Bibelordet

Visa aktning för din far och din mor.

Markusevangeliet 10:19

Dagens tanke:

Aktning kan förvisso krävas till övermått så att den inskränker andras frihet. Men att visa en sund, eftertänksam och kärleksfull aktning för sina föräldrar visar på personlig mognad och ger mycket tillbaka för såväl de direkt berörda som för samhället.

Tidigare bibelord

Dagens poddar