Bibelordet

Lova Herren, alla hans verk, överallt i hans välde! Lova Herren, min själ!

Psaltaren 103:22

Dagens tanke:

När vi står där i stum förundran inför livets under räcker inte alltid orden till. Då får vi göra som psalmisten, ropa på hjälp från den övriga skapelsen med att uttrycka vår tacksamhet till Skaparen.

Tidigare bibelord

Dagens poddar