Bibelordet

Det är Herren som skänker vishet, från hans mun kommer kunskap och insikt.

Ordspråksboken 2:6

Dagens tanke:

Visheten låter sig inte finnas av den som planlöst låter livet passera. Hon är visserligen en gåva som ges fritt och för intet, men den som vill bli vis måste ändå medvetet och aktivt lyssna in den “mun” som förmedlar kunskap och insikt.

Tidigare bibelord

Dagens poddar