Bibelordet

Gud ger de ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka, men upprorsmännen får bo i öknen.

Psaltaren 68:7

Dagens tanke:

Man ska ju inte förenkla, men det finns ändå skäl att påminna om de många som mitt i isolering och fångenskap upplevt frid och gudomlig närvaro. Och ökenkänslan sipprar in också bakom befästa murar och pråliga fasader.

Tidigare bibelord

Dagens poddar