25 februari 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Han bestämmer stjärnornas antal och ger dem deras namn.

Psaltaren 147:4

Dagens tanke:

Vår galax, Vintergatan, sägs bestå av mer än hundra miljarder stjärnor och den är bara en av hundra miljarder galaxer som vi kan se i våra mikroskop. Är det i det perspektivet över huvud taget möjligt och rimligt att slå fast att det inte finns någon Gud?

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord