Bibelordet

På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.

Matteus 5:16

Dagens tanke:

Jo man tackar! Skenheliga ögontjänare har väl världen nog av?

Absolut!

Det ljus som lyser klarast inför människorna är bäraren sällan medveten om. Det handlar om en näst intill omedveten livshållning, själva motsatsen till att framhålla sin egen förträfflighet.

Tidigare bibelord

Dagens poddar