Bibelordet

Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden

Kolosserbrevet 3:16

Dagens tanke:

Från vaggan till graven, från YouTube och Spotify, med popmusik och psalmer – aldrig har vi fyllt våra liv med så mycket musik som idag. Och musiken lär och vägleder, oavsett vilken form den har.

Så vad och vem låter du sjunga in sina formande ord i ditt liv?

Tidigare bibelord

Dagens poddar