Bibelordet

Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud.

2 Korinthierbrevet 5:20

Dagens tanke:

Tryggheten och kraften i att veta sig vara sänd, utsänd av Skaparen med ett ovärderligt budskap om försoning – vad kunde vara större i en värld som vår?

I denna försoning ligger världens hopp.

Berätta om den!

Tidigare bibelord

Dagens poddar