Bibelordet

Om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet.

Filipperbrevet 2:1

Dagens tanke:

Ömhet och medkänsla är inte precis några honnörsord vi har med oss från valrörelsen, kanske? Men nu behöver vi smaka på dem och leva ut dem om vi ska kunna skapa den enighet som är nödvändig för att bygga ett gott samhälle.

Tidigare bibelord

Dagens poddar