Bibelordet

Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken.

Jeremia 1:5

Dagens tanke:

Att vara utvald är dubbelt: å ena sidan känslan av mening och uppdrag, å andra sidan den egna viljans inskränkning. Samtidigt: vad slår väl det djupt meningsfulla i att uppleva sig kallad, att utan sidoblickar kunna satsa allt mot ett meningsfullt mål?

Tidigare bibelord

Dagens poddar