmer kanske också vi våra barnsliga önskningar när vi äntligen slipper in i Guds oändliga förråd?

Publiceringsdatum: 26 maj, 2019. 01:0:00

Förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss.

Lukas 11:4 Som om Gud bara skulle förlåta oss om vi förlåter andra? Nja, kanske är det så att vår hårdhet och bitterhet, vårt hat och förakt är effektiva hinder för att Guds förlåtelse ska nå fram? Guds nåd kan rinna av våra hårda hjärtan som ett vårregn mot ett plåttak.

Publiceringsdatum: 25 maj, 2019. 01:0:00

Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer

Lukas 11:3 Den som samlar på hög av oro för morgondagen kan aldrig slappna av. Men den som förmår leva i sådan förtröstan på Gud att hon vågar vara generös med sig själv och sina tillgångar varje ny dag som Gud ger har funnit en nyckel till djup tillfredsställelse.

Publiceringsdatum: 24 maj, 2019. 01:0:00

Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.

Lukas 11:2 Man ska inte slarva med orden, ty hur vi talar och hur vi tänker om någon hör ihop, och våra ord avslöjar vad vi håller heligt. Så hur talar vi om Gud? Förstår den som lyssnar att Guds rike är gott och medverkar våra ord till att detta rike kan komma?

Publiceringsdatum: 23 maj, 2019. 01:0:00

Jag litar på din godhet, mitt hjärta skall jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.

Psaltaren 13:6 Vad är deras hemlighet som litar på Guds godhet och hjälp så bergfast att de faktiskt vågar sina liv i full förtröstan på att Gud tar hand om dem? Sannolikt har de under lång tid, steg för steg, prövat vad det är att överlåta sig i den Barmhärtiges händer.

Publiceringsdatum: 22 maj, 2019. 01:0:00

Se på mig, svara mig, Herre, min Gud! Ge ny glans åt mina ögon.

Psaltaren 13:4 Att bli sedd väcker känslor – det är skillnad på att bli ertappad och att bli uppmärksammad. Den som vet hur det är att se in i en älskads ögon och möta gensvar kan ana hur det är att vila i Guds blick, övertygad om att hans ögon följer henne i kärlek.

Publiceringsdatum: 21 maj, 2019. 01:0:00

Hur länge skall tankarna mala, mitt hjärta ängslas dag efter dag? Hur länge skall min fiende triumfera?

Psaltaren 13:3 Psaltaren är en fantastisk bönbok, inte minst i den meningen att den rymmer alla tänkbara mänskliga känslor och situationer. Ingenting är för mörkt eller för smärtsamt, psaltarsångerna målar plågan som den är. Är det därför vi älskar Psaltaren så högt?

Publiceringsdatum: 20 maj, 2019. 01:0:00

Låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.

1 Johannesbrevet 3:18 Vi nästan drunknar i ord om hur saker och ting skulle kunna bli bättre, men inte hjälper det. Bara när vi vågar se och beskriva sanningen som den är och när ögon och händer möts sker en verklig förändring. Tänk om vi skulle våga ett steg i den riktningen i dag?

Publiceringsdatum: 19 maj, 2019. 01:0:00

Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

Johannes 15:12 Hur älskade Jesus, enligt Bibeln? Så att han gav allt. I stället för att döma oss gav han sig själv till vår räddning. Vem av oss kan väl förmå oss att ge oss ut så för en annan människa? Men det vi kan göra är att be Gud hjälpa oss sträva i den riktningen.

Publiceringsdatum: 18 maj, 2019. 01:0:00

Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss.

1 Johannesbrevet 3:24 Den logiska konsekvensen av att Guds bud är de ramar som gäller för Skapelsen blir ju att den som vill vara i Gud måste hålla dem, Gud kan förstås inte följa oss dit han inte vill. Däremot kan och vill han fånga upp oss när vi vänder oss till honom i bön.

Publiceringsdatum: 17 maj, 2019. 01:0:00

Detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss.

1 Johannesbrevet 3:23 Blir tron, eller ens vår kärlek, något värd om vi bara gör som vi blir tillsagda? Ja, om buden är goda blir väl resultat gott om vi följer dem. Och nog är frukten av inbördes kärlek god? Så kan lydnad för Guds bud ge oss ett gott liv i gemenskap och kärlek.

Publiceringsdatum: 16 maj, 2019. 01:0:00

Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud.

1 Johannesbrevet 3:21 Vilken människa kan väl med sanning och frimodighet påstå att hon inte ångrar något ord eller någon handling? Det är när den insikten slår till som Gud erbjuder sin förlåtelse på ett sätt som gör oss i djupaste mening fria och lätta om hjärtat.

Publiceringsdatum: 15 maj, 2019. 01:0:00

Hylla Herren, hela världen, brist ut i jubel och sång!

Psaltaren 98:4 I vårens tid är det lätt att föreställa sig hur hela världen lovsjunger Gud. Kanske kommer fåglarnas kvitter ur ett slags inre tvång att jubla? Tänk om också vi människor når vår fulla potential när vi förbehållslöst besjunger vår Skapare och Gud.

Publiceringsdatum: 14 maj, 2019. 01:0:00

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting.

Psaltaren 98:1 Ett musikverks storhet står ofta i direkt relation till vem eller vad det besjunger. Och nog vore väl världen fattigare utan alla de fantastiska verk som prisar Skaparen? Det behöver välva sig en himmel över oss för att locka ur oss vår yppersta kreativitet.

Publiceringsdatum: 13 maj, 2019. 01:0:00

Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig.

Johannes 14:1 Är alltså kristen tro en försäkring mot oro? Knappast. Men det är sant att många som fattat beslutet att lära känna Jesus Kristus och dagligen umgås med honom i bön utstrålar en stilla förtröstan som inte viker ens i livets allra svåraste passager.

Publiceringsdatum: 12 maj, 2019. 01:0:00

Vår Herre är stor, hans kraft är väldig, hans vishet är utan gräns.

Psaltaren 147:5 Vi lider ingen brist på potentater som framhåller sin makt och klokskap men som i skarpt läge visar sig sorgligt otillräckliga inför mänsklighetens ödesfrågor. Den som lärt känna Gud som väldig och vis förmår att möta livets stormar med förtröstan och hopp.

Publiceringsdatum: 11 maj, 2019. 01:0:00

Herren stöder de svaga, de gudlösa slår han till marken.

Psaltaren 147:6 Där satt den! Precis som vi vill ha det, inget pjosk med de gudlösa här, inte! Säga vad man vill om Bibeln – inte är den lättsmält. Kan poängen vara att en helig Gud inte är att leka med, även om han visar tålamod med den svage? Och vem är inte svag emellanåt.

Publiceringsdatum: 10 maj, 2019. 01:0:00

Han bestämmer stjärnornas antal och ger dem deras namn.

Psaltaren 147:4 Vår galax, Vintergatan, sägs bestå av mer än hundra miljarder stjärnor och den är bara en av hundra miljarder galaxer som vi kan se i våra mikroskop. Är det i det perspektivet över huvud taget möjligt och rimligt att slå fast att det inte finns någon Gud?

Publiceringsdatum: 09 maj, 2019. 01:0:00

Han ger läkedom åt de förtvivlade, han helar deras sår.

Psaltaren 147:3 Framför allt handlar det nog om perspektiv. Den som är mitt i smärtan ska aldrig avkrävas att se mening i lidandet. Men den som kommit ut på andra sidan kan ofta berätta om hur Gud varit med i läkedomsprocessen och rent av gett ärren mening.

Publiceringsdatum: 08 maj, 2019. 01:0:00

Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

1 Korintierbrevet 4:18 Är det inte detta osynliga – ändå lika påtagliga som luften vi andas – som gör att vi strävar vidare? Kan det förklaras? Nej. Bortförklaras? Inte heller möjligt. Den eviga världen är inte verklig på bekostnad av den här världen, men den kan ge vår värld mening.

Publiceringsdatum: 07 maj, 2019. 01:0:00

Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag.

1 Korintierbrevet 4:16 Visst har du stött på dem, de där som trots sjukdomar och begränsningar är förnöjsamma och mot alla odds hela tiden utvecklas som människor. Ofta visar det sig att de gjort ett medvetet val att överlåta sina liv åt en högre makt och tar varje dag ur Guds hand.

Publiceringsdatum: 06 maj, 2019. 01:0:00

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.

Psalm 23:1 Visst låter detta lite ansvarslöst, som ett rikemansbarn med obegränsad kredit på kontot. Men den som är förvissad om att han har en god herde som har resurser och vilja att ta ansvar för honom kan leva trygg och förtröstansfull, förnöjsam och generös.

Publiceringsdatum: 05 maj, 2019. 01:0:00

Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.

Psaltaren 23:6 Miljoner ensamma och hemlösa människor upplever Herrens hus i mycket konkret mening som ett hem och en plats för godhet och nåd. Guds barn vet att en välkomnande famn väntar dem hos syskon vart helst de reser, och därtill en fadersfamn vid livets slut.

Publiceringsdatum: 04 maj, 2019. 01:0:00

Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden.

Psaltaren 23:5 Sällan har väl så många, från skolbarn till toppolitiker, upplevt hotfull fientlighet i sådan utsträckning som idag. Är det då inte vår plikt att be för dem att de mitt i hatet får uppleva den där oskattbara känslan av att vara omslutna, älskade och trygga?

Publiceringsdatum: 03 maj, 2019. 01:0:00

Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg.

Psaltaren 23:4 Nyhetsflöden och kulturliv flödar över av larm som pekar mot att vi är på väg mot ”den mörkaste dal”. Då behövs motståndsfickor, människor som inte flyr verkligheten, men som lutar sig mot Gud och sprider hopp och förtröstan oavsett mörkret.

Publiceringsdatum: 02 maj, 2019. 01:0:00

Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära.

Psalm 23:3 Detta är en hälsning till den som står där utpumpad och villrådig med insikten att han slösat kraft på att gå fel vägar. Och vem har inte det? Om Gud varligt får visa vägen ger han också kraft att gå den, även om hans väg bevars inte alltid är den lättaste.

Publiceringsdatum: 01 maj, 2019. 01:0:00

Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten.

Psaltaren 23:2 Visst är det något speciellt med gröna ängar och en vattenspegel? Som om Skaparen ansträngt sig särskilt för att forma en miljö där han kan få komma till tals med oss. Så missa inte tillfället att lyssna in Guds röst nu när våren skapar rum för andakt.

Publiceringsdatum: 30 apr, 2019. 01:0:00

Må han (Gud) låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus.

Hebreerbrevet 13:21 I en kultur som tycks anse att lycka är att må bra och ha kul är det provocerande att be om att få behaga Gud. Men många som lever för att förverkliga Guds goda vilja i Jesu anda verkar både må bra och ha kul, även om deras liv inte alltid är en dans på rosor.

Publiceringsdatum: 29 apr, 2019. 01:0:00

De skall ropa ut din stora godhet och jubla över din trofasthet.

Psaltaren 145:7 Trofasthet är inte det första ordet man kommer på för att beskriva samtiden. Så mycket viktigare då att de som bekänner sig till en evig Gud verkligen försöker leva i trofasthet och berätta om Guds godhet. En sådan livsstil föder ett hopp som världen behöver.

Publiceringsdatum: 28 apr, 2019. 01:0:00

Ditt höga majestät, och de under som du gör vill jag besjunga.

Psaltaren 145:5 Allt beror ju på den utgångspunkt man väljer. Den som drar slutsatsen att den förunderliga ordning som håller ihop allt från atomer till galaxer har sitt ursprung hos en väldig Skapare brister gärna ut i lovsång som bygger upp såväl henne själv som omgivningen.

Publiceringsdatum: 27 apr, 2019. 01:0:00

Släkte efter släkte skall hylla dina verk och vittna om dina väldiga gärningar.

Psaltaren 145:4 Hur föräldrar och skola bygger barnens världsbild är avgörande. Hur viktigt det än är att barnen får relevant kunskap och goda värderingar så är det stor skillnad på om perspektivet gör halt inom denna världen eller om det välver sig en himmel över deras liv.

Publiceringsdatum: 26 apr, 2019. 01:0:00

Stor är Herren, högt är han prisad, ingen kan fatta hans storhet.

Psaltaren 145:3 Idag är världen full av svindlande utopier. Spelkonstruktörer och forskare tävlar om vem som kan frammana de mest spektakulära följderna av artificiell intelligens och andra vetenskapliga landvinningar. Men hur stor är då inte Han, den som skapade deras hjärnor?

Publiceringsdatum: 25 apr, 2019. 01:0:00

Dag efter dag vill jag prisa dig, nu och för evigt sjunga ditt lov.

Psaltaren 145:2 Vi kan prisa Gud för skatteåterbäringen eller andra triviala saker som händer oss, och det är väl inte fel. Men den som gör tacksamhet till Gud för livets goda till en del av sin dagliga rutin år ut och år in präglas efter hand av en oskattbar förnöjsamhet.

Publiceringsdatum: 24 apr, 2019. 01:0:00

Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung, nu och för evigt prisar jag ditt namn.

Psaltaren 145:1 Visst är det väl ofint att yttra sig tvärsäkert om någon man inte känner? Men om Gud tillåter sig folk att ha en massa åsikter utan att på allvar försöka ta reda på vem han är. De som verkligen har lärt känna Gud brukar ha lätt för att lovsjunga honom.

Publiceringsdatum: 23 apr, 2019. 01:0:00

Medan de ännu talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: ”Frid över er!”

Lukas 24:36 Det var efter Jesu död, då när de visste att allt var över och måste hantera de där jobbiga typerna som vägrar acceptera verkligheten. Så står han där, den döde. Livs levande! Deras bestörtning visar att inte ens hans vänner anade att hans död var en omstart.

Publiceringsdatum: 22 apr, 2019. 01:0:00

Jesus sade till henne: "Maria." Hon vände sig om och sade till honom: "Rabbouni!" (det är hebreiska och betyder mästare).

Johannes 20:16 Den som var död och begraven står levande framför Maria. Detta är världslitteraturens klimax, inte i sin vildaste fantasi kunde hon föreställa sig detta. Det fantastiska är att efter den dagen har miljontals människor gjort samma omvälvande gudsmöte som Maria.

Publiceringsdatum: 21 apr, 2019. 01:0:00

En av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans, och då kom det ut blod och vatten.

Johannes 19:34 Det fanns ingen bakväg från korset, som somliga vill påstå. Ingen kunde slippa levande ifrån det som Jesus utsattes för. Hans död var lika äkta som hans liv. Hans offer för oss var på allvar. Bara så kunde han bereda en väg för oss ut ur dödens förbannelse.

Publiceringsdatum: 20 apr, 2019. 01:0:00

När Jesus hade fått det sura vinet sade han: "Det är fullbordat." Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.

Johannes 19:30 Om inte Jesus frivilligt hade överlämnat sig åt döden hade den inte haft någon makt över honom. Så ligger det en ofattbar kraft i ett offer som är frivilligt. Domaren och skarprättaren finner sig maktlösa när offret överlämnar sig med rak rygg och klar blick.

Publiceringsdatum: 19 apr, 2019. 01:0:00

Jag skall förlåta dem deras orättfärdighet, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.

Hebreerbrevet 8:12 Ibland säger vi lite tanklöst att det är Guds jobb att förlåta. Men tänk om det inte fanns någon att gå till som kunde ge förlåtelse? När vi står där hjälplösa med vår bottenlösa förtvivlan bör vi vara oändligt tacksamma över Guds gränslösa förlåtelse.

Publiceringsdatum: 18 apr, 2019. 01:0:00

Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och inrista dem i deras hjärtan.

Hebreerbrevet 8:10 Lagar på papper verkar inte bita på oss, vare sig det gäller skatteförordningar eller trafikregler. Men den som öppnar sig för en gudomlig förvandling inifrån får uppleva glädjen i att vara med och bygga Guds goda Rike redan i denna världen.

Publiceringsdatum: 17 apr, 2019. 01:0:00

Sannerligen, jag säger er: en tjänare är inte förmer än sin herre, och en budbärare inte förmer än den som har sänt honom.

Johannes 13:16 Så här är det, enligt Bibeln: Gud sände Jesus, som blev som en av oss och gjorde sig till allas tjänare. Därmed gav han oss ett exempel att följa. Om vi ska göra som Gud och fullfölja det uppdrag han gett oss finns det alltså bara en väg att gå: tjäna världen!

Publiceringsdatum: 16 apr, 2019. 01:0:00

Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter.

Johannes 13:14 Ett samhälle är inte starkare än sin minsta beståndsdel. Så alla de där banala, till synes obetydliga, goda vardagshandlingarna avgör kanske till syvende och sist kvaliteten på hela det samhälle vi gemensamt bygger. Så vems fötter ska du tvätta idag?

Publiceringsdatum: 15 apr, 2019. 01:0:00

Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

Johannes 12:13 Nog är det skillnad på att komma i Rädda barnens eller maffians namn – man ska vara noga med vems ärenden man går. För någons budskap bär vi, medvetet eller omedvetet. Många kan berätta att det är välsignat att medvetet försöka gå Herrens ärenden.

Publiceringsdatum: 14 apr, 2019. 01:0:00

Herren är Gud. Han gav oss ljus.

Psaltaren 118:27 ”Varde ljus”, sa Skaparen när världen började. Bara den som själv är ljus kan frambringa det ljus som är en förutsättning för liv. Därför är det meningslöst för oss att försöka bekämpa mörkret. Vår uppgift är att öppna för ljuset, bara så kan mörkret vika.

Publiceringsdatum: 13 apr, 2019. 01:0:00

Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada!

Psaltaren 118:24 Mark Levengood kanske har rätt när han säger att svensken hellre vill ha roligt än vara lycklig. Den jublande glädjen är något annat än gapflabb och high five. Den som upplevt ett gudomligt ingripande brukar vittna om en varaktig och oskattbar livsglädje

Publiceringsdatum: 12 apr, 2019. 01:0:00

Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning.

Psaltaren 118:21 Man ska inte handskas med böner hur som helst. När allt kommer omkring handlar det ju om samtal med Skaparen. Så var observant på dina enkla vardagsböner, de där som nästan bara är förflugna tankar. Kanske Gud svarar på dem oftare än du tror?

Publiceringsdatum: 11 apr, 2019. 01:0:00

Öppna för mig rättfärdighetens portar! Jag vill gå in och tacka Herren.

Psaltaren 118:19 Vem längtar inte efter att finna och gå in genom rättfärdighetens portar i en värld fylld av lögner och svek? Många vittnar om att de hittat den vägen genom en enkel tackbön: ”Herre, tack för att du öppnar din dörr för mig. Jag vill gå in och leva med dig.”

Publiceringsdatum: 10 apr, 2019. 01:0:00

Var stilla inför Herren, allt levande, han bryter upp från sin heliga boning.

Sakarja 2:13 Vid omvälvande händelser som ett barns födelse, en förälskelse, eller kanske ett djupt samtal med en vän, så händer det att världen liksom öppnar sig och vi anar Guds helighet och kärlek. Ta vara på sådana lägen för att stilla lyssna efter Guds tilltal.

Publiceringsdatum: 09 apr, 2019. 01:0:00

Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.

Filipperbrevet 2:5 Jesus lämnade himlens härlighet för att bli som en av oss, tjäna oss och ge sig själv för vår räddning. Vi ska följa hans exempel, ödmjuka oss och tjäna varandra. Se där Bibeln i ett nötskal! De som försöker leva så brukar ha spännande saker att berätta.

Publiceringsdatum: 08 apr, 2019. 01:0:00

Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten.

Markus 12:10 Vi har otaliga och ständigt nya exempel på att krig, våld och oförsonlighet river ner och förstör. Men försoning är verkligen en hörnsten på vilken man kan bygga både samhället och en människas liv. Så viktigt då att vi var och en ständigt lever i försoning.

Publiceringsdatum: 07 apr, 2019. 01:0:00

Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade.

Psaltaren 103:13-14 Vem skulle bättre än vår Skapare, han som känner oss bäst, kunna veta var det gör ont och vad vi innerst längtar efter? Vem skulle bättre förstå vad vi behöver än en god far, som känner oss utifrån och in? Inte konstigt om man längtar till en sådan pappa.

Publiceringsdatum: 06 apr, 2019. 01:0:00

Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd.

Psaltaren 103:12 Låt oss se det lite barnsligt: Det är som om Gud Fader har satt fotboja på synden så att det larmar i himmelen så snart den närmar sig den förlåtne syndaren. Kanske har han änglar med särskild uppgift att mota iväg synden från syndaren när larmet går?

Publiceringsdatum: 05 apr, 2019. 01:0:00

Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.

Psaltaren 103:11 Själva poängen med den här hälsningen från kung David är att nåden är oändlig, långt bortom vår tankeförmåga. Ingen kan väl mäta himlens höjd över jorden? Ändå går vi allt för ofta här med blicken i backen och ältar våra misstag och misslyckanden.

Publiceringsdatum: 04 apr, 2019. 01:0:00

Han handlar inte mot oss som vi förtjänat, han ger oss inte våra synders lön.

Psaltaren 103:10 Själva nyckeln till att Gud inte handlar med oss som vi förtjänat är att han själv tar på sig alla våra brister. Det är det påsken handlar om. Sedan den Rättfärdige tagit vår uselhet på sig kan han handla med oss efter sin kärlek, inte efter våra svagheter.

Publiceringsdatum: 03 apr, 2019. 01:0:00

Han går inte ständigt till rätta med oss, hans vrede varar inte för evigt.

Psaltaren 103:9 Tänk om Gud skulle vara en petimäter som tog varje tillfälle att gå till rätta med oss för våra brister. Hur skulle vi kunna leva då? Men aposteln Johannes förklarar att Gud inte sände sin Son för att döma världen utan för att rädda den. Vilket glädjebud!

Publiceringsdatum: 02 apr, 2019. 01:0:00

Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek.

Psaltaren 103:8 Herren Gud Allsmäktig kan förstås vara skräckinjagande. Men de som mött honom talar också om honom som barmhärtig och nådig, som kärlekens och tröstens Gud som vi vågar vända oss till även om vi har ställt till med saker som väcker hans vrede.

Publiceringsdatum: 01 apr, 2019. 01:0:00

Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv.

Johannes 6:33 Den som med ett öppet sinne tar emot ”Guds bröd” för sin andliga människa kommer till ro med sig själv på ett sätt som kan öppna vägar till att möta kroppsliga behov och stilla magens hunger. Den som är i andlig balans klarar av att möta livets utmaningar

Publiceringsdatum: 31 mar, 2019. 01:0:00

Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv.

Johannes 6:27 Att kunna arbeta för sitt dagliga bröd beskrivs med rätta som en välsignelse. Men större än detta är ändå att nå den integritet och mognad som kommer av dagligt intag av den föda som utgörs av andliga övningar som bibelläsning, bön och goda samtal.

Publiceringsdatum: 30 mar, 2019. 01:0:00

Ni har ju fått smaka Herrens godhet.

1 Petrusbrevet 2:3 Var och en som fått livets gåva, som har luft att andas, mat att äta och som njuter naturens skönhet har fått smaka Guds godhet. Hur skulle all världens skönhet, godhet, vänskap och kärlek kunna uppstå och förmeras utan en kärleksfull Skapare?

Publiceringsdatum: 29 mar, 2019. 01:0:00

Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

1 Petrusbrevet 2:2 Skaparen verkar ha gett oss en grundläggande förmåga att förstå och söka oss till det vi djupast behöver för att växa och mogna. Så är då vår uppgift att hålla denna källa ren från alla ytliga och tillfälliga begär som ständigt påkallar vår uppmärksamhet.

Publiceringsdatum: 28 mar, 2019. 01:0:00

Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal.

1 Petrusbrevet 2:1 Ondska, falskhet, förställning, avund och förtal – så sorgligt välbekant! Vi har alltså inte lärt oss att hantera dessa fördärvliga vanor trots allt vad de förstört i tusentals år. Så mycket mer angeläget då att vi äntligen tar till oss apostelns uppmaning.

Publiceringsdatum: 27 mar, 2019. 01:0:00

De skall tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor.

Psaltaren 107:8 Om Gud är Kärleken så är han väl upphovet till allt som görs av kärlek. Naturligtvis är vi inte Guds marionetter, men nog är det en hisnande och underbar tanke att vi människobarn kan få vara verktyg för själva Kärleken och för de underbara gärningar Gud gör?

Publiceringsdatum: 26 mar, 2019. 01:0:00

Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

Psaltaren 107:1 Tacksamhet påverkar vår världsbild och vår självbild. När vi odlar uppskattning får vi syn på de goda gåvor livet ger. De i sin tur befordrar hopp och framtidstro. Vi talar inte om en verklighetsfrämmande optimism, utan snarare om att välja rätt fokus i livet.

Publiceringsdatum: 25 mar, 2019. 01:0:00

Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.

Lukas 1:45 Det ligger i trons natur att se och försöka beskriva vad andra inte ser. I det ligger en risk att missförstås och hånas, men också att sättas på en piedestal som utesluter sunda frågor. Därför måste tron ha sitt fäste i Gud, inte i bräckliga mänskliga idéer.

Publiceringsdatum: 24 mar, 2019. 01:0:00

Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.”

Lukas 1:38 Att tjäna står inte högt i kurs i självförhärligandets tid. Men den som prövat att överlåta sitt liv i Guds goda händer och leva i tjänst för Gud och människor förmedlar ofta en tillfredsställelse som vida övertrumfar sådant vi betraktar som framgång.

Publiceringsdatum: 23 mar, 2019. 01:0:00

Ingenting är omöjligt för Gud.

Lukas 1:37 Vi gör gärna Gud ansvarig för all sköns orättvisor. Nog borde den Allsmäktige gripa in? Men vi gillar inte om han hindrar våra egna planer på att skaffa fördelar på andras bekostnad. Så hur vill vi ha det, vill vi vara marionetter eller fria människor?

Publiceringsdatum: 22 mar, 2019. 01:0:00

Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.

Lukas 1:30 Vi lever i rädslans tid. Men den som har funnit nåd hos Gud behöver alltså inte vara rädd. Så vad är det att finna denna nåd? För Maria, Jesu mor, förefaller det mera ha handlat om att finna mening än om att finna bekvämlighet eller att undslippa lidande.

Publiceringsdatum: 21 mar, 2019. 01:0:00

Han sänder sitt bud till jorden, snabbt löper hans ord.

Psaltaren 147:15 Det är spännande att studera hur ordet om Jesus Kristus har spritt sig över världen från Judéens bergsbygd på mindre än två tusen år. Att få vara en del av denna kedja av berättelser om hur Gud förändrar världen genom människor som tar emot hans ord är stort.

Publiceringsdatum: 20 mar, 2019. 01:0:00

Herren älskar de gudfruktiga, dem som hoppas på hans nåd.

Psaltaren 147:11 Om det bara gäller att hoppas på Guds nåd ligger ju inte ribban så högt. Men om detta hopp innebär att faktiskt sätta ner foten på okänd mark i tron att Gud kommer att bära in i det okända, då gäller det mer än att i största allmänhet tro att allt går väl.

Publiceringsdatum: 19 mar, 2019. 01:0:00

Tacka Herren med sång, lovsjung vår Gud till lyra.

Psaltaren 147:7 Nog säger det väl något underbart om Skaparen att han både gett oss förmågan att spela och sjunga och därtill gärna lyssnar på oss när vi tar ton? Vem vill inte närma sig och umgås med en sådan skönhetsälskande Gud och stämma in i hela skapelsens lovsång?

Publiceringsdatum: 18 mar, 2019. 01:0:00

Hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek.

Lukas 7:47 Vem har inte erfarenhet av att det mest obetydliga uttryck för kärlek har kraften att förändra atmosfären i rummet? Så kan vi var och en börja där: med ett leende, ett glas vatten, ett vänligt ord. Ingen vet vilken snöboll av kärlek det kan sätta i rullning.

Publiceringsdatum: 17 mar, 2019. 01:0:00

Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria.

Psaltaren 130:7 Många vittnar om en inre frihet trots de mest vidriga yttre omständigheter, medan andra, trots pengar och makt i överflöd, är fast i destruktiva vanor. Den befrielse som följer av mötet med Herrens nåd är en outsinlig källa till hopp oavsett yttre förhållanden.

Publiceringsdatum: 16 mar, 2019. 01:0:00

Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen.

Psaltaren 130:6 Vishet är att längta efter rätt saker, eftersom vår längtan styr våra liv. Då blir frågan: vem är Herren? En ogin glädjedödare? De som lever nära honom brukar berätta om ljus och hopp, glädje och kärlek – allt det där som vi längtansfullt sträcker oss efter.

Publiceringsdatum: 15 mar, 2019. 01:0:00

Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord.

Psaltaren 130:5 Begäret är kortsiktigt men längtan är långsiktig. Begäret griper efter allt från godispåsen till nästans hustru, det tar till vapen och det skövlar jorden. Längtan planerar, sparar och bygger upp. Vad kan väl mäta sig med glädjen i uppfylld längtan?

Publiceringsdatum: 14 mar, 2019. 01:0:00

Hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig.

Psaltaren 130:4 Förlåtelse är skrämmande, eftersom den börjar med att vi står där nakna inför den andre i all vår löjliga inbilskhet. Bara på andra sidan bråddjupet av total hjälplöshet kan vi ta emot de förlåtelsens ord som ger ro. Hemskt är det, men oundvikligt och ljuvt.

Publiceringsdatum: 13 mar, 2019. 01:0:00

Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå?

Psaltaren 130:3 Problemet är nog inte att Gud lägger synder på minnet, utan att vi själva gör det. Både genom att i självömkan stanna i minnet av våra längesen förlåtna synder och genom att vi håller kvar varandra och andra i synder vi borde ha lämnat och gått vidare från.

Publiceringsdatum: 12 mar, 2019. 01:0:00

Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig!

Psaltaren 130:1-2 Begär inte av den som befinner sig nere i djupet att kunna ta in livet här uppe i solen där vi andra verkar röra oss. Men lyssna på den som erfarit vad det är att be i det kväljande mörkret där en bärande tro utan åthävor och grannlåt kan värka fram.

Publiceringsdatum: 11 mar, 2019. 01:0:00

Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus - sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön.

Markus 9:41 Bibeln påminner oss gång på gång om att det är kärlekens gärningar som håller ihop världen. Så som vi behandlar våra mest obetydliga medmänniskor, så behandlar vi Jesus Kristus själv. I det ljuset är den enklaste medmänskliga handling ovärderlig.

Publiceringsdatum: 10 mar, 2019. 01:0:00

Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss.

Markus 9:39-40 Varför skulle bara den som på ett medvetet sätt bekänner sig som ett Guds barn kunna användas av sin Skapare? Massor av människor följer efter bästa förmåga samvetets röst. Men bäst måste det väl ändå vara att avsiktligt gå Skaparens ärenden?

Publiceringsdatum: 09 mar, 2019. 01:0:00

Var stilla inför Herren, vänta på honom. Reta dig inte på den som har framgång, den som når sina onda syften.

Psaltaren 37:7 Känslor av hämndbegär och avundsjuka äter upp en människa inifrån. Men många kan vittna om att den som väntar på Herren, förvissad om att allt ligger tryggt i hans goda händer, ofta får anledning att häpna över oväntade utvägar och välsignelser.

Publiceringsdatum: 08 mar, 2019. 01:0:00

Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla. Han skall låta din rätt lysa som gryningsljuset.

Psaltaren 37:5-6 Försök inte få Gud med dig på orättvisor, det är dömt att misslyckas. Bara om din sak är rättvis och god såväl för dig själv som andra kan du räkna med Guds hjälp. Den som lägger sitt liv i Herrens hand behöver inte oroa sig eller gå ner sig i hämndbegär.

Publiceringsdatum: 07 mar, 2019. 01:0:00

Ha din glädje i Herren, han ger dig allt vad ditt hjärta begär.

Psaltaren 37:4 Världen svämmar över av begär som ett hjärta som har sin glädje i Herren inte ens reflekterar över. Egentligen är det kanske en fråga om perspektiv. Att mogna till vishet är att kunna skilja mellan kortsiktiga önskningar och långsiktiga, djupa behov.

Publiceringsdatum: 06 mar, 2019. 01:0:00

Förtrösta på Herren och gör det goda, så får du bo i ditt land och leva trygg.

Psaltaren 37:3 Detta låter förenklat i en värld av flyktingar som verkar ha följt just denna goda princip. Men om alla levde så skulle vi ju alla leva trygga. Så kanske är det ändå detta som krävs av oss, att vi var och en tar ansvar för vad vi gör och vem vi förtröstar på.

Publiceringsdatum: 05 mar, 2019. 01:0:00

Reta inte upp dig på de onda, avundas inte dem som gör orätt! De torkar snabbt som gräset och vissnar bort som grönskan.

Psaltaren 37:1-2 Ingen blir ju gladare av avundsjuka, det är då visst och sant. Och inför den obevekliga döden har ingen något att yvas över. Så ta både andras framgång och egen motgång med jämnmod. Han som håller hela världen i sin hand vårdar sig också om dig. Det är nog.

Publiceringsdatum: 04 mar, 2019. 01:0:00

Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen själv gud och alltid nära Fadern han har förklarat honom för oss.

Johannes 1:18 Gud förklarad, vem har inte önskat sig det? Möt Jesus och du vet vem Gud är, svarar Bibeln. Så hur gör man det? Ett sätt är att läsa om honom i Nya testamentet. Ett annat är att be någon som känner honom berätta. Ett tredje är att vända sig till honom i bön.

Publiceringsdatum: 03 mar, 2019. 01:0:00

Av hans (Jesus) fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd.

Johannes 1:16 Det är lätt att tanken svindlar och tappar fästet inför det gudomliga. Kanske var det därför Gud gav oss Jesus, en människa som vi kan relatera till på människors vis och som just genom sin gränslösa nåd kan innesluta alla våra frågor och misslyckanden.

Publiceringsdatum: 02 mar, 2019. 01:0:00

Du har gjort långt mer än du lovat. Du svarade mig när jag ropade, du fyllde mig med kraft.

Psaltaren 138:2-3 Våra böner går allt för ofta ut på att Gud ska fixa saker åt oss så att vi slipper göra det själva. Men genom att använda de resurser Skaparen lagt ner i oss ökar vår självkänsla och vi kan tacka Gud för kraft att med hans hjälp ta tag i det som möter oss.

Publiceringsdatum: 01 mar, 2019. 01:0:00

Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta, inför gudarna sjunga ditt lov.

Psaltaren 138:1 Att sjunga Guds lov inför dagens gudar är verkligen inte riskfritt, eftersom de kräver full uppmärksamhet. Den som ger Gud sitt odelade intresse kan tappa lusten att konsumera och göra karriär, men den som prövat vet att en sådan livsstil ger stora vinster.

Publiceringsdatum: 28 feb, 2019. 01:0:00

Säg dem att jag (Gud) har gett akt på dem och vet vad som har drabbat dem.

2 Moseboken 3:16 Detta verkar lite distanserat, som om Gud har koll men nöjer sig med att betrakta. Men Bibeln presenterar tvärt om en Gud som älskar så gränslöst att han själv går in under våra villkor och tar det som drabbat oss. Vårt ansvar är att öppna oss för honom.

Publiceringsdatum: 27 feb, 2019. 01:0:00

Gud sade: ”Jag är den jag är. Säg dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem.”

2 Moseboken 3:14 Vem är Gud? Den som är, svarar han själv. Det tål att tänka på. Orubbligt låter det, och ofrånkomligt. Som en förälder som bergfast och lugnt står kvar, oavsett hur mycket barnet skriker och konstrar. En som väntar med öppen famn tills gråten gått åt.

Publiceringsdatum: 26 feb, 2019. 01:0:00

Herren sade: ”Kom inte närmare! Ta av dig dina skor, du står på helig mark.”

2 Moseboken 3:5 Nog har väl de flesta av oss en erfarenhet av att stå på helig mark: inför ett nyfött barn, inför altaret med den älskade eller i en överväldigande natur. Tänk om vi skulle pröva att dröja där, andligen barfota, öppna och förväntansfulla inför Guds tilltal?

Publiceringsdatum: 25 feb, 2019. 01:0:00

Aldrig har någon människa talat som han (Jesus).

Johannes 7:46 Jesus är enligt Bibeln det levande Ordet genom vilket allt har skapats. Jesus beskrivs som Visheten själv, en vishet fylld av rättfärdighet, nåd och sanning. Hans ord skiljde märg och ben, byggde upp och helade. Många berättar att detta sker också idag.

Publiceringsdatum: 24 feb, 2019. 01:0:00

Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör?

Johannes 7:51 Lagen är mer barmhärtig än folkdomstolen. I bubblorna på sociala medier eller runt många fikabord fälls ofta hårda domslut på lösa grunder. Lagen är till för att ingen ska dömas ohörd eller orättvist. Ett opartiskt rättssystem är samhällets omistliga grund.

Publiceringsdatum: 23 feb, 2019. 01:0:00

Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd?

Romarbrevet 10:15 Inget budskap kan rätt förstås om avsändaren är okänd, det är en växande insikt i en tid när alla fritt kan sända och nå ut med vilket budskap som helst. Man måste vara noga med vad man tror på och vems ärenden man går när man delar ett budskap vidare.

Publiceringsdatum: 22 feb, 2019. 01:0:00

Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar?

Romarbrevet 10:14 Man kan inte tro på det man inte vet om, och den som har kunskap har ett ansvar att berätta. Om varje människa har rätt att göra ett eget, upplyst val får vi inte undanhålla avgörande kunskap för varandra. Så har väl den som funnit Gud ett ansvar att berätta?

Publiceringsdatum: 21 feb, 2019. 01:0:00

Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört?

Romarbrevet 10:14 Den som vill höra Gud tala måste avsiktligt lyssna i Guds riktning. Kanske talar Han i naturen, i samtal med vänner eller genom goda ord i tal eller skrift. Att välja vem man lyssnar till och gå i den goda riktning man anar kan vara början på en väg till tro.

Publiceringsdatum: 20 feb, 2019. 01:0:00

Hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på?

Romarbrevet 10:14 Språnget till tro är ofta hisnande. Det har ett moment av bävan, inte bara inför den Helige, utan också inför osäkerheten om detta är ett steg bortom rationalitet och klokskap. Men när foten finner fast mark på andra sidan tvivlet öppnar sig nya världar.

Publiceringsdatum: 19 feb, 2019. 01:0:00

Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

Romarbrevet 10:13 Nog finns det väl destruktiva vanor och handlingar som vi skulle vilja bli räddade från? Bibeln säger att det var den längtan, det behovet som Jesus kom för att möta. Löftet gäller alltså var och en som vänder sig till honom i bön: han ska bli räddad.

Publiceringsdatum: 18 feb, 2019. 01:0:00

Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet mot dem som håller hans förbund och hans bud.

Psaltaren 25:10-11 Ställer alltså Gud ultimatum: den som inte är trofast blir utan hjälp? Knappast. Men när vi använder vår fria vilja till att vända oss bort från Gud så kapar vi banden med den som kan erbjuda oss nåd. Den som vänder om till Herren ska finna honom trofast.

Publiceringsdatum: 17 feb, 2019. 01:0:00

Han leder de ödmjuka rätt, de ödmjuka lär han sin väg.

Psaltaren 25:9 Är det inte lite mycket begärt att man måste vara ödmjuk för att Gud ska vilja leda en? Som att Gud kräver underkastelse för att hjälpa till? Eller så är det så att den högmodige inte låter sig ledas hur gärna Gud än ville. Det kan vi väl inte skylla på Gud?

Publiceringsdatum: 16 feb, 2019. 01:0:00

Herren är pålitlig och god, därför visar han syndarna vägen.

Psaltaren 25:8 Tänk att det är syndare som Gud visar vägen, inte bara de goda och duktiga. Och visar oss inte Livet att det snarare är den botfärdige än den självgode och lyckade som får uppleva hur den gode guden tar dem vid handen och visar dem vägen i kärlek och nåd?

Publiceringsdatum: 15 feb, 2019. 01:0:00

Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit, tänk på mig i din trofasthet, Herre, du som är god.

Psaltaren 25:7 Den ärlige tvingas nog konstatera att det inte bara är i ungdomen vi beter oss skamligt och gör saker som vi sörjer över. Och inte alltid kan vi göra upp med dem vi skadat på ett tillfredsställande sätt. Lycklig då den som funnit vägen till en nådefull Gud.

Publiceringsdatum: 14 feb, 2019. 01:0:00

Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet du alltid har visat.

Psaltaren 25:6 Gud behöver förstås inte påminnas om sin barmhärtighet, men med en bön som denna påminner vi oss själva om den nåd som våra liv vilar på. Och om det någon gång har funnits anledning att påminna varandra om Guds barmhärtighet så är det väl i en tid som vår.

Publiceringsdatum: 13 feb, 2019. 01:0:00

Led mig i din sanning, lär mig, du som är min Gud, min räddare, ständigt hoppas jag på dig.

Psaltaren 25:5 Om Gud är Gud är rimligen hans sanning inte lik vår sanning. Han har ett ojämförligt helikopterperspektiv som sträcker sig från evighet till evighet och hans ljus når in i de allra innersta rummen. Att ledas i hans sanning är att vila i hans trygga famn.

Publiceringsdatum: 12 feb, 2019. 01:0:00

Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar.

Psaltaren 25:4 På denna bön vilar våra liv. Att be den på allvar och sedan vara beredd att gå i den riktning Herren visar kan förvisso kännas skrämmande. Men de som vågat gå den vägen berättar ofta om fantastiska ting som de inte kunnat tänka sig på förhand.

Publiceringsdatum: 11 feb, 2019. 01:0:00

Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus - sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön.

