Kundcenter

Betalningsvillkor

DAGEN

Postadress: 105 36 STOCKHOLM

Organisationsnummer: 556197-7025

E-post: info@dagen.se,

Telefon: 08-619 24 00

Företags säte: Stockholm

Momsregistreringsnr: SE556197702501

Uppgifter om inlösande Bank

Svenska Handelsbanken

Adress: Gjörwellsgatan 22, 112 60 Stockholm

Telefon: 08-695 67 00


Villkor

Prenumerationsvillkor

Här hittar du allt du behöver veta om dina prenumerationsvillkor med information om bland annat betalning, distribution och personuppgifter. Du kan också kontakta Kundcenter om du har ytterligare frågor eller funderingar.

Prenumerationsformer

Tillsvidare

En tillsvidareprenumeration innebär att prenumerationen förnyas automatiskt vid periodens slut och att tidningen levereras utan avbrott till dess du säger upp den. Uppsägning måste ske senast 10 dagar innan perioden är slut. Detta gör du enklast själv på “Min Sida” på Dagen.se i inloggat läge. Du kan också meddela Dagens Kundcenter på telefon eller e-post. Observera att utebliven betalning inte räknas som uppsägning av prenumerationen. Kontakta Dagens Kundcenter för att avsluta prenumerationen på info@dagen.se.

Tidsbestämd

Denna prenumerationsform innebär att tidningen endast levereras under den period som är angiven på avin. Vill du förlänga prenumerationen eller byta prenumerationsform kan du göra det själv på “Min Sida” på Dagen.se i inloggat läge, eller så kontaktar du Dagens Kundcenter. För att undvika onödiga avbrott i leveransen behöver vi ditt meddelande 3 arbetsdagar i förväg.

Betalningsvillkor

Dagen tillämpar förskottsbetalning. Avgiften betalas i förskott via avi, kortbetalning eller autogiro. Vid betalning via autogiro kan beloppet avvika från avtalat månadsbelopp på grund av att en prenumerationsperiod påbörjas mitt i en månad. Vid eventuell skillnad i uppgift i ingånget avtal mellan dig och Dagen och skrivning på fakturan gäller alltid avtalet. Avgiften betalas senast den dag som anges på fakturan. Dagen reserverar sig för eventuella prisändringar.

Alla priser och avgifter är i SEK och är inklusive moms.

Klarna AB är betalningsleverantör, se villkor: https://www.klarna.com/se/villkor/

Ångerrätt

Enligt lag har du rätt att inom fjorton (14) dagar efter din beställning ångra ditt köp. Om du önskar utnyttja din ångerrätt kan du meddela Dagens Kundcenter det. Behöver du hjälp så finns Konsumentverkets ångerblankett. Utebliven betalning godtas inte som utnyttjande av ångerrätt.

Allmänt

Utebliven betalning räknas inte som uppsägning av prenumeration. Återbetalning av redan inbetalt belopp medges ej vid uppsägning av prenumeration innan prenumerationens slutdatum.

Återbetalning sker endast vid dödsfall. Genom att du betalar för och tar emot tidningen accepterar du Dagens gällande prenumerationsvillkor. Dagen reserverar sig för eventuella prisändringar vid förnyelse av prenumerationsperiod.

Förskottsbetalning

Prenumerationssystemet är baserat på att avgiften betalas i förskott via avi, kortbetalning eller autogiro. Avgiften skall betalas senast den dag som anges på avin.

Kortbetalning

Om Dagen ej lyckas debitera ditt konto på grund av att kortet är spärrat, giltighetstiden gått ut, eller täckning för det avtalade beloppet saknas så skickas en påminnelseavi. Om kunden ej betalar så avslutas prenumerationen och en slutavi skickas. Du kan logga in på “Min Sida” på Dagen.se och ange ny kortinformation för att återigen kunna ta del av tjänsten. Vid registrering av kontouppgifter är du ansvarig för att förse Dagen med korrekt kontaktinformation, som t.ex. e-postadress, namn och telefonnummer. Dagen lagrar inte kortnummer, men dock sådana uppgifter om ditt kort som behövs för att möjliggöra fortsatta månatliga debiteringar, samt förenkla framtida köp av Dagens produkter och tjänster.

Om du väljer att inte registrera ny kortinformation kommer de prenumerations- /abonnemangstjänster som är förknippade med det icke gällande kortet inte längre att kunna tillhandahållas efter att den period för vilken betalning erlagts löpt ut.

Prenumerationsärenden

Tillfälligt uppehåll

Tillfälligt uppehåll av papperstidningen kan göras och ska då meddelas senast 4 dagar innan uppehållets början. Prenumerationen avslutas inte, men papperstidningen skickas inte ut. Vill du, under den här perioden, ge bort tidningen till någon annan är det möjligt. Detta gör du enklast på “Min Sida” på Dagen.se i inloggat läge.

Adressändring

Ändring av namn och/eller adress under pågående prenumerationsperiod skall meddelas minst 4 dagar i förväg till Kundcenter eller på “Min sida”. Adressändring är kostnadsfri inom Sverige. Vid adressändring utomlands tillkommer porto. Ring eller mejla Kundcenter för aktuella priser.

Uppsägning av prenumeration

Om du som är prenumerant vill avsluta din prenumeration så gör du enklast själv på “Min Sida” på Dagen.se i inloggat läge. Du kan också meddela Dagens Kundcenter på telefon 08-619 24 00 eller e-post info@dagen.se.

Distribution

Leverans av papperstidning sker i samarbete med MTD (Morgontidig distribution), och utbärningsföretag i hela landet. Ett fåtal orter där bud inte finns levereras tidningen med Postnord.

Utebliven tidning

En hundraprocentig leveransgaranti kan tyvärr inte lämnas och vi ber dig att kontakta oss vid eventuella störningar i leveransen så vi snabbt kan vidta nödvändiga åtgärder. Vid utebliven kontakta Kundcenter via telefon, e-post eller reklamera direkt på “Min Sida”.

Leverans till utlandet

Vid leverans till en utlandsadress tillkommer porto. Dagen reserverar sig för eventuella störningar i transporter samt för lokala distributionsproblem i mottagarlandet.

Hantering av personuppgifter

Dagen lagrar internt i koncernen de personuppgifter du lämnar, det vill säga personnummer, adress, e-postadress, telefon- och mobilnummer samt övriga uppgifter om kundförhållandet såsom produktleverans och betalningsinformation. Uppgifterna används för att kunna hantera dina kundärenden och för information och marknadsföring via post, telefon, eller elektronisk kommunikation som sms eller e-post ifrån de bolag som ingår i koncernen.

Genom att du tecknar prenumerationsavtalet samtycker du till Dagens villkor enligt ovan. Du kan när som helst rätta eller uppdatera felaktiga person-, adress- och telefonuppgifter genom att kontakta oss eller på “Min sida” på Dagen.se i inloggat läge. Du godkänner också att vi får kontakta dig per telefon och e-post för marknadsföringssyften och att vi i samband med ditt köp av prenumeration skickar dig mejl de dagar vi har utgivning samt Dagens nyhetsbrev. Samtliga dessa mejl kan du själv avanmäla dig ifrån om du ej önskar dem. Du kan även skriva till oss på nedanstående adress om du inte vill att vi använder dina personuppgifter i samband med vår marknadsföring. Uppgifterna kommer då att spärras för denna typ av användning.

Dagen

Kundcenter

105 36 Stockholm

info@dagen.se