Bibelordet

När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er.

Jeremia 29:12

Dagens tanke:

Vad gör att vi känner oss lyssnade till? Ibland kan svaret vara ordlöst: ett leende, en förstående gest, en blomma eller en uppskattande kram. Tänk om vi av ren och skär ouppmärksamhet går miste om sådana bönesvar?

Tidigare bibelord

Dagens poddar