Bibelordet

Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

Psaltaren 36:10

Dagens tanke:

Det viktiga ljuset är inte det ljus som faller på oss, utan det ljus i vilket vi får syn på våra medmänniskor för att lysa upp vägen till livets källa.

Tidigare bibelord

Dagens poddar