Markus 9:41 Kärlekens gärningar håller ihop världen, mycket konkret. Därför är även den enklaste vardagshandling, utförd mot en av de minsta i vår närhet, viktig. Kom ihåg Jesusorden: allt vad ni har gjort mot en av mina minsta, det har ni gjort mot mig

Publiceringsdatum: 10 feb, 2019. 01:0:00

Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss.

Markus 9:39-40 Den här sortens argument används gärna av översittare som vill tvinga folk att följa deras vilja. Men kanske handlar det mera om att människor som efter bästa förmåga försöker göra det rätta står på Guds sida och att deras goda vilja inte ska föraktas?

Publiceringsdatum: 09 feb, 2019. 01:0:00

Var stilla inför Herren, vänta på honom. Reta dig inte på den som har framgång, den som når sina onda syften.

Psaltaren 37:6 Få saker kan förmörka livet så mycket som att gå omkring och vara förargad. Att vänta på Herren är inte uppgivet, det är att i bön och förtröstan ta sin tillflykt till Honom som ensam har makt att ta itu med all världens ondska. Men han gör det i sin tid.

Publiceringsdatum: 08 feb, 2019. 01:0:00

Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla. Han skall låta din rätt lysa som gryningsljuset

Psaltaren 37:5 Även om Gud lovar vara på vår sida i vår rättmätiga kamp mot livets orättvisor måste vi inse att vi inte kan göra något åt de flesta av dem. Vilken lättnad då att få överlämna dem i Guds hand i stället för att oroa oss eller lägga kraft på att utkräva hämnd.

Publiceringsdatum: 07 feb, 2019. 01:0:00

Ha din glädje i Herren, han ger dig allt vad ditt hjärta begär.

Psaltaren 37:4 Det är skillnad på vad vi vill ha och vad vi längtar efter. Vårt habegär triggas av reklamen och skapar med sin omättlighet mera belastning än lycka. Vad hjärtat egentligen begär kan inte köpas, men i den mån vi vänder oss i dess riktning djupnar vår glädje.

Publiceringsdatum: 06 feb, 2019. 01:0:00

Förtrösta på Herren och gör det goda, så får du bo i ditt land och leva trygg.

Psaltaren 37:3 Visst skulle världen vara en mycket bättre plats om vi var och en försökte vara goda och ta ansvar för oss själva och andra. Men så länge vi själva anser oss ha goda skäl att handla annorlunda för egen del kan vi inte förvänta oss att världen ska bli bättre.

Publiceringsdatum: 05 feb, 2019. 01:0:00

Reta inte upp dig på de onda, avundas inte dem som gör orätt! De torkar snabbt som gräset och vissnar bort som grönskan.

Psaltaren 37:1-2 Vi måste nog till slut inse att varken vi själva eller andra blir gladare av avundsjuka. Livet är inte rättvist och det är ganska meningslöst att jämföra sig med andra. Så det är nog sunt att ta såväl andras framgångar som egna motgångar med jämnmod.

Publiceringsdatum: 04 feb, 2019. 01:0:00

Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.

Johannes 1:18 Tänk att få Gud förklarad för sig. Vilken dröm! Här säger Johannes att det är möjligt. I berättelserna om Jesus och i bönens förtroliga samtal med honom förstår vi vem Gud är. Inte så att vi kan förklara det för andra, men som en trons vila som bär genom allt.

Publiceringsdatum: 03 feb, 2019. 01:0:00

Lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus.

Johannes 1:17 Vi har fått nog av lag som fostrar, skaver och dömer. Men när vi försöker kasta av oss dess ok dyker det alltid upp andra förtryckare i dess ställe. Bara i Jesu närhet, han som personifierar nåden och sanningen, är det möjligt att komma loss ur lagens grepp.

Publiceringsdatum: 02 feb, 2019. 01:0:00

Av hans (Jesus) fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd.

Johannes 1:16 Enligt Bibeln har allting blivit till genom Jesus. Och nog vittnar universum om en helt enastående fullhet, en fullhet vi alltså kan få del av! Inte bara som betraktare, vi kan själva få del av detta gudomliga liv som kan utgöra en porlande källa inom oss.

Publiceringsdatum: 01 feb, 2019. 01:0:00

Vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.

Johannes 1:14 Genom att lära känna Jesus kan vi förstå hurdan Gud är, enligt Jesus själv. Så om du söker Gud, börja med att läsa om Jesus i evangelierna, tala om honom med dem som är hans vänner och ge honom rum att svara på dina uttalade, tänkta eller framsuckade böner.

Publiceringsdatum: 31 jan, 2019. 01:0:00

Ordet blev människa och bodde bland oss.

Johannes 1:14 Detta är kristendomens häpnadsväckande nyckelbudskap: att Gud blev människa. Därför behöver vi inte leva under stöveln på en maktfullkomlig Gud. Eftersom han som skapat oss själv blev en av oss förstår han oss som ingen, ingen annan. Tala om glatt budskap!

Publiceringsdatum: 30 jan, 2019. 01:0:00

Herren skall fullborda vad han gör för mig.

Psaltaren 138:8 En väsentlig skillnad mellan Gud och oss dödliga är att han har alla möjligheter att fullborda det goda han tänkte för oss redan från skapelsens morgon. Det inger hopp i en värld där vi jämt tvingas uppleva hur egna och andras goda planer rinner ut i sanden.

Publiceringsdatum: 29 jan, 2019. 01:0:00

Hög är Herren, men han ser de låga, upphöjd och fjärran känner han allt.

Psaltaren 138:6 Om Gud bara vore hög och upphöjd skulle vi ju inte kunna nå honom. Och vore han bara som en av oss skulle det ju inte vara någon mening med att tillbe honom. Men den Gud som samtidigt är både helig och mänsklig kan förstå oss och komma till vår hjälp.

Publiceringsdatum: 28 jan, 2019. 01:0:00

Den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans.

Johannes 4:36 Den som ingenting vet om odling kan väl uppfatta det som ganska meningslöst att stoppa ner ett frö i jorden. Men i takt med att växten skjuter i höjden och så småningom ger frukt växer glädjen över fröets växtkraft. Så är det också med den tro Jesus skapar.

Publiceringsdatum: 27 jan, 2019. 01:0:00

Jesus sade: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.”

Johannes 4:34 Tro kan beskrivas så: att man vet vem man är och vad som är ens uppgift i livet. Att vara insatt i ett större sammanhang och veta vems ärenden man går skapar lugn och framtidstro. Det kan ge mening i en kaotisk värld som verkar ha tappat riktning och balans.

Publiceringsdatum: 26 jan, 2019. 01:0:00

Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

Psaltaren 36:10 Den som bär källan med sig fruktar ingen torka och den som har pannlampa snubblar inte. Är inte det vackra bilder av vad det är att vandra med Gud? Det är ingenting man ka ta sig eller stoltsera med, det kan bara ödmjukt tas emot som en gudomlig nåd.

Publiceringsdatum: 25 jan, 2019. 01:0:00

Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor sin tillflykt.

Psaltaren 36:8 Gud som en fågelmamma – visst är det en vacker tanke? En mamma som erbjuder skydd och mat, men som också varsamt puttar ungen ur boet så att den med skräckblandad förtjusning kan upptäcka att vingarna bär. Vem vill inte lära känna en sådan Gud?

Publiceringsdatum: 24 jan, 2019. 01:0:00

Herre, du hjälper både människor och djur.

Psaltaren 36:7 Är det något vi behöver lära oss i klimathotens tid så är det att skapelsen hänger ihop. Det är vår övermodiga tro att vi kan hantera flora och fauna hur som helst som lett oss hit. Det är hög tid nu att kroka arm med Skaparen för att värna skapelsen.

Publiceringsdatum: 23 jan, 2019. 01:0:00

Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav.

Psaltaren 36:7 Guds rättvisa dom kan vara skrämmande som väldiga berg och djupa hav. Den går inte att springa ifrån. Åt detta kan vi glädjas när det drabbar andra, men frukta när udden vänds mot oss själva. Som väl är så är Gud orubblig såväl i sin rättvisa som i sin nåd.

Publiceringsdatum: 22 jan, 2019. 01:0:00

Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna.

Psaltaren 36:6 Den här texten säger oss att det är omöjligt att finna en plats dit inte Guds nåd räcker. Så sorgligt då att vi ofta envisas med att försöka hålla oss undan från Gud. Han dömer: ja! Annars funnes ju ingen rättvisa. Men hans nåd övertrumfar alltid hans dom.

Publiceringsdatum: 21 jan, 2019. 01:0:00

Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.

Johannes 4:24 Vem kan förstå eller greppa Gud? Ingen. Det ligger i sakens natur. Men om alla vi människobarn går omkring med en gudagnista inom oss, en sorts gudagiven GPS som bara vi själva kan aktivera, då har vi verktyg för att kommunicera med vår Skapare.

Publiceringsdatum: 20 jan, 2019. 01:0:00

Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt.

Johannes 1:23 Mest vill vi väl göra vägen rak för oss själva. Men hur skulle världen se ut om vi alla hade fokus på att göra vägen rak för Herren, så att hans goda vilja fick råda på områden som flyktingpolitik och fördelningspolitik likaväl som i allas våra vardagsbeslut.

Publiceringsdatum: 05 jul, 2020. 13:6:55

Han kommer själv för att rädda er.

Jesaja 35:4 Det ligger ett underbart hopp i att Gud är personlig, inte bara en fjärran välvillig kraft som man inte kan ha någon relation till. Han vill rädda oss, inte döma oss eller sätta åt oss för våra misstag och dumheter. Han som kommer, kommer för att rädda oss!

Publiceringsdatum: 05 jul, 2020. 13:6:55

Den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill.

Johannes 3:21 Den som kommer till ljuset för att briljera med sina ädla motiv lever verkligen i mörker. Men den som lever i sanningen blir, ofta utan att själv riktigt förstå det, ett föredöme för andra, som då också börjar röra sig i ljusets riktning. Det är det Gud vill!

Publiceringsdatum: 05 jul, 2020. 13:6:55

Den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning.

Johannes 4:23 Något tillber vi alla, vare sig vi inser det eller ej, något måste vi hålla heligt för att orka leva. Vi kan välja att vara gudstillbedjare. Att medvetet och uthålligt förlita sig på Gud är att kroka fast sitt liv och sin framtid i det som hör evigheten till.

Publiceringsdatum: 19 jan, 2019. 01:0:00

Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.

Johannes 4:14 Visst har du också mött dem, de där människorna som verkar bära Livets källa inom sig? Som i livets alla situationer verkar ha en ogrumlad brunn att hämta kraft ur, en källa som också ger liv åt dem de möter. Tänk om den källan är åtkomlig för oss alla?

Publiceringsdatum: 18 jan, 2019. 01:0:00

Samariskan sade: ”Hur kan du, som är jude, be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna.”

Johannes 4:9 Kvinnan hade redan dömt sig själv som en som var utanför, en av dem som inte räknades. Jesus verkar ha en särskild blick för sådant folk. Han börjar liksom underifrån med att samla ihop och hela de nedersta. När de minsta upprättas helas hela samhällskroppen.

Publiceringsdatum: 17 jan, 2019. 01:0:00

En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sade till henne: ”Ge mig något att dricka.”

Johannes 4:7 Samarierna tillhörde ”de andra”, de man såg ner på och gick förbi. När denne judiske rabbin nedlät sig till att tala med en samarier och därtill en kvinna överträdde han därför dubbla tabun. Men Jesus såg människan bortom fördomar och främlingsfientlighet.

Publiceringsdatum: 16 jan, 2019. 01:0:00

Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan.

Johannes 4:6 Jesus trött? Guds son och världens frälsare? Ja, men en människa som vi som i allt delade våra villkor. Sann Gud? Ja! Men också sann människa. Så vet han hur det känns när svetten lackar och benen inte vill bära längre. Av egen erfarenhet förstår han oss.

Publiceringsdatum: 15 jan, 2019. 01:0:00

Himlen förkunnar Guds härlighet, himlavalvet vittnar om hans verk. Dag talar till dag därom, och natt undervisar natt.

Psaltaren 19:2-3 Visst kan vi väl ana, om vi stannar upp och lyssnar, att det pågår ett samtal i himlarymderna? Tänk om Skaparen bjuder in oss att delta? När vi öppnar våra sinnen en stjärnklar natt eller i tidig gryning kanske vi redan står i dialog med den Högste.

Publiceringsdatum: 14 jan, 2019. 01:0:00

När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom.

Lukas 3:21 Poängen är att Jesus gjorde som “folket”, att han i allt blev som vi människor – dock utan synd. Därför kan vi också räkna med en öppen himmel över våra liv och support av Anden, Guds Hjälpare, om vi vänder oss till vår Skapare i bön.

Publiceringsdatum: 13 jan, 2019. 01:0:00

När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom.

Lukas 3:21 Poängen är att Jesus gjorde som “folket”, att han i allt blev som vi människor – dock utan synd. Därför kan vi också räkna med en öppen himmel över våra liv och support av Anden, Guds Hjälpare, om vi vänder oss till vår Skapare i bön.

Publiceringsdatum: 13 jan, 2019. 01:0:00

Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son, har livet. Den som inte har Guds son har inte livet.

Johannes första brev 5:11-12 En relation till självaste Skaparen låter sig ju inte beskrivas så lätt, Bibeln har många uttryck för det. Men att ”ha” Guds son låter både omöjligt och förmätet. Kanske kan det liknas vid att ha en begåvning: man vet inte om man har den förrän man prövat den.

Publiceringsdatum: 12 jan, 2019. 01:0:00

Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre.

Johannes första brev 5:10 När små barn först lär sig leka kurragömma tänker de att leken går ut på att bli funnen, och ger sig därför till känna. Att ”ta emot vittnesbördet” kan vara att låta sig finnas, att helt enkelt välja platser och situationer där man exponerar sig för Gud.

Publiceringsdatum: 11 jan, 2019. 01:0:00

Det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar.

Lukas 3:16 Att tvingas till lydnad är omänskligt och hemskt. Att inse sin litenhet inför sin Skapare är en helt annan sak. Inför honom kan vi bevara vår sanna mänsklighet och vår värdighet, även om vi böjer oss inför honom och erkänner hans herravälde över våra liv.

Publiceringsdatum: 10 jan, 2019. 01:0:00

Min trofasthet och nåd skall följa honom, i mitt namn vinner han seger.

Psaltaren 89:25 Segern ser väldigt olika ut om den vunnits i Martin Luther Kings eller i Kim Jong-Uns namn och anda. Trofast uthållighet och oförskylld nåd bygger mycket mera hållbart, varaktigt och gott än vapen och våld. Tänk att det ska vara så svårt att ta till sig!

Publiceringsdatum: 09 jan, 2019. 01:0:00

Sedan talade Jesus till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Johannes 8:12 Antingen är den som påstår detta rubbad, eller så är han världshistoriens centrum. Några alternativ finns inte. Det faktum att Jesus togs på allvar av sin samtid och att miljarder följer honom borde vara nog för att var och en seriöst skulle pröva hans utsaga.

Publiceringsdatum: 08 jan, 2019. 01:0:00

Han förbarmar sig över de svaga och fattiga, räddar de fattigas liv. Han befriar dem från våld och förtryck, deras liv är dyrbart i hans ögon.

Psaltaren 72:13-14 Vad är alltså dyrbart i Guds ögon? De svaga och fattiga. Så ska våra liv, våra institutioner, våra politiska system och allt annat under solen till slut bedömas efter sin attityd till svaghet. Tänkvärt i en tid när förakt för svaghet breder ut sig igen.

Publiceringsdatum: 07 jan, 2019. 01:0:00

Honom skall alla kungar hylla, alla folk skall tjäna honom. Han räddar den fattige som ropar, den arme som ingen hjälper.

Psaltaren 72:11-12 De här orden från kung Salomo ger oss en direkt fingervisning om vilka ledare vi ska välja idag: de som hör den fattiges rop och ser den stackare som ingen hjälper. Den som sorterar människor och vänder ryggen till är inte värd att föra vår talan.

Publiceringsdatum: 06 jan, 2019. 01:0:00

Jubla, himmel, och gläd dig, jord, brist ut i jubel, alla berg. Ty Herren tröstar sitt folk, han förbarmar sig över de plågade.

Jesaja 49:13 Bara den som mot alla odds upplevt Guds djupa tröst kan på djupet ta in ord som dessa i klimathotens tid. I mötet med allt det friska i skapelsen, allt det som ännu visar hur Skaparen tänkte från början, visas bilder av hur det blir när han återställt allt.

Publiceringsdatum: 05 jan, 2019. 01:0:00

Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet.

Hebréerbrevet 13:8 Minns att när vi talar om Jesus talar vi om den genom vilken allt har skapats, allt hålls samman och allt ska sammanfattas. Historien, samtiden och framtiden är samtidigt närvarande i det tidlösa nu han erbjuder sina vänner.

Publiceringsdatum: 04 jan, 2019. 01:0:00

Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro.

Hebréerbrevet 13:7 Men om jag inte har någon sådan ledare som förkunnat Guds ord för mig? Då kanske du ska skaffa dig en. Under alla omständigheter kan du ta Bibelns hjältar till föredöme. Du kommer att finna dem väldigt mänskliga, men just därför har de mycket att lära oss.

Publiceringsdatum: 03 jan, 2019. 01:0:00

Herren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig?

Hebréerbrevet 13:6 Samtidigt som vi ofta påminns om att vi kan göra varandra illa förundras vi över hur somliga människor frimodigt möter allehanda ondska utan fruktan. Detta är inget vi kan kräva av varandra, men en gåva till den som vilar vid att Herren är hennes hjälpare.

Publiceringsdatum: 02 jan, 2019. 01:0:00

Gud själv har sagt: ”Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig.”

Hebréerbrevet 13:5 Kan man få ett mer fantastiskt löfte att ta spjärn emot på ett nytt års allra första dag än att Gud själv är med? Och eftersom det är Skaparen som ger löftet måste det gälla hela vårt hotade hem i universum lika väl som det egna lilla livet. Gud är med oss!

Publiceringsdatum: 01 jan, 2019. 01:0:00

Lev inte för pengar; nöj er med vad ni har.

Hebréerbrevet 13:5 Förnöjsamhet är en underskattad dygd som inte står högt på reklammakarnas önskelista. Men det ligger en verklig befrielse i denna enkla och raka uppmaning, väl värd att ta till sig på årets sista dag. Den som lever efter den kan få uppleva ett gott nytt år!

Publiceringsdatum: 31 dec, 2018. 01:0:00

Han tog dem (barnen) i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

Markus 10:16 ”Stopp. Min kropp!” lär sig barnen säga i förskolan för att dra en gräns för otillbörlig kroppskontakt. Det är både viktigt och bra. Men vad kan vara viktigare i en kultur som vår än att kärleksfulla vuxna varsamt förmedlar Guds välsignelse till barnen?

Publiceringsdatum: 30 dec, 2018. 01:0:00

Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.

Markus 10:15 Allt vi gör ska ha ett barnperspektiv, brukar det heta i högtidstalen. Vad är det vi är ute efter då? Tänker vi att vi vuxna ska göra avsteg från vår mogna klokhet? Eller förstår vi att barnperspektivet faktiskt är vägen in i Guds rika liv oavsett ålder?

Publiceringsdatum: 29 dec, 2018. 01:0:00

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.

Markus 10:14 I Guds rike är alla välkomna – om de bara blir som barn. Kanske betyder det att inte ha en delad håg: det barn gör går de in för med hull och hår. Och barn är lekfulla, trohjärtade, ärliga och nyfikna. Kanske är det i den riktningen vi ska söka Guds rike?

Publiceringsdatum: 28 dec, 2018. 01:0:00

Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft.

2 Timotheosbrevet 3:14 Det är skillnad på att lära sig och att få visshet om. Det första kan ske mekaniskt, det andra innebär att integrera kunskapen i själva livet. Då blir det viktigt att söka sig lärare som har gott anseende och som i ord och liv inger förtroende och tillförsikt.

Publiceringsdatum: 27 dec, 2018. 01:0:00

Du är mitt hopp, o Herre, min Gud, min trygghet ända från min ungdom. Från min första stund har du varit mitt stöd, från moderlivet min styrka.

Psaltaren 71:5-6 Att bygga en gemenskap, en familj eller ett samhälle utifrån en övertygelse om att Gud är vår trygghet och vårt hopp är inte verklighetsflykt, det är att lägga en stadig grund för hållbar gemensamhet. Den erfarenheten borde ingen behöva vara utan.

Publiceringsdatum: 26 dec, 2018. 01:0:00

Men ängeln sade till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.

Lukas 2:10 Rädslan kommer med misstänksamhet, hat och förakt. Men i Guds värld ska ingen behöva vara rädd, ty Gud är kärlek, och kärleken driver ut rädslan. I samma mån som vi släpper in den utgivande kärleken ger alltså rädslan vika för tillit och hopp. God Jul!

Publiceringsdatum: 25 dec, 2018. 01:0:00

”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.”

