Bibelordet

Nu undrar någon: “Hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer?”

1 Korinthierbrevet 15:35

Dagens tanke:

Spekulationer om det hinsides ska varken främjas eller fruktas, men en ledtråd kan vi få av vetekornet: det dör och uppstår mångfaldigat.

En sak är dock klar: om våra kroppar ska få vara med efter döden kan kristendomen knappast sägas lida av kroppsförakt.

Tidigare bibelord

Dagens poddar