Bibelordet

Lovat vare Herrens namn nu och för evigt!

Psaltaren 113:2

Dagens tanke:

Även den som avfärdar allt tal om utomvärldsliga realiteter använder sig av ord som “evigt”, “tidlöst”, “odödligt” och andra begrepp som förutsätter att det finns något beständigt som är större än människan kan förstå. Bibeln sätter namn på den verkligheten.

Tidigare bibelord

Dagens poddar