Lukas 2:15 Ingen annan har påverkat historiens gång lika mycket som barnet i krubban. Miljarder människor över hela världen och genom historien har betygat honom sin tro. Är inte det skäl nog att ”gå till Betlehem” för att på allvar ta reda på vem denne Jesus är?

Publiceringsdatum: 24 dec, 2018. 01:0:00

Då sade ängeln till henne: Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.

Lukas 1:30 Maria skulle få lära sig att detta att finna nåd hos Gud inte är detsamma som ett bekymmerslöst liv. Inte ens hon som utvalts att föda världens frälsare besparades prövningar, men att leva i Guds nåd är att finna en väg till bot mot sin rädsla.

Publiceringsdatum: 23 dec, 2018. 01:0:00

Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör.

Psaltaren 145:13 Att Gud är kärleksfull och håller sina löften är insikter som bara kan formas i efterhand och av egen dyrköpt erfarenhet. Mitt i mörkret kan vi sällan förstå hur han bär oss, och vi kan ju inte heller veta hur resan skulle ha sett ut om han inte varit med.

Publiceringsdatum: 22 dec, 2018. 01:0:00

Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte.

Psaltaren 145:13 Med all respekt för den enorma kunskap vi skaffat oss genom århundraden måste vi inse att människan bara guppar på ytan av kunskapens ocean. Bortom, över och omkring den värld vi förmår famna finns Skaparens universum som en beständig hand att vila i.

Publiceringsdatum: 21 dec, 2018. 01:0:00

De ska tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet.

Psaltaren 145:11-12 Nog är det väl märkligt om man tänker efter att vårt bräckliga hem i universum trots människans framfart genom tiderna fortfarande är beboeligt och ger oss mat och skydd? Den som i detta ser Skaparens omsorg och makt får kraft att stå emot fördärvsmakterna.

Publiceringsdatum: 20 dec, 2018. 01:0:00

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig.

Psalm 145:10 I tacksamhet och oförbehållsam glädje över Guds skapelse föds och blomstrar tro, tillit och hopp. För den som tar emot Guds skapelse med ett öppet sinne och gläds över naturens skönhet faller det sig naturligt att leva i en tacksamhet som gör livet rikt.

Publiceringsdatum: 19 dec, 2018. 01:0:00

Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat.

Psalm 145:9 Det är lätt att glömma i en apokalyptisk tid att Skaparen gett oss ett fantastiskt hem i universum och att han låter sin sol gå upp över både onda och goda. Att vi misskött vårt förvaltaruppdrag är väl vårt ansvar. Eller vill vi bli satta under förmyndare?

Publiceringsdatum: 18 dec, 2018. 01:0:00

Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek.

Psalm 145:8 Förvissningen om att Herren är nådig och barmhärtig är långt mer än en intellektuell övertygelse. Den kan man bara leva sig fram till: När livet vänder i ett bländande möte med Guds gränslösa nåd, eller genom dagar och nätter av beständig gudsnärvaro.

Publiceringsdatum: 17 dec, 2018. 01:0:00

Han ger de förtryckta deras rätt, han ger de svältande bröd.

Psaltaren 146:7 Det är provocerande att läsa en utsaga som denna när så många svälter och förtrycks. Men att utstå umbäranden och orättvisor utan hoppet om en gudomlig rättvisa är outhärdligt. Många vittnar om att detta hopp bär och ger kraft att uthärda.

Publiceringsdatum: 16 dec, 2018. 01:0:00

Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem, han sviker aldrig sina löften.

Psaltaren 146:6 Det är ofta rörande att läsa om Skaparens relation till sin skapelse. Glädjen när han överlämnar sin vackra värld åt sina älskade människobarn. Förtvivlan när han ser hur allt det vackra fördärvas. Och hans löfte om att återge hela skapelsen sin första prakt.

Publiceringsdatum: 15 dec, 2018. 01:0:00

Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge.

Psaltaren 146:3 Advent handlar om en mäktig man som kan hjälpa. Inte för att han var rik, hade kraftfulla vapen eller slog världen med häpnad med sina konster, men för att han gav upp allt sådant och blev allas tjänare. Så är Jesus Kristus värd vår tillit, han är vårt hopp.

Publiceringsdatum: 14 dec, 2018. 01:0:00

Vi spelade för er, men ni ville inte dansa.

Matteus 11:17 Det är dubbelt det där med att låta sig ryckas med. Masshysteri kan verkligen leda rakt ner i avgrunden, medan en folkmassa som ställer sig i vägen för stridsvagnar kan förhindra krig. Men en dansande lekfull glädje kan verkligen bära oss framåt.

Publiceringsdatum: 13 dec, 2018. 01:0:00

Framför allt skall ni tänka på att man aldrig ska tyda en profetia i skriften på egen hand.

2 Petrusbrevet 1:20 Hela Bibeln silas genom människor. Deras berättelser har ingen given tolkning i varje detalj. Kanske är det för att vår himmelske Far vill tvinga ihop oss att diskutera vad som är rätt och rimligt i varje enskild situation? Det är tillsammans vi finner vägen.

Publiceringsdatum: 12 dec, 2018. 01:0:00

Rättvisa går framför honom, fred och välgång i hans spår.

Psalm 85:14 Rättvisa går före fred. Det gäller i handel och skolvärld, på jobbet och hemma, i riksdag och på anstalter, i församling och samhälle. Överallt kan fred och välstånd mätas i graden av rättvisa. Tänk om alla små och stora beslut kunde börja i den insikten.

Publiceringsdatum: 11 dec, 2018. 01:0:00

Herren själv ger allt gott, vårt land ger sin gröda.

Psalm 85:13 Den som väljer att se alla goda gåvor som gudagivna blir fri att bruka dem generöst och leva trygg i förtröstan på Guds omsorg. Fri från oro för morgondagen kan hon ge sig ut för andra och själv tillåta sig att njuta av Guds gåvor. Guds Rike är verkligen nära!

Publiceringsdatum: 10 dec, 2018. 01:0:00

Trofasthet spirar ur jorden, rättvisa blickar ner från himlen.

Psalm 85:12 Överallt där de möts, himmel och jord, Gud och människa, spirar fred och rättvisa. Gud söker oss och vill möta oss. Vårt ansvar och förmån är att låta oss finnas av honom, att lyfta våra ögon till vår Far i himlen och ta ut riktningen med hjälp av hans blick.

Publiceringsdatum: 09 dec, 2018. 01:0:00

Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra.

Psalm 85:11 Överallt där människor möts i fred och dialog och i vilja till samförstånd skapas fred. I alla enkla möten med vänner, på arbetsplatser och skolgårdar, där vi löser konflikter och gläds tillsammans, bygger vi fred. Alltså kan vi alla bidra till fred på jorden.

Publiceringsdatum: 08 dec, 2018. 01:0:00

De som fruktar honom har nära till hans hjälp, hans härlighet bor i vårt land.

Psalm 85:10 Vi bor verkligen i ett härligt land, vad än olyckskorparna må kraxa. Gud har välsignat oss så att våra gemensamma strävanden har burit frukt av världsklass. Erfarenheten visar att vi bara blir rikare när vi är generösa med det vi har och delar det med andra.

Publiceringsdatum: 07 dec, 2018. 01:0:00

Herren förkunnar välgång för sitt folk och sina trogna och för de redbara.

Psalm 85:9 Gud känner oss. Han vet långt innan skvallerpressen berättar om det att hans trogna inte alltid är så redbara. Men poängen är att Herren vill alla väl. Han ser vår vilja till trohet och våra hjärtans innersta avsikt även när vi inte riktigt klarar ut våra liv.

Publiceringsdatum: 06 dec, 2018. 01:0:00

Jag vill höra vad Gud säger.

Psalm 85:9 Vad mer än så här behöver en bön uttrycka? Den som hör vad Gud säger och försöker leva därefter blir en förnöjsam människa redo att hjälpa andra. Många som aktivt sökt tystnaden berättar förvånat att Skaparen visade sig vara närmare än förväntat.

Publiceringsdatum: 05 dec, 2018. 01:0:00

Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat.

Matteus 13:33 Här tar Jesus, som ofta annars, förbluffande nog en bild från kvinnans värld. Att han vågade i en kultur där kvinnor och hundar likställdes och kvinnogöra föraktades! Men så har hans budskap överallt där det rätt förståtts lett till befrielse för kvinnor.

Publiceringsdatum: 04 dec, 2018. 01:0:00

Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.

Matteus 21:5 Det är inne att presentera sig som ödmjuk, men på det här området talar handlingar högre än ord. Adventskonungen Jesus åkte inte limousin, han red på en åsna. Och han grät över människans villkor. En gråtande man på en åsna formar sant ödmjuka följare.

Publiceringsdatum: 03 dec, 2018. 01:0:00

Vem är han, ärans konung? Det är Herren Sebaot, han är ärans konung.

Psalm 24:10 Känner du ärans konung? Kan du berätta om honom? Frågan är om vi inte alla har mött honom, även om vi inte känt igen honom. I en soluppgång, i ett älskads blick, i en trofast vänskap. Det förunderliga med ärans konung är att han vill vara vår vän.

Publiceringsdatum: 02 dec, 2018. 01:0:00

Vem är då ärans konung? Det är Herren, den väldige hjälten, Herren, väldig i strid.

Psalm 24:8 Herren verkar vara avsatt från sin tron, vår tid har bevars andra hjältar. Att ta strid för sanningen och att kämpa för de svaga leder oftare till förakt än till hjältestatus. Men faktum är att utan ärans konung och hans medkämpar skulle det vara ute med oss.

Publiceringsdatum: 01 dec, 2018. 01:0:00

Portar, öppna er vida! Höj er, uråldriga dörrar! Låt ärans konung draga in!

Psalm 24:7 Ärans konung har inga livvakter och drar inte fram i bepansrad bil. Värnlös står han vid vårt hjärtas dörr och knackar, den dörr som sedan människosläktets gryning utgjort porten för ärans konung. Och den dörrens handtag bestämmer vi var och en över.

Publiceringsdatum: 30 nov, 2018. 01:0:00

Här är det släkte som sökt sig till Herren, som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud.

Psalm 24:6 Detta måste väl gälla ett annat släkte än vårt? Inte alls, vi är bara närsynta. I andra delar av världen söker sig människor i hundratusental till Gud. Kanske skulle vi gudsfrånvända västerlänningar må väl av att vara lite mer nyfikna på dessa levande kyrkor?

Publiceringsdatum: 29 nov, 2018. 01:0:00

Vem får gå upp till Herrens berg, vem får gå in i hans tempel? Den som har skuldlösa händer och rent hjärta.

Psalm 24:3-4 Om bara de som har rena hjärtan får gå in i templet blir nog Herrens berg ganska öde. Ändå säger oss Bibeln att alla är välkomna! Tack vare att Gud själv i Jesus Kristus, skuldlös och renhjärtad, gått före in i templet å våra vägnar är vägen öppen för alla.

Publiceringsdatum: 28 nov, 2018. 01:0:00

Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den.

Psalm 24:1 Det är när människan tar sig makten över mineralerna och regnskogarna, börserna och vapnen och allt det andra som jorden utarmas och människor lider. Bara i den mån vi inser att vi är Skapelsens förvaltare kan vi skapa ett gott hem åt oss i universum.

Publiceringsdatum: 27 nov, 2018. 01:0:00

Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken.

Sakarja 9:10 Hur kan någon tro på fred i en värld som vår? Ja, eller hur skulle vi överleva utan ett trotsigt hopp? Historien lär oss att de människor som burit världen ofta är de som levt i övertygelsen om en kommande fredsfurste som en gång ska återställa jorden.

Publiceringsdatum: 26 nov, 2018. 01:0:00

Efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.

2 Petrusbrevet 3:13 Det är ingen ände på alla domedagskildringar som produceras i dessa dagar, den ena mörkare än den andra. Nog är det väl beklagligt då att den kristna kyrkan oftast tiger med sitt unika budskap om en framtid och ett hopp för världen och människorna?

Publiceringsdatum: 25 nov, 2018. 01:0:00

Då skall han svara dem: Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.

Matteus 25:45 Det är inte sant att ingenting kan gå fel om vi ingenting gör. I själva verket är det väl så kallade ”hederliga människors” tystnad och bortvändhet som gör att övergrepp och orättvisor kan fortgå och i värsta fall slå rot och bli norm i ett helt samhälle.

Publiceringsdatum: 24 nov, 2018. 01:0:00

Kungen skall svara dem: Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.

Matteus 25:40 Söker du Gud? Titta neråt. Det är där han alltid har funnits. Hur ofta möter vi honom inte utan att känna igen honom under vår ständiga klättring mot högre höjder. Enkelt klädd går han vid de mest utsattas sida. Vill vi finna honom måste vi söka där.

Publiceringsdatum: 23 nov, 2018. 01:0:00

Då kommer de rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka?

Matteus 25:37 Att göra gott för att briljera inför andra är en raffinerad, men inte så ovanlig, form av högmod. De som verkligen ger sig ut för andras bästa brukar snarare utmärkas av en ödmjuk känsla av otillräcklighet. Men med sina handlingar förmedlar de liv och hopp.

Publiceringsdatum: 22 nov, 2018. 01:0:00

Jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.

Matteus 25:36 Det skapar en enorm förändringskraft om en grupp, eller för den delen ett helt folk, bestämmer sig för att vilja se och hjälpa varandra efter förmåga. Men när det blir okej att titta bort tas hoppet ifrån oss. Därför ska vi innesluta, inte utesluta människor.

Publiceringsdatum: 21 nov, 2018. 01:0:00

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig.

Matteus 25:35 De många som gett flyktingar ett glas vatten, ett mål mat eller tak över huvudet de senaste åren har förstått kärnan i Kristi budskap. De bärande nätverk och broar de byggt kommer att hålla oss samman i generationer. Det är så man bygger en nation!

Publiceringsdatum: 20 nov, 2018. 01:0:00

Du är densamme, dina år har inget slut. Dina tjänares barn skall bo här och deras barn leva trygga hos dig.

Psalm 102:28-29 Den som ska bo kvar och överlämna det han har till barn och barnbarn förvaltar på ett annat sätt än klipparen som bara vill maxa vinsten. Det gäller för privatekonomin lika väl som för jordklotet. Hur enkelt – och svårt – som helst!

Publiceringsdatum: 19 nov, 2018. 01:0:00

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig,

Matteus 25:35 Gud, vår skapare, är kroppens gud. Den som inte bryr sig om sin medmänniskas hunger, törst och hemlöshet kan därför inte räkna med Guds erkännande. Men den som ger ett mål mat, ett glas vatten och tak över huvudet samarbetar med Gud för att förändra världen.

Publiceringsdatum: 18 nov, 2018. 01:0:00

Den dagen skall du slippa skammen för alla synder du begått mot mig.

Sefanja 3:11 Det sägs att vi lever i en skamlös tid, men den som läser av samtiden via kulturen finner många uttryck för skam. Skamkänslor hör människan till. Det glada budskapet är att Gud vill lyfta bort vår skam och omsluta oss med sin helande och läkande nåd.

Publiceringsdatum: 17 nov, 2018. 01:0:00

Då skall jag förvandla folken, så att de alla talar med rena läppar, åkallar Herrens namn och tjänar honom skuldra vid skuldra.

Sefanja 3:9 Nog måste det till en total förvandling om folken ska börja tala med rena läppar. Men om det nu är Skaparen själv som ger löftet borde vi väl ta till oss det och hjälpas åt att förändra världen i den riktningen. Här behöver Skaparen oss som medskapare!

Publiceringsdatum: 16 nov, 2018. 01:0:00

Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna

Uppenbarelseboken 3:13 Vi tänker gärna att Gud ska visa oss var och en vägen. Men tänk om det är när vi lyssnar gemensamt som vi förstår vad Gud vill? Tänk om Skaparen har gett oss öron, munnar och hjärnor för att vi i dialog med honom och varandra ska fatta vad han vill säga oss?

Publiceringsdatum: 15 nov, 2018. 01:0:00

Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig mer lämna det.

Uppenbarelseboken 3:12 Det är inte lätt att fatta hur Guds oändliga nåd och våra gärningar förhåller sig till varandra. Segrar vi genom att ligga i som remmar eller genom att förtröstansfullt vila i Guds nåd? Kanske är det så att den som upplevt Guds nåd med glädje går Guds ärenden?

Publiceringsdatum: 14 nov, 2018. 01:0:00

Du har bevarat ordet om min uthållighet, och därför skall jag bevara dig från prövningens stund.

Uppenbarelseboken 3:10 Vår smala lycka är att fokus alltså ligger på att Gud är uthållig, inte på att vi är det. För vår del handlar det om tillit till att Gud älskar oss och vill oss väl. Den insikten får vi genom att lära känna honom i bön och ta del av vad Bibeln säger om honom.

Publiceringsdatum: 13 nov, 2018. 01:0:00

Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar ifrån dig segerkransen.

Uppenbarelseboken 3:11 Att det ska vara så svårt att ta till sig den obevekliga sanningen att vi inte kan hålla fast vid något av allt vi samlat på oss under jordelivet när vi går ur tiden. Ingenting annat har vi än det vi av kärlek byggt och relationen till vår Skapare och Far.

Publiceringsdatum: 12 nov, 2018. 01:0:00

Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många.

Matteus 24:5 Vår tid lider ingen brist på folk som proklamerar enkla lösningar på svåra problem. De är så många och högljudda att det vill till stor koncentration för att kunna läsa av den inre kompass Skaparen gett oss och urskilja Guds röst bland alla skrikande troll.

Publiceringsdatum: 11 nov, 2018. 01:0:00

Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren.

Johannes första brev 3:3 Längtan efter renhet ligger som en slumrande saknad i människans innersta. Om vi vågar släppa fram denna längtan kan den föra oss till Gud på samma sätt som hungern leder oss att äta och törsten får oss att dricka, ty Gud är renhetens källa.

Publiceringsdatum: 10 nov, 2018. 01:0:00

Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.

Johannes första brev 3:2 Vår längtan efter klokhet och makt lockar oss ofta att försöka tillskansa oss en sorts gudslikhet. Men att nå detta i egen kraft är dömt att misslyckas. Bara den som speglar sig i Gud kan reflektera hans karaktär. Man måste se för att kunna efterlikna.

Publiceringsdatum: 09 nov, 2018. 01:0:00

Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli.

Johannes första brev 3:2 Ingen av oss vet ju vad det ska bli av oss, men just därför är det spännande att möta världen och framtiden nyfiken som ett barn. Tanken att få utvecklas och mogna innesluten i Guds omsorg svindlar och lockar. Vad ska det bli av oss som vuxna hos Gud?

Publiceringsdatum: 08 nov, 2018. 01:0:00

Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi.

Johannes första brev 3:1 Vänta nu: Guds barn!? Hur ska man kunna ta in en sådan tanke? Barn är ju inneslutna och räknade med i sin egen rätt, utan förtjänst och förskyllan. Så kan Faderns kärlek ersätta rädsla och uppgivenhet med en tillit och ett hopp som bär genom livet.

Publiceringsdatum: 07 nov, 2018. 01:0:00

Om ni vet att han är rättfärdig inser ni också att var och en som lever rättfärdigt är född av honom.

Johannes första brev 2:29 Det finns människor som verkar vara marinerade i kärlek. En del blir namnkunniga, men de flesta lever ett ganska stilla liv. Ur sin levande gemenskap med den Rättfärdige tankar de kraft att stå upp mot all världens orättvisor. Vi behöver dem att ta rygg på.

Publiceringsdatum: 06 nov, 2018. 01:0:00

Ja, mina barn, förbli i honom, så att vi kan stå frimodiga när han uppenbarar sig.

Johannes första brev 2:28 Alla drabbas vi någon gång av sanningens minut. Kanske är det vår Skapare som söker oss när livet ställs på sin spets? Då räcker det inte att kämpa på och vara duktig. Då gäller en stilla, förbehållslös överlåtelse åt vår himmelske Far som vill oss väl.

Publiceringsdatum: 05 nov, 2018. 01:0:00

I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det.

Hebreerbrevet 11:13 Finns det tillfällen när en blind tro mot alla odds är sund? Allt beror väl på vilken tillit man kan ha till den som gav löftet. Och förtroende uppstår när man lever nära under lång tid. Närhet föder tillit. Minns att det också gäller i förhållande till Gud.

Publiceringsdatum: 04 nov, 2018. 01:0:00

Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem.

Uppenbarelseboken 22:5 Lägg märke till att Gud i den här framtidsvisionen inte tar över och pekar ut vägen åt människorna med hela handen. Trogen sin föresats ända från skapelsen överlämnar han åt människan, sin i grunden kloka avbild, att själv bestämma vägen i hans ansiktes ljus.

Publiceringsdatum: 03 nov, 2018. 01:0:00

Jag får vandra inför Herren i de levandes länder.

Psalm 116:9 Att få vara bland de levande inför Herren för tanken till en mysande pappa som med ömhet och glädje följer sina barns lekar. Som Guds fria och lyckliga barn får vi dansa i de levandes land. Visst är väl detta ett härligt sätt att se på sitt liv?

Publiceringsdatum: 02 nov, 2018. 01:0:00

Kom till ro, min själ, Herren har varit god mot mig. Han räddade mig från döden, mitt öga från tårar, min fot från att snava.

Psalm 116:7-8 Världen är inte rättvis och alla är bevars inte bekväma med att avge ett vittnesbörd som detta. Det är mycket vi inte förstår. Men ett villkor för att Herren ska kunna visa sin godhet är ju att vi vill ta emot den. Det är vårt ansvar att öppna för honom.

Publiceringsdatum: 01 nov, 2018. 01:0:00

Herren är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar de oskyldiga, jag var hjälplös, och han räddade mig.

Psalm 116:5-6 Tron innehåller ett element av hjälplöshet, ett tillstånd av maktlös överlåtelse utan skyddsnät. Det uppstår när vi slutat spjärna emot udden och med gränslös förtröstan låter oss falla i Guds famn. En sådan hjälplöshet förlöser liv, och landar i hemkänsla.

Publiceringsdatum: 31 okt, 2018. 01:0:00

Dödens snaror omgav mig, dödsrikets fasor nådde mig, jag var i nöd och förtvivlan. Jag åkallade Herren: Herre, rädda mitt liv!

Psalm 116:3-4 Vad eller vem åkallar du när du ser livet i vitögat? När du gör detta klart för dig upptäcker du vad som faktiskt är ditt livs grundbult. Nog är det väl klokt att pröva den fästpunkten så att du kan finna den och knyta an till den när det verkligen gäller?

Publiceringsdatum: 30 okt, 2018. 01:0:00

Jag älskar Herren, ty han har hört min bön om förskoning. Han lyssnade till mig när jag ropade.

Psalm 116:1-2 Visst är det väl som sig bör att den som har fått hjälp visar kärlek och tacksamhet? Och många tackar Gud för hans barmhärtighet. Men det är klokt att lära känna Gud medan allt är väl, så att relationen är nära och varm när det sedan gäller livet.

Publiceringsdatum: 29 okt, 2018. 01:0:00

Därför skall de som lider efter Guds vilja överlämna sitt liv åt sin trofaste skapare och göra det goda.

1 Petrus 4:19 Det där med att lida efter Guds vilja är svårsmält. Kanske kan det handla om den smärta som drabbar den som står upp för sanning och rätt mot ondska och hat? Ibland kan det kanske också handla om att utan att klaga välja att överlämna sin sak åt Gud?

Publiceringsdatum: 28 okt, 2018. 01:0:00

Om den rättfärdige blir räddad med knapp nöd, hur går det då med den ogudaktige och syndige?

1 Petrus 4:18 Åt skogen, förstås, det kan man ju räkna ut. Så vem är ogudaktig och syndig? De andra? Ånej! Här sitter vi alla i samma klister, så sant vi är människor. Nyckeln är att varje människa måste kasta sig på Guds nåd, här hjälper inga i goda gärningar.

Publiceringsdatum: 27 okt, 2018. 01:0:00

Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv eller därför att han gör något annat ont eller blandar sig i andras angelägenheter.

1 Petrus 4:15 Här nämns mord, stöld och lusten att lägga näsan i blöt i samma mening. I grunden handlar ju allt detta om att ha respekt för den andres okränkbarhet, värde och liv. Vår kallelse är att tjäna varandra, inte att känslolöst förstöra och ställa till det.

Publiceringsdatum: 26 okt, 2018. 01:0:00

Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er.

1 Petrus 4:14 Att bli mobbad när man är dum är en sak. Att hånas när man står upp för sanning och rätt är en helt annan. Och nog har vi väl alla upplevt det där stilla lugnet som ibland infinner sig när vi lider för en rättfärdig sak? Är det ett sätt att uppfatta Guds Ande?

Publiceringsdatum: 25 okt, 2018. 01:0:00

Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som hände er.

1 Petrus 4:12 Prövningar möter oss, det är oundvikligt. Och den som har beslutat sig för att så långt hon förstår gå Guds väg kommer oundvikligen på kollisionskurs med starka makter. Ibland kan prövningar vara ett tecken på att vi är på rätt väg. Dock inte alltid!

Publiceringsdatum: 24 okt, 2018. 01:0:00

Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

Matteus 23:39 Tänk om varje människa har ett gudagivet uppdrag att verka för att jorden ska bli en bättre plats? Då blir det ju väldigt viktigt vems ärenden vi väljer att gå. Det är skillnad på att komma i Rädda Barnens och i Hells Angels namn, om man säger så.

Publiceringsdatum: 23 okt, 2018. 01:0:00

Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.

Matteus 23:37 Gud som lejon eller som kung kan vi nog föreställa oss. Men som höna? Ja, faktiskt. Det är Jesus själv som förmedlar denna ofta bortglömda moderliga gudsbild. Men vi får själva välja om vi vill låta oss fångas in av värmen och tryggheten under Guds vinge.

Publiceringsdatum: 22 okt, 2018. 01:0:00

Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång.

Jeremia 29:7 Den som tänker på vänners, grannars och samhällets välgång först kommer att upptäcka att också det egna livet blomstrar. Ingen lever för sig själv, och den som tar ansvar för andras och hela samhällets välfärd bygger samtidigt upp sitt eget liv.

Publiceringsdatum: 21 okt, 2018. 01:0:00

Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.

Romarbrevet 13:10 Där alla älskar sin nästa som sig själv behövs nästan inga lagar, men där det inte finns någon kärlek hjälper inte aldrig så många tjocka lagböcker. Den som älskar söker sina medmänniskors bästa, men den som inte älskar finner alltid något att anmärka på.

Publiceringsdatum: 20 okt, 2018. 01:0:00

Kärleken vållar inte din nästa något ont.

Romarbrevet 13:10 Tänk om alla våra ord och handlingar prövades mot huruvida det vållar vår nästa gott eller ont. Det är lätt att inse att både världen och våra egna liv skulle bli bra mycket bättre då. Tänk att det ska vara så svårt att omsätta det uppenbara i praktiken!

Publiceringsdatum: 19 okt, 2018. 01:0:00

Alla andra bud sammanfattas ju i ordet: Du skall älska din nästa som dig själv.

Romarbrevet 13:9 Nog älskar vi oss själva, alltid. Åtminstone om vi går efter hur vi spenderar vår tid och våra pengar. Om vi verkligen satsade lika mycket på vår nästa skulle ojämlikheter och nöd snart vara ett minne blott. Frågan är om vi skulle vara mindre lyckliga då?

Publiceringsdatum: 18 okt, 2018. 01:0:00

Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen.

Romarbrevet 13:8 Vem klarar att helt leva efter Svea rikes lag, än mindre Guds bud? Våra försök slutar bara i besvikelse. Men den som ber Gud om hjälp att älska sin medmänniska närmar sig frågan från motsatt håll. Den som vill sin nästa väl kan uppfylla lagen av bara farten.

Publiceringsdatum: 17 okt, 2018. 01:0:00

Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han skall ha: skatt, tullar, respekt, vördnad.

Romarbrevet 13:7 Visst låter detta som receptet på en god medborgare och medmänniska? En som gör rätt för sig, respekterar sin nästa och vördar livet. Den som beter sig så kan leva i fred och harmoni med sig själv, sin omgivning och sin Gud.

Publiceringsdatum: 16 okt, 2018. 01:0:00

Då sade han till dem: ”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.”

Matt 22:21 Kejsaren brukar nog se till att få sitt. Men vad är det som tillhör Gud? Kort sagt: Allt! Han är ju Skaparen och vi är bara förvaltare av allt han har gett oss. Många upplever en stor befrielse i att slippa äga och i stället ägna sig åt att förvalta.

Publiceringsdatum: 15 okt, 2018. 01:0:00

Tacka hela tiden Gud.

1 Thessalonikerbrevet 5:18 Man kan träna upp sin tacksamhet genom att uppmärksamma alla små och till synes alldagliga saker man har att vara glad för. Och säger oss inte erfarenheten att vi mår bra av att vara tacksamma? Den som kan ta livet ur Skaparens hand har nära till förnöjsamhet.

Publiceringsdatum: 14 okt, 2018. 01:0:00

Be ständigt.

1 Thessalonikerbrevet 5:17 För vi inte alla en mer eller mindre oavlåtlig inre monolog? Tänk om vår Skapare har lagt ner det sättet att fungera i oss som en våglängd för dialog med honom? Vad skulle hända om vi medvetet började rikta våra tankar till Gud och lyssna efter hans svar?

Publiceringsdatum: 13 okt, 2018. 01:0:00

Var alltid glada.

1 Thessalonikerbrevet 5:16 Lättare sagt än gjort att alltid vara glad, det vet vi ju alla. Men med uppmaningen följer ett löfte från vår himmelske Far att alltid vara med oss med sin nåd. Många kan med den vissheten i ryggen vittna om en grundglädje genom alla omständigheter.

Publiceringsdatum: 12 okt, 2018. 01:0:00

Ingen är god utom Gud.

Lukas 18:19 Den som tagit till sig denna insikt kan aldrig någonsin sortera andra i onda och goda – redan sorterandet avslöjar ju den egna illviljan. Vi är alla både onda och goda. Så är Guds villkorslösa godhet vår tröst och vårt hopp, utan den vore det ute med oss.

Publiceringsdatum: 11 okt, 2018. 01:0:00

Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in.

Lukas 18:17 Barnet tar förälderns kärlek för given, utan frågor. Denna barnets självklara frimodighet och övertygelse om att vara älskat visar oss hur vi kan närma oss Gud. Ju mer vi kan ta till oss Faderns villkorslösa godhet, desto närmare är vi hans famn.

Publiceringsdatum: 10 okt, 2018. 01:0:00

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.

Lukas 18:16 I vårt möte med barn lär vi oss omtanke, omsorg och respekt för livet. Vår samarbetsförmåga tränas och våra beskyddarinstinkter väcks. Om dessa våra minsta tillåts bli måttstock i samhällsbygget bygger vi en god miljö för oss alla.

Publiceringsdatum: 09 okt, 2018. 01:0:00

Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

Lukas 14:11 Den som upphöjer sig vill bli betjänad och trycker ner andra för egen vinning. Sådant skapar split och våld. Men där alla ödmjukt tjänar varandra blir alla sedda, alla får hjälp med sina behov och alla är trygga, förvissade om att vara bland vänner.

Publiceringsdatum: 08 okt, 2018. 01:0:00

Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

Lukas 14:11 Den som upphöjer sig vill bli betjänad och trycker ner andra för egen vinning. Sådant skapar split och våld. Men där alla ödmjukt tjänar varandra blir alla sedda, alla får hjälp med sina behov och alla är trygga, förvissade om att vara bland vänner.

Publiceringsdatum: 08 okt, 2018. 01:0:00

Den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom.

Hebreerbrevet 11:6 Tron får oss att handla – vi uppsöker inte doktorn om vi inte tror att vi kan få hjälp. Tron måste alltså väga över otron, om än aldrig så lite, för att sätta oss i rörelse. Den goda nyheten är att även en sådan tro räcker för att Gud ska komma oss till mötes.

Publiceringsdatum: 07 okt, 2018. 01:0:00

Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud, han är min klippa för evigt.

Psalm 73:26 Det är människans lott att förr eller senare nå gränsen för sin förmåga. Och vem tappar inte modet ibland? Men många kan berätta om hur Gud har blivit en fast klippa under deras fötter sedan de ropat till honom när deras egna krafter sinat.

Publiceringsdatum: 06 okt, 2018. 01:0:00

Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden.

Psaltaren 73:25 Låter det världsfrånvänt? Inte alls! Många vittnar om hur en levande kontakt med vår Far i himlen ger ett nytt innehåll åt alla önskningar och behov, och sedan fyller dem med ett gott innehåll som skapar förnöjsamhet och vila. Vad mer kan man önska sig?

Publiceringsdatum: 05 okt, 2018. 01:0:00

Men nu är jag alltid hos dig, du håller mig vid handen.

Psaltaren 73:23 Att vandra hand i hand är speciellt. Handens mjuka gester kan styra, hejda och skynda på. En varm tryckning kan mildra en känslig förmaning. Samtal uppstår som annars inte skulle ha kommit till stånd. Vilken nåd att Skaparen vill ha en sådan relation med oss!

Publiceringsdatum: 04 okt, 2018. 01:0:00

Utan tro kan ingen finna nåd hos honom.

Hebreerbrevet 11:6 Det vi inte tror på har vi svårt att alls relatera till. Bara i det sköra samspelet mellan tro och erfarenhet, mellan trons äventyr och erfarenhetens tillförsikt, kan vi frigöra oss från tidens skepsis och ge Gud utrymme att möta oss med sin nåd.

Publiceringsdatum: 03 okt, 2018. 01:0:00

I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt.

Hebreerbrevet 11:3 Vetenskapens framsteg är viktiga och fascinerande, men vad eller vem som sätter i gång processen – ett skapelsens Ord om man så vill – kommer vi sannolikt aldrig förbi. Och om det finns en osynlig värld kan den bara uppfattas genom sin verkan i det synliga.

Publiceringsdatum: 02 okt, 2018. 01:0:00

Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.

Hebreerbrevet 11:1 En tro som bär måste inte vara stark och självklar. Men i takt med erfarenheter av Guds närvaro och hjälp växer även den tro som känns som prövande steg över nattgammal is. Så grundas och stärks en tro som kommer att bära genom livets alla omständigheter.

Publiceringsdatum: 01 okt, 2018. 01:0:00

Lova Herren, hela hans härskara, ni som tjänar honom och gör hans vilja! Lova Herren, alla hans verk, överallt i hans välde!

Psaltaren 103:21 Det är svårt att lova Gud samtidigt som man medvetet går på tvärs mot hans vilja. Antingen tystnar man eller så klingar lovsången falskt. Men den som med Guds hjälp försöker förstå och gå Guds vägar ärar honom såväl med sina gärningar som med sin sång.

Publiceringsdatum: 30 sep, 2018. 01:0:00

Herren har rest sin tron i himlen, allt är underlagt hans välde.

Psaltaren 103:19 All makt utövas utifrån en maktbas, ett övertygande förtroende eller en styrka som ger makten legitimitet. Om det nu är så att det välver sig en himmel över universum, om det finns en Skapare som håller världen i sin hand, då har han sista ordet utan prut.

Publiceringsdatum: 29 sep, 2018. 01:0:00

Gläd er över att era namn är upptecknade i himlen.

Lukas 10:20 Medborgarskap är kanske inget vi tänker på dagligen, men när valförrättaren hittar mitt namn i röstlängden infinner sig en känsla av högtid och tillhörighet. Jag vet var jag hör hemma. Övertygelsen om att ha sitt namn i himlen kanske är den känslan 3.0?

Publiceringsdatum: 28 sep, 2018. 01:0:00

Han räddar och befriar, han gör tecken och under i himlen och på jorden.

Daniel 6:27 Hur gör man under i himlen? Fascinerande tanke! Kanske gör Gud under på samma sätt som fåglar flyger och fiskar simmar: det ligger i hans natur. Och vi har ju ständigt hans under framför våra ögon, i skapelsen och i våra liv. Alltid i syfte att göra oss fria.

Publiceringsdatum: 27 sep, 2018. 01:0:00

Han är den levande Guden, han som evigt förblir. Hans rike går aldrig under. Hans makt har inget slut.

Daniel 6:26 Det enda rike som kommer att bestå är enligt Bibeln Guds rike, eftersom Gud är evig. En medborgare i detta rike har sin första lojalitet där, men är samtidigt med Guds hjälp en god världsmedborgare och söker det lands bästa i vilket hon bor.

Publiceringsdatum: 26 sep, 2018. 01:0:00

Min Gud har sänt sin ängel. Han stängde till gapet på lejonen och de gjorde mig ingen skada.

Daniel 6:22 Är det änglavakt eller tillfälligheternas spel som förklarar vad som förefaller vara obegripliga mirakel? Det ena som det andra kan väl vara lika rimligt? Många som valt att tacka Gud i tron att han sänt änglar i deras väg har förunderliga ting att berätta.

Publiceringsdatum: 25 sep, 2018. 01:0:00

Den gud som du ständigt dyrkar må rädda dig!

Daniel 6:16 Vi har nog alla en gud vi ständigt dyrkar, något som fyller våra tankar och som ytterst styr våra liv. Förmår denne ”gud” att rädda oss när det verkligen gäller? Många som medvetet satt sin tillit till Bibelns gud berättar om hjälp och kraft i svåra stunder.

Publiceringsdatum: 24 sep, 2018. 01:0:00

Det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen.

Johannes första brev 2:16 Handen på hjärtat: hur mycket skaffar vi oss för att ögonen begär det eller för att visa fram det för andra? Den som ärligt besvarar den frågan kan få god vägledning inför sina köpbeslut och vid avgörande vägskäl i livet. Det är en god grund för ett gott liv.

Publiceringsdatum: 23 sep, 2018. 01:0:00

Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom.

Johannes första brev 2:15 Det som är i världen behöver ju inte vara ont. Vi har kanske bara fått för mycket av det? Vi köper och köper i sig goda och nyttiga saker, men när vi staplar dem på varann blir de så många och att de skymmer Gud. Hur ska då Guds kärlek kunna nå fram till oss?

Publiceringsdatum: 22 sep, 2018. 01:0:00

Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Matteus 6:24 Vi berömmer oss av att stå fria, men i praktiken tjänar vi den eller det som fyller vår tanke. Om det är pengar och det som hör ihop med dem så tjänar vi alltså mammon, och då får inte Gud plats. Men sådant är lättare att upptäcka hos andra än hos sig själv.

Publiceringsdatum: 21 sep, 2018. 01:0:00

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre.

Matteus 6:24 Det blir till slut ganska tröttsamt att navigera mellan gott och ont, ljus och mörker, för att maxa sitt eget välbefinnande. Att medvetet och beslutsamt välja väg och bestämma sig för att med Guds hjälp stå för sanning och rätt gör livet meningsfullt.

Publiceringsdatum: 20 sep, 2018. 01:0:00

Om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret.

Matteus 6:23 Vad är ljuset i dig? Din samlade erfarenhet? Din utbildning? Ditt samvete och din rättskänsla? Bra alltihop. Men alla dessa ljuskällor behöver laddas för att kunna lysa. Då krävs en medveten uppkoppling till den Helige, tidens ihållande brus räcker inte.

Publiceringsdatum: 19 sep, 2018. 01:0:00

Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Matteus 6:21 Det som uppfyller vår tanke och det som vi drömmer om styr våra liv. Om det är prylar och karriär, då är det vår ”skatt”. Så vad är din skatt? Är den så värdefull att den förtjänar ditt fulla intresse, ger livet mening och håller att både leva och dö för?

Publiceringsdatum: 18 sep, 2018. 01:0:00

Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen.

Matteus 6:19-20 Frågan är om inte alla våra prylar tynger mera än de hjälper i det långa loppet? Vår livsstil är inte bara ohållbar för miljön, den fräter på vår egen livskvalitet. Många kan berätta att det ger en oskattbar frid att leva förnöjsamt och dela livet med vänner.

Publiceringsdatum: 17 sep, 2018. 01:0:00

Jesus sade åt dem: ”Gör honom fri och låt honom gå.”

Johannes 11:44 Jesus verkar inte ha näsa för PR. En längre intervju med den nyss döde hade väl suttit fint? Men Jesus gör inte människor fria för att skapa reklamskyltar för sitt eget varumärke. Han befriar människor för deras egen skull och ger dem sedan spelrum.

Publiceringsdatum: 16 sep, 2018. 01:0:00

Men några av dem sade: ”Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lasaros inte behövt dö?”

Johannes 11:37 Den som fått smak på under kräver alltid mer, behovet av mirakler är ju ändlöst. Men vi förstår inte allt och våra viljor krockar. Hur skulle det se ut om vi alla kunde beställa underverk? Bäst är nog att vi i ödmjukhet överlämnar oss åt vår barmhärtige Gud.

Publiceringsdatum: 15 sep, 2018. 01:0:00

Jesus föll i gråt. Då sade judarna: ”Se, hur mycket han höll av honom.”

Johannes 11:35-36 Jesus visar oss vem Gud är. Så hurdan är Gud? En Gud som gråter med oss. Tänk om vi kunde ta till oss det. Det skulle väcka förundran och längtan hos alla de människor som fastnat i de dömande och straffande gudsbilder vi sorgligt nog fått allt för mycket av.

Publiceringsdatum: 14 sep, 2018. 01:0:00

Jesus frågade: ”Var har ni lagt honom?” De sade: ”Herre, kom och se.”

Johannes 11:34 Den som vill ha Guds hjälp måste ge honom insyn i sitt liv, han tränger sig inte på och styr och ställer utan att vara inbjuden. Under vägen uppstår ett samtal som öppnar våra ögon, hjälper oss att förstå och gör oss delaktiga i lösningen av våra livsfrågor.

