13 april 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting.

1 Korintierbrevet 13:2

Dagens tanke:

Människans tro på sig själv har verkligen fått henne att flytta berg, ja att modellera om snart sagt varje del av vårt härjade klot. Kvar står hon med “ingenting” och famlar efter fäste i en kärlekslös värld. Kyrie eleison – Herre, förbarma dig!

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord