Bibelordet

Jag tror. Hjälp min otro!

Markusevangeliet 9:24

Dagens tanke:

Det bor en skör övertygelse vid det helvetesgap där tro och otro bor grannar och där ett språng ut i det okända är enda vägen framåt. Bara på denna plats kan den tillit uppstå som kan få oss att våga språnget mot Gud, på knivseggen mellan missmod och övermod.

Tidigare bibelord

Dagens poddar