Bibelordet

Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt.

Johannesevangeliet 15:16

Dagens tanke:

Att vara utvald är att ha en tydlig uppgift. Men ingen kan bära gudomlig frukt skild från sin Upphovsman. Den som bejakar sin utvaldhet kan finna sin uppgift och tacksam vila i att Guds goda tanke med hennes liv förverkligas.

Tidigare bibelord

Dagens poddar