27 februari 2021

En tidning på kristen grundBibelordet

Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång, dag och natt låg din hand tung på mig.

Psaltaren 32:3

Dagens tanke:

Den tystnad vi väljer för andakt och reflektion kan vara efterlängtad och läkande. Den tystnad som vi tvingar oss till för att slippa göra upp med våra felsteg blir ofelbart en börda. Och den första tystnaden slås ofelbart sönder av den andra.

 

Följ Dagens bibelord på Instagram

Sök i Bibel 2000 via bibeln.se

Tidigare bibelord