Banbrytande fynd kan skriva om historien om människans ursprung

Ett omvälvande fynd av olika människoskallar pekar på att människans tidigaste släktingar var av en och samma ras och inte flera olika som man tidigare trott. Därmed kan historieböckerna komma att skrivas om.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!