Bibelordet

Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap.

1 Korinthierbrevet 12:8

Dagens tanke:

Redan för 2000 är sedan insåg man att förmågan att förstå, återge och tillämpa information om orsak och verkan är en omistlig gudagåva, liksom förmågan att utifrån andlig klarsyn lugnt och beslutsamt ge goda råd som tillvaratar allas intressen.

Tidigare bibelord

Dagens poddar