Publiceringsdatum: 13 sep, 2018. 01:0:00

När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta.

Johannes 11:33 När Gud i Jesus blev människa blev han det på riktigt. Han gick inte omkring som en utomjording på distans från vår smärta och ångest. Han skaffade sig vänner och berördes av deras öde som en sann medmänniska. Han förstår vad det är att vara människa.

Publiceringsdatum: 12 sep, 2018. 01:0:00

När Maria kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa: ”Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött.”

Johannes 11:32 Det finns tillfällen när vi kommer till vägs ände. Alla dörrar är stängda och förhoppningarna slut. Men den som levt länge med Gud har ofta berättelser om hur den uppståndne Jesus förmått öppna överraskande dörrar i den mörkaste återvändsgränd.

Publiceringsdatum: 11 sep, 2018. 01:0:00

Har jag (Jesus) inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?

Johannesevangeliet 11:40 Livet förutsätter tro. Om vi inte tror att gryningen kommer, att bilen fungerar eller att våra vänner vill oss väl blir livet outhärdligt. På samma sätt måste vi förtrösta på att Gud finns och svarar på våra böner om vi ska få se något av hans härlighet.

Publiceringsdatum: 10 sep, 2018. 01:0:00

Du gav dem din goda ande för att undervisa dem. Du vägrade dem inte manna att äta, du gav dem vatten i deras törst.

Nehemja 9:20 Fastän Israels folk knorrade och klagade under sin ökenvandring var Gud ändå med dem och såg till att de hade vad de behövde av mat och dryck. Och om han födde ett helt folk för tusentals år sedan kan han väl också ge oss vad vi behöver i dag.

Publiceringsdatum: 09 sep, 2018. 01:0:00

Molnpelaren vek inte från dem om dagen utan ledde dem på deras väg. Eldpelaren lyste för dem om natten på den väg de skulle gå.

Nehemja 9:19 Historien vimlar av berättelser om hur Gud både kan och vill leda sina barn på tusen fantastiska sätt. Så om vi inte ser vägen beror det kanske oftare på att vi inte frågat efter Guds ledning än på att han inte gett oss tillräckligt tydlig vägvisning?

Publiceringsdatum: 08 sep, 2018. 01:0:00

Det är saligare att ge än att få.

Apostlagärningarna 20:35 Tänk att vi ständigt ska behöva påminnas om denna urgamla visdom och väl utforskade sanning! Inte ens när den egna erfarenheten talar samma språk drar vi alltid den naturliga slutsatsen att vi borde vara mera givmilda. Är det inte dags att ändra på det?

Publiceringsdatum: 07 sep, 2018. 01:0:00

Nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar.

Apostlagärningarna 20:32 Skaparen fortsätter sitt verk genom historien. Att vara en byggsten i hans hand är att fogas in på en unik plats i hans universum. Det handlar inte om passivitet eller likformighet, men om att bli tagen i bruk och att spela en oersättlig roll i Guds värld.

Publiceringsdatum: 06 sep, 2018. 01:0:00

Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Matteus 6:34 Nog låter det lite lättsinnigt att inte bry sig om morgondagen? Men tänk om det inte ska ses som en uppmaning till slarvigt förvaltarskap, utan som en påminnelse om att vår Gud och Far har lovat att bära oss genom livets alla skiften om vi förtröstar på honom?

Publiceringsdatum: 05 sep, 2018. 01:0:00

Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matteus 6:33 Att söka Guds rike och hans rättfärdighet är att först söka deras bästa som har det svårast. Är inte det både jobbigt och tidskrävande? Säkert! Men ge akt på dem som lever så och du ska finna att de ofta verkar lyckliga och menar sig ha allt de behöver.

Publiceringsdatum: 04 sep, 2018. 01:0:00

Gör er därför inga bekymmer: fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter.

Matteus 6:31-32 Nog lever vi i hedniska tider om vi ska mäta efter är hur mycket vi bekymrar oss om vad vi ska äta, dricka och ta på oss! Den som inte jagar efter det riskerar töntstämpel och utanförskap. Vad skulle hända om vi hjälpte varandra att prioritera andra värden?

Publiceringsdatum: 03 sep, 2018. 01:0:00

I hans hand är jordens djup, och bergens toppar är hans. Hans är havet, som han har gjort, och fasta landet, som hans händer format.

Psalm 95:4-5 Om nu Gud håller samman precis allt i hela skapelsen, smått och stort, likt och olikt, viktigt och oviktigt, då borde väl vi kunna se till att hålla ihop och samarbeta om det som anförtrotts oss? Särskilt som Skaparen lovat vara med oss alla dagar.

Publiceringsdatum: 02 sep, 2018. 01:0:00

Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning! Låt oss träda fram inför honom och tacka, hylla honom med sång och spel!

Psalm 95:1-2 Lovsång och jubel är ett kärleksspråk, antingen det rör favoritlaget eller den stora kärleken. Och en gudsrelation är en kärleksrelation, något annat är inte möjligt om Gud är kärlek. Så är lovsång av alla slag naturlig och självklar för den som älskar Gud.

Publiceringsdatum: 01 sep, 2018. 01:0:00

Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny.

Psalm 104:30 Den som någon gång vaknat mitt i naturen en daggvåt sommarmorgon har inte svårt att ta till sig tanken att Gud varje morgon skapar världen ny. Så inger det hopp och framtidstro i klimathotens tid att få vila i tron att Skaparen ännu håller världen i sin hand.

Publiceringsdatum: 31 aug, 2018. 01:0:00

En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.

Efesierbrevet 4:5-6 Det är lätt att gripas av rädsla och tappa greppet när världen fragmentiseras och alla verkar skrika åt varann. Här har trons folk en helt avgörande uppgift att förmedla hopp genom att berätta om en gudomlig Far som står över allt och som håller ihop världen.

Publiceringsdatum: 30 aug, 2018. 01:0:00

Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten.

Efesierbrevet 4:3 Det är lätt att gå vilse på fridens väg och söka lugn på bekostnad av sanning och rätt. En sann frid slätar inte över, men söker inte heller sitt. Fridens band håller samman erkända skiljaktigheter med bevarad ömsesidig respekt och kärleksfull fördragsamhet.

Publiceringsdatum: 29 aug, 2018. 01:0:00

Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek.

Efesierbrevet 4:2 Detta är förvisso ett avigt budskap i de lättkränktas tid. Men samtidigt är detta den enda framkomliga vägen när alla skrikit sig hesa och slagit nävarna blodiga. Det är de som har fördrag med varandra i tålamod och kärlek som slutligen räddar världen.

Publiceringsdatum: 28 aug, 2018. 01:0:00

Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda.

Efesierbrevet 4:1-2 Vem är kallad av Gud? Du och jag. Alla människor! Vad kallar han till? Gemenskap med sig, frihet och helighet. Av en sådan kallelse borde man väl bli både glad och ödmjuk och beredd att leva i utgivande kärlek.

Publiceringsdatum: 27 aug, 2018. 01:0:00

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

1 Johannes 4:10 Ingen är mer med-mänsklig än Gud. Det glada budskapet är att vår Skapare helt och hållet har identifierat sig med oss och försonat oss med sig långt innan vi hunnit ordna anletsdragen och snyggat till våra skavanker. Till Gud är vi välkomna sådana vi är!

Publiceringsdatum: 26 aug, 2018. 01:0:00

Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom.

1 Johannes 4:9 Gud är ingen distansarbetare. Hela Bibeln talar om hur han kommer nära, hur han stiger ner, hur han i kärlek vill dela våra liv. Så blir han själv vår förebild. Att gå i Guds riktning är att vara nära, att stiga ner, att i kärlek dela behövandes villkor.

Publiceringsdatum: 25 aug, 2018. 01:0:00

Den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek.

1 Johannes 4:8 Kan det sägas enklare? Och kan det bli svårare? Ty vem orkar stå för kärlekens dygder i relation till människor som har en helt annan åsikt och livsstil? Den som väljer att stå i förbindelse med kärlekens källa får kraft att älska också när det kostar på.

Publiceringsdatum: 24 aug, 2018. 01:0:00

Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud.

1 Johannes 4:7 Det finns människor som liksom av sig själva är varma, godhjärtade och osjälviska. Kan det vara så att de har en särskilt nära kontakt med kärlekens Gud? I så fall borde vi ta rygg på dem, be dem berätta sin hemlighet och följa deras spår till kärlekens källa.

Publiceringsdatum: 23 aug, 2018. 01:0:00

Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: Den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus: Gå du och gör som han!

Lukas 10:36-37 Nej, det är inte tanken som räknas utan handlingen, även om ingen handling sker utan tanke. Så behöver vi dagligen träna oss i barmhärtighet. Ty faktum är att goda gärningar fostrar mycket mer än goda tankar, att handla rätt är större än att tänka rätt.

Publiceringsdatum: 22 aug, 2018. 01:0:00

Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.

Lukas 10:27 Självklart kan ingen människa leva upp till detta. Den insikten kan få en att ge upp totalt eller att halvhjärtat göra så gott man kan. Eller så kan man i bön förtröstansfullt överlämna sitt liv i Guds händer och be honom om hjälp att dagligen leva rätt.

Publiceringsdatum: 21 aug, 2018. 01:0:00

En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: ”Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?”

Lukas 10:25 En fråga kan formuleras på exakt samma sätt men med helt olika avsikt. Så kan de frågor om livet och välfärden som är teoretiska för den som har allt för en utsatt person vara på liv och död. Vi behöver träna oss på att lyssna in ordens egentliga mening.

Publiceringsdatum: 20 aug, 2018. 01:0:00

Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom.

Psalm 145:18 Den människa kan känna sig fri som lever i trygg förvissning om att Gud hör hennes bön. Hon ”ropar av hjärtat”, på allvar och utan själviska biavsikter, och hon ber med tanken att Guds goda vilja ska ske, inte hennes egen.

Publiceringsdatum: 19 aug, 2018. 01:0:00

Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör.

Psalm 145:17 När vi känner oss kränkta kräver vi ofta vår rätt, men när vi själva ställer till det ber vi i stället om kärlek och nåd. Lyckligtvis möter oss Gud med både rättvisa och kärlek. Är det då för mycket begärt att vi möter våra medmänniskor på samma sätt?

Publiceringsdatum: 18 aug, 2018. 01:0:00

Gå nu, jag skall själv vara med dig när du talar och lära dig vad du skall säga.

2 Moseboken 4:12 Att inte förbereda sig inför en uppgift är lättja. Men när det är sagt kanske vi oftare borde vara öppna för vad Gud vill säga oss genom samvetet, vår samlade livserfarenhet och lyssnande bön? Att vara öppen för Guds ledning är för många ett äventyr!

Publiceringsdatum: 17 aug, 2018. 01:0:00

Mose sade: ”Förlåt din tjänare, Herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft, inte heller sedan du talat till mig.”

2 Moseboken 4:10 Mose blir ingen stortalare när han möter Gud, fast vi kan tycka att han skulle ha behövt det. Så blir Mose, en av historiens största ledare, ett exempel på att ingen av oss räcker till ensam. Att vara människa är att behöva kompletteras av andra.

Publiceringsdatum: 16 aug, 2018. 01:0:00

Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

2 Korintierbrevet 3:6 Sorgligt nog är det inte svårt att hitta bokstavsträlar även i kristna sammanhang, och de är gärna högljudda. Men där Guds Ande är, där är frihet, och om gemenskapen präglas av glad och uppoffrande kärlek blir vi inte så upptagna av millimeterrättvisa.

Publiceringsdatum: 15 aug, 2018. 01:0:00

Och alla blev överväldigade och sade: ”Allt han har gjort är bra: de döva får han att höra och de stumma att tala.”

Markus 7:37 Tacka för att man tyckte att Jesus gjorde det bra, när människor blev helade i hans närhet. Där Jesus är, där är hälsa och läkedom, så vill vi gärna se det. Samtidigt ska vi inte förringa betydelsen av att någon får kraft att orka med sitt liv sådant det är.

Publiceringsdatum: 14 aug, 2018. 01:0:00

Jesus förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det.

Markus 7:36 Man kan ju undra om Jesus använde sin människokunskap för att få ut budskapet? Men ett vet vi: sedan dess har ryktet om honom spritts över världen, och miljoner vittnar om att han förvandlat deras liv. Nog borde det väl vara skäl nog att ta reda på vem han är?

Publiceringsdatum: 13 aug, 2018. 01:0:00

Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din goda ande leda mig på jämn mark.

Psalm 143:10 Man kan förstå Guds vilja på ett ögonblick, ändå tar det en livstid att lära sig ledas av Guds ande. Men den som en gång beträtt den vägen och anat vilka välsignelser den för med sig blir angelägen om att dagligen söka Guds vilja i bön och ödmjuk lydnad.

Publiceringsdatum: 12 aug, 2018. 01:0:00

Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag skall gå, jag sätter mitt hopp till dig.

Psalm 143:8 Gud sätter sällan upp vägspärrar och styr aldrig med järnhand, därtill har han allt för stor respekt för oss. Men den som lär sig att varje morgon lyssna efter Guds andes milda viskning ska finna att Gud är mer än villig att leda sina barn på sin goda väg.

Publiceringsdatum: 11 aug, 2018. 01:0:00

Herre, skynda att svara mig, jag orkar inte mer. Dölj inte ditt ansikte för mig, då blir jag lik dem som lagts i graven.

Psalm 143:7 Ibland verkar det som om Gud måste leda oss in i så hopplösa återvändsgränder att vi känner oss helt övergivna av Gud och människor. Kanske behöver vi någon gång komma till en sådan förtvivlans plats för att komma loss ur vår förvillande självcentrering?

Publiceringsdatum: 10 aug, 2018. 01:0:00

Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord.

Psalm 143:6 Den törstiga jorden kan inte göra någonting, utom att öppna sig för odlarens erfarna omsorg. Inte är väl sådan bearbetning alltid smärtfri, men den som överlåter sitt liv åt sin Skapare ska uppleva den oskattbara glädjen i att få leva ett fruktbärande liv.

Publiceringsdatum: 09 aug, 2018. 01:0:00

Vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar.

Romarbrevet 3:28 Lyckan byggs inte av våra egna prestationer. Det är Bibelns glada budskap till oss alla. Borde inte all världens PR-byråer kasta sig över detta glädjebud i en tid när det överallt predikas att allt hänger på om vi förmår lyfta oss själva i håret?

Publiceringsdatum: 08 aug, 2018. 01:0:00

Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

Lukas 18:14 Det är inte svårt att finna exempel på att detta är sant såväl i vår närhet som bland människor som verkar ha lyckats i livet. Skadeglädjen ligger inte långt borta. Men kanske borde vi rannsaka våra egna liv innan vi förödmjukar någon annan?

Publiceringsdatum: 07 aug, 2018. 01:0:00

Gud, var nådig mot mig syndare.

Lukas 18:13 Detta är verkligen en naken, rättfram bön. Den pressas fram av någon som är smärtsamt medveten om sin egen otillräcklighet och sina brister, någon som har klart för sig att Gud inte har något skäl i världen att ta emot henne. Gud är nära en sådan bedjare.

Publiceringsdatum: 06 aug, 2018. 01:0:00

Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.

Johannes 15:9 Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Ingenting, utom vårt eget beslut att vända Gud ryggen. Ty det vet vi ju av erfarenhet att den som vägrar att ta emot kärlek är onåbar. Så är detta en vädjan från Jesus: vänd dig inte bort. Ta emot Guds kärlek!

Publiceringsdatum: 05 aug, 2018. 01:0:00

Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.

Johannes 15:7 Det ligger i sakens natur att det som är organiskt sammanfogat har ett liknande utseende och likartade behov. Så blir förstås den som lever i gemenskap med Gud allt mera lik honom, hennes önskningar sammanfaller med Guds och det hon ber om är efter Guds vilja.

Publiceringsdatum: 04 aug, 2018. 01:0:00

Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp.

Johannes 15:6 Det vissna bränns upp, sådan är verkligheten. Men människan, Skaparens avbild, har ett val. Hon kan välja att odla kontakten med sin upphovsman, välja att låta Skaparens liv strömma genom hennes liv och lemmar för att leva rikt, blomstra och bära god frukt.

Publiceringsdatum: 03 aug, 2018. 01:0:00

Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.

Johannes 15:5 Det är stort att vara den som är kvar. Den som stannar i med- och motgång, när det inte finns något annat val lika väl som när hela världen ligger öppen. Många har insett att en sådan fundamental överlåtelse är den bästa myllan för ett gott och fruktbart liv.

Publiceringsdatum: 02 aug, 2018. 01:0:00

Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig.

Johannes 15:4 Om livet känns torrt, visset och meningslöst kanske vi borde fråga oss hur det står till med kontakten med vår Skapare? För om det nu är så att vi är skapade för att leva i en levande gemenskap med Gud så är ju detta själva förutsättningen för ett gott liv.

Publiceringsdatum: 01 aug, 2018. 01:0:00

Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er.

Johannes 15:4 Initiativet ligger alltså hos oss: det är vi som avgör huruvida vi vill ha en relation med vår Skapare. Det är visserligen i honom vi lever, rör oss och är till. Men hans närvaro är så försynt att det krävs ett öppet sinne för att hålla en levande kontakt.

Publiceringsdatum: 31 jul, 2018. 01:0:00

Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt.

Johannes 15:2 Man kan inte skära och ansa utan att det gör ont, det ligger i sakens natur. Så tänk om det är detta vår Skapare håller på med ibland när livet gör ont? I så fall borde vi väl be honom om förmåga att se och förstå vad han håller på att göra i våra liv.

Publiceringsdatum: 30 jul, 2018. 01:0:00

Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet.

1 Petrus brev 4:11 Om vi låter oss omslutas av Jesu Kristi makt och härlighet infinner sig en sund förnöjsamhet över livet som hjälper oss att ge andra stöd. Så kan våra vardagliga liv förhärliga Gud, hjälpa människor att se honom och att själva söka sig närmare Gud.

Publiceringsdatum: 29 jul, 2018. 01:0:00

Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger.

1 Petrus brev 4:11 Man ska förstås inte förhäva sig, men det för ändå med sig en sällsam tillfredsställelse att uppfatta att man har sina ord och sin styrka från Gud. En sådan inställning skapar en ödmjuk tacksamhet som i all sin enkelhet kan få allt man säger och gör att lyfta.

Publiceringsdatum: 28 jul, 2018. 01:0:00

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.

1 Petrus brev 4:10 Vi tänker ofta att vi vill uträtta storverk, men faktum är ju att det är alla vardagens till synes obetydliga goda handlingar som är det lim som håller ihop världen. Att efter förmåga göra gott i smått och stort är helt enkelt ett sätt att förvalta Guds nåd.

Publiceringsdatum: 27 jul, 2018. 01:0:00

Var gästfria mot varandra utan att knota.

1 Petrus brev 4:9 Sann gästfrihet handlar om att ta emot i tid och otid och utan hänsyn till person. Men vem orkar leva upp till det idealet i de stressade livspusslens tid? Kanske behöver vi träna oss på att ge sann och äkta gemenskap större vikt än en fulländad fasad?

Publiceringsdatum: 26 jul, 2018. 01:0:00

Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna.

1 Petrus brev 4:8 Den förlåtelse som ges av uppriktig kärlek och utan baktankar bygger en stabil grund för en hållbar och uthållig gemenskap. Den förlåtelse som ges av tvång eller på ett beräknande sätt, för att skaffa sig fördelar, ökar bara båda parters obehag.

Publiceringsdatum: 25 jul, 2018. 01:0:00

Nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra, så att ni kan be.

1 Petrus brev 4:7 Hotet om världens undergång har upplevts av alla generationer, och det enda riktiga sättet att hantera det är väl beprövat: stå fast i lugn besinning, tänk klart och håll ut i bön för världen. Den som lever så sprider tillit och hopp i rädslans tid.

Publiceringsdatum: 24 jul, 2018. 01:0:00

Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.

Matteus 25:21 Visst är det frestande att ta chansen till en extra hacka genom lite småfusk nu och då. Världen är ju ändå orättvis, eller hur? Men det är i de små handlingarna som karaktären visar sig, och den som brister i det lilla lär inte anförtros stora uppgifter.

Publiceringsdatum: 23 jul, 2018. 01:0:00

Vår bön är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och insikt.

Kolosserbrevet 1:9 Om det nu finns en Gud som håller världen i sin hand, då måste det väl vara höjden av klarsyn att veta vad han vill? Vilken fantastisk tillgång då att dagligen kunna vända sig till honom i bön och uppleva att det går att få vila i hans vishet och insikt.

Publiceringsdatum: 22 jul, 2018. 01:0:00

Också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp.

Kolosserbrevet 1:22 Bibeln berättar att Gud steg ned och antog en kropp som vår för att bryta dödens makt över våra dödliga kroppar och ge oss hopp om liv bortom död och grav. Den som tar emot detta glädjebud får ett hopp som håller att leva på i med- och motgång.

Publiceringsdatum: 21 jul, 2018. 01:0:00

Allt är skapat genom honom (Jesus) och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom.

