15 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid, i alla mina böner för er alla.

Filipperbrevet 1:3

Dagens tanke:

Det finns vänskap och kärlek som är så stor att den kan kännas lika svår att hantera som djup sorg. Men till Gud får vi säga vår glädje! Och om vi gör det ska vi finna att det gör något med både oss själva och våra vänner när vi tackar Gud för dem.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord