21 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Lova Herren, min själ!

Psaltaren 103:22

Dagens tanke:

Den här uppmaningen upprepas ofta i Bibelns sångbok, Psaltaren. Förutom att detta uttrycker ett sunt förhållningssätt till Livet kan en sådan inställning öka vårt välbefinnande: det är helt enkelt gott och helande att ha någon att rikta sin tacksamhet till.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord