Bibelordet

Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom.

Psaltaren 145:18

Dagens tanke:

Varje förälder och lärare vill förstå barnets djupaste längtan för att kunna locka fram och möta dess fulla potential. Så vill Herren höra hjärtats rop, långt angelägnare än pliktskyldiga slentrianböner, för att möta oss i de djup där verklig förändring sker.

Tidigare bibelord

Dagens poddar