Bibelordet

Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er.

Markusevangeliet 10:42-43

Dagens tanke:

Hur fungerar ett ledarskap som inte talar maktspråk och som inte driver igenom sin vilja med hårda nypor? Går det att leda utan att härska?

Ja, det finns faktiskt många exempel på att kärlekens makt är större än våldets och rädslans.

Tidigare bibelord

Dagens poddar