Bibelordet

Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss?

Matteus 13:55

Dagens tanke:

Varje familj har väl någon som utmanar släktens vedertagna och till synes självklara ramar. Att möta den det gäller med sund nyfikenhet, vidsyn, visdom och respekt kan vara skillnaden mellan resignation och välgång för såväl individen som gruppen.

Tidigare bibelord

Dagens poddar