Kolosserbrevet 1:16 Den som studerar människans historia – i konst, musik, litteratur och olika trosuppfattningar – ska finna att den är fylld av tankar om att Någon söker vår själ. Och många berättar att de fått kontakt med sin Skapare när de vänt sig till Jesus Kristus i bön.

Publiceringsdatum: 20 jul, 2018. 01:0:00

Genom Sonen (Jesus) har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder.

Kolosserbrevet 1:14 Om man kunde intervjua all världens kristna om vad de uppfattar sig friköpta från skulle man naturligtvis få de mest skiftande svar. Men gemensamt för dem alla skulle sannolikt vara upplevelsen av befrielse och helande, och känslan av att ha kommit hem.

Publiceringsdatum: 19 jul, 2018. 01:0:00

Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike.

Kolosserbrevet 1:13 Bibeln är en enda lång berättelse om hur Gud söker gemenskap med sina älskade människobarn, som han skapade till sin avbild. Många som närmat sig honom i bön berättar förundrat om Gudsmötet som en räddning och som en resa från mörker till ljus.

Publiceringsdatum: 18 jul, 2018. 01:0:00

Ni skall tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset.

Kolosserbrevet 1:12 I stunder av klarsyn inser vi att det krävs kvaliteter vi inte själva förmår prestera för att platsa i Guds rike. Vilken lycka då att det är Gud, inte vi själva, som gör oss värdiga, och att han gärna ger den gåvan åt var och en som ber honom om den.

Publiceringsdatum: 17 jul, 2018. 01:0:00

Hans härlighets kraft skall på allt sätt ge er styrka att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga.

Kolosserbrevet 1:11 ”Upp med hakan!” säger vi till varandra när vi är modstulna. Men det är inte lätt att lyfta sig själv i håret, vi behöver något utanför oss själva att ta spjärn emot. Gud vill vara den fasta punkten. Ur hans ofattbara härlighet växer ett orubbligt hopp.

Publiceringsdatum: 16 jul, 2018. 01:0:00

Lyckligt det folk som vet att hylla dig, Herre, de får vandra i ditt ansiktes ljus.

Psaltaren 89:16 Något hyllar vi alla, vare sig vi förstår det eller inte. Och det vi hyllar präglar våra liv. Det folk och den människa som ärar Gud står upp för skönhet, godhet och sanning. Det leder till ett gott liv där vi kan möta Gud och varandra i värme och glädje.

Publiceringsdatum: 15 jul, 2018. 01:0:00

På rätt och rättfärdighet vilar din tron, nåd och trofasthet finns hos dig.

Psaltaren 89:15 Om Guds makt vilar på rätt och rättfärdighet samtidigt som han ser på oss med nåd och trofasthet, då har vi en säker tillflykt bortom all världens konjunktursvängningar, krigslarm och klimathot. Den som förlitar sig på honom kan leva med hopp och framtidstro.

Publiceringsdatum: 14 jul, 2018. 01:0:00

Din är himlen och din är jorden, du har grundlagt världen och allt den rymmer.

Psaltaren 89:12 Skaparen kan naturligtvis med rätta göra anspråk på sin skapelse. Och om han som en gång formade universum lovar att återställa allt som det var tänkt så kan vi lita på att han kommer att göra det. Det löftet inger hopp i klimathotets tid.

Publiceringsdatum: 13 jul, 2018. 01:0:00

Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår herre Jesu Kristi makt.

2 Petrus brev 1:16 Vem skulle ha kunnat dikta ihop en historia som den om Jesus? Petrus, Jesus bäste vän, var så omtumlad efter Jesus död och uppståndelse att berättelsen om vad han varit med om bara for ur honom, utan hänsyn till konsekvenserna. Det var upplevt, inte uppdiktat.

Publiceringsdatum: 12 jul, 2018. 01:0:00

Den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom.

Matteus 5:22 Våra gärningar följer oss, oavsett om de är onda eller goda. Ingen av oss orkar leva upp ens till sin egen standard, än mindre andras. Att bli arg är mänskligt, men somligt som sker i vrede är oåterkalleligt. Guds dom är rättvis, men också innesluten i nåd.

Publiceringsdatum: 11 jul, 2018. 01:0:00

Den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld.

Matteus 5:22 Visst är väl detta ett tröstens ord i en tid när förolämpningar och förbannelser duggar tätt i var mans telefon? Det handlar inte om hämnd, men om att Gud i tidens längd genom sin rättvisa dom skapar upprättelse för den som blivit kränkt och sårad.

Publiceringsdatum: 10 jul, 2018. 01:0:00

Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren.

Matteus 5:25 Vi tänker ofta att vi ska ta tag i livets viktiga frågor någon annan gång, längre fram, när allt har ordnat sig lite bättre. Men gör slag i saken, gör upp med din motpart mitt i steget, det kommer aldrig någon bättre tid än den tid vi har ”medan vi är på väg”.

Publiceringsdatum: 09 jul, 2018. 01:0:00

Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig.

3 Moseboken 19:2 Är inte hela livet ett slit med den där krävande mönsterbilden? Vem vill inte leva sant och sunt och vara en god människa? Men helighet är inte ett resultat av vår ansträngning, utan av att Gud, om vi ber honom om det i Jesus Kristus, vill ge oss sin helighet.

Publiceringsdatum: 08 jul, 2018. 01:0:00

Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig.

1 Petrusbrevet 1:15 Att leva heligt är så ouppnåeligt att de flesta av oss ger upp redan från början. Vi kämpar på med våra liv, vad annat kan vi göra? Jo, vi kan överlämna oss förbehållslöst åt vår Skapare, som vet vilka vi är och som vill hjälpa oss att leva både rätt och rikt.

Publiceringsdatum: 07 jul, 2018. 01:0:00

Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga.

1 Petrusbrevet 1:14 Kunskap är inte allt, men den räcker långt. Fast trots att vi vet att reklamens lockelser om att lyckan ligger i nya prylar och upplevelser är nonsens, så tycks vi ha svårt att ta vår kunskap på allvar och lyda Guds kallelse till förnöjsamhet och generositet.

Publiceringsdatum: 06 jul, 2018. 01:0:00

Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras.

1 Petrusbrevet 1:13 Är det något vår värld behöver så är det hopp, och är det något tema som går som en röd tråd genom Bibeln så är det förtröstan på en ljusare framtid. Det hoppet sammanfattas i berättelsen om den uppståndne Jesus Kristus som lovar nya himlar och en ny jord.

Publiceringsdatum: 05 jul, 2018. 01:0:00

Du skall inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk, utan du skall älska din nästa som dig själv.

3 Moseboken 19:18 Vrede och hämnd bor grannar, och det kommer aldrig något gott ur deras möte. Ty den som är arg tänker inte klart, och hämnd gör alltid ont värre. Inte bara för den som får utstå hämnden utan minst lika mycket för hämnaren, även om den första känslan är ljuv.

Publiceringsdatum: 04 jul, 2018. 01:0:00

Du skall varken gynna den fattige eller ta parti för den rike. Rättvist skall du döma din landsman.

3 Moseboken 19:15 Fattig som rik måste ta konsekvenserna av sina handlingar, det finns ingen prutmån för den ene, inga kryphål för den andre. All erfarenhet säger att den som uppfattar sig ha fått ett rättvist straff också är mer villig att försöka sona och ställa till rätta.

Publiceringsdatum: 03 jul, 2018. 01:0:00

Du skall inte tilltvinga dig något av din nästa eller beröva honom något.

3 Moseboken 19:13 Lika säkert som att korruption är lika gammal som människosläktet, lika tydligt är det att den som sysslar med sådant går emot Guds uttryckliga vilja. Den som pressar någon eller tar ifrån någon det som är hans kan räkna med Guds vrede.

Publiceringsdatum: 02 jul, 2018. 01:0:00

Sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen.

1 Johannes brev 4:1 ”Kommer detta från Gud?” är alltid en bra kontrollfråga. Men det är lätt att gå fel och förandliga: det hjälper ingen. Leta i stället efter kvaliteter som medmänsklighet, omsorg om andra, sanningslidelse, rättvisepatos och annat sådant som kommer från Gud.

Publiceringsdatum: 01 jul, 2018. 01:0:00

Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.

Matteus 7:21 Den som ska ha en chans att komma in i himmelriket måste radikalt byta sida, lägga ner sina egna projekt och be Gud om att ta över kontrollen. Då har Gud lovat att hjälpa oss bli en del av hans goda vilja. Och då ordnar det sig nog också med våra egna projekt.

Publiceringsdatum: 30 jun, 2018. 01:0:00

Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.

Matteus 7:19 Somliga av oss drar slutsatsen att den människa som inte bär god frukt ska ”kastas i elden”. Men skulle vi inte i så fall alla till sist brännas upp? Visst ska vi ge akt på vilken frukt andra bär, men kanske först se till att alla andra mår väl av vår egen.

Publiceringsdatum: 29 jun, 2018. 01:0:00

Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt.

Matteus 7:18 Den som uppfattar sig som en dålig människa gör dåliga saker. Därför behöver vi alla få våra gåvor och våra goda impulser bekräftade. Kan vi med gott samvete säga att vi som enskilda och samhälle gör vårt bästa för att styrka våra medmänniskors bästa sidor?

Publiceringsdatum: 28 jun, 2018. 01:0:00

Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt.

Matteus 7:17 Var och en måste fatta ett grundläggande beslut om hon eller han vill bära god eller dålig frukt i sitt liv. Detta beslut måste sedan dagligen följas upp för att hålla kursen genom livet. Bibeln kallar detta omvändelse, och den är nyckeln till ett gott liv.

Publiceringsdatum: 27 jun, 2018. 01:0:00

På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar?

Matteus 7:16 Man kan inte veta hur ett äpple smakar förrän det är moget. På samma sätt måste människor och deras handlingar prövas över tid. Genom att noga studera de människor vi väljer att följa i olika sammanhang kan vi göra medvetna val och gå i önskad riktning.

Publiceringsdatum: 26 jun, 2018. 01:0:00

Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar.

Matteus 7:15 En äkta profet är varken hämndlysten eller skadeglad, han frågar inte efter popularitet och han talar inte i egen sak. Han ropar ut sin varning mitt ibland människorna och han visar en utväg genom omvändelse och bot som inkluderar alla som vill lyssna.

Publiceringsdatum: 25 jun, 2018. 01:0:00

Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår herre Jesu Kristi makt och hans ankomst.

2 Petrusbrevet 1:16 Berättelsen om Jesus och kristen tro är extraordinär oavsett vad man tror om den. Hans liv är väl dokumenterat och de Jesustroende räknas i miljarder. Borde det då inte vara varje människas plikt mot sig själv att efter grundligt studium ta ställning till Jesus?

Publiceringsdatum: 24 jun, 2018. 01:0:00

Den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Matteus 7:8 Om nu Gud är en god gud som vill oss väl vore det väl bra mycket enklare om han bara besvarade våra böner och gjorde som vi sa, utan krångel? Men skulle ett liv utan alla fysiska, intellektuella och känslomässiga utmaningar i längden vara värt att leva?

Publiceringsdatum: 23 jun, 2018. 01:0:00

Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.

Matteus 7:7 Den som bultar är ivrig, och bön ska självklart vara angelägen, man ska mena något med den. Naturligtvis är förtvivlans bultande sprängfyllt av mening, men även det vardagliga småpratet med vår himmelske Far kan ge en djup tillfredsställelse åt livet.

Publiceringsdatum: 22 jun, 2018. 01:0:00

Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era pärlor åt svinen.

Matteus 7:6 Alla har vi erfarenheter av heliga stunder när livet liksom vidgar sig, när vi anar en högre makts närvaro och känner oss beredda att möta världen. Sådana stunder ska tas till vara, inte delas med den som vill förklara bort, distrahera eller göra sig lustig.

Publiceringsdatum: 21 jun, 2018. 01:0:00

Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga – du som har en bjälke i ditt öga?

Matteus 7:4 Visst ger det en viss tillfredsställelse för stunden att göra sig lustig över andra människors fördomar och brister, eller att mästra den man tycker gör fel. Sorgligt nog visar det sig dock allt för ofta att andra har minst lika goda skäl att klandra en själv.

Publiceringsdatum: 20 jun, 2018. 01:0:00

Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget?

Matteus 7:3 Det ska till nära och ärliga vänner för att man ska få veta vilka bjälkar man går omkring med genom livet. Och när allt kommer omkring kanske flisan i den andres öga bara består i ett lite annorlunda beteende som noga taget inte spelar någon avgörande roll.

Publiceringsdatum: 19 jun, 2018. 01:0:00

Med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.

Matteus 7:2 Har inte livet lärt oss att vi får igen våra gärningar? Som vi sår får vi skörda, och svinhugg går igen. Det borde ge anledning till eftertanke, också när det gäller hur Europa och Sverige hanterar flyktingar och andra som söker skydd och hjälp hos oss.

Publiceringsdatum: 18 jun, 2018. 01:0:00

Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.

Romarbrevet 5:8 Gud har inga idealiserade bilder av oss, han vet vad för slags skrot och korn vi är. Ändå kräver han inte att vi ska rycka upp oss innan vi söker oss till honom. Han älskar oss sådana vi är, mitt i vår svaghet, han vill resa oss upp och hela alla våra sår.

Publiceringsdatum: 17 jun, 2018. 01:0:00

Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne.

Romarbrevet 5:6 Gud har tydligen en plan som han arbetar efter oavsett om vi är starka eller svaga, eller om vi tror på honom eller inte. Han står redo att ta emot oss i det ögonblick vi vänder oss till honom, utan att kräva att vi först ska få ordning på våra liv.

Publiceringsdatum: 16 jun, 2018. 01:0:00

På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig.

Lukas 15:7 Ofta har vi för oss att vi är allt för stora syndare för att vara välkomna hos Gud. Fel, fel, fel! Glädje torde visserligen vara normaltillståndet i himlen, men Jesus berättar att jublet stiger när en syndare omvänder sig. Kan någon vara mera välkommen?

Publiceringsdatum: 15 jun, 2018. 01:0:00

Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat.

Lukas 15:6 Att återseendets glädje är stor vet var och en som återsett en kär gammal vän som hamnat under radarn. Så bär många av oss på en obestämd saknad efter Gud. Det glada budskapet är att han finns där hela tiden och längtar efter att innesluta oss i sin famn.

Publiceringsdatum: 14 jun, 2018. 01:0:00

Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det?

Lukas 15:4 Tänk att Gud har koll, att han är det hundrade fårets Gud som ser när någon är ensam och vilsen. När vi befinner oss där, i övergivenheten, kan vi vara förvissade om att Skaparen är ute och letar efter oss, att han saknar oss långt mer än vi saknar honom.

Publiceringsdatum: 13 jun, 2018. 01:0:00

Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade: ”Den mannen umgås med syndare och äter med dem.”

Lukas 15:2 Fariseerna och de skriftlärda hörde till societeten och surade när kändisen Jesus föredrog att umgås med vanligt folk. Och vi kan känna igen oss. De är inte ensamma om att så förblindas av sin egen förträfflighet att de förlorar kontakten med själva Livet.

Publiceringsdatum: 12 jun, 2018. 01:0:00

Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom.

Lukas 15:1 Lär oss inte livet att de som har mest på sitt samvete håller sig längst bort från den som står för sanning och rätt? Men många betryckta människor vittnar om att den som söker sig nära Jesus möter en nåd och barmhärtighet som öppnar vägen till ett nytt liv.

Publiceringsdatum: 11 jun, 2018. 01:0:00

Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt.

Lukas 14:23 Stor gästfrihet och fulla hus är ett genomgående tema i Bibeln. Vår himmelske Far har inga problem med integrationen, till honom är folk av alla färger och nationer välkomna, småfolk och välbesuttna lika. Han vill locka oss bort från inkrökthet och isolering.

Publiceringsdatum: 10 jun, 2018. 01:0:00

Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta.

Lukas 14:21 En sak kan man veta om Gud: han rör sig alltid nedåt. Ned till dem som har det sämst och svårast, ned till den som ingen människa vill ha med att göra. Vi däremot strävar helst uppåt, vi vill klättra och göra karriär. Men den riktningen leder bort från Gud.

Publiceringsdatum: 09 jun, 2018. 01:0:00

Alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: ”Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den, förlåt att jag inte kan komma.”

Lukas 14:18 Av pur kärlek skapade Gud en gång vårt vackra hem i universum till vår glädje. Och trots att vi förstört den värld han gav oss bjuder Skaparen oss igen till fest i hans närhet. Så sorgligt då att vi försöker slingra oss undan med alla sorters futtiga ursäkter.

Publiceringsdatum: 08 jun, 2018. 01:0:00

Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike.

Lukas 14:15 Kokböckerna trängs i våra bokhyllor, vi är noga med vad vi stoppar i oss. Och visst ska vi glädja oss åt maten, men än mer åt bordsgemenskapen när vi delar livet med varandra. Och tänk att Gud bjuder oss att sitta med vid hans bord – vilken fest!

Publiceringsdatum: 07 jun, 2018. 01:0:00

Lycklig den utvalde som får komma dig nära och vara på dina förgårdar. Vi mättas av det goda i ditt hus av det heliga i ditt tempel.

Psalm 65:5 Att ta in naturens skönhet så här års, eller att möta en helgjuten människa som gjort sin kropp till Guds tempel, kan innebära att känna sig utvald, upprymd och tacksam. Lycklig den som har upprättat en relation till Gud och går till honom med sin glädje.

Publiceringsdatum: 06 jun, 2018. 01:0:00

Till dig kommer alla människor för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för tung förlåter du oss.

Psalm 65:3-4 Vi kan ha olika uppfattningar om såväl synd som Gud, men alla har vi känt djup ånger över något vi gjort, och när förtvivlan kommer ifatt oss i vargtimmen famlar vi efter bot. Många har upplevt att den som riktar sin bön till Gud kan finna ro för sin själ.

Publiceringsdatum: 05 jun, 2018. 01:0:00

Lovsång tillkommer dig, o Gud, på Sion. Vi infriar våra löften till dig, du som hör bön.

Psalm 65:2-3 Det är lätt att dras med i radikala sångtexter som uttrycker stora löften till Gud. Och den som sjunger med eftertanke och allvar kan verkligen förändras inifrån om hon beslutsamt söker infria sina löften. Men tro inte att man kan lura Gud med tomma ord.

Publiceringsdatum: 04 jun, 2018. 01:0:00

Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud.

Romarbrevet 6:11 Den som dömer ut sig själv hamnar lätt i destruktiva mönster. Men den som kan ta till sig att Gud i Kristus tagit hennes missgärningar och därför lever för Gud, hon får del av en frihet som hjälper henne att möta livet med tillförsikt och ge sig ut för andra.

Publiceringsdatum: 03 jun, 2018. 01:0:00

Den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också skall leva med honom.

Romarbrevet 6:7 Visst händer det att vi önskar oss dödens oåtkomlighet, att få vända ryggen åt det som blev fel och se framtiden an med tillförsikt. Just den sortens frihet erbjuder oss alltså Gud i Kristus! En frihet inte bara från det mörka utan till ett liv i Guds ljus.

Publiceringsdatum: 02 jun, 2018. 01:0:00

Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han.

Romarbrevet 6:5 Att bli förenad med Skaparen – vilken svindlande tanke! Inte en betraktare, inte en marionett, inte en motståndare, men en medarbetare och medskapare, ett barn inympat i släktträdet och därmed ett med den som skapat och som uppehåller vår vackra värld.

Publiceringsdatum: 01 jun, 2018. 01:0:00

Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv.

Romarbrevet 6:4 Om Gud är Gud så är det ett enormt steg för en liten människa att närma sig honom och leva med honom. Då är dopet en av de symbolhandlingar som kan hjälpa oss att förstå vad det är att dö och uppstå till ett nytt liv i daglig och nära gemenskap med Skaparen.

Publiceringsdatum: 31 maj, 2018. 01:0:00

Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande.

Johannes 3:6 Den som tar sig tid att meditera över sig själv och universum börjar oftast ana att det finns något som går utöver ”köttet”. Att då medvetet och i bön öppna sina sinnen för Skaparens Ande är att ge sig ut på ett ofattbart äventyr som förvandlar hela livet.

Publiceringsdatum: 30 maj, 2018. 01:0:00

Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.”

Johannes 3:3 Guds Rike är inte av denna världen, men det finns i denna världen så sant Riket bor i de människors hjärtan som tagit emot det. Det förutsätter ett aktivt viljebeslut som förändrar livet så drastiskt att den som är med om det uppfattar det som en ny födelse.

Publiceringsdatum: 29 maj, 2018. 01:0:00

Vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom.

Johannes 3:2 Man ska dra öronen åt sig när någon hävdar att han kan utföra storverk. Allt är inte Gud som glimmar! Men det är lika illa att stänga ute möjligheten att Skaparen öppnar dörrar där vår mänskliga tanke tar slut. Nog bör det väl märkas när Gud rör sig i världen?

