Bibelordet

Ett barn har fötts, en son är oss given.

Jesaja 9:6

Dagens tanke:

Tänk att Skaparen vågade lägga hela världens öde i något så hjälplöst och sårbart som ett nyfött barn! Så utmanade han människans vilja och förmåga att skydda och vårda och visade en väg till fred också i vår egen våldsamma och kaotiska tid.

Tidigare bibelord

Dagens poddar