Bibelordet

Herren är en evig Gud, han har skapat hela jorden. Han blir inte trött, han mattas inte. Ingen pejlar djupet av hans vishet.

Jesaja 40:28

Dagens tanke:

Det återstår alltid något outforskat när vi har mätt och vägt allt vi kan, från atomer till planeter. Så pinsamt då att vi små människor ibland beter oss och låter som om vi hade ringat in all kunskap. Det finns ju en oändlighet där ute som vi inte kan greppa!

Tidigare bibelord

Dagens poddar