Bibelordet

Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sitt liv.

Hebreerbrevet 10:39

Dagens tanke:

Man kan förlora sig själv på många vis, och var och en vet ju att man måste tro på sin sak för att lyckas.

Det gäller också när det kommer till själva livet. Tron är, hur man än ser det, alldeles nödvändig för att leva, såväl fysiskt som andligt.

Tidigare bibelord

Dagens poddar