Bibelordet

Du tar dig an jorden och ger den regn, du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten.

Psaltaren 65:10

Dagens tanke:

I klimatkrisens tid när världens floder ömsom är torrlagda, ömsom svämmar över, kan vi söka både tröst och hopp i påminnelsen om skapelsens sinnrika uppbyggnad och Skaparens goda avsikter med sin värld.

Tidigare bibelord

Dagens poddar