18 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Halleluja! Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta i de rättrådigas krets, i menigheten.

Psaltaren 111:1

Dagens tanke:

Skärtorsdagens måltid börjar i tacksamhet för befrielse från slaveri. Och tacksamhet måste delas med andra för att inte förtvina. Det är bara i gemenskap vi fullt ut kan uttrycka vår glädje över att Gud har öppnat en väg till försoning med sig själv och andra.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord