04 mars 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

När du går genom eld skall du inte bli svedd, lågorna skall inte bränna dig.

Jesaja 43:2

Dagens tanke:

Ska detta läsas som ett evangelium för brandmän eller någon sorts tröst för den som är rädd för helvetets eld? Sannolikt intetdera, utan snarare som en stark metafor för den förtröstan som kan följa av att vara medveten om sin samhörighet med Skaparen.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord