05 mars 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Den som syndar bryter också mot lagen, ty synd är laglöshet.

1 Johannesbrevet 3:4

Dagens tanke:

Det är inte bara synd att bryta mot Guds lag, det leder till kaos. Ändå gör vi alla det. Därför erbjuder Gud av nåd sina goda gåvor som hjälp så att en botfärdig syndare kan låta sig formas efter lagen i hans kraft, för sitt eget och sina medmänniskors bästa.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord