Bibelordet

Jesus sade: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.”

Johannesevangeliet 4:34

Dagens tanke:

Att ha ett ärende är att veta vem man är. Men vi kan bara ha ett uppdrag i relation till någon annan. Vår kaotiska värld behöver människor vars “mat” är att i ödmjukhet ta till sig Skaparens mål med sin värld och arbeta för dem.

Tidigare bibelord

Dagens poddar