Bibelordet

Släkte efter släkte skall hylla dina verk och vittna om dina väldiga gärningar.

Psaltaren 145:4

Dagens tanke:

I en tid när det verkar rimligare att fråga om det kommer att finnas några släkten som kan hylla och några verk kvar att vittna om är ett påstående som detta en trotsig tröst: det finns en framtid!

Tidigare bibelord

Dagens poddar