Publiceringsdatum: 28 maj, 2018. 01:0:00

Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn.

Matteus 11:25 Den som vill leva i Guds närhet kan få det. Det är Guds raka besked till varenda människa oavsett ålder, begåvning, hudfärg, kön eller vad det nu kan vara som skiljer oss åt. Det som krävs är en uppriktig vilja att söka honom av hela hjärtat, ingenting mera.

Publiceringsdatum: 27 maj, 2018. 01:0:00

Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om det.

Apostlagärningarna 2:32 Jesus dog och uppstod i en av sin tids storstäder, Jerusalem, under en helg när ”hela världen” var där. Kanske lite som OS i vår tid. Allt utspelades inför tusentals människor. Hans lärjungar kunde knappast ha kommit undan med en fejkberättelse om uppståndelsen.

Publiceringsdatum: 26 maj, 2018. 01:0:00

Du har visat mig livets vägar. Du skall uppfylla mig med glädje när jag får se ditt ansikte.

Apostlagärningarna 2:28 Vi kan dela intressen, ja hela livet, med en Facebookvän långt borta. Men ingenting går ju upp mot att umgås öga mot öga och ta in minspel och ögonens värme. Kanske kan det ge oss en aning om hur det kommer att vara den dag vi möter Gud ansikte mot ansikte.

Publiceringsdatum: 25 maj, 2018. 01:0:00

Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp.

Apostlagärningarna 2:24 Att döden är slutgiltig vet alla. Bara Gud skulle kunna rå på den. Just därför är Jesus uppståndelse, om den är sann, avgörande för vårt och hela världens öde. Det minsta vi kan göra är väl då att grundligt undersöka om detta är sant innan vi tar ställning.

Publiceringsdatum: 24 maj, 2018. 01:0:00

Jag har alltid haft Herren för mina ögon, han står vid min sida för att jag inte skall vackla.

Apostlagärningarna 2:25 Vad vet fisken om vattnet? Och hur upptäcker vi att det är i Gud vi lever och andas? Men vi människor kan reflektera över oss själva, och genom att dagligen medvetet vända oss till vår Skapare kan vi få en livsavgörande gudsrelation som ger stadga åt livet.

Publiceringsdatum: 23 maj, 2018. 01:0:00

Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft.

5 Moseboken 6:5 De flesta av oss har väl fullt upp med att älska våra närmaste. Varför ska vi då älska Gud också? Därför att om han är den som genomandar universum, då tar den som älskar honom hela världen i famn. Att börja där är grunden för att få alla bitar på plats.

Publiceringsdatum: 22 maj, 2018. 01:0:00

Om honom (Jesus) vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.

Apostlagärningarna 10:43 Det ”alla profeterna” är överens om kan ses som en sammanfattning av Bibeln. Och budskapet är detta: det finns nåd och förlåtelse att få för var och en. Men inte som en klackspark, utan som svar på ett personligt beslut om att vilja tro på, och leva med, Jesus.

Publiceringsdatum: 21 maj, 2018. 01:0:00

Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt.

Apostlagärningarna 2:2 Det är svårt att beskriva det som händer när Gud kommer nära, och de som gör erfarenheter av det här slaget famlar naturligt nog ofta efter orden. Men låt oss inte tappa bort det verkligt stora mitt i dånet, detta att Gud uppenbarar sig här, mitt i vår vardag.

Publiceringsdatum: 20 maj, 2018. 01:0:00

Världen måste få veta att jag älskar Fadern.

Johannes 14:31 Varken kärleken till Gud eller kärleken till människor kan nånsin döljas. Om Gud är kärlek, då är det väl oundvikligt att den som närmar sig honom påverkas i kärlekens riktning? Att ge akt på detta är kanske det bästa sättet att bedöma vart våra liv är på väg.

Publiceringsdatum: 19 maj, 2018. 01:0:00

Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny.

Psaltaren 104:30 Världens trygga oföränderlighet förutsätter i själva verket en ständig förändring. Av sådd och skörd, av celler som byts ut och så vidare. I allt detta verkar Skaparen utan avbrott. Att tacksamt ta emot denna insikt ur Guds hand gör livet rikt och inger hopp.

Publiceringsdatum: 18 maj, 2018. 01:0:00

Alla sätter sitt hopp till dig, du skall ge dem föda i rätt tid. Du ger dem, och de tar emot, du öppnar din hand, och de äter sig mätta.

Psaltaren 104:27-28 Gud skapade en värld med myriader av möjligheter för människan att äta sig mätt på nyttiga och goda rätter. Han gav henne också ansvar att förvalta och fördela detta på ett rättvist sätt. Vi kan knappast lägga Gud till last för att vi inte tagit det ansvaret.

Publiceringsdatum: 17 maj, 2018. 01:0:00

Jag (Jesus) går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag.

Johannes 14:28 Att söka Gud är ett äventyr. Vem är han? Hur kan jag nå honom? Gradvis växer insikten om Guds väldighet ju mer vi närmar oss honom. Bibeln och mångas erfarenhet säger oss att den som söker sig till den gudomliga kärleken finner livets mening.

Publiceringsdatum: 16 maj, 2018. 01:0:00

Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.

Johannes 14:27 Ofta tror vi att nya prylar och livsstilar ska ge oss den frid vi så hett längtar efter. Men vi tröttnar fort och söker nya kickar. Den frid som Gud erbjuder finns i en helt annan riktning, i en förnöjsamhet som inte beror av prylar och egna prestationer.

Publiceringsdatum: 15 maj, 2018. 01:0:00

Hjälparen, den heliga anden som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.

Johannes 14:26 Den som bejakar Guds Andes närvaro i sitt liv får hjälp att förstå och hämta styrka ur Jesus ord, ord som kan läsas i de fyra första böckerna i Nya testamentet. Många är de människor som berättar om hur de i svåra stunder blivit hjälpta av vad Jesus sagt.

Publiceringsdatum: 14 maj, 2018. 01:0:00

När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.

Johannes 15:26 Den som verkligen möter Gud förmår sällan hålla tyst om det. Sådana människor drivs ofta av sanningslidelse och av en inre drift att berätta för att vara till hjälp, stöd och hopp för sin omgivning. Därför finns det anledning att lyssna uppmärksamt till dem.

Publiceringsdatum: 13 maj, 2018. 01:0:00

Den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud.

Johannes 16:2 Aldrig har antalet kristna martyrer varit större än i dag, och många förövare tror sig gå Guds ärenden. Många kristna förlåter dock sina förföljare och ber för dem, eftersom de inte förstår bättre. Så blir martyrerna vittnen om Guds kärlek mitt i sitt lidande.

Publiceringsdatum: 12 maj, 2018. 01:0:00

Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig.

Psaltaren 33:22 En rädd människa utan hopp är farlig, och när en hel kultur börjar präglas av fruktan finns det skäl att vara rädd. Därför är det så oändligt viktigt att de som bekänner sig till en nåderik Gud står för och förmedlar hopp och framtidstro i rädslans tid.

Publiceringsdatum: 11 maj, 2018. 01:0:00

När herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida.

Markus 16:19 Om Jesus hade stannat och själv lett kyrkan hade den kanske bara sett ut som ännu en sekt, samlad kring sin guru. I stället överlämnar han ledningen av det som ska bli en världsvid rörelse i sina vänners händer. På den vägen är det. Gud har förtroende för oss!

Publiceringsdatum: 10 maj, 2018. 01:0:00

Vi sätter vårt hopp till Herren, han är vår hjälp och vår sköld. I honom har våra hjärtan sin glädje.

Psaltaren 33:20 Liksom hopp och glädje är oupplösligt förenade finns det ett samband mellan var vårt hjärta har sin glädje och till vem vi sätter vårt hopp. Bara den som medvetet har prövat det kan förstå vilken glädje det ligger i att överlämna sitt liv i Skaparens händer.

Publiceringsdatum: 09 maj, 2018. 01:0:00

Herren vakar över dem som fruktar honom, över dem som hoppas på hans nåd.

Psaltaren 33:18 Den som är i fara kan välja att ta emot erbjuden hjälp eller att låta bli. På samma sätt kan vi människor välja om vi vill hoppas på, och ta emot, Guds nåd eller inte. Gud har inga favoriter, men han prackar sig inte på den som vägrar ha med honom att göra.

Publiceringsdatum: 08 maj, 2018. 01:0:00

Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn.

Romarbrevet 8:16 Vi bär på en ofrånkomlig aning om att det kan finnas Någon som genomandar universum och som vill komma till tals med oss. Och många vittnar om hur de mött Skaparen i sin längtans riktning och nu lever med en förundrad förvissning om att vara hans barn.

Publiceringsdatum: 07 maj, 2018. 01:0:00

Jag litar på din godhet, mitt hjärta skall jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.

Psalm 13:6 Bön springer ofta ur en känsla av tacksamhet över allt det goda Gud ger: skapelsens rikedom, kraft för var ny dag och älskade medmänniskor. Den som formar sitt liv till en lovsång till Skaparen över all hans godhet kommer att leva ett rikt och glädjefyllt liv.

Publiceringsdatum: 06 maj, 2018. 01:0:00

Hur länge skall tankarna mala, mitt hjärta ängslas dag efter dag? Hur länge skall min fiende triumfera?

Psalm 13:3 Inte ens de malande tankarna i vargtimmens ångest eller känslan av maktlöshet inför en övermäktig motståndare är främmande för Gud. Därför kan vi utan rädsla och utan att förställa oss komma till honom med vår fruktan och vår känsla av otillräcklighet.

Publiceringsdatum: 05 maj, 2018. 01:0:00

Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan.

Efesierbrevet 3:20-21 Visst är det lätt att hitta exempel på att kyrkan åstadkommer allt annat än härlighet. Men sett över tid och med kunskap om vad som händer i kyrkans gemenskap över hela världen är det lätt att gripas av ödmjuk tacksamhet över allt härligt den får till stånd.

Publiceringsdatum: 04 maj, 2018. 01:0:00

Alla sätter sitt hopp till dig, du skall ge dem föda i rätt tid. Du ger dem, och de tar emot, du öppnar din hand, och de äter sig mätta.

Psaltaren 104: 27-28 Gud skapade en värld med myriader av möjligheter för människan att äta sig mätt på nyttiga och goda rätter. Han gav henne också ansvar att förvalta och fördela detta på ett rättvist sätt. Vi kan knappast lägga Gud till last för att vi inte tagit det ansvaret.

Publiceringsdatum: 04 maj, 2018. 01:0:00

Lär känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er.

Efesierbrevet 3:19 Det bor en dröm om fullkomlighet i varje människa, ett hopp om att få gå utanför vår otillräcklighet. Skaparen erbjuder oss att uppfylla den drömmen. Inte för att göra oss skrytsamma, men som en chans att uppleva den svindlande lyckan i att bli ett med Gud.

Publiceringsdatum: 03 maj, 2018. 01:0:00

Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet.

Efesierbrevet 3:18 Den som försökt mäta något vet att man måste ha en fast punkt att utgå ifrån. I kristen förståelse är Jesus Kristus, sådan han möter oss i Nya testamentet, den fasta punkt utifrån vilken man kan mäta vår värld och också djupast förstå sitt eget liv.

Publiceringsdatum: 02 maj, 2018. 01:0:00

Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan.

Efesierbrevet 3:16-17 Om Gud kan bo i oss genom tron är vår enda prestation att vi vänder oss till honom i tro. Det kan dock i praktiken vara svårt nog, ty tron förutsätter ett hisnande ögonblick av ovisshet, ett ”om du finns” strax innan du känner fast mark under fötterna.

Publiceringsdatum: 01 maj, 2018. 01:0:00

Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn.

Efesierbrevet 3:14-15 Alla har vi bilder av hur en bra far borde vara. Om vi vill veta hurdan Gud är borde vi alltså söka i den riktningen. Kanske någon att frukta för hans rättvisa och omutlighet? Helt visst. Men också någon att krypa upp i famnen hos för att få skydd och tröst.

Publiceringsdatum: 30 apr, 2018. 01:0:00

Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.

Johannes första brev 4:16 Kärleken är praktisk. Den tar ett handtag här, går ett ärende där och ger generöst till den som behöver. Människor som osjälviskt och med glädje uttrycker kärlek på sådana praktiska sätt kan ofta berätta att de mitt i detta finner Gud, liksom i förbifarten.

Publiceringsdatum: 29 apr, 2018. 01:0:00

Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud.

Johannes första brev 4:15 För att en relation ska bestå måste parterna ömsesidigt och inför omvärlden bekänna sig till varandra. Ju mer medvetet, tydligt och ofta vi bekräftar varandra, desto mer växer vi ihop och ”förblir i varandra”. Det gäller naturligtvis också gudsrelationen.

Publiceringsdatum: 28 apr, 2018. 01:0:00

Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen.

Johannes första brev 4:14 Nog är det väl övermodigt att mena sig ha något att berätta om Gud? Än mer att påstå sig veta hur världen ska räddas? Men det finns människor som med stor trovärdighet och äkta förundran kan berätta för omvärlden om gudsmöten. Lyssna in deras erfarenheter!

Publiceringsdatum: 27 apr, 2018. 01:0:00

Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss.

Johannes första brev 4:13 Gud har blåst in sin livsande i människan. Att bejaka det och bli medveten Guds Andes närvaro i med- och motgång är en nåd att tacksamt leva i. Insikten om Andens närvaro kommer ofta i backspegeln, när man kan väga samman allt och ana orsak och verkan.

Publiceringsdatum: 26 apr, 2018. 01:0:00

Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.

Johannes första brev 4:12 Vi människor söker Gud på många mer eller mindre desperata sätt. Men som så ofta är svaret närmare och enklare än vi förstår: den som i ord och handling älskar sina medmänniskor ska finna att Gud kommer den till mötes som söker andras bästa.

Publiceringsdatum: 25 apr, 2018. 01:0:00

Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.

Johannes första brev 4:11 I all enkelhet sammanfattar de här orden hela Bibeln. Det tar ett helt liv att ana vad det betyder. Men den som förmår ta till sig att hon trots sina fel är älskad av Gud lär sig efter hand att älska sig själv och andra, trots såväl egna som andras brister.

Publiceringsdatum: 24 apr, 2018. 01:0:00

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Johannes första brev 4:10 Vi säger att kärleken drabbar oss, ty kärleken kan inte styras. Däremot står det i vår makt att avvisa eller att öppna oss för kärleken. Gud, som är kärlek, älskar oss och erbjuder oss att uppleva hans kärlek. Men beslutet att ta emot eller avvisa, den är vårt.

Publiceringsdatum: 23 apr, 2018. 01:0:00

Vår Herre är stor, hans kraft är väldig, hans vishet är utan gräns.

Psaltaren 147:5 En väldig Gud kan vara skrämmande. Därför måste vi ta till oss och dela vidare insikten att han med ömhet stöder den som är svag och hjälplös och den som behöver hans hjälp. Att vi sedan inte alltid förstår hur han i sin vishet handlar är en annan sak.

Publiceringsdatum: 22 apr, 2018. 01:0:00

Han ger läkedom åt de förtvivlade, han helar deras sår.

Psaltaren 147:3 Han som har skapat oss känner oss förstås rakt igenom och har som ingen annan möjlighet att läka våra sår. Så sorgligt då att vi så sällan har förstånd att vända oss till honom med vår smärta och ta emot hans läkande och kärleksfulla omvårdnad.

Publiceringsdatum: 21 apr, 2018. 01:0:00

Halleluja! Det är gott att sjunga vår Guds lov, lovsång är skön och ljuvlig.

Psaltaren 147:1 Om det är fantastiskt att stå mitt i en hejaklack eller att vara en del av jublet i en jättekonsert, hur ska det då inte vara att lovsjunga Gud? Träden, djuren och vinden sjunger ständigt Skaparens lov. Sorgligt då att människans röst så ofta saknas.

Publiceringsdatum: 20 apr, 2018. 01:0:00

Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, skall min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren.

Jesaja 54:10 Stanna upp ett ögonblick och begrunda att självaste Skaparen, han som har gjort universum, älskar dig och har lovat dig trohet. Med den trygga förvissningen borde det väl vara självklart att öppna hjärta och hem för alla dessa andra som Gud också älskar?

Publiceringsdatum: 19 apr, 2018. 01:0:00

Glöm inte att göra gott och att dela med er; sådana offer behagar Gud.

Hebreerbrevet 13:16 Inte hjälper det att godhet och generositet behagar både Gud och människor, när den både kostar pengar och naggar på vår bekvämlighet. Men de människor som av fri vilja lever på ett utgivande sätt utstrålar ofta en avundsvärd nöjdhet och livsglädje.

Publiceringsdatum: 18 apr, 2018. 01:0:00

Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn.

Hebreerbrevet 13:15 Vi lovsjunger den eller det vi tror på och finner vår glädje i. Det vi prisar vill vi identifieras med. Det är alltså inte oviktigt vad vi ger vår lovsång. Lovsång till Gud hjälper oss att förstå vem han är, att bli ett med honom och formas efter hans bild.

Publiceringsdatum: 17 apr, 2018. 01:0:00

Här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma.

Hebreerbrevet 13:14 Vi drömmer om en trygg plats utan nedbrytande krafter. Men om vi fann den skulle våra egna mörka sidor genast förstöra den. För att komma in i Guds stad krävs alltså en total förvandling. Det är just detta som Gud i sin nåd erbjuder när vi ber honom om det.

Publiceringsdatum: 16 apr, 2018. 01:0:00

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag (Jesus) har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.

Johannes 10:10 Många har lärt sig den hårda vägen att det som i stunden verkar häftigt och kul till slut kan vara rena döden. Många kan också berätta att den som tar ett avgörande beslut om att låta Jesus styra stundens handlingar har funnit nyckeln till överflödande liv.

Publiceringsdatum: 15 apr, 2018. 01:0:00

Jag (Jesus) är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut, och han ska finna bete.

Johannes 10:9 Sorgligt nog är det allt för lätt att uppfatta ”fårahuset kyrkan” som en inhägnad där fåren trängs i väntan på klippning. Så var det verkligen inte tänkt. Den sanna Jesusdörren leder till frihet att gå och komma och att få sina djupaste behov mättade.

Publiceringsdatum: 14 apr, 2018. 01:0:00

För fårens herde öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn.

Johannes 10:3 I Guds värld finns inga personnummer, han vet vad vi heter och vad vi djupast behöver. Den som ger sig tid att i stillhet lyssna efter Guds röst, kanske i vårens fågelsång eller i en älskad människas andetag, kommer att höra den som en kärleksfull viskning.

Publiceringsdatum: 13 apr, 2018. 01:0:00

Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.

1 Petrusbrevet 2:24 Vilsenheten är tidlös. Vår samtid svämmar över av erbjudanden från coacher, personliga tränare och andra som vill göra om oss. Den som i stillhet och medveten bön vänder sig till Jesus, själens vårdare, förändras inifrån och finner läkedom för skavande sår.

Publiceringsdatum: 12 apr, 2018. 01:0:00

Våra synder bar han (Jesus) i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten.

1 Petrusbrevet 2:24 – Jag vill bara dö, utbrister vi ibland när vi har gjort bort oss. Just där träffar oss de här orden om Jesus. I mötet med honom erbjuds vi en befriande död bort från synden och kraft att ”leva för rättfärdigheten”. Så kan vår djupaste längtan stillas.

Publiceringsdatum: 11 apr, 2018. 01:0:00

Han (Jesus) svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist.

1 Petrusbrevet 2:23 Den som tiger när han bestraffas för saker han inte har gjort ses väl antingen som feg eller hjälplös. Men den som tar på sig en annan människas straff i trygg förvissning om att rättvisan ligger i Guds händer är en fri människa som ingen på djupet kan rå på.

Publiceringsdatum: 10 apr, 2018. 01:0:00

Han (Jesus) begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun.

1 Petrusbrevet 2:22 Så här brukar det låta i begravningstal, men de som lärt känna Jesus bäst återkommer med förundran till att det var så de minns honom. I Bibeln är detta centralt: hans syndfrihet är nyckeln till att han kunde ta vårt, ja all världens, svek på sig.

Publiceringsdatum: 09 apr, 2018. 01:0:00

Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna.

1 Korinthierbrevet 15:7 Jesus verkar inte ha varit någon större vän av dramatiska manifestationer. Han steg inte upp på Tempelberget och hade show för hela stan, men visade sig för sina vänner, några åt gången. Det som är riktigt stort kommuniceras bäst i direkta samtal öga mot öga.

Publiceringsdatum: 08 apr, 2018. 01:0:00

Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och samma tillfälle, de flesta är ännu i livet.

1 Korinthierbrevet 15:6 Hur skulle lärjungarna ha kommit undan med sitt otroliga vittnesbörd om Jesu uppståndelse, och hur skulle det ha kunnat sprida sig som en löpeld över världen om det inte hade funnits massor av människor i samtiden som samstämmigt bekräftade deras berättelse?

Publiceringsdatum: 07 apr, 2018. 01:0:00