Bibelordet

Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår inte i luften när jag boxas.

1 Korinthierbrevet 9:26

Dagens tanke:

Vänta nu, talar vi inte om Paulus här?

Aposteln?

Boxades han?

Tänka sig! I de lugnaste vattnen…

Nå, det kan ju vara en metafor.

Hur som helst kan det väl vara gott att veta att Gud inte kräver av sina tjänare och vänner att de ska sluta boxas?

Tidigare bibelord

Dagens poddar