13 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Du prövade oss, o Gud, du renade oss som man renar silver.

Psaltaren 66:10

Dagens tanke:

Plast eller trä kan ju inte renas med eld, då står sig bara värdefulla ädelmetaller. Kanske är det så vi ska se på de motgångar som möter oss, att de är en hjälp för oss att skilja det som bygger upp från det som bryter ned och att bli mer helgjutna människor.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord