Bibelordet

Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras.

Filipperbrevet 2:4

Dagens tanke:

En utmärkt vädjan till oss alla i familjen, på jobbet eller i skolan. För att inte tala om i relation till dem som flytt till vårt land: att tänka på deras bästa är inte bara vänligt mot dem, det är också ett bra sätt att bygga ett gott samhälle åt oss alla.

Tidigare bibelord

Dagens poddar