Bibelordet

Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger.

Psaltaren 145:16

Dagens tanke:

Nog verkar skapelsen vara så vist ordnad att allt levande kunde få sina behov tillfredsställda om inte vi, människors barn, av ren själviskhet rubbat den gudomliga balansen. Så måste det väl vara vår plikt att göra vad vi kan för att rätta till vad vi brutit.

Tidigare bibelord

Dagens poddar